Створення випусків Weblate

Речі, які слід перевірити перед випуском:

 1. Пошукати нові мови перекладу за допомогою команди ./scripts/list-translated-languages.

 2. Встановити остаточну версію за допомогою команди ./scripts/prepare-release.

 3. Переконатися, що знімки вікон є актуальними за допомогою команди make -C docs update-screenshots

Створити випуск:

 1. Створити випуск за допомогою команди ./scripts/create-release --tag (нижче наведено вимоги)

Після випуску виконати вручну:

 1. Оновити образ Docker.

 2. Закрити етап на GitHub.

 3. Once the Docker image is tested, add a tag and push it.

 4. Update Helm chart to new version.

 5. Include new version in .github/workflows/migrations.yml to cover it in migration testing.

 6. Increase version in the repository by ./scripts/set-version.

To create tags using the ./scripts/create-release script you will need following:

 • GnuPG із закритим ключем, який використовується для підписування випусків

 • Push access to Weblate git repositories (it pushes tags)

 • Configured hub tool and access to create releases on the Weblate repo

 • SSH access to Weblate download server (the Website downloads are copied there)