Налаштування

Усі параметри зберігаються у файлі settings.py (звична картина для Django).

Примітка

Після внесення змін до будь-яких з цих параметрів вам слід перезапустити Weblate — обидва процеси, WSGI і Celery.

У випадку, якщо Weblate запущено як mod_wsgi, вам слід перезапустити Apache для перезавантаження налаштувань.

Дивись також

Будь ласка, також ознайомтеся із документацією до Django, щоб дізнатися більше про параметри налаштовування самого Django.

AKISMET_API_KEY

Weblate може використовувати Akismet для перевірки вхідних анонімних пропозицій на спам. Відвідайте akismet.com, щоб придбати ключ до програмного інтерфейсу і пов’яжіть його із сайтом.

ANONYMOUS_USER_NAME

Імена користувачів, які не увійшли до системи.

Дивись також

Керування доступом

AUDITLOG_EXPIRY

Нове в версії 3.6.

Кількість днів, протягом яких Weblate має зберігати журнали аудиту, які містять дані щодо дій з облікових записів.

Типовим є значення у 180 днів.

AUTH_LOCK_ATTEMPTS

Нове в версії 2.14.

Максимальна кількість спроб невдалого розпізнавання, перш ніж буде застосовано обмеження швидкості.

У поточній версії застосовується у таких місцях:

 • Облікові записи. Вилучає пароль до облікового запису, забороняючи користувачеві входити до системи без запиту щодо введення нового пароля.

 • Скидання паролів. Забороняє надсилання нових повідомлень електронної пошти, не набридаючи користувачам надто великою кількістю повідомлень щодо скидання пароля.

Типове значення — 10.

Дивись також

Обмеження частоти,

AUTO_UPDATE

Нове в версії 3.2.

Змінено в версії 3.11: Початковий параметр зі станами «увімкнено» і «вимкнено» було змінено для розрізнення прийнятних рядків.

Оновлює усі сховища щоденно.

Підказка

Корисно, якщо ви не використовуєте Обробники сповіщень для автоматичного оновлення сховищ Weblate.

Примітка

Окрім вибору рядка, передбачено значення «увімкнено» і «вимкнено» для зворотної сумісності.

Можливі варіанти:

"none"

Без щоденних оновлень.

"remote" також False

Лише оновити віддалені сховища.

"full" також True

Оновити віддалені сховища і злити із робочою копією.

Примітка

Це потребує працездатної Фонові завдання з використанням Celery і набуває чинності після перезапуску.

AVATAR_URL_PREFIX

Префікс для побудови адрес аватарів: ${AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${PARAMS}. Перевірено працездатність таких служб:

Gravatar (типовий), як на https://gravatar.com/

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.gravatar.com/'

Libravatar, як на https://www.libravatar.org/

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.libravatar.org/'

AUTH_TOKEN_VALID

Нове в версії 2.14.

Визначає строк дії ключа розпізнавання та тимчасового пароля з повідомлень електронної пошти щодо скидання пароля. Визначається у секундах. Типове значення — 172800 (2 дні).

AUTH_PASSWORD_DAYS

Нове в версії 2.15.

Кількість днів, протягом якої можна використовувати один і той самий пароль.

Примітка

Зміни пароля, виконані до Weblate 2.15 не братимуться до уваги у цьому правилі.

Типовим є значення у 180 днів.

AUTOFIX_LIST

Список автоматичних виправлено, які слід застосувати при збереженні рядка.

Примітка

Надайте повний шлях до класу Python, який реалізує інтерфейс автоматичного виправлення.

Доступні виправлення:

weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace

Відповідає пробілу на початку і наприкінці початкового рядка.

weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis

Замінює кінцеві крапки (…), якщо у рядку початкового коду міститься багатокрапка (…).

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace

Вилучає пробільні символи нульової ширини, якщо у початковому коді міститься ці символи.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars

Вилучає керівні символи, якщо у початковому коді міститься ці символи.

weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML

Вилучає небезпечну розмітку HTML з рядків, які позначено як safe-html (див. Небезпечний HTML-код).

Ви можете вибрати, яким з них скористатися:

AUTOFIX_LIST = (
  'weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace',
  'weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis',
)

BASE_DIR

Базовий каталог, у якому зберігаються початкові коди Weblate. Типово, використовується для визначення декількох інших похідних шляхів:

Типове значення: каталог верхнього рівня для початкових кодів Weblate.

CSP_SCRIPT_SRC, CSP_IMG_SRC, CSP_CONNECT_SRC, CSP_STYLE_SRC, CSP_FONT_SRC

Коригування заголовка Content-Security-Policy у Weblate. Заголовок створюється автоматично на основі увімкнених інтеграцій зі сторонніми службами (Matomo, Google Analytics, Sentry, …).

Для усіх цих змінних типових значенням є порожній список.

Приклад:

# Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]

CHECK_LIST

Список перевірок якості, які слід виконати над перекладом.

Примітка

Надайте повний шлях до класу Python, який реалізує інтерфейс перевірок.

Скоригувати список перевірок для включення потрібних вам.

Усі вбудовані Перевірки якості типово увімкнено. Ви можете змінити ці параметри. Типово, записи у Зразок налаштувань закоментовано, тому використовуються типові значення. Нові перевірки додаються із кожною новою версією Weblate.

Ви можете вимкнути усі перевірки:

CHECK_LIST = ()

Ви можете увімкнули лише декілька:

CHECK_LIST = (
  'weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck',
  'weblate.checks.chars.EndNewlineCheck',
  'weblate.checks.chars.MaxLengthCheck',
)

Примітка

Зміна значення цього параметра стосується лише змінених наново перекладів — наявні перевірки зберігатимуться у базі даних. Щоб зміни було застосовано до вже збережених перекладів, віддайте команду updatechecks.

COMMENT_CLEANUP_DAYS

Нове в версії 3.6.

Вилучати коментарі за вказану кількість днів. Типове значення — None, тобто не вилучати коментарі.

COMMIT_PENDING_HOURS

Нове в версії 2.10.

Кількість годин, протягом яких слід надіслати до сховища зміни з черги разом із фоновим завданням.

DATA_DIR

Тека, у якій Weblate зберігає дані. Тека містить посилання на сховища системи керування версіями, повнотекстовий покажчик та різноманітні файли налаштувань для зовнішніх інструментів.

Зазвичай, існують такі підкаталоги:

home

Домашній каталог, який використовується для виклику скриптів.

ssh

Ключі і налаштування SSH.

static

Типове місце для статичних файлів Django, визначається на основі STATIC_ROOT.

media

Типове розташування мультимедійних файлів Django, визначається на основі MEDIA_ROOT.

vcs

Сховища систем керування версіями.

backups

Дані щоденної резервної копії. Докладніше про це у розділі Дампи даних для резервних копій.

Примітка

Цей каталог має бути доступний до запису для Weblate. Якщо його запущено від імені uWSGI, користувач www-data повинен мати доступ до запису до нього.

Найпростішим способом досягти результату є надання користувачеві прав власника каталогу:

sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR

Типове значення — $BASE_DIR/data.

DATABASE_BACKUP

Нове в версії 3.1.

Чи мають резервні копії зберігатися у форматі звичайного тексту, стисненими чи пропущеними. Коректними значеннями є такі:

 • "plain"

 • "compressed"

 • "none"

DEFAULT_ACCESS_CONTROL

Нове в версії 3.3.

Типовий параметр керування доступом для нових проєктів:

0

Відкритий

1

Захищений

100

Приватний

200

Нетиповий

Скористайтеся варіантом Нетиповий, якщо ви керуєте ACL вручну, тобто не покладаєтеся на внутрішні механізми керування Weblate.

DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT

Нове в версії 4.1.

Типове значення для обмеження на доступ до складника.

DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE

Типові повідомлення про внесок для різних дій. Докладніше про це у розділі Налаштовування складників.

DEFAULT_ADDONS

Типові додатки, які слід встановлювати для усіх створених складників.

Примітка

Цей параметр стосується лише новостворених складників.

Приклад:

DEFAULT_ADDONS = {
   # Addon with no parameters
   "weblate.flags.target_edit": {},

   # Addon with parameters
   "weblate.autotranslate.autotranslate": {
     "mode": "suggest",
     "filter_type": "todo",
     "auto_source": "mt",
     "component": "",
     "engines": ["weblate-translation-memory"],
     "threshold": "80",
   }
}

Дивись також

install_addon

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

Нове в версії 2.4.

Адреса електронної пошти автора внеску для створених складників перекладу. Типове значення — noreply@weblate.org.

DEFAULT_COMMITER_NAME

Нове в версії 2.4.

Ім’я автора внеску для створених складників перекладу. Типове значення — Weblate.

DEFAULT_MERGE_STYLE

Нове в версії 3.4.

Стиль злиття для усіх нових складників.

 • rebase — типовий

 • merge

DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION

Нове в версії 2.5.

Типовий параметр для надсилання перекладу, типове значення — True.

DEFAULT_PULL_MESSAGE

Заголовок для нових запитів щодо об’єднання, типове значення — 'Update from Weblate'.

ENABLE_AVATARS

Визначає, чи слід вмикати засновані на Gravatar аватари для користувачів. Типово увімкнено.

Зображення аватарів отримуються і кешуються на сервері — це знижує ризик витоку приватних даних і пришвидшує обробку даних для користувача.

ENABLE_HOOKS

Чи слід вмикати доступу до анонімних віддалених скриптів обробки.

Дивись також

Обробники сповіщень

ENABLE_HTTPS

Визначає, надсилати посилання Weblate як HTTPS або як HTTP. Цей параметр впливає на надіслані повідомлення електронної пошти і створення абсолютних адрес.

Підказка

У типових налаштуваннях цей параметр також використовується для декількох параметрів Django, які пов’язано із HTTPS.

ENABLE_SHARING

Увімкнути або вимкнути меню Поділитися, щоб користувачі могли оприлюднювати поступ перекладу у соціальних мережах.

GITLAB_USERNAME

Ім’я користувача GitLab, яке буде використано для надсилання запитів щодо об’єднання для оновлень перекладів.

Дивись також

GitLab, Налаштовування Lab

GITHUB_USERNAME

Ім’я користувача GitHub, яке буде використано для надсилання запитів щодо об’єднання для оновлень перекладів.

GOOGLE_ANALYTICS_ID

Ідентифікатор Google Analytics для вмикання спостереження за Weblate за допомогою Google Analytics.

HIDE_REPO_CREDENTIALS

Приховати реєстраційні дані сховища від показу у вебінтерфейсі. Якщо у адресі сховища міститься ім’я користувача і пароль, Weblate приховає їх при показі відповідних даних користувачам.

Наприклад, замість https://користувач:пароль@git.example.com/repo.git буде показано просто https://git.example.com/repo.git. Програма також намагатиметься вилучити повідомлення про помилки системи керування версіями у подібний же спосіб.

Примітка

Типово увімкнено.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY

Нове в версії 2.14.

Вказує, чи працює Weblate за реверсивним проксі-сервером.

Якщо встановлено значення True, Weblate отримуватиме IP-адресу з заголовка, який визначено IP_PROXY_HEADER.

Попередження

Переконайтеся, що зворотний проксі-сервер справді використовується, і що він встановлює цей заголовок, інакше користувачі зможуть підробляти IP-адресу.

Примітка

Типово не увімкнено.

IP_PROXY_HEADER

Нове в версії 2.14.

Вказує, з якого заголовка Weblate має отримати адресу, коли увімкнено IP_BEHIND_REVERSE_PROXY.

Типове значення — HTTP_X_FORWARDED_FOR.

IP_PROXY_OFFSET

Нове в версії 2.14.

Вказує, яку частину IP_PROXY_HEADER має бути використано як клієнтську IP-адресу.

Залежно від вашої конфігурації, цей заголовок може складатися з декількох IP-адрес (наприклад, X-Forwarded-For: a, b, client-ip), і ви можете налаштувати, яку адресу з заголовка буде використано як клієнтську IP-адресу тут.

Попередження

Встановлення цього параметра впливає на безпеку встановленої програми. Визначати його слід, лише якщо для визначення IP-адреси має бути використано довірені проксі-сервери.

Типове значення — 0.

LICENSE_EXTRA

Додаткові ліцензії, які слід включити до варіантів ліцензування.

Примітка

Кожне визначення ліцензії має бути кортежем його короткої назви, довгої назви і адреси.

Приклад:

LICENSE_EXTRA = [
  (
    "AGPL-3.0",
    "GNU Affero General Public License v3.0",
    "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
  ),
]

LICENSE_FILTER

Необов’язкове додавання до показаних умов ліцензування.

Примітка

У цьому фільтрі використовуються скорочені назви ліцензій.

Приклад:

LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}

LICENSE_REQUIRED

Визначає, чи є обов’язковим атрибут ліцензування у записі Налаштовування складників.

Примітка

Типово вимкнено.

LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH

Визначає, чи має бути обмежено довжину вказаного перекладу. Обмеження довжини — довжина початкового рядка * 10 символів.

Підказка

Встановіть значення False, щоб уможливити довші переклади (аж до 10000 символів), незалежно від довжини початкового рядка.

Примітка

Типове значення — True.

LOCALIZE_CDN_URL і LOCALIZE_CDN_PATH

Ці параметри призначено для налаштовування додатка CDN локалізації JavaScript. LOCALIZE_CDN_URL визначає кореневу адресу, за якою доступним є CDN локалізації, а LOCALIZE_CDN_PATH визначає шлях, за яким Weblate має зберігати створені файли, які будуть обслуговуватися за адресою LOCALIZE_CDN_URL.

Підказка

На базовому Weblate використано https://weblate-cdn.com/.

Дивись також

CDN локалізації JavaScript

LOGIN_REQUIRED_URLS

Список адрес, для яких обов’язковим буде реєстрація. (Окрім стандартних правил, які вбудовано до Weblate).

Підказка

За допомогою цього параметра ви можете захистити паролем увесь екземпляр за допомогою:

LOGIN_REQUIRED_URLS = (
  r'/(.*)$',
)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
  "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]

Підказка

Бажано заблокувати також і доступ до програмного інтерфейсу, як показано у наведеному вище прикладі.

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS

Список виключень для LOGIN_REQUIRED_URLS. Якщо не вказано, користувачам буде відкрито доступу до сторінки входу до системи.

Деякі виключення, які вам варто включити:

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
  r'/accounts/(.*)$', # Required for login
  r'/static/(.*)$',  # Required for development mode
  r'/widgets/(.*)$', # Allowing public access to widgets
  r'/data/(.*)$',   # Allowing public access to data exports
  r'/hooks/(.*)$',  # Allowing public access to notification hooks
  r'/api/(.*)$',   # Allowing access to API
  r'/js/i18n/$',   # JavaScript localization
)

MATOMO_SITE_ID

Ідентифікатор сайта Matomo (раніше Piwik), за яким ви хочете стежити.

Примітка

У цьому варіанті інтеграції не передбачено підтримки керування мітками Matomo.

Дивись також

MATOMO_URL

MATOMO_URL

Повна адреса (разом із кінцевою похилою рискою) встановленого Matomo (раніше Piwik), яким ви хочете скористатися для стеження за використанням Weblate. Будь ласка, ознайомтеся із <https://matomo.org/>, щоб дізнатися більше.

Підказка

У цьому варіанті інтеграції не передбачено підтримки керування мітками Matomo.

Приклад:

MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"

Дивись також

MATOMO_SITE_ID

MT_SERVICES

Змінено в версії 3.0: Параметр було перейменовано з MACHINE_TRANSLATION_SERVICES на MT_SERVICES для забезпечення сумісності назв із іншими параметрами комп’ютерного перекладу.

Список увімкнених служб комп’ютерного перекладу, якими слід користуватися.

Примітка

Багато зі служб потребують додаткових налаштувань, зокрема визначення ключів до програмного інтерфейсу. Будь ласка, ознайомтеся із відповідною документацією до ref: machine, щоб дізнатися більше.

MT_SERVICES = (
  'weblate.machinery.apertium.ApertiumAPYTranslation',
  'weblate.machinery.deepl.DeepLTranslation',
  'weblate.machinery.glosbe.GlosbeTranslation',
  'weblate.machinery.google.GoogleTranslation',
  'weblate.machinery.microsoft.MicrosoftCognitiveTranslation',
  'weblate.machinery.microsoftterminology.MicrosoftTerminologyService',
  'weblate.machinery.mymemory.MyMemoryTranslation',
  'weblate.machinery.tmserver.AmagamaTranslation',
  'weblate.machinery.tmserver.TMServerTranslation',
  'weblate.machinery.yandex.YandexTranslation',
  'weblate.machinery.weblatetm.WeblateTranslation',
  'weblate.machinery.saptranslationhub.SAPTranslationHub',
  'weblate.memory.machine.WeblateMemory',
)

MT_APERTIUM_APY

Адреса сервера Apertium-APy, https://wiki.apertium.org/wiki/Apertium-apy

MT_AWS_ACCESS_KEY_ID

Ідентифікатор ключа доступу для Amazon Translate.

MT_AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Реєстраційний ключ до програмного інтерфейсу Amazon Translate.

MT_AWS_REGION

Назва регіону, якою слід скористатися у Amazon Translate.

MT_BAIDU_ID

Ідентифікатор клієнта програмного інтерфейсу Baidu Zhiyun. Ви можете зареєструватися на https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index

MT_BAIDU_SECRET

Ключ клієнта до програмного інтерфейсу Baidu Zhiyun. Ви можете зареєструватися на https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index

MT_DEEPL_API_VERSION

Нове в версії 4.1.1.

Версія програмного інтерфейсу для використання у службі DeepL. Версія обмежує область використання:

v1

Призначено для інструментів комп’ютерного перекладу. Придатна до використання із передплатою на основі користувачів.

v2

Призначено для використання програмного інтерфейсу. Передплата є заснованою на використанні.

Раніше DeepL вважала Weblate засобом комп’ютеризованого перекладу, тому слід було використовувати версію 1 програмного інтерфейсу, але тепер слід використовувати версію 2. Через це, типовим є використання версії 2. Ви можете змінити версію на 1, якщо у вас є передплата для системи комп’ютеризованого перекладу, і ви хочете, щоб Weblate скористався нею.

MT_DEEPL_KEY

Ключ до програмного інтерфейсу для програмного інтерфейсу DeepL. Ви можете зареєструвати такий на https://www.deepl.com/pro.html

MT_GOOGLE_KEY

Ключ до програмного інтерфейсу Перекладача Google, версія 2. Ви можете зареєструвати такий ключ на сторінці https://cloud.google.com/translate/docs

MT_GOOGLE_CREDENTIALS

Файл реєстраційних даних JSON програмного інтерфейсу версії 3, отримати у консолі «хмари» Google. Вам слід вказати повний шлях в операційній системі. Реєстраційні дані прив’язуються до окремої служби і облікового запису, який пов’язано із певним проєктом. Будь ласка, ознайомтеся із вмістом https://cloud.google.com/docs/authentication/getting-started, щоб дізнатися більше.

MT_GOOGLE_PROJECT

Ідентифікатор проєкту «хмари» програмного інтерфейсу версії 3 Google із активованою службою перекладу та обліком. Будь ласка, ознайомтеся із вмістом сторінки https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/nodejs/building-app/creating-project, щоб дізнатися більше

MT_GOOGLE_LOCATION

Рушій програм «хмари» програмного інтерфейсу версії 3 Google може бути специфічним до вашого місця розташування. Змініть значення відповідним чином, якщо типовий резервний варіант global вас не влаштовує.

Докладніші відомості можна знайти на https://cloud.google.com/appengine/docs/locations

MT_MICROSOFT_BASE_URL

Домен базової адреси регіону, як його визначено у розділі «Base URLs».

Типовим значенням є api.cognitive.microsofttranslator.com для Azure Global.

Для Azure China, будь ласка, скористайтеся api.translator.azure.cn.

MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY

Ключ клієнта до програмного інтерфейсу когнітивних служб перекладу Microsoft.

MT_MICROSOFT_REGION

Префікс регіону, як його визначено у «Multi service subscription».

MT_MICROSOFT_ENDPOINT_URL

Адреса домену кінцевої точки регіону для ключа доступу, як її визначено у розділі «Authenticating with an access token».

Типовим значенням є api.cognitive.microsoft.com для Azure Global.

Для Azure China, будь ласка, скористайтеся вашою кінцевою точкою з порталу Azure.

MT_MODERNMT_KEY

Ключ до програмного інтерфейсу для рушія комп’ютерного перекладу ModernMT.

Дивись також

ModernMT MT_MODERNMT_URL

MT_MODERNMT_URL

Адреса ModernMT. Типовою для «хмарної» служби є адреса https://api.modernmt.com/.

Дивись також

ModernMT MT_MODERNMT_KEY

MT_MYMEMORY_EMAIL

Ідентифікаційна адреса електронної пошти MyMemory. Приймає 1000 запитів на день.

MT_MYMEMORY_KEY

Ключ доступу MyMemory для приватної пам’яті перекладів. Слід використовувати разом із MT_MYMEMORY_USER.

MT_MYMEMORY_USER

Ідентифікатор користувача MyMemory для приватної пам’яті перекладів. Слід використовувати разом із MT_MYMEMORY_KEY.

MT_NETEASE_KEY

Програмний ключ до програмного інтерфейсу NetEase Sight. Зареєструватися можна на https://sight.netease.com/

MT_NETEASE_SECRET

Програмний пароль до програмного інтерфейсу NetEase Sight. Зареєструватися можна на https://sight.netease.com/

MT_TMSERVER

Адреса, за якою працює tmserver.

MT_YANDEX_KEY

Ключ до програмного інтерфейсу Yandex Translate. Зареєструватися можна на https://tech.yandex.com/translate/

MT_YOUDAO_ID

Ідентифікатор клієнта для програмного інтерфейсу Youdao Zhiyun. Зареєструватися можна на https://ai.youdao.com/product-fanyi-text.s.

MT_YOUDAO_SECRET

Пароль клієнта для програмного інтерфейсу Youdao Zhiyun. Зареєструватися можна на https://ai.youdao.com/product-fanyi-text.s.

MT_SAP_BASE_URL

Адреса програмного інтерфейсу до служби вузла перекладу SAP.

MT_SAP_SANDBOX_APIKEY

Ключ до програмного інтерфейсу для використання програмного інтерфейсу пісочниці

MT_SAP_USERNAME

Ваше ім’я користувача SAP

MT_SAP_USE_MT

Визначає, чи слід також використовувати служби комп’ютерного перекладу на додачу до бази даних термінів. Можливі значення: True / False

NEARBY_MESSAGES

Кількість показаних рядків, які розташовано поруч із поточним рядком перекладу. Це лише типове значення, користувачі можуть змінювати його за допомогою Профіль користувача.

RATELIMIT_ATTEMPTS

Нове в версії 3.2.

Максимальна кількість спроб розпізнавання, перш ніж буде застосовано обмеження швидкості.

Типове значення — 5.

RATELIMIT_WINDOW

Нове в версії 3.2.

Тривалість періоду прийняття розпізнавання після застосування обмеження частоти.

Проміжок часу у секундах, типове значення — 300 (5 хвилин).

RATELIMIT_LOCKOUT

Нове в версії 3.2.

Тривалість періоду блокування розпізнавання після застосування обмеження частоти.

Проміжок часу у секундах, типове значення — 600 (10 хвилин).

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS

Нове в версії 4.1.

Список модулів розпізнавання, з яких можна реєструватися у випадку, якщо реєстрацію вимкнено за допомогою REGISTRATION_OPEN.

Приклад:

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]

Підказка

Назви модулів відповідають назвам, використаним у адресі для розпізнавання.

Дивись також

REGISTRATION_OPEN

REGISTRATION_CAPTCHA

Значенням може бути True або False. Значення вказує, чи буде реєстрацію нових облікових записів захищено за допомогою CAPTCHA. Цей параметр є необов’язковим. Типовим значенням є True. Це значення буде використано, якщо ви не вкажете якогось іншого.

Якщо увімкнено, на усі сторінки, де користувачі вводять адреси електронної пошти, буде додано CAPTCHA:

 • Реєстрація нового облікового запису.

 • Відновлення пароля.

 • Додавання адреси електронної пошти до облікового запису.

 • Контактна форма для користувачів, які не увійшли до системи.

REGISTRATION_EMAIL_MATCH

Нове в версії 2.17.

Надає вам змогу фільтрувати, які адреси електронної пошти можна реєструвати.

Типове значення — .*, що надає змогу реєструвати будь-яку адресу електронної пошти.

Ви можете скористатися ним для обмеження реєстрації єдиним доменом електронної пошти:

REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r'^.*@weblate\.org$'

REGISTRATION_OPEN

Визначає, чи дозволено реєстрацію нових облікових записів. Це додатковий параметр може лишатися у типовому значенні True або може бути перемкнутим на False.

Цей параметр впливає на вбудовані засоби розпізнавання за адресою електронної пошти або Python Social Auth (ви можете додати певні модулі до «білого» списку за допомогою параметра REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS).

Примітка

Якщо використано сторонні способи розпізнавання, зокрема Розпізнавання за допомогою LDAP, це просто призводить до приховування реєстраційної форми, але нові користувачі попри це зможуть входити до системи і створювати облікові записи.

REPOSITORY_ALERT_THRESHOLD

Нове в версії 4.0.2.

Порогове значення для вмикання попередження щодо застарілих сховищ або сховищ, у яких міститься надто багато змін. Типове значення — 25.

Дивись також

Translation component alerts

SENTRY_DSN

Нове в версії 3.9.

Sentry DSN, яким слід скористатися для Збирання звітів щодо помилок.

Дивись також

Інтеграція Django із Sentry

SIMPLIFY_LANGUAGES

Використовувати прості коди мов для типових комбінацій мова-країна. Наприклад, для перекладу fr_FR буде використано код мови fr. Зазвичай, така поведінка є бажаною, оскільки спрощує побудову списку мов для цих типових комбінацій.

Вимкніть, якщо вам потрібні різні переклади для кожного з варіантів.

SITE_DOMAIN

Налаштовує домен сайта. Домен потрібен для створення правильних абсолютних посилань у багатьох областях застосування (наприклад, для повідомлень активації, сповіщень та стрічок RSS).

Якщо Weblate запущено на нестандартному порту, допишіть його до вказаної адреси.

Приклади:

# Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

# Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"

Примітка

Цей параметр має містити лише назву домену. Для налаштованого протоколу (увімкнутого і примусово встановленого HTTPS) скористайтеся ENABLE_HTTPS, а для зміни адреси скористайтеся URL_PREFIX.

Підказка

У контейнері Docker домен сайта можна налаштувати за допомогою WEBLATE_ALLOWED_HOSTS.

SITE_TITLE

Назва сайта, яку буде використано для сайта і надсилання повідомлень електронною поштою.

SPECIAL_CHARS

Додаткові символи, які слід включити на візуальну клавіатуру, Візуальна клавіатура.

Типове значення:

SPECIAL_CHARS = ('\t', '\n', '…')

SINGLE_PROJECT

Нове в версії 3.8.

Переспрямовує користувачів безпосередньо до проєкту або складника замість показу панелі приладів. Ви можете встановити значення True — у цьому випадку це працюватиме, лише якщо на Weblate є лише один проєкт. У протилежному випадку встановіть ідентифікатор проєкту, і він безумовно переспрямовуватиме до цього проєкту.

Змінено в версії 3.11: У поточній версії цього параметра також приймається ідентифікатор проєкту для примусового показу лише цього проєкту.

Приклад:

SINGLE_PROJECT = "test"

STATUS_URL

Адреса, на яку екземпляр Weblate повідомляє про свій стан.

SUGGESTION_CLEANUP_DAYS

Нове в версії 3.2.1.

Автоматично вилучає пропозицій після вказаної кількості днів. Типовим є значення None, тобто пропозиції не вилучаються.

URL_PREFIX

За допомогою цього параметра ви можете запускати Weblate з певним значенням шляху (якщо параметр не вказано, програма покладатиметься на те, що її запущено з кореневого каталогу вебсервера).

Примітка

Щоб скористатися цим параметром, вам також слід налаштувати ваш сервер на вилучення цього префікса. Наприклад, для WSGI вилучення можна досягти встановленням параметра WSGIScriptAlias.

Підказка

Префікс має розпочинатися з /.

Приклад:

URL_PREFIX = '/translations'

Примітка

Цей параметр не працює із вбудованим сервером Django. Вам доведеться скоригувати urls.py так, щоб у ньому містився цей префікс.

VCS_BACKENDS

Налаштовування доступних модулів систем керування версіями.

Примітка

Weblate намагається скористатися усіма підтримуваними модулями, для яких є відповідні інструменти.

Підказка

За допомогою цього ви можете обмежити варіанти і додавати нетипові модулі систем керування версіями.

VCS_BACKENDS = (
  'weblate.vcs.git.GitRepository',
)

VCS_CLONE_DEPTH

Нове в версії 3.10.2.

Визначає, наскільки глибоким має бути клонування сховищ у Weblate.

Примітка

У поточній версії підтримку передбачено лише у Git. Типово, Weblate створює поверхневі клони сховищ, щоб пришвидшити клонування і заощадити місце на диску. Залежно від ваших підходів до користування (наприклад, використання нетипових Доповнення), у вас може виникнути потреба у збільшенні глибини або вимиканні поверхневих клонів повністю встановленням значення 0.

Підказка

Якщо при записі з Weblate ви отримуєте повідомлення fatal: protocol error: expected old/new/ref, got 'shallow <commit hash>', вимкніть поверхневі клонування повністю:

VCS_CLONE_DEPTH = 0

WEBLATE_ADDONS

Список додатків, якими можна скористатися. Щоб скористатися додатками, їх слід увімкнути для певного складника перекладу. Типово, до списку буде включено усі вбудовані додатки. При розширенні списку вам, ймовірно, слід зберегти наявні додатки увімкненими. Приклад:

WEBLATE_ADDONS = (
  # Built-in addons
  "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
  "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
  "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
  "weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
  "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
  "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
  "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
  "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
  "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
  "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
  "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
  "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
  "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
  "weblate.addons.removal.RemoveComments",
  "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
  "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
  "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
  "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",

  # Addon you want to include
  "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)

Дивись також

Доповнення

WEBLATE_EXPORTERS

Нове в версії 4.2.

Список доступних засобів експортування, які надають змогу отримувати переклади або глосарії у різноманітних форматах.

WEBLATE_FORMATS

Нове в версії 3.0.

Список форматів файлів, якими ви можете скористатися.

Примітка

У типовому списку вже є загальновживані формати.

WEBLATE_GPG_IDENTITY

Нове в версії 3.1.

Профіль, який буде використано Weblate для підписування Git. Приклад:

WEBLATE_GPG_IDENTITY = 'Weblate <weblate@example.com>'

Програма виконає пошук у сховищі ключів GPG Weblate відповідного ключа (home/.gnupg у DATA_DIR). Якщо ключа не буде знайдено, ключ буде створено. Будь ласка, ознайомтеся із розділом Підписування внесків Git за допомогою GnuPG, щоб дізнатися більше.