Developing add-ons

Eklentiler Weblate’de yerelleştirme iş akışını özelleştirmenin bir yoludur.

class weblate.addons.base.BaseAddon(storage=None)

Weblate eklentileri için temel sınıf.

classmethod can_install(component, user)

Eklentinin verilen bileşenle uyumlu olup olmadığını denetle.

configure(settings)

Yapılandırmayı kaydet.

daily(component)

Günlük tetiklenen kanca.

classmethod get_add_form(user, component, **kwargs)

Yeni eklenti eklemek için yapılandırma formunu döndür.

get_settings_form(user, **kwargs)

Bu eklenti için yapılandırma formunu döndür.

post_add(translation)

Yeni çeviri eklendikten sonra tetiklenen kanca.

post_commit(component)

Değişiklikler depoya işlendikten sonra tetiklenen kanca.

post_push(component)

Depo yukarı akışa yollandıktan sonra tetiklenen kanca.

post_update(component, previous_head: str, skip_push: bool)

Depo yukarı akıştan güncellendikten sonra tetiklenen kanca.

Parametreler
 • previous_head (str) – Güncellemeden önce deponun HEAD’i, ilk klonlamada boş olabilir.

 • skip_push (bool) – Eklenti işleminin değişiklikleri yukarı akışa yollamayı atlayıp atlamayacağı. Genellikle bunu temeldeki yöntemlere commit_and_push veya commit_pending olarak iletebilirsiniz.

pre_commit(translation, author)

Değişiklikler depoya işlenmeden önce tetiklenen kanca.

pre_push(component)

Depo yukarı akışa yollanmadan önce tetiklenen kanca.

pre_update(component)

Depo yukarı akıştan güncellenmeden önce tetiklenen kanca.

save_state()

Eklenti durum bilgilerini kaydet.

store_post_load(translation, store)

Bir dosya ayrıştırıldıktan sonra tetiklenen kanca.

Argüman olarak bir dosya biçimi sınıfının bir kopyasını alır.

Bu, örneğin dosyanın nasıl kaydedileceğini ayarlamak gibi dosya biçimi sınıfı parametrelerini değiştirmek için faydalıdır.

unit_pre_create(unit)

Yeni birim oluşturulmadan önce tetiklenen kanca.

Here is an example add-on:

#
# Copyright © 2012–2022 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
# This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#


from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.addons.base import BaseAddon
from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT


class ExampleAddon(BaseAddon):
  # Filter for compatible components, every key is
  # matched against property of component
  compat = {"file_format": {"po", "po-mono"}}
  # List of events add-on should receive
  events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Add-on unique identifier
  name = "weblate.example.example"
  # Verbose name shown in the user interface
  verbose = _("Example add-on")
  # Detailed add-on description
  description = _("This add-on does nothing it is just an example.")

  # Callback to implement custom behavior
  def pre_commit(self, translation, author):
    return