Data schemas

Weblate uses JSON Schema to define layout of external JSON files.

Weblate Çeviri Belleği Şeması

https://weblate.org/schemas/weblate-memory.schema.json

tür

array

items

Çeviri Belleği Ögesi

tür

nesne

özellikler

 • category

Dizge Kategorisi

1 is global, 2 is shared, 10000000+ are project specific, 20000000+ are user specific

tür

integer

örnekler

1

minimum

0

öntanımlı

1

 • origin

The String Origin

Dosya adı veya bileşen adı

tür

dizge

örnekler

test.tmx

project/component

öntanımlı

 • source

Kaynak Dizge

tür

dizge

örnekler

Merhaba

minLength

1

öntanımlı

 • source_language

Kaynak Dili

ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47

tür

dizge

örnekler

en

pattern

^[^ ]+$

öntanımlı

 • target

Hedef Dizge

tür

dizge

örnekler

Ahoj

minLength

1

öntanımlı

 • target_language

Hedef Dili

ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47

tür

dizge

örnekler

cs

pattern

^[^ ]+$

öntanımlı

additionalProperties

False

tanımlar

Weblate kullanıcı verilerini dışa aktarma

https://weblate.org/schemas/weblate-userdata.schema.json

tür

nesne

özellikler

 • basic

Temel

tür

nesne

özellikler

 • username

Kullanıcı adı

tür

dizge

örnekler

yönetici

öntanımlı

 • full_name

Ad soyad

tür

dizge

örnekler

Weblate Yöneticisi

öntanımlı

 • email

E-posta

tür

dizge

örnekler

noreply@example.com

öntanımlı

format

eposta

 • date_joined

Katıldığı tarih

tür

dizge

örnekler

2019-11-18T18:53:54.862Z

öntanımlı

format

date-time

additionalProperties

False

 • profile

Profil

tür

nesne

özellikler

 • language

Dil

tür

dizge

örnekler

cs

pattern

^[^ ]*$

öntanımlı

 • suggested

Önerilmiş dizge sayısı

tür

integer

örnekler

1

öntanımlı

0

 • translated

Çevrilmiş dizge sayısı

tür

integer

örnekler

24

öntanımlı

0

 • uploaded

Yüklenen ekran görüntüsü sayısı

tür

integer

örnekler

1

öntanımlı

0

 • hide_completed

Tamamlanmış çeviriler panoda gizlensin

tür

boolean

örnekler

False

öntanımlı

True

 • secondary_in_zen

İkincil çevirileri Zen kipinde göster

tür

boolean

örnekler

True

öntanımlı

True

 • hide_source_secondary

İkincil çeviri varsa kaynağı gizle

tür

boolean

örnekler

False

öntanımlı

True

 • editor_link

Düzenleyici bağlantısı

tür

dizge

örnekler

pattern

^.*$

öntanımlı

 • translate_mode

Çeviri düzenleyici kipi

tür

integer

örnekler

0

öntanımlı

0

 • zen_mode

Zen düzenleyici kipi

tür

integer

örnekler

0

öntanımlı

0

 • special_chars

Özel karakterler

tür

dizge

örnekler

pattern

^.*$

öntanımlı

 • dashboard_view

Varsayılan pano görünümü

tür

integer

örnekler

1

öntanımlı

0

 • dashboard_component_list

Varsayılan bileşen listesi

öntanımlı

null

anyOf

tür

null

tür

integer

 • languages

Çevrilen diller

tür

array

öntanımlı

items

Dil kodu

tür

dizge

örnekler

cs

pattern

^.*$

öntanımlı

 • secondary_languages

İkincil diller

tür

array

öntanımlı

items

Dil kodu

tür

dizge

örnekler

sk

pattern

^.*$

öntanımlı

 • watched

İzlenen projeler

tür

array

öntanımlı

items

Proje kısaltması

tür

dizge

örnekler

weblate

pattern

^.*$

öntanımlı

additionalProperties

False

 • auditlog

Denetim günlüğü

tür

array

öntanımlı

items

Ögeler

tür

nesne

özellikler

 • address

IP adresi

tür

dizge

örnekler

127.0.0.1

pattern

^.*$

öntanımlı

 • user_agent

Kullanıcı tanıtıcı

tür

dizge

örnekler

PC / Linux / Firefox 70.0

pattern

^.*$

öntanımlı

 • timestamp

Zaman damgası

tür

dizge

örnekler

2019-11-18T18:58:30.845Z

öntanımlı

format

date-time

 • activity

Etkinlik

tür

dizge

örnekler

oturum aç

pattern

^.*$

öntanımlı

additionalProperties

False

tanımlar

Ayrıca bakınız

Kullanıcı profili, dumpuserdata