Перевірки і виправлення

Нетипові автоматичні виправлення

Ви можете також реалізувати ваші власні виправлення на додачу до стандартних і включити їх до AUTOFIX_LIST.

Автоматичні виправлення є потужним засобом, але вони можуть пошкодити дані. Будьте обережні із написанням автоматичних виправлень.

Наприклад, наведене нижче автоматичне виправлення має замінити усі випадки використання рядка foo у перекладі на bar:

#
# Copyright © 2012 - 2020 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
# This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.trans.autofixes.base import AutoFix


class ReplaceFooWithBar(AutoFix):
  """Replace foo with bar."""

  name = _("Foobar")

  def fix_single_target(self, target, source, unit):
    if "foo" in target:
      return target.replace("foo", "bar"), True
    return target, False

Щоб встановити нетипові перевірки, вкажіть повний шлях до класу Python у AUTOFIX_LIST, див. Нетипові перевірки якості, додатки та автоматичні виправлення.

Налаштовування поведінки

Ви можете скоригувати поведінку Weblate (здебільшого, перевірок) для кожного початкового рядка (під час рецензування початкових рядків, див. Додаткові відомості щодо початкових рядків) або на рівні Налаштовування складників (Прапорці перекладу). Для деяких форматів файлів можна вказати прапорці безпосередньо у записі формату (див. Підтримувані формати файлів).

Прапорці слід відокремлювати комами, а параметри — двокрапками. Ви можете скористатися лапками для включення до рядка пробілів або спеціальних символів. Приклад:

placeholders:"special:value":"other value", regex:.*

Ось список прапорців, які приймаються у поточній версії:

rst-text

Вважати текст документом RST, впливає на Переклад не змінено.

md-text

Вважати текст документом Markdown.

dos-eol

Використовує позначки кінців рядків DOS замість позначок кінців рядків Unix (\r\n замість \n).

url

Рядок має складатися лише з адреси URL.

safe-html

Рядок має бути безпечним кодом HTML, див. Небезпечний HTML-код.

read-only

Рядок призначено лише для читання, його не слід редагувати на Weblate, див. Рядки лише для читання.

priority:N

Пріоритетність рядка. Рядки із високою пріоритетністю надаються для перекладу першими. Типовим значенням пріоритетності є 100. Чим вищою є пріоритетність, тим раніше рядок буде запропоновано до перекладу.

max-length:N

Обмежити максимальну довжину рядка N символами, див. Максимальна довжина перекладу

xml-text

Вважати текст документом XML, впливає на Синтаксис XML і Розмітка XML.

font-family:НАЗВА

Визначає сімейство шрифтів для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

font-weight:ВАГА

Визначити вагу шрифту для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

font-size:РОЗМІР

Визначити розмір шрифту для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

font-spacing:ІНТЕРВАЛ

Визначити інтервал шрифту для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

placeholders:НАЗВА

Рядки-замінники, які слід очікувати у перекладі, див. Заповнювачі.

replacements:ВІД:ДО:ВІД2:ДО2...`

Заміни, які слід виконати при перевірці параметрів тексту у результаті (наприклад, у Найбільший розмір перекладу або Максимальна довжина перекладу). Типовим випадком використання є розгортання замінників для забезпечення відповідності тексту, навіть за використання довгих імен. Приклад: replacements:%s:"John Doe".

regex:ФОРМАЛЬНИЙ_ВИРАЗ

Формальний вираз для зіставлення файлів перекладу, див. Регулярний вираз.

python-format, c-format, php-format, python-brace-format, javascript-format, c-sharp-format, java-format, java-messageformat, auto-java-messageformat, qt-format, qt-plural-format, ruby-format

Обробляти усі рядки як рядки форматування, впливає на Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Форматовані рядки, Переклад не змінено.

strict-same

Наказати перевірці «Незмінений переклад» уникати використання «чорного» списку вбудованих слів, див. Переклад не змінено.

ignore-bbcode

Пропустити перевірку «Розмітка BBcode».

ignore-duplicate

Пропустити перевірку якості «Послідовне дублювання слів».

ignore-double-space

Пропустити перевірку якості «Подвійний пробіл».

ignore-angularjs-format

Пропускати перевірку якості «Рядок інтерполяції AngularJS».

ignore-c-format

Пропустити перевірку якості «Форматування C».

ignore-c-sharp-format

Пропустити перевірку якості «Форматування C#».

ignore-es-format

Пропустити перевірку якості «Літерали шаблонів ECMAScript».

ignore-i18next-interpolation

Пропускати перевірку якості «Інтерполяція i18next».

ignore-java-format

Пропустити перевірку якості «Форматування Java».

ignore-java-messageformat

Пропустити перевірку якості «Форматування повідомлень Java».

ignore-javascript-format

Пропустити перевірку якості «Форматування JavaScript».

ignore-percent-placeholders

Пропустити перевірку якості «Замінники із символом відсотків».

ignore-perl-format

Пропустити перевірку якості «Форматування Perl».

ignore-php-format

Пропустити перевірку якості «Форматування PHP».

ignore-python-brace-format

Пропустити перевірку якості «Форматування дужок Python».

ignore-python-format

Пропустити перевірку якості «Форматування Python».

ignore-qt-format

Пропустити перевірку якості «Форматування Qt».

ignore-qt-plural-format

Пропустити перевірку якості «Форматування форм множини Qt».

ignore-ruby-format

Пропустити перевірку якості «Форматування Ruby».

ignore-translated

Пропустити перевірку якості «Було перекладено».

ignore-inconsistent

Пропустити перевірку якості «Несумісність».

ignore-kashida

Пропустити перевірку якості «Використання літери кашида».

ignore-md-link

Пропустити перевірку якості «Посилання Markdown».

ignore-md-reflink

Пропустити перевірку якості «Внутрішні посилання Markdown».

ignore-md-syntax

Пропустити перевірку якості «Синтаксис Markdown».

ignore-max-length

Пропустити перевірку якості «Максимальна довжина перекладу».

ignore-max-size

Пропустити перевірку якості «Максимальний розмір перекладу».

ignore-escaped-newline

Пропустити перевірку якості «Невідповідність n».

ignore-end-colon

Пропустити перевірку якості «Невідповідність двокрапки».

ignore-end-ellipsis

Пропустити перевірку якості «Невідповідність багатокрапки».

ignore-end-exclamation

Пропустити перевірку якості «Невідповідність знаків оклику».

ignore-end-stop

Пропустити перевірку якості «Невідповідність кінцевих крапок».

ignore-end-question

Пропустити перевірку якості «Невідповідність знаків питання».

ignore-end-semicolon

Пропустити перевірку якості «Невідповідність крапки з комою».

ignore-newline-count

Пропустити перевірку якості «Невідповідність розривів рядків».

ignore-plurals

Пропустити перевірку якості «Пропущено форми множини».

ignore-placeholders

Пропустити перевірку якості «Замінники».

ignore-punctuation-spacing

Пропустити перевірку якості «Інтервали при пунктуації».

ignore-regex

Пропустити перевірку якості «Формальний вираз».

ignore-same-plurals

Пропустити перевірку якості «Однакові форми множини».

ignore-begin-newline

Пропустити перевірку якості «Початковий символ розриву рядка».

ignore-begin-space

Пропустити перевірку якості «Початковий пробіл».

ignore-end-newline

Пропустити перевірку якості «Кінцева символ розриву рядка».

ignore-end-space

Пропустити перевірку якості «Кінцевий пробіл».

ignore-same

Пропустити перевірку якості «Незмінений переклад».

ignore-safe-html

Пропустити перевірку якості «Небезпечний HTML».

ignore-url

Пропустити перевірку якості «Адреса URL».

ignore-xml-tags

Пропустити перевірку «Розмітка XML».

ignore-xml-invalid

Пропустити перевірку якості «Синтаксис XML».

ignore-zero-width-space

Пропустити перевірку якості «Пробіл нульової ширини».

ignore-ellipsis

Пропустити перевірку якості «Багатокрапка».

ignore-long-untranslated

Пропустити перевірку якості «Довге неперекладене».

ignore-multiple-failures

Пропустити перевірку якості «Кратні невдалі перевірки».

ignore-unnamed-format

Пропустити перевірку якості «Кратні змінні без назв».

ignore-optional-plural

Пропустити перевірку якості «Немає форм множини».

Примітка

Загалом, правило для будь-якої перевірки має назву ignore-* і використовує ідентифікатор перевірки, отже ви можете скористатися цим навіть для ваших власних перевірок.

Ці прапорці можна використовувати у параметрах Налаштовування складників, параметрах окремих початкових рядків та у самому файлі перекладу (наприклад, у GNU gettext).

Примусові перевірки

Нове в версії 3.11.

Ви можете налаштувати список перевірок, які не можна ігнорувати, встановленням значення Примусові перевірки у Налаштовування складників. Усі перевірки зі списку не може бути проігноровано у інтерфейсі користувача, а будь-який рядок, який не пройде перевірку, буде позначено міткою Потребує редагування (див. Стани перекладу).

Керування шрифтами

Нове в версії 3.7.

Перевірка Найбільший розмір перекладу, яка використовується для обчислення розмірностей обробленого тексту, потребує вибору шрифту. Вибір можна здійснити за допомогою засобу керування шрифтами Weblate у розділі Шрифти меню Керування вашого проєкту перекладу.

Можна вивантажувати шрифти TrueType або OpenType, налаштовувати групи шрифтів і використовувати ці групи у перевірці.

Групи шрифтів надають вам змогу визначити різні шрифти для різних мов, що типово знадобиться для мов, які записують нелатинськими символами:

../_images/font-group-edit.png

Групи шрифтів визначаються назвою, яка не може містити пробілів або спеціальних символів. Так зроблено, щоб групи можна було без проблем використовувати у визначеннях перевірок:

../_images/font-group-list.png

Гарнітура шрифту та стиль автоматично визначаються після вивантаження шрифтів:

../_images/font-edit.png

Ви можете завантажувати до Weblate декілька шрифтів:

../_images/font-list.png

Щоб скористатися шрифтами для перевірки довжини рядка, передайте відповідні прапорці (див. Налаштовування поведінки). Вам, ймовірно, потрібні такі:

max-size:500

Визначає максимальну ширину.

font-family:ubuntu

Визначає групу шрифтів для використання її визначенням ідентифікатора.

font-size:22

Визначає розмір шрифту.

Написання власних перевірок

Широкий діапазон перевірок якості вбудовано до програми (див. Перевірки якості), хоча вони можуть не покривати усі випадки того, що ви хочете перевірити. Список виконуваних перевірок можна скоригувати за допомогою параметра CHECK_LIST. Також ви можете додавати нетипові перевірки.

 1. Підклас weblate.checks.Check

 2. Встановити декілька атрибутів.

 3. Реалізуйте метод check (якщо ви хочете мати справу із формами множини у вашому коді) або метод check_single (який виконує це завдання за вас).

Приклади:

Щоб встановити нетипові перевірки, вкажіть повний шлях до класу Python у CHECK_LIST, див. Нетипові перевірки якості, додатки та автоматичні виправлення.

Перевірка того, чи не містить текст перекладу «foo»

Це доволі проста перевірка, яка просто перевіряє, чи не пропущено у перекладі рядок «foo».

#
# Copyright © 2012 - 2020 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
# This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Simple quality check example."""

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.checks.base import TargetCheck


class FooCheck(TargetCheck):

  # Used as identifier for check, should be unique
  # Has to be shorter than 50 characters
  check_id = "foo"

  # Short name used to display failing check
  name = _("Foo check")

  # Description for failing check
  description = _("Your translation is foo")

  # Real check code
  def check_single(self, source, target, unit):
    return "foo" in target

Перевірка того, чи є форми множини у перекладі чеською різними

Перевіримо з використанням даних щодо мови, чи дві форми множини у чеському перекладі є різними.

#
# Copyright © 2012 - 2020 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
# This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Quality check example for Czech plurals."""

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.checks.base import TargetCheck


class PluralCzechCheck(TargetCheck):

  # Used as identifier for check, should be unique
  # Has to be shorter than 50 characters
  check_id = "foo"

  # Short name used to display failing check
  name = _("Foo check")

  # Description for failing check
  description = _("Your translation is foo")

  # Real check code
  def check_target_unit(self, sources, targets, unit):
    if self.is_language(unit, ("cs",)):
      return targets[1] == targets[2]
    return False

  def check_single(self, source, target, unit):
    """We don't check target strings here."""
    return False