Weblate Client

2.7 sürümünde geldi: There has been full wlc utility support ever since Weblate 2.7. If you are using an older version some incompatibilities with the API might occur.

Installation

The Weblate Client is shipped separately and includes the Python module. To use the commands below, you need to install wlc:

pip install wlc

Docker kullanımı

The Weblate Client is also available as a Docker image.

The image is published on Docker Hub: https://hub.docker.com/r/weblate/wlc

Kurulum:

docker pull weblate/wlc

The Docker container uses Weblate’s default settings and connects to the API deployed in localhost. The API URL and API_KEY can be configured through the arguments accepted by Weblate.

The command to launch the container uses the following syntax:

docker run --rm weblate/wlc [WLC_ARGS]

Example:

docker run --rm weblate/wlc --url https://hosted.weblate.org/api/ list-projects

You might want to pass your Yapılandırma dosyaları to the Docker container, the easiest approach is to add your current directory as /home/weblate volume:

docker run --volume $PWD:/home/weblate --rm weblate/wlc show

Getting started

The wlc configuration is stored in ~/.config/weblate (see Yapılandırma dosyaları for other locations), please create it to match your environment:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

You can then invoke commands on the default server:

wlc ls
wlc commit sandbox/hello-world

Ayrıca bakınız

Yapılandırma dosyaları

Synopsis

wlc [arguments] <command> [options]

Commands actually indicate which operation should be performed.

Açıklama

Weblate Client is a Python library and command-line utility to manage Weblate remotely using Weblate’s REST API. The command-line utility can be invoked as wlc and is built-in on wlc.

Argümanlar

The program accepts the following arguments which define output format or which Weblate instance to use. These must be entered before any command.

--format {csv,json,text,html}

Specify the output format.

--url URL

Specify the API URL. Overrides any value found in the configuration file, see Yapılandırma dosyaları. The URL should end with /api/, for example https://hosted.weblate.org/api/.

--key KEY

Specify the API user key to use. Overrides any value found in the configuration file, see Yapılandırma dosyaları. You can find your key in your profile on Weblate.

--config PATH

Overrides the configuration file path, see Yapılandırma dosyaları.

--config-section SECTION

Overrides configuration file section in use, see Yapılandırma dosyaları.

Komutlar

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

version

Geçerli sürümü yazdırır.

list-languages

Weblate’de kullanılan dilleri listeler.

list-projects

Weblate’deki projeleri listeler.

list-components

Weblate’deki bileşenleri listeler.

list-translations

Weblate’deki çevirileri listeler.

show

Weblate nesnesini (çeviri, bileşen veya proje) gösterir.

ls

Weblate nesnesini (çeviri, bileşen veya proje) listeler.

commit

Bir Weblate nesnesinde (çeviri, bileşen veya proje) yapılan değişiklikleri işler.

pull

Uzak depo değişikliklerini Weblate nesnesine (çeviri, bileşen veya proje) çeker.

push

Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen veya proje) değişiklikleri uzak depoya gönderir.

reset

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7’den beri desteklenmektedir.

Uzak depoyla eşleşmesi için Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen veya proje) değişiklikleri sıfırlar.

cleanup

0.9 sürümünde geldi: wlc 0.9’dan beri desteklenmektedir.

Uzak depoyla eşleşmesi için bir Weblate nesnesindeki (çeviri, bileşen veya proje) izlenmeyen değişiklikleri kaldırır.

repo

Belirli bir Weblate nesnesi (çeviri, bileşen veya proje) için depo durumunu görüntüler.

stats

Belirli bir Weblate nesnesi (çeviri, bileşen veya proje) için ayrıntılı istatistikleri görüntüler.

lock-status

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5’ten beri desteklenmektedir.

Kilit durumunu görüntüler.

lock

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5’ten beri desteklenmektedir.

Bileşeni Weblate’de daha fazla çevrilmemesi için kilitler.

unlock

0.5 sürümünde geldi: wlc 0.5’ten beri desteklenmektedir.

Weblate bileşeninin çevirisinin kilidini açar.

changes

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7 ve Weblate 2.10’dan beri desteklenmektedir.

Belirli bir nesne için değişiklikleri görüntüler.

download

0.7 sürümünde geldi: wlc 0.7’den beri desteklenmektedir.

Bir çeviri dosyası indirir.

--convert

Dosya biçimini dönüştürür, belirtilmemişse sunucuda hiçbir dönüştürme olmaz ve dosya depoda olduğu gibi indirilir.

--output

Çıktının kaydedileceği dosyayı belirtir, belirtilmezse standart çıkışa yazdırılır.

upload

0.9 sürümünde geldi: wlc 0.9’dan beri desteklenmektedir.

Bir çeviri dosyasını karşıya yükler.

--overwrite

Yükleme sırasında mevcut çevirilerin üzerine yaz.

--input

İçeriğin okunduğu dosya, belirtilmemişse standart girişten okunur.

--method

Upload method to use, see Import methods.

--fuzzy

Fuzzy (marked for edit) strings processing (empty, process, approve)

--author-name

Author name, to override currently authenticated user

--author-email

Author e-mail, to override currently authenticated user

İpucu

Her bir komutu çağırmak hakkında daha ayrıntılı bilgiyi --help seçeneğini kullanarak alabilirsiniz, örneğin: wlc ls --help.

Yapılandırma dosyaları

.weblate, .weblate.ini, weblate.ini

1.6 sürümünde değişti: .ini uzantılı dosyalar da kabul edilir.

Proje başına yapılandırma dosyası

C:\Users\KULLANICIADI\AppData\weblate.ini

1.6 sürümünde geldi.

Windows’ta kullanıcı yapılandırma dosyası.

~/.config/weblate

Kullanıcı yapılandırma dosyası

/etc/xdg/weblate

Sistem genelinde yapılandırma dosyası

Program XDG tanımlamasını takip eder, böylece XDG_CONFIG_HOME veya XDG_CONFIG_DIRS ortam değişkenlerine göre yapılandırma dosyalarının yerleşimini ayarlayabilirsiniz. Windows’ta APPDATA dizini, yapılandırma dosyası için tercih edilen konumdur.

[weblate] bölümünde aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir (bunu --config-section ile özelleştirebilirsiniz):

key

Weblate’e erişmek için API ANAHTARI.

url

API sunucusu URL’si, öntanımlı olarak http://127.0.0.1:8000/api/ şeklindedir.

translation

Öntanımlı çevirinin yolu - bileşen veya proje.

Yapılandırma dosyası bir INI dosyasıdır, örneğin:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
key = APIKEY
translation = weblate/application

Ek olarak API anahtarları [keys] bölümünde depolanabilir:

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

This allows you to store keys in your personal settings, while using the .weblate configuration in the VCS repository so that wlc knows which server it should talk to.

Örnekler

Geçerli program sürümünü yazdır:

$ wlc version
version: 0.1

Tüm projeleri listele:

$ wlc list-projects
name: Hello
slug: hello
url: http://example.com/api/projects/hello/
web: https://weblate.org/
web_url: http://example.com/projects/hello/

Çeviri dosyasını karşıya yükle:

$ wlc upload project/component/language --input /tmp/hello.po

Ayrıca wlc’nin hangi proje üzerinde çalışması gerektiğini de belirleyebilirsiniz:

$ cat .weblate
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
translation = weblate/application

$ wlc show
branch: main
file_format: po
source_language: en
filemask: weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
git_export: https://hosted.weblate.org/git/weblate/application/
license: GPL-3.0+
license_url: https://spdx.org/licenses/GPL-3.0+
name: Application
new_base: weblate/locale/django.pot
project: weblate
repo: git://github.com/WeblateOrg/weblate.git
slug: application
template:
url: https://hosted.weblate.org/api/components/weblate/application/
vcs: git
web_url: https://hosted.weblate.org/projects/weblate/application/

Bu kurulumla, geçerli projede bekleyen değişiklikleri işlemek kolaydır:

$ wlc commit