Yapılandırma

Tüm ayarlar settings.py dosyasında (Django için her zamanki gibi) tutulur.

Not

Bu ayarlardan herhangi birini değiştirdikten sonra, Weblate WSGI ve Celery işlemlerini yeniden başlatmanız gerekir.

mod_wsgi olarak çalıştırılması durumunda, yapılandırmayı yeniden yüklemek için Apache sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir.

Ayrıca bakınız

Django yapılandırma parametreleri için Django belgelerine bakabilirsiniz.

AKISMET_API_KEY

Weblate, istenmeyen ileti olarak gelen anonim önerileri denetlemek için Akismet kullanabilir. Bir API anahtarı satın almak ve bunu bir siteyle ilişkilendirmek için ‘akismet.com <https://akismet.com/>`_ adresine bakabilirsiniz.

ANONYMOUS_USER_NAME

Oturum açmamış kullanıcılar için kullanıcı adı.

Ayrıca bakınız

Erişim denetimi

AUDITLOG_EXPIRY

3.6 sürümünde geldi.

Weblate hesap etkinliği hakkında bilgi içeren denetim günlüklerinin tutulacağı gün sayısı.

Varsayılan değer: 180 gün.

AUTH_LOCK_ATTEMPTS

2.14 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulanmadan önce başarısız olmasına izin verilecek en fazla kimlik doğrulama girişimi sayısı.

Bu seçenek şu anda şu konumlarda uygulanmaktadır:

 • Oturum aç. Hesap parolasını silerek kullanıcının yeni bir parola isteği yapmadan oturum açmasını engeller.

 • Parola sıfırlama. Çok fazla parola sıfırlama girişimi ile istenmeyen trafik oluşturan kullanıcılara yeni e-posta gönderilmesini engeller.

Varsayılan değer: 10.

Ayrıca bakınız

Hız sınırlama

AUTO_UPDATE

3.2 sürümünde geldi.

3.11 sürümünde değişti: Özgün açma/kapama seçeneği, hangi dizgelerin kabul edildiğini ayırt edecek biçimde değiştirildi.

Tüm depoları günlük olarak günceller.

İpucu

Weblate depolarını kendiliğinden güncellemek için Bildirim kancaları kullanmıyorsanız yararlıdır.

Not

Geriye dönük uyumluluk için açma/kapama seçenekleri dizge seçimine ek olarak bulunur.

Seçenekler:

"none"

Günlük güncelleme yapılmaz.

"remote" ayrıca False

Yalnızca uzak tarafı günceller.

"full" ayrıca True

Uzak tarafı günceller ve çalışan kopya ile birleştirir.

Not

Bunun için Celery ile arka plan görevlerini kullanmak çalışıyor olmalıdır. Yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

AVATAR_URL_PREFIX

Avatar adreslerini şu biçimde oluşturmak için ön ek: ${AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${PARAMS}. Şu hizmetlerin çalıştığı biliniyor:

Gravatar (varsayılan), https://gravatar.com/ üzerinden

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.gravatar.com/'

Libravatar, https://www.libravatar.org/ üzerinden

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.libravatar.org/'

AUTH_TOKEN_VALID

2.14 sürümünde geldi.

Kimlik doğrulama belirtecinin ve parola sıfırlama e-postalarındaki geçici parolanın geçerli olacağı süre. Varsayılan olarak 172800 saniye (2 gün).

AUTH_PASSWORD_DAYS

2.15 sürümünde geldi.

Bir kullanıcının daha önce kullandığı bir parolayı yeniden kullanabilmesi için geçmesi gereken gün sayısı.

Bu işlem denetim günlüğü ile yapılır. AUDITLOG_EXPIRY seçeneğinin değeri en az bu değer ile aynı olmalıdır.

Not

Weblate 2.15 sürümünden önce yapılan parola değişiklikleri bu ilkede dikkate alınmaz.

Varsayılan değer: 180 gün.

AUTOFIX_LIST

Bir çeviri kaydedilirken uygulanacak kendiliğinden düzeltmelerin listesi.

Not

Kendiliğinden düzeltme arayüzünü uygulayan Python sınıfının tam yolunu belirtin.

Kullanılabilecek düzeltmeler:

weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace

Çevirinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaynak ile eşleştirir.

weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis

Kaynakta üç nokta karakteri (…) varsa çevirinin sonundaki üç ayrı noktayı (…) değiştirir.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace

Kaynakta bulunmuyorsa çevirideki sıfır genişlikli boşluk karakterlerini kaldırır.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars

Kaynakta bulunmuyorsa denetim karakterlerini kaldırır.

weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML

Güvenli olmayan HTML kod imlerini safe-html olarak işaretlenmiş çevirilerden kaldırır (bilgi almak için: Güvenli olmayan HTML).

Hangilerinin kullanılacağını seçebilirsiniz:

AUTOFIX_LIST = (
  "weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
  "weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
)

BACKGROUND_TASKS

4.5.2 sürümünde geldi.

Bir bileşen için uzun bakım görevlerinin tetiklenme sıklığını belirtir.

Şu anda bunun denetlediği:

Olası seçenekler:

 • aylık (varsayılan)

 • weekly

 • daily

 • never

Not

Weblate üzerinde binlerce bileşen bulunuyorsa sıklığın artırılması önerilmez.

BASIC_LANGUAGES

4.4 sürümünde geldi.

Kullanıcılara yeni çeviriye başlamaları için sunulacak dillerin listesi. Belirtilmediğinde, yaygın olarak kullanılan tüm dilleri içeren, ancak ülkeye özgü lehçeleri olmayan iç liste kullanılır.

Bu seçenek, yalnızca yetki verilmemiş kullanıcıların istenmeyen diller eklemesini engeller. Proje yöneticilerine Weblate üzerinde tanımlanmış dillerin tümü sunulur.

Not

Bu seçenek, Weblate üzerinde yeni diller tanımlamaz, yalnızca veri tabanında var olan dilleri süzer.

Örnek:

BASIC_LANGUAGES = {"cs", "it", "ja", "en"}

Ayrıca bakınız

Dil tanımları

BORG_EXTRA_ARGS

4.9 sürümünde geldi.

İç yedeklemeler tetiklendiğinde borg create komutuna ek parametreler iletebilirsiniz.

Örnek:

BORG_EXTRA_ARGS = ["--exclude", "vcs/"]

CACHE_DIR

4.16 sürümünde geldi.

Weblate ön bellek dosyalarının tutulacağı klasör. Varsayılan olarak DATA_DIR içindeki cache alt klasörü kullanılır.

DATA_DIR bir ağ dosya sisteminde bulunuyorsa bunu yerel ya da geçici bir dosya sistemi olarak değiştirin.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

CSP_SCRIPT_SRC, CSP_IMG_SRC, CSP_CONNECT_SRC, CSP_STYLE_SRC, CSP_FONT_SRC

Weblate için Content-Security-Policy üst bilgisini özelleştirin. Başlık, üçüncü taraf hizmetlerle (Matomo, Google Analytics, Sentry, …) etkin bütünleştirmelere göre kendiliğinden oluşturulur.

Tüm bunlar varsayılan olarak boş listedir.

Örnek:

# Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]

CHECK_LIST

Bir çeviride yapılacak hata denetimlerinin listesi.

Not

Denetim arayüzünü uygulayan Python sınıfının tam yolunu yazın.

Denetim listesini, isteğinize göre ayarlayın.

Tüm iç Quality checks varsayılan olarak açıktır ve buradan bu ayarları değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, kullanılabilecek değerler Örnek yapılandırma dosyası içinde yorum satırı olarak bulunurlar. Daha sonra her yeni Weblate sürümü için yeni denetimler yapıldı.

Tüm denetimleri kapatabilirsiniz:

CHECK_LIST = ()

Yalnızca birkaçını açabilirsiniz:

CHECK_LIST = (
  "weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
)

Not

Bu ayarın değiştirilmesi yalnızca yeni değiştirilen çevirileri etkiler. Var olan denetimlerin veri tabanında tutulması sürdürülür. Değişiklikleri kaydedilmiş çevirilere de uygulamak için updatechecks komutunu yürütün.

COMMENT_CLEANUP_DAYS

3.6 sürümünde geldi.

Belirli günden sonra yorumları siler. Varsayılan değer Yok. Yani bir silme işlemi yapılmaz.

COMMIT_PENDING_HOURS

2.10 sürümünde geldi.

Bekleyen değişikliklerin gönderilmesi ile arka plan görevi tarafından işlenmesi arasındaki saat sayısı.

CONTACT_FORM

4.6 sürümünde geldi.

İletişim formu e-postalarının nasıl gönderileceğini yapılandırır. E-posta sunucusu yapılandırmanıza uygun bir yapılandırma seçin.

"reply-to"

Gönderici Yanıt olarak kullanılır. Varsayılan davranış budur.

"from"

Gönderici Kimden olarak kullanılır. E-posta sunucunuz bu tür e-postaların gönderilmesine izin vermelidir.

DATA_DIR

Weblate klasöründe tüm veriler bulunur. Sürüm denetimi sistemi depo bağlantılarını, tam metin dizinini ve dış araçlar için çeşitli yapılandırma dosyalarını içerir.

Genellikle aşağıdaki alt klasörler de bulunur:

home

Betikleri çağırmak için kullanılan giriş klasörü.

ssh

SSH anahtarları ve yapılandırması.

static

Durağan Django dosyalarının varsayılan konumu STATIC_ROOT tarafından belirlenir. Bilgi almak için: :ref:`static-files’.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

media

Django ortam dosyalarının varsayılan konumu MEDIA_ROOT tarafından belirlenir. Yüklenen ekran görüntülerini içerir. Bilgi almak için: :ref:`screenshots’.

vcs

Çeviriler için sürüm denetimi depoları.

backups

Günlük yedekleme verileri. Bilgi almak için: Yedeklemeler için dökümü yapılan veriler.

fonts:

Kullanıcı tarafından yüklenen yazı tipleri. Bilgi almak için: :ref:`fonts’.

cache

Çeşitli ön bellekler, CACHE_DIR seçeneği kullanılarak başka bir konuma taşınabilir.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

Not

Bu klasör Weblate tarafından yazılabilir olmalıdır. uWSGI olarak çalıştırıldığında, www-data kullanıcısının bu klasöre yazma erişimi olmalıdır.

Bunu yapmanın en kolay yolu, kullanıcıyı klasörün sahibi yapmaktır:

sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR

Varsayılan değer: /home/weblate/data. Ancak yapılandırılması beklenir.

DATABASE_BACKUP

3.1 sürümünde geldi.

Veri tabanı yedeklemelerinin düz metin ya da sıkıştırılmış olarak depolanacağını ya da depolanmayacağını belirler. Şu değerler kullanılabilir:

 • "plain"

 • "compressed"

 • "none"

DEFAULT_ACCESS_CONTROL

3.3 sürümünde geldi.

Yeni projeler için varsayılan erişim denetimi ayarı:

0

Herkese açık

1

Korunmuş

100

Kişisel

200

Özel

Erişim denetimi listesini el ile yönetiyorsanız :guilabel:`Özel`olarak ayarlayın. Bu seçenek iç Weblate yönetimine güvenilmemesi anlamına gelir.

DEFAULT_AUTO_WATCH

4.5 sürümünde geldi.

Katkıda bulunulan projeler kendiliğinden izlensin seçeneğinin yeni kullanıcılar için açık olup olmayacağını belirler. Varsayılan değer: True.

Ayrıca bakınız

Bildirimler

DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT

4.1 sürümünde geldi.

Varsayılan bileşen kısıtlaması değeri.

DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE

Farklı işlemler için varsayılan işleme iletileri. Bilgi almak için: ref: component.

DEFAULT_ADDONS

Oluşturulan her bileşene varsayılan olarak kurulacak eklentiler.

Not

Bu ayar yalnızca yeni oluşturulan bileşenleri etkiler.

Örnek:

DEFAULT_ADDONS = {
  # Add-on with no parameters
  "weblate.flags.target_edit": {},
  # Add-on with parameters
  "weblate.autotranslate.autotranslate": {
    "mode": "suggest",
    "filter_type": "todo",
    "auto_source": "mt",
    "component": "",
    "engines": ["weblate-translation-memory"],
    "threshold": "80",
  },
}

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

2.4 sürümünde geldi.

Varsayılan işleyenin e-posta adresi: noreply@weblate.org.

Ayrıca bakınız

DEFAULT_COMMITER_NAME

DEFAULT_COMMITER_NAME

2.4 sürümünde geldi.

Varsayılan işleyenin adı: Weblate.

Ayrıca bakınız

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

DEFAULT_LANGUAGE

4.3.2 sürümünde geldi.

Kaynak dil içinde örnek olarak kullanılacak varsayılan kaynak dil.

Varsayılan değer: en. Eşleşen dil nesnesinin veri tabanında bulunması gerekir.

Ayrıca bakınız

Dil tanımları, Kaynak dil

DEFAULT_MERGE_STYLE

3.4 sürümünde geldi.

Tüm yeni bileşenler için birleştirme biçemi.

 • rebase - default

 • merge

DEFAULT_SHARED_TM

3.2 sürümünde geldi.

Paylaşılan çeviri belleği kullanılsın ve Paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunulsun varsayılan değerlerini yapılandırır.

DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION

2.5 sürümünde geldi.

Varsayılan çeviri yayılması ayarı. Varsayılan değer True.

DEFAULT_PULL_MESSAGE

Çekme isteklerinin varsayılan başlığını ve iletisini yapılandırır.

ENABLE_AVATARS

Kullanıcıların Gravatar avatarlarının kullanılıp kullanılamayacağını belirler. Varsayılan olarak kullanılabilir.

Avatarlar sunucu tarafından alınır ve ön belleğe eklenir. Böylece kişisel bilgilerin sızma riski azaltılır ve kullanıcı deneyimi hızlandırılır.

ENABLE_HOOKS

Anonim uzak kancaların etkinleştirilmesini sağlar.

Ayrıca bakınız

Bildirim kancaları

ENABLE_HTTPS

HTTPS ya da HTTP olarak kullanılacak Weblate bağlantısı iletişim kuralı. Bu seçenek, gönderilen e-postaları ve oluşturulan mutlak adresleri etkiler.

Varsayılan yapılandırmada bu seçenek, HTTPS ile ilgili çeşitli Django ayarları için de kullanılır. Güvenli çerezleri etkinleştirir, HSTS seçeneğini açar ya da HTTPS adresine yönlendirmeyi etkinleştirir.

HTTPS yönlendirmesi bazı durumlarda sorunlu olabilir ve iletişim kuralı üst bilgilerini Django üzerine doğru şekilde iletmeyen SSL sonlandırma işlemini yapan ters bir vekil sunucu kullanmanız durumunda, sonsuz yönlendirme sorunu yaşayabilirsiniz. Lütfen ters vekil sunucu yapılandırmanızı X-Forwarded-Proto veya ``Forwarded` üst bilgilerini yayacak şekilde ayarlayın ya da SSL durumunun Django tarafından doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak için SECURE_PROXY_SSL_HEADER seçeneğini yapılandırın.

ENABLE_SHARING

Kullanıcıların çeviri ilerlemesini sosyal ağlarda paylaşabilmesi için Paylaş menüsünü açar ya da kapatır.

EXTRA_HTML_HEAD

4.15 sürümünde geldi.

HTML üst bilgisine ek biçimlendirme ekler. Sitenin sahipliğini doğrulamak için kullanılabilir. Örneğin:

EXTRA_HTML_HEAD = '<link href="https://fosstodon.org/@weblate" rel="me">'

Uyarı

Dizge üzerinde herhangi bir temizleme işlemi yapılmaz. HTML üst bilgisine olduğu gibi eklenir.

GET_HELP_URL

4.5.2 sürümünde geldi.

Weblate kopyanızın destek bilgilerinin bulunduğu adres.

GITEA_CREDENTIALS

4.12 sürümünde geldi.

Gitea sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITEA_CREDENTIALS = {
  "try.gitea.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitea.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITLAB_CREDENTIALS

4.3 sürümünde geldi.

GitLab sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITLAB_CREDENTIALS = {
  "gitlab.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitlab.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITHUB_CREDENTIALS

4.3 sürümünde geldi.

GitHub sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITHUB_CREDENTIALS = {
  "api.github.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "github.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS

4.16 sürümünde geldi.

Bitbucket sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS = {
  "git.self-hosted.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "http-access-token",
  },
}

GOOGLE_ANALYTICS_ID

Google Analytics ile Weblate izlemesini açmak için Google Analytics kimliği.

HIDE_REPO_CREDENTIALS

Depo kimlik bilgilerini web arayüzünde gizler. İçinde kullanıcı adı ve parolası geçen bir depo adresiniz varsa, Weblate ilgili bilgileri kullanıcılara görüntülerken bunları gizler.

Örneğin, ``https://kullanici:parola@git.ornek.com/depo.git” yerine yalnızca ``https://git.ornek.com/depo.git” görüntülenir. Sürüm denetimi sistemi hata iletilerinde de benzer ayıklama yapılmaya çalışılır.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

HIDE_VERSION

4.3.1 sürümünde geldi.

Sürüm bilgilerini kimliği doğrulanmamış kullanıcılardan gizler. Bu seçenek aynı zamanda tüm belge bağlantılarının kurulu sürüm belgeleri yerine son sürümün belgelerinin göstermesini sağlar.

Sürümün gizlenmesi bazı kuruluşlar için önerilen bir güvenlik önlemidir. Ancak saldırganın uygulamanın davranışını inceleyerek sürümü öğrenmesini engellemez.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

INTERLEDGER_PAYMENT_POINTERS

4.12.1 sürümünde geldi.

Web üzerinden para kazanmak için genel muhasebe ödeme göstergeleri (ILP) listesi.

Birden fazla belirtilirse, rastgele biri seçilerek olasılıksal gelir paylaşımı sağlanır.

Ayrıntılı bilgi almak için <https://webmonetization.org/> sitesine bakabilirsiniz.

İpucu

Varsayılan değer, kullanıcıların Weblate için fon sağlamasına yardımcı olur.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY

2.14 sürümünde geldi.

Weblate platformunun ters vekil sunucu arkasında çalışıp çalışmadığını gösterir.

True olarak ayarlanırsa, Weblate IP adresini IP_PROXY_HEADER seçeneğindeki bir üst bilgiden alır.

Uyarı

Gerçekten bir ters vekil sunucu kullandığınızdan ve bu üst bilginin ayarlandığından emin olun. Yoksa kullanıcılar IP adresini taklit edebilir.

Not

Bu seçenek, varsayılan olarak kapalıdır.

IP_PROXY_HEADER

2.14 sürümünde geldi.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY seçeneği açıldığında hangi Weblate üst bilgisinde IP adresinin bulunduğunu gösterir.

Varsayılan değer: HTTP_X_FORWARDED_FOR.

IP_PROXY_OFFSET

2.14 sürümünde geldi.

:setting:’IP_PROXY_HEADER’ ögesinin istemci IP adresi olarak kullanılacak bölümünü gösterir.

Kurulumunuza bağlı olarak, bu üst bilgi birkaç IP adresinden oluşabilir (örneğin, X-Forwarded-For: a, b, client-ip) ve üst bilgiden hangi adresin istemci IP adresi olarak kullanılacağını bu bölümden yapılandırabilirsiniz.

Uyarı

Bunu ayarlamak kurulumunuzun güvenliğini etkiler. Yalnızca IP adresini belirlemek için güvenilen vekil sunucuları kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir.

Varsayılan değer: 0.

LICENSE_EXTRA

Lisans seçeneklerine katılacak ek lisanslar.

Not

Her lisans tanımında bir kısa ad, bir uzun ad ve bir adres olmalıdır.

Örnek:

LICENSE_EXTRA = [
  (
    "AGPL-3.0",
    "GNU Affero General Public License v3.0",
    "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
  ),
]

LICENSE_FILTER

4.3 sürümünde değişti: Bu seçenek boş olarak ayarlandığında lisans uyarısını kapatır.

Görüntülenecek lisans listesini süzer. Bu seçenek, boş olarak ayarlandığında lisans uyarısını da kapatır.

Not

Bu süzgeç kısa lisans adlarını kullanır.

Örnek:

LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}

Şu lisans uyarısını kapatır:

LICENSE_FILTER = set()

Ayrıca bakınız

Translation component alerts

LICENSE_REQUIRED

Bileşen yapılandırması içindeki lisans özniteliğinin zorunlu olup olmadığını belirler.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH

Belirtilen bir çevirinin uzunluğunun sınırlı olmasının gerekip gerekmediği. Kısıtlama, kaynak dizgenin uzunluğu x 10 karakterdir.

İpucu

Kaynak dizge uzunluğuna bakılmaksızın daha uzun çevirilere (10.000 karaktere kadar) izin vermek için bu seçeneği False olarak ayarlayın.

Not

Varsayılan değer: True.

LOCALIZE_CDN_URL ve LOCALIZE_CDN_PATH

Bu ayarlar JavaScript yerelleştirme CDN eklentisini yapılandırır. LOCALIZE_CDN_URL, yerelleştirme CDN sunucusunun kullanılabildiği kök adresini belirler ve LOCALIZE_CDN_PATH seçeneği, LOCALIZE_CDN_URL adresinde sunulan oluşturulmuş dosyaların kaydedileceği yolu belirler.

İpucu

Hosted Weblate üzerinde bu seçenek, https://weblate-cdn.com/ adresini kullanır.

Ayrıca bakınız

JavaScript yerelleştirme CDN

LOGIN_REQUIRED_URLS

Oturum açmanın dayatılmasını istediğiniz adreslerin listesi. (Weblate üzerindeki iç standart kuralların yanı sıra).

İpucu

Bu seçenek, şunu kullanarak tüm kurulumu parola ile korumanızı sağlar:

LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
  "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]

İpucu

Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi API erişiminin de kilitlenmesi istenir.

Ayrıca bakınız

REQUIRE_LOGIN

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS

LOGIN_REQUIRED_URLS için istisna listesi. Belirtilmediğinde kullanıcıların oturum açma sayfasına erişmesine izin verilir.

Eklemek isteyebileceğiniz bazı istisnalar:

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
  r"/accounts/(.*)$", # Required for sign in
  r"/static/(.*)$", # Required for development mode
  r"/widgets/(.*)$", # Allowing public access to widgets
  r"/data/(.*)$", # Allowing public access to data exports
  r"/hooks/(.*)$", # Allowing public access to notification hooks
  r"/api/(.*)$", # Allowing access to API
  r"/js/i18n/$", # JavaScript localization
)

MATOMO_SITE_ID

İzlemek istediğiniz Matomo (eski adıyla Piwik) üzerindeki bir site kimliği.

Not

Bu bütünleştirme Matomo Etiket Yöneticisi özelliğini desteklemez.

Ayrıca bakınız

MATOMO_URL

MATOMO_URL

Weblate kullanımını izlemek için kullanmak istediğiniz bir Matomo (eski adıyla Piwik) kurulumunun tam adresi (sondaki bölü karakteri ile birlikte). Bilgi almak için: <https://matomo.org/>.

İpucu

Bu bütünleştirme Matomo Etiket Yöneticisi özelliğini desteklemez.

Örnek:

MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"

Ayrıca bakınız

MATOMO_SITE_ID

NEARBY_MESSAGES

Çevrilen dizgenin yakınında görüntülenecek dizge sayısı. Bu yalnızca varsayılan bir değerdir. Kullanıcılar bu değeri Kullanıcı profili bölümünden ayarlayabilir.

DEFAULT_PAGE_LIMIT

4.7 sürümünde geldi.

Sayfalama etkin olduğunda bir sayfada varsayılan olarak görüntülenecek öge sayısı.

PAGURE_CREDENTIALS

4.3.2 sürümünde geldi.

Pagure sunucuları için kimlik doğrulama bilgilerinin listesi.

PAGURE_CREDENTIALS = {
  "pagure.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "pagure.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

PRIVACY_URL

4.8.1 sürümünde geldi.

Weblate kopyanızın gizlilik ilkesinin bulunduğu adres.

İpucu

Yasal belgelerinizi Weblate dışında bulunduruyor ve Weblate içine eklemek istiyorsanız yararlıdır. Bilgi almak için: Yasal.

Örnek:

PRIVACY_URL = "https://weblate.org/terms/"

Ayrıca bakınız

LEGAL_URL

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN

4.15 sürümünde geldi.

Özel işleme e-postasının opt-in mi opt-out mu olduğunu yapılandırır (varsayılan değer: opt-out).

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_TEMPLATE

4.15 sürümünde geldi.

Bir kullanıcının özel işleme e-postasını oluşturan kalıp. Varsayılan değer: "{username}@users.noreply.{site_domain}".

Devre dışı bırakılması için boş bırakın.

Not

Farklı işleme e-postası kullanmak, PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN seçeneği ile yapılandırılmadığı sürece kullanıcılar için abone olmak anlamına gelir. Kullanıcılar işleme e-postasını Profil içinde yapılandırabilir.

PROJECT_BACKUP_KEEP_COUNT

4.14 sürümünde geldi.

Her proje için sunucuda tutulacak yedek sayısını belirler. Varsayılan değer: 3.

Ayrıca bakınız

Proje düzeyinde yedekler

PROJECT_BACKUP_KEEP_DAYS

4.14 sürümünde geldi.

Proje yedeklerinin sunucuda tutulacağını süreyi belirler. Varsayılan değer: 30 gün.

Ayrıca bakınız

Proje düzeyinde yedekler

PROJECT_NAME_RESTRICT_RE

4.15 sürümünde geldi.

Proje adlandırmasını kısıtlayacak kurallı ifadeyi belirler. Kurallı ifadeye uyan adlar reddedilir.

Ayrıca bakınız

Proje adı

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST

4.16.2 sürümünde geldi.

Reject using certain hosts in project website. Any subdomain is matched, so including example.com will block test.example.com as well. The list should contain lower case strings only, the parsed domain is lower cased before matching.

Default configuration:

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST = {"localhost"}

PROJECT_WEB_RESTRICT_NUMERIC

4.16.2 sürümünde geldi.

Reject using numeric IP address in project website. Enabled by default.

PROJECT_WEB_RESTRICT_RE

4.15 sürümünde geldi.

Proje web sitelerini kısıtlayacak kurallı ifadeyi belirler. Kurallı ifadeye uyan adresler reddedilir.

RATELIMIT_ATTEMPTS

3.2 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulanmadan önce yapılabilecek en fazla kimlik doğrulama girişimi sayısı.

Varsayılan değer: 5.

RATELIMIT_WINDOW

3.2 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulandıktan sonra kimlik doğrulamasının kabul edileceği süre.

Varsayılan değer: 300 saniye (5 dakika).

RATELIMIT_LOCKOUT

3.2 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulandıktan sonra kimlik doğrulamasının kilitleneceği süre.

Varsayılan değer: 600 saniye (10 dakika).

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS

4.1 sürümünde geldi.

Hesap açılmasına izin verilecek kimlik doğrulama arka uçlarının listesi. Bu seçenek yalnızca yeni kayıtları sınırlar. Kullanıcılar yapılandırılmış tüm kimlik doğrulama arka uçları ile kimlik doğrulaması yapabilir ve kimlik doğrulaması ekleyebilir.

Hesap açma arka uçlarını sınırlarken REGISTRATION_OPEN seçeneğinin etkin tutulması önerilir. Yoksa kullanıcılar hesap açabilir, ancak Weblate kullanıcı arayüzüne hesap açma bağlantılarını görüntülemez.

Örnek:

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]

İpucu

Arka uç adları, kimlik doğrulaması için adres içinde kullanılan adlarla eşleşir.

REGISTRATION_CAPTCHA

Yeni hesap açılışlarının CAPTCHA tarafından korunup korunmadığını gösteren True ya da False değeri. Bu ayar isteğe bağlıdır ve belirtilmezse varsayılan olarak True olduğu varsayılır.

Açıksa, kullanıcıların e-posta adreslerini yazdığı tüm sayfalara bir CAPTCHA eklenir:

 • Yeni hesap açılışı.

 • Parola kurtarma.

 • Bir hesaba e-posta ekleme.

 • Oturum açmamış kullanıcılar için iletişim formu.

REGISTRATION_EMAIL_MATCH

2.17 sürümünde geldi.

Hangi e-posta adreslerinin kaydedilebileceğini süzmenizi sağlar.

Varsayılan değer: .*. Herhangi bir e-posta adresi ile hesap açılmasına izin verir.

Bu seçeneği, hesap açma işlemini tek bir e-posta etki alanıyla sınırlamak için kullanabilirsiniz:

REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r"^.*@weblate\.org$"

REGISTRATION_OPEN

Şu anda yeni hesap açılmasına izin verilip verilmediği. Bu ayar isteğe bağlıdır ve varsayılan True değerinde kalabileceği gibi False olarak da değiştirilebilir.

Bu ayar, e-posta adresi ya da Python Social Auth ile yapılan iç kimlik doğrulamasını etkiler (REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS komutunu kullanarak belirli arka uçları beyaz listeye ekleyebilirsiniz).

Not

LDAP kimlik doğrulaması gibi üçüncü taraf kimlik doğrulama yöntemleri kullanılıyorsa bu seçenek yalnızca kayıt formunu gizler. Ancak yeni kullanıcılar yine de oturum ve hesap açabilir.

REGISTRATION_REBIND

4.16 sürümünde geldi.

Var olan kullanıcılar için kimlik doğrulama hizmeti arka uçlarının yeniden bağlanmasını sağlar. Kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları arasında geçiş yaparken bu seçeneği etkinleştirin.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak, var olan hesaba başka kimlik doğrulama hizmeti arka uçlarının eklenmesini engellemek için devre dışı bırakılmıştır. Yeniden bağlama seçeneği, daha fazla üçüncü taraf kimlik doğrulama hizmeti arka ucunun kullanılmasını sağlarken hesabın ele geçirilme riskini artırır.

REPOSITORY_ALERT_THRESHOLD

4.0.2 sürümünde geldi.

Eski ya da çok fazla değişiklik içeren depolar için bir uyarı tetikleme eşiği. Varsayılan değer: 25.

Ayrıca bakınız

Translation component alerts

REQUIRE_LOGIN

4.1 sürümünde geldi.

Bu seçenek, LOGIN_REQUIRED_URLS özelliğini etkinleştirir ve REST çatısını tüm API uç noktaları için kimlik doğrulaması gerekecek şekilde yapılandırır.

Not

Bu seçenek, Örnek yapılandırma içine eklenmiştir. Docker için WEBLATE_REQUIRE_LOGIN kullanın.

SENTRY_DSN

3.9 sürümünde geldi.

Hata raporlarını derlemek için kullanılacak Sentry DSN.

SIMPLIFY_LANGUAGES

Varsayılan dil/ülke kombinasyonları için basit dil kodlarının kullanılmasını sağlar. Örneğin, bir “fr_FR” çevirisi “fr” dil kodunu kullanır. Varsayılan kombinasyonlar için dillerin listelenmesini basitleştirdiğinden genellikle bu davranış istenir.

Her çeşit için farklı çeviriler yapmak istiyorsanız bu seçeneği kapatın.

SITE_DOMAIN

Site etki alanını yapılandırır. Bu seçenek, birçok kapsamda doğru mutlak bağlantılar üretmek için gereklidir (etkinleştirme e-postaları, bildirimler ya da RSS akışlarındaki gibi).

Weblate standart olmayan bir bağlantı noktası kullanıyorsa, buraya da ekleyin.

Örnekler:

# Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

# Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"

Not

Bu ayarda yalnızca etki alanı adı bulunmalıdır. İletişim kuralını yapılandırmak için (HTTPS kullanımını etkinleştirmek ve dayatmak) ENABLE_HTTPS seçeneğini ve adresi değiştirmek için URL_PREFIX seçeneğini kullanın.

İpucu

Bir Docker kapsayıcısında, site etki alanı WEBLATE_ALLOWED_HOSTS seçeneği ile yapılandırılır.

SITE_TITLE

Web sitesi ve gönderilecek e-postalar için kullanılacak site başlığı.

SPECIAL_CHARS

Görsel klavyeye eklenecek karakterler. Sanal klavye.

Varsayılan değer:

SPECIAL_CHARS = ("\t", "\n", "\u00a0", "…")

SINGLE_PROJECT

3.8 sürümünde geldi.

Kullanıcıları pano yerine doğrudan bir proje ya da bileşene yönlendirir. True olarak ayarlandığında yalnızca Weblate üzerinde tek bir proje olması durumunda çalışır. Alternatif olarak, proje kısaltmasını ayarlarsanız koşulsuz olarak bu projeye yönlendirir.

3.11 sürümünde değişti: Artık tek bir projenin görüntülenmesini dayatmak için bir proje kısaltması da ayarlanabiliyor.

Örnek:

SINGLE_PROJECT = "test"

SSH_EXTRA_ARGS

4.9 sürümünde geldi.

Weblate SSH çağırırken özel parametreler eklenmesine izin verir. Bu seçenek, eski şifrelemeyi veya diğer standart dışı özellikleri kullanan sunucularla bağlantı kurarken yardımcı olur.

Örneğin, Weblate SSH bağlantısı Legacyhost ile iletişim kurulamıyor: Uygun bir anahtar değişimi yöntemi bulunamadı. Önerilen: diffie-hellman-group1-sha1 hatası ile kurulamadığında şunu kullanarak etkinleştirebilirsiniz:

SSH_EXTRA_ARGS = "-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1"

İpucu

Dizge kabuk tarafından değerlendirilir. Bu nedenle boşluk ve özel karakterleri tırnak arasına aldığınızdan emin olun.

Ayrıca bakınız

Eski OpenSSH seçenekleri

STATUS_URL

Weblate kopyanızın durumunu bildireceği adres.

SUGGESTION_CLEANUP_DAYS

3.2.1 sürümünde geldi.

Belirtilen sayıda gün sonra önerileri kendiliğinden siler. Varsayılan değer: Yok herhangi bir silme işlemi yapmaz.

UPDATE_LANGUAGES

4.3.2 sürümünde geldi.

Veri tabanı aktarımı çalıştırılırken dil veri tabanının güncellenmesinin gerekip gerekmediğini denetler ve varsayılan olarak etkindir. Bu ayarın :d jadmin:setuplang ögesinin çağrılması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Uyarı

Bu seçenek diller görünümünü tutarsız kılabilir. Weblate dil tanımları zaman içinde zenginleşir ve tanımlanan dillerin dil kodu görüntülenmez.

Ayrıca bakınız

Hazır dil tanımları

URL_PREFIX

Bu ayar, Weblate platformunun belirli bir yol altında çalışmasını sağlar (yoksa web sunucusunun kök klasöründen çalıştırılır).

Not

Bu ayarı kullanmak için, sunucunuzu bu ön eki kaldıracak şekilde yapılandırmanız gerekir. BU işlem örneğin, WSGI ile WSGIScriptAlias seçeneği ayarlanarak elde edilebilir.

İpucu

Ön ek / karakteri ile başlamalıdır.

Örnek:

URL_PREFIX = "/translations"

Not

Bu ayar iç Django sunucusuyla çalışmaz. urls.py dosyasını bu ön eki içerecek şekilde ayarlamanız gerekir.

VCS_API_DELAY

4.15.1 sürümünde geldi.

GitHub çekme istekleri, GitLab birleştirme istekleri, Gitea çekme isteği ve Pagure birleştirme istekleri içindeki üçüncü taraf API çağrılarında saniye olarak en az gecikmeyi yapılandırır.

Bu seçenek, aşırı yüklenmelerini önlemek için Weblate üzerinden bu hizmetlere yapılan API çağrılarının hızını sınırlar.

GitHub üzerinde ikincil hız sınırlayıcısına takılıyorsanız, bu değeri artırmak yardımcı olabilir.

Varsayılan değer: 10.

VCS_BACKENDS

Kullanılabilecek sürüm denetimi sistemi arka uçlarının yapılandırması.

Not

Weblate, araçlarının bulunduğu desteklenen tüm arka uçları kullanmaya çalışır.

İpucu

Bu ayar ile seçenekleri sınırlayabilir ya da özel sürüm denetimi sistemi arka uçları ekleyebilirsiniz.

VCS_BACKENDS = ("weblate.vcs.git.GitRepository",)

VCS_CLONE_DEPTH

3.10.2 sürümünde geldi.

Weblate depolarının hangi alt düzeye kadar kopyalanacağını yapılandırır.

Not

Bu seçenek şu anda yalnızca Git için destekleniyor. Varsayılan olarak Weblate, kopyalamayı hızlandırmak ve disk alanını korumak için sığ depo kopyaları oluşturur. Kullanımınıza bağlı olarak (örneğin custom Eklentiler kullanırken), kopya derinliği artırmak ya da 0 olarak ayarlayarak tümüyle kapatmak isteyebilirsiniz.

İpucu

Weblate üzerinden iterken ``fatal: protocol error: expected old/new/ref, got ‘shallow <commit hash>’` hatası alırsanız, sığ kopyları tümüyle kapatarak şunları ayarlayın:

VCS_CLONE_DEPTH = 0

WEBLATE_ADDONS

Kullanılabilecek eklentilerin listesi. Bunların kullanılabilmesi için, belirli bir çeviri bileşeninde etkinleştirilmeleri gerekir. Varsayılan olarak bu, tüm iç eklentileri içerir. Listeyi genişletirken büyük olasılıkla var olanları etkin tutmak isteyeceksiniz. Örneğin:

WEBLATE_ADDONS = (
  # Built-in add-ons
  "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
  "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
  "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
  "weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
  "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
  "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
  "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
  "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
  "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
  "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
  "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
  "weblate.addons.xml.XMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
  "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
  "weblate.addons.removal.RemoveComments",
  "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
  "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
  "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
  "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
  # Add-on you want to include
  "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)

Not

Eklentiyi listeden kaldırmak, bileşenlerden kaldırmaz. Bu durumda Weblate çöker. Lütfen eklentiyi bu listeden kaldırmadan önce tüm bileşenlerden kaldırın.

Ayrıca bakınız

Eklentiler, DEFAULT_ADDONS

WEBLATE_EXPORTERS

4.2 sürümünde geldi.

Çevirilerin veya sözlüklerin çeşitli dosya biçimlerinde indirilmesini sağlayan dışa aktarıcıların listesi.

Ayrıca bakınız

Desteklenen dosya biçimleri

WEBLATE_FORMATS

3.0 sürümünde geldi.

Kullanılabilecek dosya biçimlerinin listesi.

Not

Varsayılan listede yaygın kullanılan biçimler bulunur.

Ayrıca bakınız

Desteklenen dosya biçimleri

WEBLATE_MACHINERY

4.13 sürümünde geldi.

Kullanılabilecek makine hizmetlerinin listesi.

WEBLATE_GPG_IDENTITY

3.1 sürümünde geldi.

Weblate tarafından Git işlemelerini imzalamak için kullanılacak kimlik. Örneğin:

WEBLATE_GPG_IDENTITY = "Weblate <weblate@example.com>"

Weblate GPG anahtarlığında, uygun bir anahtar aranır (home/.gnupg altında DATA_DIR). Bulunamazsa, bir anahtar oluşturulur. Bilgi almak için: Git işlemelerini GnuPG ile imzalamak.

WEBSITE_REQUIRED

Bir proje oluşturulurken Proje web sitesi ögesinin belirtilmesinin gerekip gerekmediğini belirler. Varyılan olarak, herkese açık sunucu kurulumlarına uygun olarak açıktır.