Jednolity plik XML

Zobacz także

Flat XML

Example of a flat XML file:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<root>
  <str key="hello_world">Hello World!</str>
  <str key="resource_key">Translated value.</str>
</root>

Konfiguracja Weblate

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

locale/*.xml

Jednojęzyczny bazowy plik języka

locale/en.xml

Szablon dla nowych tłumaczeń

Puste

Format pliku

Jednolity plik XML