Програмний інтерфейс REST Weblate

Нове в версії 2.6: Програмний інтерфейс REST є доступним з версії Weblate 2.6.

Доступ до програмного інтерфейсу можна отримати за допомогою адреси /api/. Засіб доступу засновано на бібліотеці REST Django. Ви можете скористатися ним безпосередньо або за допомогою Клієнт Weblate.

Розпізнавання і типові параметри

Відкритий програмний інтерфейс проєкту є доступним без розпізнавання користувача, хоча частоту запитів користувачів, які не пройшли розпізнавання, значно зменшено (типово, до 100 запитів на добу). Через це рекомендуємо вам скористатися розпізнаванням. У розпізнаванні використовується ключ, який ви можете отримати у вашому профілі. Скористайтеся ним у заголовку Authorization:

ANY /

Типова поведінка запиту для програмного інтерфейсу, заголовків, кодів стану та параметрів у цьому розділі стосується також усі інших кінцевих точок.

Параметри запиту
 • format – Формат відповіді (перевизначає Accept). Можливі значення залежать від налаштування бібліотеки REST. Типово, передбачено підтримку json і api. Остання надає інтерфейсу браузера для програмного інтерфейсу.

Заголовки запиту
 • Accept – тип вмісту відповіді залежить від заголовка Accept

 • Authorization – необов’язковий ключ для розпізнавання

Заголовки відповіді
 • Content-Type – це залежить від заголовка Accept запиту

 • Allow – список дозволених методів HTTP на об’єкті

Об’єкт відповіді JSON
 • detail (string) – докладний опис помилки (для кодів станів HTTP, відмінних від 200 OK)

 • count (int) – загальна кількість записів для списків об’єктів

 • next (string) – адреса наступної сторінки для списків об’єктів

 • previous (string) – адреса попередньої сторінки для списків об’єктів

 • results (array) – результати для списку об’єктів

 • url (string) – Адреса для доступу до цього ресурсу за допомогою програмного інтерфейсу

 • web_url (string) – Адреса для доступу до цього ресурсу за допомогою браузера

Коди станів
 • 200 OK – якщо запит було оброблено коректно

 • 400 Bad Request – якщо не вказано параметри форми

 • 403 Forbidden – якщо заборонено доступ

 • 429 Too Many Requests – якщо увімкнено обмеження швидкості

Приклади розпізнавання

Приклад запиту:

GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN

Приклад відповіді:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects":"http://example.com/api/projects/",
  "components":"http://example.com/api/components/",
  "translations":"http://example.com/api/translations/",
  "languages":"http://example.com/api/languages/"
}

Приклад для CURL:

curl \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  https://example.com/api/

Приклади передавання параметрів

Для методу POST параметри можна вказати як подану форму (application/x-www-form-urlencoded) або як JSON (application/json).

Приклад запиту форми:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Token TOKEN

operation=pull

Приклад запиту JSON:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

Приклад для CURL:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

Приклад JSON для CURL:

curl \
  --data-binary '{"operation":"pull"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

Обмеження частоти

Запити до програмного інтерфейсу обмежено за частотою: за типових налаштувань можна виконувати не більше 100 запитів на день для анонімних користувачів і не більше 5000 запитів на годину для користувачів, які пройшли розпізнавання у системі.

Обмеження за частотою можна скоригувати у файлі settings.py; див. дроселювання у документації до бібліотек REST Django, щоб дізнатися більше про те, як налаштувати це обмеження.

Стан обмеження за частотою повідомляється за допомогою таких частин заголовка:

X-RateLimit-Limit

Обмеження за частотою запитів

X-RateLimit-Remaining

Залишок до обмеження на запити

X-RateLimit-Reset

Кількість секунд до скидання обмеження за частотою у вікні обробки

Змінено в версії 4.1: Додано частини заголовка, пов’язані зі станом засобу обмеження за частотою.

Точка входу до програмного інтерфейсу

GET /api/

Коренева точка входу до програмного інтерфейсу.

Приклад запиту:

GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN

Приклад відповіді:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects":"http://example.com/api/projects/",
  "components":"http://example.com/api/components/",
  "translations":"http://example.com/api/translations/",
  "languages":"http://example.com/api/languages/"
}

Користувачі

Нове в версії 4.0.

GET /api/users/

Повертає список користувачів, якщо у вас є права доступу до перегляду керування користувачами. Якщо у вас немає таких прав, ви зможете переглядати подробиці лише щодо свого облікового запису.

Дивись також

Атрибути об’єкта користувачів описано у GET /api/users/(str:username)/.

POST /api/users/

Створює обліковий запис користувача.

Параметри
 • username (string) – Ім’я користувача

 • full_name (string) – Повне ім’я користувача

 • email (string) – Адреса електронної пошти користувача

 • is_superuser (boolean) – Чи є користувач суперкористувачем? (необов’язковий)

 • is_active (boolean) – Чи є користувач активним? (необов’язковий)

GET /api/users/(str: username)/

Повертає відомості щодо користувачів.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

Об’єкт відповіді JSON
 • username (string) – назва запису користувача

 • full_name (string) – повне ім’я користувача

 • email (string) – адреса електронної пошти користувача

 • is_superuser (boolean) – чи є користувач суперкористувачем

 • is_active (boolean) – чи є користувач активним

 • date_joined (string) – дата створення запису користувача

 • groups (array) – посилання на пов’язані групи; див. GET /api/groups/(int:id)/

Приклад даних JSON:

{
  "email": "user@example.com",
  "full_name": "Example User",
  "username": "exampleusername",
  "groups": [
    "http://example.com/api/groups/2/",
    "http://example.com/api/groups/3/"
  ],
  "is_superuser": true,
  "is_active": true,
  "date_joined": "2020-03-29T18:42:42.617681Z",
  "url": "http://example.com/api/users/exampleusername/"
}
PUT /api/users/(str: username)/

Змінює параметри користувача.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

Об’єкт відповіді JSON
 • username (string) – назва запису користувача

 • full_name (string) – повне ім’я користувача

 • email (string) – адреса електронної пошти користувача

 • is_superuser (boolean) – чи є користувач суперкористувачем

 • is_active (boolean) – чи є користувач активним

 • date_joined (string) – дата створення запису користувача

PATCH /api/users/(str: username)/

Змінює параметри користувача.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

Об’єкт відповіді JSON
 • username (string) – назва запису користувача

 • full_name (string) – повне ім’я користувача

 • email (string) – адреса електронної пошти користувача

 • is_superuser (boolean) – чи є користувач суперкористувачем

 • is_active (boolean) – чи є користувач активним

 • date_joined (string) – дата створення запису користувача

DELETE /api/users/(str: username)/

Вилучає усі дані користувача і позначає користувача як неактивного.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

POST /api/users/(str: username)/groups/

Пов’язати групи з користувачем.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

Параметри форми
 • string group_id – Унікальний ідентифікатор групи

GET /api/users/(str: username)/notifications/

Список передплат користувача.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

POST /api/users/(str: username)/notifications/

Пов’язати передплату із користувачем.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • notification (string) – Назва зареєстрованого сповіщення

 • scope (int) – Область сповіщень з доступних варіантів

 • frequency (int) – Варіанти частоти сповіщення

GET /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Отримати передплату, яку пов’язано із користувачем.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

 • subscription_id (int) – ID of notification registered

PUT /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Редагувати передплату, яку пов’язано із користувачем.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

 • subscription_id (int) – ID of notification registered

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • notification (string) – Назва зареєстрованого сповіщення

 • scope (int) – Область сповіщень з доступних варіантів

 • frequency (int) – Варіанти частоти сповіщення

PATCH /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Редагувати передплату, яку пов’язано із користувачем.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

 • subscription_id (int) – ID of notification registered

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • notification (string) – Назва зареєстрованого сповіщення

 • scope (int) – Область сповіщень з доступних варіантів

 • frequency (int) – Варіанти частоти сповіщення

DELETE /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Вилучити передплату, яку пов’язано із користувачем.

Параметри
 • username (string) – Назва облікового запису користувача

 • subscription_id – Назва зареєстрованого сповіщення

 • subscription_id – int

Групи

Нове в версії 4.0.

GET /api/groups/

Повертає список груп, якщо у вас є права доступу для перегляду групи керування. Якщо прав немає, ви зможете переглянути лише групи, частиною яких є користувач.

Дивись також

Атрибути об’єкта групи описано у GET /api/groups/(int:id)/.

POST /api/groups/

Створює групу.

Параметри
 • name (string) – Назва групи

 • project_selection (int) – Вибір групи проєкту за вказаними параметрами

 • language_selection (int) – Група мов, яку вибрано за вказаними параметрами

GET /api/groups/(int: id)/

Повертає відомості щодо групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва групи

 • project_selection (int) – ціле число, що відповідає групі проєктів

 • language_selection (int) – ціле число, що відповідає групі мов

 • roles (array) – посилання на пов’язані ролі; див. GET /api/roles/(int:id)/

 • projects (array) – посилання на пов’язані проєкти; див. GET /api/projects/(string:project)/

 • components (array) – посилання на пов’язані складники; див. GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • componentlist (array) – посилання на пов’язаний список складників; див. GET /api/component-lists/(str:slug)/

Приклад даних JSON:

{
  "name": "Guests",
  "project_selection": 3,
  "language_selection": 1,
  "url": "http://example.com/api/groups/1/",
  "roles": [
    "http://example.com/api/roles/1/",
    "http://example.com/api/roles/2/"
  ],
  "languages": [
    "http://example.com/api/languages/en/",
    "http://example.com/api/languages/cs/",
  ],
  "projects": [
    "http://example.com/api/projects/demo1/",
    "http://example.com/api/projects/demo/"
  ],
  "componentlist": "http://example.com/api/component-lists/new/",
  "components": [
    "http://example.com/api/components/demo/weblate/"
  ]
}
PUT /api/groups/(int: id)/

Змінює параметри групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва групи

 • project_selection (int) – ціле число, що відповідає групі проєктів

 • language_selection (int) – ціле число, що відповідає групі мов

PATCH /api/groups/(int: id)/

Змінює параметри групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва групи

 • project_selection (int) – ціле число, що відповідає групі проєктів

 • language_selection (int) – ціле число, що відповідає групі мов

DELETE /api/groups/(int: id)/

Вилучає групу.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

POST /api/groups/(int: id)/roles/

Пов’язати ролі з групою.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Параметри форми
 • string role_id – Унікальний ідентифікатор ролі

POST /api/groups/(int: id)/components/

Пов’язати складники з групою.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Параметри форми
 • string component_id – Унікальний ідентифікатор складника

DELETE /api/groups/(int: id)/components/(int: component_id)

Вилучити компонент з групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

 • component_id (int) – Унікальний ідентифікатор складника

POST /api/groups/(int: id)/projects/

Пов’язати проєкти з групою.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Параметри форми
 • string project_id – Унікальний ідентифікатор проєкту

DELETE /api/groups/(int: id)/projects/(int: project_id)

Вилучити проєкт з групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

 • project_id (int) – Унікальний ідентифікатор проєкту

POST /api/groups/(int: id)/languages/

Пов’язати мови з групою.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Параметри форми
 • string language_code – Унікальний код мови

DELETE /api/groups/(int: id)/languages/(string: language_code)

Вилучити мову з групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

 • language_code (string) – Унікальний код мови

POST /api/groups/(int: id)/componentlists/

Пов’язати списки складників з групою.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

Параметри форми
 • string component_list_id – Унікальний ідентифікатор списку складників

DELETE /api/groups/(int: id)/componentlists/(int: component_list_id)

Вилучає список складників з групи.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор групи

 • component_list_id (int) – Унікальний ідентифікатор списку складників

Ролі

GET /api/roles/

Повертає список усіх ролей, які пов’язано із користувачем. Якщо користувач є суперкористувачем, буде повернуто список усіх наявних ролей.

Дивись також

Атрибути об’єкта ролей документовано у GET /api/roles/(int:id)/.

POST /api/roles/

Створює роль.

Параметри
 • name (string) – Назва ролі

 • permissions (array) – Список кодових назв прав доступу

GET /api/roles/(int: id)/

Повертає відомості щодо ролі.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор ролі

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – Назва ролі

 • permissions (array) – список кодових назв прав доступу

Приклад даних JSON:

{
  "name": "Access repository",
  "permissions": [
    "vcs.access",
    "vcs.view"
  ],
  "url": "http://example.com/api/roles/1/",
}
PUT /api/roles/(int: id)/

Змінює параметри ролі.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор ролі

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – Назва ролі

 • permissions (array) – список кодових назв прав доступу

PATCH /api/roles/(int: id)/

Змінює параметри ролі.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор ролі

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – Назва ролі

 • permissions (array) – список кодових назв прав доступу

DELETE /api/roles/(int: id)/

Вилучає роль.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор ролі

Мови

GET /api/languages/

Повертає список усіх мов.

Дивись також

Атрибути об’єкта ролі описано у GET /api/languages/(string:language)/.

POST /api/languages/

Створює мову.

Параметри
 • code (string) – Назва мови

 • name (string) – Назва мови

 • direction (string) – Напрямок писемності мови

 • plural (object) – Кількість і формула форм множини мови

GET /api/languages/(string: language)/

Повертає відомості щодо мови.

Параметри
 • language (string) – Код мови

Об’єкт відповіді JSON
 • code (string) – Код мови

 • direction (string) – Напрямок тексту

 • plural (object) – Об’єкт даних щодо форм множини мови

 • aliases (array) – Масив альтернативних назв мови

Приклад даних JSON:

{
  "code": "en",
  "direction": "ltr",
  "name": "English",
  "plural": {
    "id": 75,
    "source": 0,
    "number": 2,
    "formula": "n != 1",
    "type": 1
  },
  "aliases": [
    "english",
    "en_en",
    "base",
    "source",
    "eng"
  ],
  "url": "http://example.com/api/languages/en/",
  "web_url": "http://example.com/languages/en/",
  "statistics_url": "http://example.com/api/languages/en/statistics/"
}
PUT /api/languages/(string: language)/

Зміни у параметрах мови.

Параметри
 • language (string) – Код мови

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • name (string) – Назва мови

 • direction (string) – Напрямок писемності мови

 • plural (object) – Подробиці щодо форм множини мови

PATCH /api/languages/(string: language)/

Зміни у параметрах мови.

Параметри
 • language (string) – Код мови

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • name (string) – Назва мови

 • direction (string) – Напрямок писемності мови

 • plural (object) – Подробиці щодо форм множини мови

DELETE /api/languages/(string: language)/

Вилучає мову.

Параметри
 • language (string) – Код мови

GET /api/languages/(string: language)/statistics/

Повертає статистику щодо мови.

Параметри
 • language (string) – Код мови

Об’єкт відповіді JSON
 • total (int) – загальна кількість рядків

 • total_words (int) – загальна кількість слів

 • last_change (timestamp) – останні зміни у мові

 • recent_changes (int) – загальна кількість змін

 • translated (int) – кількість перекладених рядків

 • translated_percent (float) – частка перекладених рядків

 • translated_words (int) – кількість перекладених слів

 • translated_words_percent (int) – частка перекладених слів

 • translated_chars (int) – кількість перекладених символів

 • translated_chars_percent (int) – частка перекладених символів

 • total_chars (int) – загальна кількість символів

 • fuzzy (int) – кількість неточно перекладених рядків

 • fuzzy_percent (int) – частка неточно перекладених рядків

 • failing (int) – кількість рядків, які не пройшли перевірки

 • failing – відсоток рядків, які не пройшли перевірки

Проєкти

GET /api/projects/

Повертає список усіх проєктів.

Дивись також

Атрибути об’єкта проєкту описано у GET /api/projects/(string:project)/.

POST /api/projects/

Нове в версії 3.9.

Створює проєкт.

Параметри
 • name (string) – Назва проєкту

 • slug (string) – Ідентифікатор проєкту

 • web (string) – Вебсайт проєкту

 • source_language (string) – Код початкової мови проєкту (необов’язковий)

GET /api/projects/(string: project)/

Повертає відомості щодо проєкту.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON

Приклад даних JSON:

{
  "name": "Hello",
  "slug": "hello",
  "source_language": {
    "code": "en",
    "direction": "ltr",
    "name": "English",
    "url": "http://example.com/api/languages/en/",
    "web_url": "http://example.com/languages/en/"
  },
  "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
  "web": "https://weblate.org/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
}
DELETE /api/projects/(string: project)/

Нове в версії 3.9.

Вилучає проєкт.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

GET /api/projects/(string: project)/changes/

Повертає список змін у проєкті. Це, по суті, GET /api/changes/ області видимості проєкту, які приймають ті самі параметри.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON
GET /api/projects/(string: project)/repository/

Повертає відомості щодо стану сховища системи керування версіями. Ця кінцева точка містить лише загальне резюме для усіх сховищ проєкту. Щоб отримати докладні дані щодо стану скористайтеся GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON
 • needs_commit (boolean) – визначає, чи є якісь зміни у черзі внесків

 • needs_merge (boolean) – визначає, чи є якісь зміни у основному сховищі для злиття

 • needs_push (boolean) – визначає, чи є якісь локальні зміни для запису

Приклад даних JSON:

{
  "needs_commit": true,
  "needs_merge": false,
  "needs_push": true
}
POST /api/projects/(string: project)/repository/

Виконує вказану дію над сховищем системи керування версіями.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • operation (string) – Дія, яку слід виконати. Одне з таких значень: push, pull, commit, reset, cleanup

Об’єкт відповіді JSON
 • result (boolean) – результат дії

Приклад для CURL:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/repository/

Приклад запиту JSON:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

Приклад відповіді JSON:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
GET /api/projects/(string: project)/components/

Повертає список складників перекладу у вказаному проєкті.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON
POST /api/projects/(string: project)/components/

Нове в версії 3.9.

Створює складники перекладу у вказаному проєкті.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON

Приклад для CURL:

curl \
  --data-binary '{
    "branch": "master",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "git_export": "",
    "license": "",
    "license_url": "",
    "name": "Weblate",
    "slug": "weblate",
    "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
    "template": "",
    "new_base": "",
    "vcs": "git"
  }' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

Приклад запиту JSON:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "vcs": "git"
}

Приклад відповіді JSON:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
GET /api/projects/(string: project)/languages/

Повертає поділену на сторінки статистику для усіх мов у проєкті.

Нове в версії 3.8.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON
 • results (array) – масив об’єктів статистики перекладу

 • language (string) – назва мови

 • code (string) – код мови

 • total (int) – загальна кількість рядків

 • translated (int) – кількість перекладених рядків

 • translated_percent (float) – частка перекладених рядків

 • total_words (int) – загальна кількість слів

 • translated_words (int) – кількість перекладених слів

 • words_percent (float) – частка перекладених слів

GET /api/projects/(string: project)/statistics/

Повертає статистику проєкту.

Нове в версії 3.8.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

Об’єкт відповіді JSON
 • total (int) – загальна кількість рядків

 • translated (int) – кількість перекладених рядків

 • translated_percent (float) – частка перекладених рядків

 • total_words (int) – загальна кількість слів

 • translated_words (int) – кількість перекладених слів

 • words_percent (float) – частка перекладених слів

Складники

GET /api/components/

Повертає список складників перекладу.

Дивись також

Атрибути об’єкта складника документовано у GET /api/components/(string:project)/(string:component)/.

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/

Повертає дані щодо складника перекладу.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON

Приклад даних JSON:

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
PATCH /api/components/(string: project)/(string: component)/

Редагувати складник розміщенням запиту щодо латання.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • name (string) – назва складника

 • slug (string) – ідентифікатор складника

 • repo (string) – адреса сховища системи керування версіями

Приклад для CURL:

curl \
  --data-binary '{"name": "new name"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  PATCH http://example.com/api/projects/hello/components/

Приклад запиту JSON:

PATCH /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "name": "new name"
}

Приклад відповіді JSON:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "new name",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
PUT /api/components/(string: project)/(string: component)/

Редагувати складник розміщенням запиту щодо розташування.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • branch (string) – гілка сховища системи керування версіями

 • file_format (string) – формат файлів перекладів

 • filemask (string) – маска файлів перекладів у сховищі

 • name (string) – назва складника

 • slug (string) – ідентифікатор складника

 • repo (string) – адреса сховища системи керування версіями

 • template (string) – базовий файл для одномовних перекладів

 • new_base (string) – базовий файл для додавання нових перекладів

 • vcs (string) – система керування версіями

DELETE /api/components/(string: project)/(string: component)/

Нове в версії 3.9.

Вилучає складник.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/changes/

Повертає список змін у складнику. Це, по суті, GET /api/changes/ області видимості складника, які приймають ті самі параметри.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/screenshots/

Повертає список знімків вікон складника.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/lock/

Повертає стан блокування складника.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON
 • locked (boolean) – визначає, чи заблоковано складник від оновлень

Приклад даних JSON:

{
  "locked": false
}
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/lock/

Встановлює стан блокування складника.

Відповідь є тією самою, що і GET /api/components/(string:project)/(string:component)/lock/.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • lock – Булеве значення, яке визначає, замкнено сховище чи ні.

Приклад для CURL:

curl \
  -d lock=true \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

Приклад запиту JSON:

POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"lock": true}

Приклад відповіді JSON:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"locked":true}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/repository/

Повертає дані щодо стану сховища системи керування версіями.

Відповідь є тією самою, що і для GET /api/projects/(string:project)/repository/.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON
 • needs_commit (boolean) – визначає, чи є якісь зміни у черзі внесків

 • needs_merge (boolean) – визначає, чи є якісь зміни у основному сховищі для злиття

 • needs_push (boolean) – визначає, чи є якісь локальні зміни для запису

 • remote_commit (string) – Дані віддаленого внеску

 • status (string) – Стан сховища системи керування версіями, який повідомляється системою керування версіями

 • merge_failure – Текст, що описує помилку злиття або null, якщо помилки немає

POST /api/components/(string: project)/(string: component)/repository/

Виконує вказану дію над сховищем системи керування версіями.

Див. документацію у POST /api/projects/(string:project)/repository/.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • operation (string) – Дія, яку слід виконати. Одне з таких значень: push, pull, commit, reset, cleanup

Об’єкт відповіді JSON
 • result (boolean) – результат дії

Приклад для CURL:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

Приклад запиту JSON:

POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

Приклад відповіді JSON:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/monolingual_base/

Завантажує базовий файл для одномовних перекладів.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/new_template/

Завантажує файл шаблона для нових перекладів.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/translations/

Повертає список об’єктів перекладу у вказаному складнику.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/translations/

Створює переклад у вказаному складнику.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
Об’єкт відповіді JSON
 • result (object) – створено об’єкт перекладу

Приклад для CURL:

curl \
  -d language_code=cs \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

Приклад запиту JSON:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"language_code": "cs"}

Приклад відповіді JSON:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "failing_checks": 0,
  "failing_checks_percent": 0,
  "failing_checks_words": 0,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "is_source": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "id": 125,
  "last_author": null,
  "last_change": null,
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 0,
  "translated_percent": 0.0,
  "translated_words": 0,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/statistics/

Повертає поділену на сторінки статистику для усіх перекладів у складнику.

Нове в версії 2.7.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

Об’єкт відповіді JSON

Переклади

GET /api/translations/

Повертає список перекладів.

Дивись також

Атрибути об’єкта перекладу документовано у GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/.

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Повертає відомості щодо перекладу.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Об’єкт відповіді JSON
 • component (object) – об’єкт складника; див. GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • failing_checks (int) – кількість рядків, які не пройшли перевірки

 • failing_checks_percent (float) – відсоток рядків, які не пройшли перевірки

 • failing_checks_words (int) – кількість слів у рядках, які не пройшли перевірки

 • filename (string) – назва файла перекладу

 • fuzzy (int) – кількість рядків, які позначено для рецензування

 • fuzzy_percent (float) – частка рядків, які позначено для рецензування

 • fuzzy_words (int) – кількість слів, які позначено для рецензування

 • have_comment (int) – кількість рядків із коментарями

 • have_suggestion (int) – кількість рядків із пропозиціями

 • is_template (boolean) – чи переклад має одномовну основу

 • language (object) – об’єкт початкової мови, див. GET /api/languages/(string:language)/

 • language_code (string) – код мови, використаний у сховищі; може відрізнятися від коду мови у об’єкті мови

 • last_author (string) – ім’я останнього автора

 • last_change (timestamp) – часова позначка останньої зміни

 • revision (string) – хеш модифікації для файла

 • share_url (string) – Адреса для спільного ресурсу, що веде до сторінки участі

 • total (int) – загальна кількість рядків

 • total_words (int) – загальна кількість слів

 • translate_url (string) – Адреса для перекладу

 • translated (int) – кількість перекладених рядків

 • translated_percent (float) – частка перекладених рядків

 • translated_words (int) – кількість перекладених слів

 • repository_url (string) – Адреса стану сховища, див. GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/repository/

 • file_url (string) – Адреса об’єкта файла, див. GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/file/

 • changes_list_url (string) – Адреса списку змін, див. GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/changes/

 • units_list_url (string) – Адреса списку рядків, див. GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/units/

Приклад даних JSON:

{
  "component": {
    "branch": "master",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "git_export": "",
    "license": "",
    "license_url": "",
    "name": "Weblate",
    "new_base": "",
    "project": {
      "name": "Hello",
      "slug": "hello",
      "source_language": {
        "code": "en",
        "direction": "ltr",
        "name": "English",
        "url": "http://example.com/api/languages/en/",
        "web_url": "http://example.com/languages/en/"
      },
      "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
      "web": "https://weblate.org/",
      "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
    },
    "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
    "slug": "weblate",
    "template": "",
    "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
    "vcs": "git",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
  },
  "failing_checks": 3,
  "failing_checks_percent": 75.0,
  "failing_checks_words": 11,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "last_author": "Weblate Admin",
  "last_change": "2016-03-07T10:20:05.499",
  "revision": "7ddfafe6daaf57fc8654cc852ea6be212b015792",
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 4,
  "translated_percent": 100.0,
  "translated_words": 15,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
DELETE /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Нове в версії 3.9.

Вилучає переклад.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/changes/

Повертає список змін у перекладі. Це, по суті, GET /api/changes/ області видимості перекладу, які приймають ті самі параметри.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Об’єкт відповіді JSON
GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/units/

Повертає список модулів перекладу.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Об’єкт відповіді JSON
POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/units/

Додати новий одномовний модуль.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • key (string) – Назва модуля перекладу

 • value (string) – Значення модуля перекладу

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/autotranslate/

Перемкнути автоматичний переклад.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • mode (string) – Режим автоматичного перекладу

 • filter_type (string) – Автоматичний тип фільтрування перекладів

 • auto_source (string) – Джерело автоматичного перекладу

 • component (string) – Щоб отримати доступ до додаткових складників, увімкніть спільний внесок у пам’ять перекладів для проєкту.

 • engines (string) – Рушії комп’ютерного перекладу

 • threshold (string) – Поріг оцінки

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/file/

Отримати поточний файл перекладу у форматі, у якому він зберігається у системі керування версіями, (без параметра format) або у стандартному форматі (у поточній версії підтримуваними форматами є: Gettext PO, MO, XLIFF іd TBX).

Примітка

Ця кінцева точка програмного інтерфейсу використовує іншу логіку для виведення даних, якщо порівнювати із рештою програмного інтерфейсу, оскільки працює із цілим файлом, а не із даними цього файла. Набір прийнятних значень параметра``format`` є іншим. Без цього параметра ви отримаєте файл перекладу у тому форматі, у якому він зберігається у системі керування версіями.

Параметри запиту
 • format – Формат файлів, яким слід скористатися; якщо не вказано, перетворення форматів не виконуватиметься; підтримувані формати файлів: po, mo, xliff, xliff11, tbx, csv, xlsx, json, aresource, strings

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/file/

Вивантажити новий файл із перекладами.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Параметри форми
 • string conflicts – Спосіб обробки конфліктів (ignore, replace-translated або replace-approved)

 • file file – Вивантажений файл

 • string email – Адреса ел. пошти автора

 • string author – Ім’я автора

 • string method – Спосіб вивантаження (translate, approve, suggest, fuzzy, replace, source), див. Способи імпортування

 • string fuzzy – Обробка неточних перекладів (empty, process, approve)

Приклад для CURL:

curl -X POST \
  -F file=@strings.xml \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/translations/hello/android/cs/file/
GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/repository/

Повертає дані щодо стану сховища системи керування версіями.

Відповідь така сама, як для GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/repository/

Виконує вказану дію над сховищем системи керування версіями.

Див. документацію у POST /api/projects/(string:project)/repository/.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • operation (string) – Дія, яку слід виконати. Одне з таких значень: push, pull, commit, reset, cleanup

Об’єкт відповіді JSON
 • result (boolean) – результат дії

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/statistics/

Повертає докладну статистику щодо перекладу.

Нове в версії 2.7.

Параметри
 • project (string) – Ідентифікатор адреси проєкту

 • component (string) – Ідентифікатор адрес складника

 • language (string) – Код мови перекладу

Об’єкт відповіді JSON
 • code (string) – код мови

 • failing (int) – кількість рядків, які не пройшли перевірки

 • failing_percent (float) – частка рядків, які не пройшли перевірки

 • fuzzy (int) – кількість рядків, які потребують рецензування

 • fuzzy_percent (float) – частка рядків, які потребують рецензування

 • total_words (int) – загальна кількість слів

 • translated_words (int) – кількість перекладених слів

 • last_author (string) – ім’я останнього автора

 • last_change (timestamp) – дата останньої зміни

 • name (string) – назва мови

 • total (int) – загальна кількість рядків

 • translated (int) – кількість перекладених рядків

 • translated_percent (float) – частка перекладених рядків

 • url (string) – адреса для доступу до перекладу (адреса запрошення)

 • url_translate (string) – адреса доступу до перекладу (справжня адреса перекладу)

Модулі

Нове в версії 2.10.

GET /api/units/

Повертає список модулів перекладу.

Дивись також

Атрибути об’єкта модуля документовано у GET /api/units/(int:id)/.

GET /api/units/(int: id)/

Повертає відомості щодо модуля перекладу.

Параметри
 • id (int) – Ід. модуля

Об’єкт відповіді JSON
 • translation (string) – Адреса пов’язаного об’єкта перекладу

 • source (string) – початковий рядок

 • previous_source (string) – попередній початковий рядок, який використано для встановлення приблизної відповідності

 • target (string) – рядок перекладу

 • id_hash (string) – унікальний ідентифікатор модуля

 • content_hash (string) – унікальний ідентифікатор початкового рядка

 • location (string) – розташування модуля у початковому рядку

 • context (string) – контекст модуля перекладу

 • note (string) – нотатка модуля перекладу

 • flags (string) – прапорці модуля перекладу

 • fuzzy (boolean) – чи позначено модуль як неточний або такий, який потребує рецензування

 • translated (boolean) – чи є модуль перекладеним

 • approved (boolean) – чи затверджено переклад

 • position (int) – позиція модуля у файлі перекладу

 • has_suggestion (boolean) – чи має модуль пропозиції перекладу

 • has_comment (boolean) – чи має модуль коментарі

 • has_failing_check (boolean) – чи пройшов модуль усі перевірки

 • num_words (int) – кількість початкових слів

 • priority (int) – пріоритетність перекладу; типове значення — 100

 • id (int) – ідентифікатор модуля

 • web_url (string) – адреса, за якою можна редагувати модуль

 • souce_info (string) – Посилання на дані початкового рядка; див. GET /api/units/(int:id)/

Зміни

Нове в версії 2.10.

GET /api/changes/

Змінено в версії 4.1: Фільтрування змін було впроваджено у випуску 4.1.

Повертає список змін у перекладі.

Дивись також

Атрибути об’єкта зміни документовано у GET /api/units/(int:id)/.

Параметри запиту
 • user (string) – Ім’я користувача для фільтрів

 • action (int) – Дія для фільтрування, можна використовувати декілька разів

 • timestamp_after (timestamp) – Часова позначка у форматі ISO 8601 для показу списку наступних змін

 • timestamp_before (timestamp) – Часова позначка у форматі ISO 8601 для показу списку попередніх змін

GET /api/changes/(int: id)/

Повертає відомості щодо зміни перекладу.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор зміни

Об’єкт відповіді JSON
 • unit (string) – адреса пов’язаного об’єкта модуля

 • translation (string) – Адреса пов’язаного об’єкта перекладу

 • component (string) – адреса пов’язаного об’єкта складника

 • glossary_term (string) – адреса пов’язаного об’єкта терміна з глосарія

 • user (string) – адреса пов’язаного об’єкта користувача

 • author (string) – адреса або пов’язаний об’єкт автора

 • timestamp (timestamp) – часова позначка події

 • action (int) – числовий ідентифікатор дії

 • action_name (string) – текстовий опис дії

 • target (string) – змінений текст або подробиці події

 • id (int) – змінити ідентифікатор

Знімки екрана

Нове в версії 2.14.

GET /api/screenshots/

Повертає список даних рядків знімків вікон.

Дивись також

Атрибути об’єкта знімка вікна документовано у GET /api/screenshots/(int:id)/.

GET /api/screenshots/(int: id)/

Повертає дані щодо даних знімка вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва знімка вікна

 • component (string) – адреса пов’язаного об’єкта складника

 • file_url (string) – адреса для отримання файла; див. GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – пов’язати із відповідними даними початкового рядка, див. GET /api/units/(int:id)/

GET /api/screenshots/(int: id)/file/

Отримати зображення знімка вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

POST /api/screenshots/(int: id)/file/

Замінити зображення знімка вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

Параметри форми
 • file image – Вивантажений файл

Приклад для CURL:

curl -X POST \
  -F image=@image.png \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/screenshots/1/file/
POST /api/screenshots/(int: id)/units/

Пов’язати початковий рядок зі знімком вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

Параметри форми
 • string unit_id – Ід. модуля

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва знімка вікна

 • component (string) – адреса пов’язаного об’єкта складника

 • file_url (string) – адреса для отримання файла; див. GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – пов’язати із відповідними даними початкового рядка, див. GET /api/units/(int:id)/

DELETE /api/screenshots/(int: id)/units/(int: unit_id)

Вилучити прив’язку початкового рядка до знімка вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

 • unit_id – Ідентифікатор модуля початкового рядка

POST /api/screenshots/

Створює знімок вікна.

Параметри форми
 • file image – Вивантажений файл

 • string name – Назва знімка екрана

 • string project_slug – Ідентифікатор проєкту

 • string component_slug – Ідентифікатор складників

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва знімка вікна

 • component (string) – адреса пов’язаного об’єкта складника

 • file_url (string) – адреса для отримання файла; див. GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – пов’язати із відповідними даними початкового рядка, див. GET /api/units/(int:id)/

PATCH /api/screenshots/(int: id)/

Редагувати часткові відомості щодо знімка вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва знімка вікна

 • component (string) – адреса пов’язаного об’єкта складника

 • file_url (string) – адреса для отримання файла; див. GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – пов’язати із відповідними даними початкового рядка, див. GET /api/units/(int:id)/

PUT /api/screenshots/(int: id)/

Редагувати повні відомості щодо знімка вікна.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва знімка вікна

 • component (string) – адреса пов’язаного об’єкта складника

 • file_url (string) – адреса для отримання файла; див. GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – пов’язати із відповідними даними початкового рядка, див. GET /api/units/(int:id)/

DELETE /api/screenshots/(int: id)/

Вилучити знімок.

Параметри
 • id (int) – Ідентифікатор знімка вікна

Списки складників

Нове в версії 4.0.

GET /api/component-lists/

Повертає список списків складників.

Дивись також

Атрибути об’єкта списку складників документовано у GET /api/component-lists/(str:slug)/.

GET /api/component-lists/(str: slug)/

Повертає відомості щодо списку складників.

Параметри
 • slug (string) – Ідентифікатор списку складників

Об’єкт відповіді JSON
 • name (string) – назва списку складників

 • slug (string) – ідентифікатор списку складників

 • show_dashboard (boolean) – визначає, чи слід показувати його на панелі приладів

 • components (array) – посилання на пов’язані складники; див. GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • auto_assign (array) – правила автоматичної прив’язки

PUT /api/component-lists/(str: slug)/

Змінює параметри списку складників.

Параметри
 • slug (string) – Ідентифікатор списку складників

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • name (string) – назва списку складників

 • slug (string) – ідентифікатор списку складників

 • show_dashboard (boolean) – визначає, чи слід показувати його на панелі приладів

PATCH /api/component-lists/(str: slug)/

Змінює параметри списку складників.

Параметри
 • slug (string) – Ідентифікатор списку складників

Надіслати запит щодо об’єкта JSON
 • name (string) – назва списку складників

 • slug (string) – ідентифікатор списку складників

 • show_dashboard (boolean) – визначає, чи слід показувати його на панелі приладів

DELETE /api/component-lists/(str: slug)/

Вилучає список складників.

Параметри
 • slug (string) – Ідентифікатор списку складників

POST /api/component-lists/(str: slug)/components/

Пов’язати складник зі списком складників.

Параметри
 • slug (string) – Ідентифікатор списку складників

Параметри форми
 • string component_id – Ідентифікатор складника

DELETE /api/component-lists/(str: slug)/components/(str: component_slug)

Відв’язати складник зі списку складників.

Параметри
 • slug (string) – Ідентифікатор списку складників

 • component_slug (string) – Ідентифікатор складника

Обробники сповіщень

Обробники сповіщень надають змогу стороннім програмам сповіщати Weblate про оновлення у сховищі коду системи керування версіями.

Ви можете скористатися кінцевими точками для проєктів, складників та перекладів у сховищі для оновлення окремих сховищ. Див. документацію у POST /api/projects/(string:project)/repository/.

GET /hooks/update/(string: project)/(string: component)/

Застаріло починаючи з версії 2.6: Будь ласка, скористайтеся замість цього POST /api/components/(string:component)/repository/, яка працює належним чином із розпізнаванням для обмежених ACL проєктів.

Вмикає оновлення складника (отримання даних з системи керування версіями і сканування змін у перекладах).

GET /hooks/update/(string: project)/

Застаріло починаючи з версії 2.6: Будь ласка, скористайтеся замість цього POST /api/projects/(string:project)/repository/, яка працює належним чином із розпізнаванням для обмежених ACL проєктів.

Вмикає оновлення усіх складників проєкту (отримання даних із системи керування версіями і сканування змін у перекладах).

POST /hooks/github/

Особливий скрипт для обробки сповіщень GitHub і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Примітка

До GitHub включено безпосередню підтримку сповіщень Weblate: увімкніть скрипт перехоплення для служби Weblate у параметрах сховища і встановіть адресу, яка відповідає встановленому вами екземпляру Weblate.

Дивись також

Автоматичне отримання змін з GitHub

Настанови щодо налаштовування інтеграції із GitHub

https://docs.github.com/en/github/extending-github/about-webhooks

Загальні відомості щодо вебскриптів GitHub

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

POST /hooks/gitlab/

Особливий скрипт для обробки сповіщень GitLab і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Дивись також

Автоматичне отримання змін з GitLab

Настанови щодо налаштовування інтеграції із GitLab

https://docs.gitlab.com/ce/user/project/integrations/webhooks.html

Загальні відомості щодо вебскриптів GitLab

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

POST /hooks/bitbucket/

Особливий скрипт для обробки сповіщень Bitbucket і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Дивись також

Автоматичне отримання змін з Bitbucket

Настанови щодо налаштовування інтеграції із Bitbucket

https://confluence.atlassian.com/bitbucket/manage-webhooks-735643732.html

Загальні відомості щодо вебскриптів Bitbucket

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

POST /hooks/pagure/

Нове в версії 3.3.

Особливий скрипт для обробки сповіщень Pagure і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Дивись також

Автоматичне отримання змін з Pagure

Настанови щодо налаштовування інтеграції із Pagure

https://docs.pagure.org/pagure/usage/using_webhooks.html

Загальні відомості щодо вебскриптів Pagure

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

POST /hooks/azure/

Нове в версії 3.8.

Особливий скрипт для обробки сповіщень Azure Repos і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Дивись також

Автоматичне отримання змін зі сховищ Azure

Настанови щодо налаштовування інтеграції із Azure

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/service-hooks/services/webhooks

Загальні відомості щодо вебскриптів сховищ Azure

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

POST /hooks/gitea/

Нове в версії 3.9.

Особливий скрипт для обробки сповіщень вебскриптів Gitea і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Дивись також

Автоматичне отримання змін зі сховищ Gitea

Настанови щодо налаштовування інтеграції із Gitea

https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/

Загальні відомості щодо вебскриптів Gitea

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

POST /hooks/gitee/

Нове в версії 3.9.

Особливий скрипт для обробки сповіщень вебскриптів Gitee і автоматичного оновлення відповідних компонентів.

Дивись також

Автоматичне отримання змін зі сховищ Gitee

Настанови щодо налаштовування інтеграції із Gitee

https://gitee.com/help/categories/40

Загальні відомості щодо вебскриптів Gitee

ENABLE_HOOKS

Вмикання скриптів для усього екземпляра Weblate

Експорт

У Weblate надає різні засоби експортування для уможливлення подальшої обробки даних.

GET /exports/stats/(string: project)/(string: component)/
Параметри запиту
 • format (string) – Формат виведення: json або csv

Застаріло починаючи з версії 2.6: Будь ласка, скористайтеся замість цього GET /api/components/(string:project)/(string:component)/statistics/ і GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/statistics/; надає доступ також і до керованих за допомогою ACL проєктів.

Отримує статистичні дані для вказаного складника у вказаному форматі.

Приклад запиту:

GET /exports/stats/weblate/master/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript

Приклад відповіді:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

[
  {
    "code": "cs",
    "failing": 0,
    "failing_percent": 0.0,
    "fuzzy": 0,
    "fuzzy_percent": 0.0,
    "last_author": "Michal \u010ciha\u0159",
    "last_change": "2012-03-28T15:07:38+00:00",
    "name": "Czech",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 436,
    "translated_percent": 100.0,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/cs/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/cs/"
  },
  {
    "code": "nl",
    "failing": 21,
    "failing_percent": 4.8,
    "fuzzy": 11,
    "fuzzy_percent": 2.5,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Dutch",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 319,
    "translated_percent": 73.2,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/nl/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/nl/"
  },
  {
    "code": "el",
    "failing": 11,
    "failing_percent": 2.5,
    "fuzzy": 21,
    "fuzzy_percent": 4.8,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Greek",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 312,
    "translated_percent": 71.6,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/el/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/el/"
  },
]

RSS-стрічки

Зміни у перекладах експортуються до стрічок RSS.

GET /exports/rss/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Отримує стрічку RSS із останніми змінами у перекладі.

GET /exports/rss/(string: project)/(string: component)/

Отримує стрічку RSS із останніми змінами у складнику.

GET /exports/rss/(string: project)/

Отримує стрічку RSS із останніми змінами у проєкті.

GET /exports/rss/language/(string: language)/

Отримує стрічку RSS із останніми змінами у мові.

GET /exports/rss/

Отримує стрічку RSS із останніми змінами у екземплярі Weblate.

Дивись також

RSS у Вікіпедії