Schematy danych

Weblate uses JSON Schema to define layout of external JSON files.

Schemat pamięci tłumaczeniowej Weblate

https://weblate.org/schemas/weblate-memory.schema.json

Typ

tablica

menty

The Translation Memory Item

Typ

obiekt

właściwości

 • category

Kategoria ciągu

1 is global, 2 is shared, 10000000+ are project specific, 20000000+ are user specific

Typ

liczba całkowita

przykłady

1

minimum

0

omyślnie

1

 • pochodzenie

Pochodzenie ciągu

Nazwa pliku lub komponentu

Typ

ciąg

przykłady

test.tmx

projekt/komponent

omyślnie

 • źródło

Źródłowy ciąg znaków

Typ

ciąg

przykłady

Witaj

minimalna długość

1

omyślnie

 • źródło_język

Język źródłowy

ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47

Typ

ciąg

przykłady

en

wzór

^[^ ]+$

omyślnie

 • cel

Ciąg docelowy

Typ

ciąg

przykłady

Ahoj

minimalna długość

1

omyślnie

 • cel_język

Język docelowy

ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47

Typ

ciąg

przykłady

cs

wzór

^[^ ]+$

omyślnie

dodatkowe właściwości

Fałsz

definicje

Eksport danych użytkowników Weblate

https://weblate.org/schemas/weblate-userdata.schema.json

Typ

obiekt

właściwości

 • basic

Podstawowe

Typ

obiekt

właściwości

 • nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika

Typ

ciąg

przykłady

administrator

omyślnie

 • imię_nazwisko

Imię i nazwisko

Typ

ciąg

przykłady

Administrator Weblate

omyślnie

 • e-mail

Adres e-mail

Typ

ciąg

przykłady

noreply@example.com

omyślnie

format

e-mail

 • data_dołączenia

Data dołączenia

Typ

ciąg

przykłady

2019-11-18T18:53:54.862Z

omyślnie

format

date-time

dodatkowe właściwości

Fałsz

 • profile

Profil

Typ

obiekt

właściwości

 • ęzyk

Język

Typ

ciąg

przykłady

cs

wzór

^[^ ]*$

omyślnie

 • zaproponowane

Liczba zaproponowanych ciągów

Typ

liczba całkowita

przykłady

1

omyślnie

0

 • przetłumaczone

Liczba przetłumaczonych ciągów*

Typ

liczba całkowita

przykłady

24

omyślnie

0

 • przesłane

Liczba przesłanych zrzutów ekranu

Typ

liczba całkowita

przykłady

1

omyślnie

0

 • hide_completed

Ukryj na kokpicie ukończone tłumaczenia

Typ

logiczne

przykłady

Fałsz

omyślnie

rawda

 • secondary_in_zen

Pokaż dodatkowe tłumaczenia w trybie zen

Typ

logiczne

przykłady

rawda

omyślnie

rawda

 • hide_source_secondary

Ukryj źródło, jeśli istnieje dodatkowe tłumaczenie

Typ

logiczne

przykłady

Fałsz

omyślnie

rawda

 • odnośnik_edytora

Odnośnik edytora

Typ

ciąg

przykłady

wzór

^.*$

omyślnie

 • tryb_tłumaczenia

Tryb edytora tłumaczeń

Typ

liczba całkowita

przykłady

0

omyślnie

0

 • zen_mode

Tryb edytora Zen

Typ

liczba całkowita

przykłady

0

omyślnie

0

 • znaki_specjalne

Znaki specjalne

Typ

ciąg

przykłady

wzór

^.*$

omyślnie

 • theme

Theme

Typ

ciąg

przykłady

auto

wzór

^(auto|dark|light)$

omyślnie

auto

 • domyślny_widok kokpitu

Domyślny widok kokpitu

Typ

liczba całkowita

przykłady

1

omyślnie

0

 • dashboard_component_list

Domyślna lista komponentów

omyślnie

null

którykolwiek z

Typ

nieważne

Typ

liczba całkowita

 • ęzyki

Tłumaczone języki

Typ

tablica

omyślnie

menty

Kod języka

Typ

ciąg

przykłady

cs

wzór

^.*$

omyślnie

 • języki_dodatkowe

Języki dodatkowe

Typ

tablica

omyślnie

menty

Kod języka

Typ

ciąg

przykłady

sk

wzór

^.*$

omyślnie

 • watched

Projekty obserwowane

Typ

tablica

omyślnie

menty

Końcówka adresu URL projektu

Typ

ciąg

przykłady

weblate

wzór

^.*$

omyślnie

dodatkowe właściwości

Fałsz

 • auditlog

Dziennik aktywności

Typ

tablica

omyślnie

menty

przedmioty

Typ

obiekt

właściwości

 • address

Adres IP

którykolwiek z

Typ

nieważne

Typ

ciąg

przykłady

127.0.0.1

wzór

^.*$

omyślnie

 • agent_użytkownika

Klient użytkownika

Typ

ciąg

przykłady

PC / Linux / Firefox 70.0

wzór

^.*$

omyślnie

 • timestamp

Znacznik czasu

Typ

ciąg

przykłady

2019-11-18T18:58:30.845Z

omyślnie

format

date-time

 • aktywność

Aktywność

Typ

ciąg

przykłady

zaloguj się

wzór

^.*$

omyślnie

dodatkowe właściwości

Fałsz

definicje