Eklentiler

2.19 sürümünde geldi.

Eklentiler, çeviri iş akışını özelleştirmenin ve otomatikleştirmenin yollarını sağlar. Yöneticiler, her bir çeviri bileşeninin YönetEklentiler menüsünden eklenti ekleyebilir ve onları yönetebilir.

İpucu

You can also configure add-ons using API, DEFAULT_ADDONS, or install_addon.

../_images/addons.png

Yerleşik eklentiler

Otomatik çeviri

3.9 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.autotranslate.autotranslate

Yapılandırma

mode

Otomatik çeviri kipi

Kullanılabilir seçenekler:

suggest – Öneri olarak ekle

translate – Çeviri olarak ekle

fuzzy – “Düzenlenmesi gerekli” olarak ekle

filter_type

Arama süzgeci

Lütfen tüm dizgeleri çevirmenin var olan tüm çevirileri yok sayacağını unutmayın.

Kullanılabilir seçenekler:

all – Tüm dizgeler

nottranslated – Çevrilmemiş dizgeler

todo – Tamamlanmamış dizgeler

fuzzy – Düzenlenecek olarak işaretlenmiş dizgeler

check:inconsistent – Denetim hatası: Tutarsız

auto_source

Otomatikleştirilmiş çevirilerin kaynağı

Kullanılabilir seçenekler:

others – Diğer çeviri bileşenleri

mt – Makine çevirisi

component

Bileşenler

Kaynak olarak kullanılacak bir bileşenin kısaltmasını yazın. Geçerli projedeki tüm bileşenlerin kullanılması için boş bırakın.

engines

Makine çevirisi hizmetleri

threshold

Skor eşiği

Triggers

bileşen güncellemesi, günlük

Makine çevirisini ya da diğer bileşenleri kullanarak dizgeleri otomatik olarak çevirir.

Ne zaman tetiklenir:

 • Bileşende yeni dizgeler göründüğünde.

 • Once in a month for every component, this can be configured using BACKGROUND_TASKS.

JavaScript yerelleştirme CDN

4.2 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.cdn.cdnjs

Yapılandırma

threshold

Çeviri eşiği

Çevirilerin katılacağı eşik değeri.

css_selector

CSS seçici

Yerelleştirilebilir ögeleri algılamak için CSS seçici.

cookie_name

Dil tanımlama bilgisinin adı

Dil seçminin kaydedildiği tanımlama bilgisinin adı.

files

Dizgeleri HTML dosyalarından ayıkla

Geçerli depoda ya da uzak adreslerde çevrilebilir dizgeler için işlenecek dosya adlarının listesi.

Triggers

daily, repository post-commit, repository post-update

JavaScript ya da HTML yerelleştirmesinde kullanılmak üzere içerik dağıtım ağına çevirileri yayınlar.

Statik HTML sayfalarını yerelleştirmek veya JavaScript kodunda yerelleştirmeyi yüklemek için kullanılabilir.

Bileşeniniz için, bunları yerelleştirmek için HTML sayfalarına ekleyebileceğiniz benzersiz bir URL oluşturur. Daha fazla ayrıntı için bkz: Translating HTML and JavaScript using Weblate CDN.

Boş dizgeleri kaldır

4.4 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.cleanup.blank

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

repository post-commit, repository post-update

Çeviri dosyalarından çevirisi olmayan dizgeleri kaldırır.

Çeviri dosyalarında boş dizgelerin görünmemesi için bunu kullanın (örneğin yerelleştirme kütüphaneniz kaynak dizgeyi kullanmak yerine bunları boş dizgeler olarak görüntülüyorsa).

Çeviri dosyaları temizlensin

Eklenti kimliği

weblate.cleanup.generic

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

repository pre-commit, repository post-update

Tüm çeviri dosyalarını tek dilli temel dosyayla eşleşecek şekilde günceller. Bu işlem çoğu dosya biçiminde temel dosyada artık bulunmayan eski çeviri anahtarlarını kaldırır.

Eksik dilleri ekle

Eklenti kimliği

weblate.consistency.languages

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

daily, repository post-add

Proje içindeki tüm bileşenler için tutarlı bir dil kümesinin kullanılmasını sağlar.

Eksik diller her 24 saatte bir ve Weblate’e yeni diller eklendiğinde denetlenir.

Diğerlerinden farklı olarak, bu eklenti tüm projeyi etkiler.

İpucu

Yeni eklenen dizgeleri Otomatik çeviri ile otomatik olarak çevirin.

Bileşen keşfi

Eklenti kimliği

weblate.discovery.discovery

Yapılandırma

match

Çeviri dosyalarıyla eşleştirilecek kurallı ifade

file_format

Dosya biçimi

name_template

Bileşen adını özelleştir

base_file_template

Tek dil temel dosya adını tanımla

İki dilli çeviri dosyaları için boş bırakın.

new_base_template

Yeni çeviriler için temel dosyayı tanımla

Yeni çevirileri oluşturmak için kullanılan dosyanın adı. Gettext için .pot dosyasını seçin.

intermediate_template

Ara dil dosyası

Ara çeviri dosyasının adı. Çoğu durumda bu dosya geliştiriciler tarafından sağlanan bir çeviri dosyasıdır ve gerçek kaynak dizgeler oluşturulurken kullanılır.

language_regex

Dil süzgeci

Dosya maskesi taranırken çeviri dosyalarını süzmek için kullanılan kurallı ifade.

copy_addons

Ana bileşendeki eklentiler yeni oluşturulanlara kopyalansın

remove

Var olmayan dosyalar için bileşenleri kaldır

confirm

Yukarıdaki eşleşmelerin doğru göründüğünü onaylıyorum

Triggers

depo güncellenmesinden sonra

Sürüm denetim sistemindeki dosya değişikliklerine göre proje bileşenlerini otomatik olarak ekler ya da kaldırır.

Triggered each time the VCS is updated, and otherwise similar to the import_project management command. This way you can track multiple translation components within one VCS.

The matching is done using regular expressions enabling complex configuration, but some knowledge is required to do so. Some examples for common use cases can be found in the add-on help section.

Once you hit Save, a preview of matching components will be presented, from where you can check whether the configuration actually matches your needs:

../_images/addon-discovery.png

İpucu

Component discovery add-on uses Weblate internal URLs. It’s a convenient way to share VCS setup between multiple components. Linked components use the local repository of the main component set up by filling weblate://project/main-component into the Kaynak kod deposu field (in ManageSettingsVersion control system) of each respective component. This saves time with configuration and system resources too.

Ayrıca bakınız

Template markup

Toplu düzenleme

3.11 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.flags.bulk

Yapılandırma

q

Sorgu

state

Ayarlanacak durum

Kullanılabilir seçenekler:

-1 – Değiştirmeyin

10 – Düzenlenmesi gerekli

20 – Çevrildi

30 – Onaylandı

add_flags

Eklenecek çeviri işaretleri

remove_flags

Kaldırılacak çeviri işaretleri

add_labels

Eklenecek etiketler

remove_labels

Kaldırılacak etiketler

Triggers

bileşen güncellemesi

Dizgelerin işaretlerini, etiketlerini veya durumlarını toplu düzenleyin.

NOT has:label arama sorgusuyla başlayarak etiketlemeyi otomatikleştirin ve tüm dizgeler gerekli tüm etiketlere sahip olana kadar etiketler ekleyin. Weblate üst verileri için diğer otomatik işlemler de yapılabilir.

Örnekler:

Yeni dizgeler otomatik olarak etiketlensin

Arama sorgusu

NOT has:label

Eklenecek etiketler

en son

Tüm Uygulama mağazası üst veri dosyaları değişiklik günlüğü dizgelerini salt okunur olarak işaretle

Arama sorgusu

language:en AND key:changelogs/

Eklenecek çeviri işaretleri

read-only

Değiştirilmemiş çeviriler “Düzenlenmesi gerekli” olarak işaretlensin

3.1 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.flags.same_edit

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

birim oluşturduktan sonra

VCS üzerinden yeni bir çevrilebilir dizge içe aktarıldığında ve bir kaynak dizgeyle eşleştiğinde, Weblate üzerinde düzenlenmesi gerekli olarak işaretlenir. Özellikle çevrilmemiş dizgeler için kaynak dizgeleri içeren dosya biçimleri için kullanışlıdır.

İpucu

Ayrıca, Çeviri işaretleri için strict-same bayrağı ekleyerek Çeviri değiştirilmemiş denetimini sıkılaştırmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Translation states

Yeni kaynak dizgeleri “Düzenlenmesi gerekli” olarak işaretlensin

Eklenti kimliği

weblate.flags.source_edit

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

birim oluşturduktan sonra

Yeni bir kaynak dizge VCS üzerinden içe her aktarıldığında, Weblate üzerinde düzenlenmesi gerekli olarak işaretlenir. Böylece geliştiriciler tarafından yazılan kaynak dizgeleri kolayca süzebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Translation states

Yeni çeviriler “Düzenlenmesi gerekli” olarak işaretlensin

Eklenti kimliği

weblate.flags.target_edit

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

birim oluşturduktan sonra

Yeni bir çevrilebilir dizge, VCS üzerinden içeri her aktarıldığında, Weblate üzerinde düzenlenmesi gerekli olarak işaretlenir. Böylece geliştiricilerin oluşturduğu çevirileri kolayca süzebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Translation states

İstatistik oluşturucu

Eklenti kimliği

weblate.generate.generate

Yapılandırma

filename

Oluşturulan dosyanın adı

template

Oluşturulan dosyanın içeriği

Triggers

depo işlenmesinden önce

Çeviri durumu hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir dosya oluşturur.

Hem dosya adında hem de içerikte bir Django şablonu kullanabilirsiniz, ayrıntılı bir işaretleme açıklaması için Template markup bölümüne bakın.

Örneğin, her çeviri için bir özet dosyası oluşturma:

Oluşturulan dosyanın adı

locale/{{ language_code }}.json

İçerik
{
  "language": "{{ language_code }}",
  "strings": "{{ stats.all }}",
  "translated": "{{ stats.translated }}",
  "last_changed": "{{ stats.last_changed }}",
  "last_author": "{{ stats.last_author }}",
}

Ayrıca bakınız

Template markup

Çeviri kaynak dizgeyle önceden doldurulsun

4.11 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.generate.prefill

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

bileşen güncellemesi, günlük

Çeviri dizgelerini kaynak dizgeler ile doldurur.

Bileşendeki tüm çevrilmemiş dizgeler kaynak dizgeyle doldurulacak ve düzenlenmesi gerekli olarak işaretlenecek. Çeviri dosyalarında boş dizge kabul edilmediğinde bunu kullanın.

Sözde yerel oluşturma

4.5 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.generate.pseudolocale

Yapılandırma

source

Kaynak dizgeler

target

Hedef çeviri

Bu çevirideki tüm dizgelerin üzerine yazılacak

prefix

Sabit dizge ön eki

var_prefix

Değişken dizge ön eki

suffix

Sabit dizge son eki

var_suffix

Değişken dizge son eki

var_multiplier

Değişken kısım çarpanı

Kaynak dizgenin uzunluğuna bağlı olarak değişken kısmın kaç kez yineleneceği.

include_readonly

Salt okunur dizgeleri dahil et

Triggers

bileşen güncellemesi, günlük

Kaynak dizgelere otomatik olarak ön ek ve son ek ekleyerek çeviri oluşturur.

Pseudolocales are useful to find strings that are not prepared for localization. This is done by altering all translatable source strings to make it easy to spot unaltered strings when running the application in the pseudolocale language.

Finding strings whose localized counterparts might not fit the layout is also possible.

Using the variable parts makes it possible to look for strings which might not fit into the user interface after the localization - it extends the text based on the source string length. The variable parts are repeated by length of the text multiplied by the multiplier. For example Hello world with variable suffix _ and variable multiplier of 1 becomes Hello world___________ - the suffix is repeated once for each character in the source string.

Dizgeler şu model kullanılarak oluşturulacak:

Fixed string prefix Variable string prefix Source string Variable string suffix Fixed string suffix

İpucu

You can use real languages for testing, but there are dedicated pseudolocales available in Weblate - en_XA and ar_XB.

İpucu

You can use this add-on to start translation to a new locale of an existing language or similar language. Once you add the translation to the component, follow to the add-on. Example: If you have fr and want to start fr_CA translation, simply set fr as the source, fr_CA as the target, and leave the prefix and suffix blank.

Uninstall the add-on once you have the new translation filled to prevent Weblate from changing the translations made after the copying.

Katılımcılar yorum olarak görüntülensin

Eklenti kimliği

weblate.gettext.authors

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

depo işlenmesinden önce

PO dosyası üst bilgisinin yorum bölümünü, katılımcı adlarını ve katkı yıllarını içerecek şekilde günceller.

PO dosya başlığı şöyle görünecektir:

# Michal Čihař <michal@cihar.com>, 2012, 2018, 2019, 2020.
# Pavel Borecki <pavel@example.com>, 2018, 2019.
# Filip Hron <filip@example.com>, 2018, 2019.
# anonymous <noreply@weblate.org>, 2019.

“configure” dosyasındaki ALL_LINGUAS değişkeni güncellensin

Eklenti kimliği

weblate.gettext.configure

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

depo eklenmesinden sonra, günlük

Yeni bir çeviri eklendiğinde ALL_LINGUAS değişkenini configure, configure.in veya herhangi bir configure.ac dosyasında günceller.

Gettext çıktısı özelleştirilsin

Eklenti kimliği

weblate.gettext.customize

Yapılandırma

width

Uzun satırlar kaydırılsın

Varsayılan olarak gettext satırları 77 karakterde ve yeni satırlarda kaydırır, –no-wrap parametresi ile kaydırma yalnızca yeni satırlarda yapılır.

Kullanılabilir seçenekler:

77 – Wrap lines at 77 characters and at newlines (xgettext default)

65535 – Only wrap lines at newlines (like ‘xgettext –no-wrap’)

-1 – Satır kaydırma yok

Triggers

depolama yüklendikten sonra

Gettext çıktısında satır kaydırma gibi davranışların özelleştirilmesini sağlar.

Aşağıdaki seçenekleri sunar:

 • Satırları, 77 karakterde ve yeni satırlarda kaydır

 • Satırları yalnızca yeni satırlarda kaydır

 • Satırlar kaydırılmasın

Not

Varsayılan olarak gettext satırları 77 karakterde ve yeni satırlarda kaydırır. --no-wrap parametresi ile kaydırma yalnızca yeni satırlarda yapılır.

LINGUAS dosyası güncellensin

Eklenti kimliği

weblate.gettext.linguas

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

depo eklenmesinden sonra, günlük

Yeni bir çeviri eklendiğinde LINGUAS dosyası güncellenir.

MO dosyaları üretilsin

Eklenti kimliği

weblate.gettext.mo

Yapılandırma

path

Oluşturulan MO dosyasının yolu

Belirtilmemişse, PO dosyasının konumu kullanılır.

Triggers

depo işlenmesinden önce

PO dosyası her değiştirildiğinde otomatik olarak MO dosyası üretilir.

The location of the generated MO file can be customized and the field for it uses Template markup.

POT ile eşleşmesi için PO dosyaları güncellensin (msgmerge)

Eklenti kimliği

weblate.gettext.msgmerge

Yapılandırma

previous

Çevrilmiş dizgelerin önceki msgid değerleri saklansın

no_location

Çevrilmiş dizgelerin konumları kaldırılsın

fuzzy

Belirsiz eşleşme kullanılsın

Triggers

depo güncellenmesinden sonra

Tüm PO dosyalarını (Dosya maskesi ile yapılandırıldığı gibi) msgmerge komutunu kullanarak POT dosyasıyla eşleşecek şekilde (Yeni çeviriler kalıbı ile yapılandırıldığı gibi) günceller.

Yukarı akış deposundan yeni değişiklikler çekildiğinde tetiklenir. Eklenti yapılandırması aracılığıyla msgmerge komut satırı seçeneklerinin çoğu yapılandırılabilir.

Git işlemeleri sıkıştırılsın

Eklenti kimliği

weblate.git.squash

Yapılandırma

squash

İşleme sıkıştırması

Kullanılabilir seçenekler:

all – Tüm işlemeler bir arada

language – Dil başına

file – Dosya başına

author – Katkıda bulunana göre

append_trailers

Sıkıştırılmış işleme iletisine art bilgiler eklensin

‘Co-authored-by: …’ gibi bir işleme iletisinin başka bir serbest biçim parçasının sonunda, art bilgi satırları RFC 822 e-posta üst bilgilerine benzeyen satırlardır.

commit_message

İşleme iletisi

Bu işleme iletisi, sıkıştırılmış işleme iletilerinden gelen birleşik işleme iletileri yerine kullanılır.

Triggers

depo işlenmesinden sonra

Değişiklikleri yollamadan önce Git işlemelerini bir araya toplar.

Git işlemeleri, aşağıdaki modlardan birinde değişiklikleri yollamadan önce sıkıştırılabilir:

 • Tüm işlemeler bir arada yapılsın

 • Her dil için

 • Her dosya için

 • Katkıda bulunana göre

Özgün işleme iletileri korunu. Ancak Katkıda bulunana göre seçilmediği ya da işleme iletisi eklenecek şekilde özelleştirilmediği sürece katkıda bulunan bilgisi eksik kalır.

The original commit messages can optionally be overridden with a custom commit message.

Trailers (commit lines like Co-authored-by: ) can optionally be removed from the original commit messages and appended to the end of the squashed commit message. This also generates proper Co-authored-by: credit for every translator.

JSON çıktısı özelleştirilsin

Eklenti kimliği

weblate.json.customize

Yapılandırma

sort_keys

JSON anahtarları sıralansın

indent

JSON girintisi

style

JSON girinti biçemi

Kullanılabilir seçenekler:

spaces – Spaces

tabs – Tabs

Triggers

depolama yüklendikten sonra

JSON çıktısında girinti veya sıralama gibi davranışların ayarlanmasını sağlar.

Java özellikleri dosyası biçimlendirilsin

Eklenti kimliği

weblate.properties.sort

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

depo işlenmesinden önce

Java özellikleri dosyasını biçimlendirir ve sıralar.

 • Consolidates newlines to Unix ones.

 • Uppercase formatting of Unicode escape sequences (in case they are present).

 • Boş satırları ve yorumları siler.

 • Dizgeleri anahtarlara göre sıralar.

 • Yinelenen dizgeleri kaldırır.

Eski yorumlar kaldırılsın

3.7 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.removal.comments

Yapılandırma

age

Saklanacak gün sayısı

Triggers

günlük

Yorumların kaldırılması için bir zaman dilimi ayarlayabilirsiniz.

Bu, güncelliğini yitirmiş olabilecek eski yorumları kaldırmak için faydalı olabilir. Yorumun eski olması önemlerini yitirdikleri anlamına gelmediği için dikkatli kullanın.

Eski öneriler kaldırılsın

3.7 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.removal.suggestions

Yapılandırma

age

Saklanacak gün sayısı

votes

Oy verme eşiği

Kaldırma eşiği. Oylamanın kapalıyken bu alanın etkisi yoktur.

Triggers

günlük

Önerilerin kaldırılması için bir zaman dilimi ayarlayabilirsiniz.

Belirli bir zaman diliminde yeterince olumlu oy almayan önerileri kaldırmak için öneri oylamayla (bkz: Peer review) bağlantılı olarak çok faydalı olabilir.

RESX dosyaları güncellensin

3.9 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.resx.update

Yapılandırma

Bu eklentinin yapılandırması yok.

Triggers

depo güncellenmesinden sonra

Tüm çeviri dosyalarını tek dilli temel dosya ile eşleştirmek için günceller. Kullanılmayan dizgeler kaldırılır ve yeni dizgeler kaynak dizgenin kopyaları olarak eklenir.

İpucu

Yalnızca eski çeviri anahtarlarını kaldırmak istiyorsanız Çeviri dosyaları temizlensin kullanın.

Customize XML output

4.15 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.xml.customize

Yapılandırma

closing_tags

Include closing tag for blank XML tags

Triggers

depolama yüklendikten sonra

Allows adjusting XML output behavior, for example closing tags instead of self- closing tags for empty tags.

YAML çıktısı özelleştirilsin

3.10.2 sürümünde geldi.

Eklenti kimliği

weblate.yaml.customize

Yapılandırma

indent

YAML girintisi

width

Uzun satırlar kaydırılsın

Kullanılabilir seçenekler:

80 – Satırları, 80 karakterde kaydır

100 – Satırları, 100 karakterde kaydır

120 – Satırları, 120 karakterde kaydır

180 – Satırları, 180 karakterde kaydır

65535 – Satır kaydırma yok

line_break

Satır sonları

Kullanılabilir seçenekler:

dos – DOS (\r\n)

unix – UNIX (\n)

mac – MAC (\r)

Triggers

depolama yüklendikten sonra

YAML çıktısında satır uzunluğu veya yeni satır gibi davranışların ayarlanmasını sağlar.

Eklenti listesini özelleştirme

The list of add-ons is configured by WEBLATE_ADDONS. To add another add-on, simply include the absolute class name in this setting.

Eklenti yazma

You can write your own add-ons too, create a subclass of weblate.addons.base.BaseAddon to define the add-on metadata, and then implement a callback to do the processing.

Ayrıca bakınız

Developing add-ons

Eklentiden betikleri çalıştırma

Add-ons can also be used to execute external scripts. This used to be integrated in Weblate, but now you have to write some code to wrap your script with an add-on.

#
# Copyright © 2012–2022 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
# This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Example pre commit script."""


from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT
from weblate.addons.scripts import BaseScriptAddon


class ExamplePreAddon(BaseScriptAddon):
  # Event used to trigger the script
  events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Name of the addon, has to be unique
  name = "weblate.example.pre"
  # Verbose name and long descrption
  verbose = _("Execute script before commit")
  description = _("This add-on executes a script.")

  # Script to execute
  script = "/bin/true"
  # File to add in commit (for pre commit event)
  # does not have to be set
  add_file = "po/{{ language_code }}.po"

For installation instructions see Custom quality checks, add-ons and auto-fixes.

The script is executed with the current directory set to the root of the VCS repository for any given component.

Additionally, the following environment variables are available:

WL_VCS

Kullanılan sürüm denetimi sistemi.

WL_REPO

Yukarı akış deposu URL’si.

WL_PATH

VCS deposunun mutlak yolu.

WL_BRANCH

2.11 sürümünde geldi.

Geçerli bileşende yapılandırılan depo dalı.

WL_FILEMASK

Geçerli bileşen için dosya maskesi.

WL_TEMPLATE

Tek dilli çeviriler için şablonun dosya adı (boş olabilir).

WL_NEW_BASE

2.14 sürümünde geldi.

Yeni çeviriler oluşturmak için kullanılan dosyanın adı (boş olabilir).

WL_FILE_FORMAT

Geçerli bileşende kullanılan dosya biçimi.

WL_LANGUAGE

İşlenen geçerli çevirinin dili (bileşen düzeyinde kancalar için kullanılamaz).

WL_PREVIOUS_HEAD

Güncellemeden sonraki eski HEAD (yalnızca güncelleme sonrası kancayı çalıştırdıktan sonra kullanılabilir).

WL_COMPONENT_SLUG

3.9 sürümünde geldi.

URL oluşturmak için kullanılan bileşen kısaltması.

WL_PROJECT_SLUG

3.9 sürümünde geldi.

URL oluşturmak için kullanılan proje kısaltması.

WL_COMPONENT_NAME

3.9 sürümünde geldi.

Bileşen adı.

WL_PROJECT_NAME

3.9 sürümünde geldi.

Proje adı.

WL_COMPONENT_URL

3.9 sürümünde geldi.

Bileşen URL’si.

WL_ENGAGE_URL

3.9 sürümünde geldi.

Proje etkileşim URL’si.

Ayrıca bakınız

Component configuration

Güncelleme sonrası depo işleme

Can be used to update translation files when the VCS upstream source changes. To achieve this, please remember Weblate only sees files committed to the VCS, so you need to commit changes as a part of the script.

For example with Gulp you can do it using following code:

#! /bin/sh
gulp --gulpfile gulp-i18n-extract.js
git commit -m 'Update source strings' src/languages/en.lang.json

Depoya işlenmeden önce çevirilerin işlemden geçirilmesi

Use the commit script to automatically change a translation before it is committed to the repository.

It is passed as a single parameter consisting of the filename of a current translation.