Пошук

Нове в версії 3.9.

Advanced queries using boolean operations, parentheses, or field specific lookup can be used to find the strings you want.

When no field is defined, the lookup happens on Source, Target and Context fields.

../_images/search.png

Поля

source:ТЕКСТ

Пошук у початковому рядку без врахування регістру символів.

target:ТЕКСТ

Пошук у рядку перекладу без врахування регістру символів.

context:ТЕКСТ

Пошук у рядку контексту без врахування регістру символів.

key:ТЕКСТ

Пошук у рядку ключа без врахування регістру символів.

note:ТЕКСТ

Пошук у рядках коментарів без врахування регістру символів.

location:ТЕКСТ

Пошук у рядку розташування без врахування регістру символів.

priority:ЧИСЛО

Пріоритетність рядка.

added:ДАТА_ЧАС

Часова позначка додавання рядка до Weblate.

state:ТЕКСТ

Пошук за станом (approved, translated, needs-editing, empty, read-only), передбачено підтримку Оператори полів.

pending:БУЛЕВЕ

Рядок у черзі на залиття до системи керування версіями.

has:ТЕКСТ

Шукати за атрибутами рядка — plural, context, suggestion, comment, check, dismissed-check, translation, variant, screenshot (працює лише для рядків початковою мовою).

is:ТЕКСТ

Шукати за станом рядка (pending, translated, untranslated).

language:ТЕКСТ

Рядок цільової мови.

component:ТЕКСТ

Ідентифікатор складника, див. Ідентифікатор складника.

project:ТЕКСТ

Project slug, see Ідентифікатор проєкту.

changed_by:ТЕКСТ

Рядок було змінено автором із вказаним ім’ям користувача.

changed:ДАТА_І_ЧАС

Рядок було змінено у вказаний момент часу, передбачено підтримку Оператори полів.

check:ТЕКСТ

Рядок не пройшов перевірки.

dismissed_check:ТЕКСТ

Перевірку для рядка скасовано.

comment:ТЕКСТ

Шукати у коментарях користувачів.

comment_author:ТЕКСТ

Фільтрувати за автором коментаря.

suggestion:ТЕКСТ

Шукати у пропозиціях.

suggestion_author:ТЕКСТ

Фільтрувати за автором пропозиції.

Логічні (булеві) оператори

Ви можете поєднувати критерії пошуку за допомогою операторів AND, OR, NOT та дужок для формування складених запитів. Приклад: state:translated AND (source:hello OR source:bar)

Оператори полів

Ви можете вказати оператори, діапазони або часткові пошуки для пошуків за датою та числових пошуків:

state:>=translated

Стан translated або кращий (approved).

changed:2019

Змінено у 2019 році.

changed:[2019-03-01 to 2019-04-01]

Змінено між двома вказаними датами.

Точні оператори

You can do an exact match query on different string fields using = operator. For example, to search for all source strings exactly matching hello world, use: source:="hello world". For searching single word expressions, you can skip quotes. For example, to search for all source strings matching hello, you can use: source:=hello.

Формальні вирази

Anywhere text is accepted you can also specify a regular expression as r"regexp". For instance, to search for all source strings which contain any digit between 2 and 5, use: source:r"[2-5]"

Попередньо визначені запити

Ви можете вибрати попередньо визначені запити на сторінці пошуку. Це надає вам змогу швидко отримувати доступ до найпоширеніших варіантів запитів щодо пошуку:

../_images/query-dropdown.png

Упорядковування результатів

Передбачено багато варіантів упорядковування, відповідно до ваших потреб:

../_images/query-sort.png