Format OpenDocument

Added in version 4.1.

The translatable content is extracted from the OpenDocument files and offered for the translation.

Zobacz także

OpenDocument Format

Konfiguracja Weblate

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

path/*.odt

Jednojęzyczny bazowy plik języka

path/en.odt

Szablon dla nowych tłumaczeń

path/en.odt

Format pliku

OpenDocument file