Процеси перекладу

Передбачено підтримку декількох робочих процесів перекладу.

The following is not a complete list of ways to configure Weblate. You can base other workflows on the most usual examples listed here.

Доступ до перекладу

The Керування доступом is not much discussed in the workflows as each access control option can be applied to any workflow. Please consult that documentation for information on how to manage access to translations.

In the following chapters, any user means a user who has access to the translation. It can be any authenticated user if the project is public, or a user that has a Translate permission for the project.

Стани перекладу

Кожен перекладений рядок може перебувати в одному з таких станів:

Не перекладено

Переклад є порожнім — його, залежно від формату, може бути не збережено у файлі перекладу.

Потребує редагування

Переклад потребує редагування, зазвичай, у результаті внесення змін до початкового рядка. Переклад зберігається у файлі. Залежно від формату файла, його може бути позначено як таки, що потребує редагування (наприклад, встановлено прапорець неточного перекладу).

Очікує на перевірку

Переклад виконано, але не рецензовано. Переклад зберігається у файлі як чинний переклад.

Схвалено

Переклад було затверджено у процесі рецензування. Перекладачі вже не можуть змінити його, лише рецензенти. Перекладачі можуть лише подавати пропозиції щодо зміни перекладу.

Пропозиції

Пропозиції зберігаються лише на Weblate, а не у файлі перекладу.

Безпосередній переклад

Цей найпоширеніший варіант для малих команд — безпосередньо перекладати може будь-хто. Це також типовий варіант для Weblate.

  • Будь-який користувач може редагувати переклади.

  • Пропозиції є додатковим способом подання змін, якщо перекладачі не певні щодо точності внесеної зміни.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

вимк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

Увімк.

Для користувачів можливість надання пропозицій корисна тим, що уможливлює переклад, якщо користувач не певен щодо його правильності.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозиції

0

Група перекладачів

Users

Або Перекласти із Керування доступом.

Група рецензентів

Н/Д

Не використовується.

Експертне рецензування

У межах цього робочого процесу будь-хто може додавати пропозиції, які потребуватимуть затвердження від інших учасників команди, перш ніж їх буде прийнято як переклади.

  • Будь-який користувач може додавати пропозиції.

  • Будь-який користувач може голосувати за пропозиції.

  • Пропозиції стають перекладами, якщо отримують попередньо встановлену кількість голосів.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

вимк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

Увімк.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозиції

1

Ви можете встановити вище значення, щоб встановити запит щодо більшої кількості незалежних рецензій.

Група перекладачів

Users

Або Перекласти із Керування доступом.

Група рецензентів

Н/Д

Не використовується, рецензування усіх перекладачів.

Спеціалізовані рецензенти

Нове в версії 2.18: Підтримку належного робочого процесу рецензування реалізовано, починаючи з версії Weblate 2.18.

Якщо у проєкті є спеціалізовані рецензенти, ви матимете дві групи користувачів: одна зможе надсилати переклади, а інше рецензувати їх з метою забезпечення коректності та якості.

  • Будь-який користувач може редагувати незатверджені переклади.

  • Рецензент може затверджувати рядки та скасовувати затвердження рядків.

  • Рецензент може редагувати усі переклади (зокрема й затверджені).

  • Крім того, пропозиціями можна скористатися для пропонування змін до затверджених рядків.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

Увімк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

вимк.

Для користувачів можливість надання пропозицій корисна тим, що уможливлює переклад, якщо користувач не певен щодо його правильності.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозиції

0

Група перекладачів

Users

Або Перекласти із Керування доступом.

Група рецензентів

Рецензенти

Або Рецензувати із Керування доступом.

Вмикання рецензування

Рецензування можна увімкнути у налаштуваннях проєкту на сторінці Процес параметрів проєкту (відкрити її можна за допомогою меню КеруванняПараметри):

_images/project-workflow.png

Примітка

Залежно від налаштувань Weblate, цей пункт може виявитися недоступним. Наприклад, на Hosted Weblate він недоступний для проєктів, які працюють на безкоштовній основі.

Шлюз якості для початкових рядків

In many cases the original source language strings are coming from developers, because they write the code and provide initial strings. However developers are often not a native speakers in the source language and do not provide desired quality of the source strings. The intermediate translation can help you in addressing this - there is additional quality gateway for the strings between developers and translators and users.

By setting Проміжний мовний файл, this file will be used as source for the strings, but it will be edited to source language to polish it. Once the string is ready in the source language, it will be also available for translators to translate into additional languages.

digraph translations { graph [fontname = "sans-serif"]; node [fontname = "sans-serif"]; edge [fontname = "sans-serif"]; subgraph cluster_dev { style=filled; color=lightgrey; node [style=filled,fillcolor=white]; label = "Development process"; "Developers" [shape=box, fillcolor=seagreen, fontcolor=white, style=filled]; "Developers" -> "Intermediate file"; "Intermediate file" [shape=note]; } subgraph cluster_l10n { style=filled; color=lightgrey; node [style=filled,fillcolor=white]; label = "Localization process"; "Translators" [shape=box, fillcolor=seagreen, fontcolor=white, style=filled]; "Editors" [shape=box, fillcolor=seagreen, fontcolor=white, style=filled]; "Monolingual base language file" [shape=note]; "Translation language file" [shape=note]; "Editors" -> "Monolingual base language file"; "Translators" -> "Translation language file"; } "Intermediate file" -> "Monolingual base language file" [constraint=false]; "Monolingual base language file" -> "Translation language file" [constraint=false]; }

Рецензування початкових рядків

With Увімкнути рецензування початкових даних enabled, the review process can be applied on the source strings. Once enabled, users can report issues in the source strings. The actual process depends on whether you use bilingual or monolingual formats.

For monolingual formats, the source string review behaves similarly as with Спеціалізовані рецензенти - once issue is reported on the source string, it is marked as Needs editing.

The bilingual formats do not allow direct editing of the source strings (these are typically extracted directly from the source code). In this case Source needs review label is attached to strings reported by translators. You should review such strings and either edit them in the source or remove the label.