Podstawy Weblate

Struktura projektów i komponentów

W Weblate tłumaczenia są podzielone na projekty i komponenty. Każdy projekt może zawierać wiele komponentów, które zawierają tłumaczenia na poszczególne języki. Komponent odpowiada jednemu przetłumaczonemu plikowi (na przykład GNU gettext PO (Portable Object) lub Zasoby z ciągami Androida). Projekty służą do organizowania komponentów w logiczne zestawy (na przykład do grupowania wszystkich tłumaczeń używanych w jednej aplikacji).

Additionally, components within projects can be structured using categories. Components can belong to a category, and categories can be nested.

Wewnętrznie, każdy projekt ma tłumaczenia wspólnych ciągów propagowane domyślnie w innych komponentach w jego obrębie. Zmniejsza to obciążenie związane z wielokrotnym tłumaczeniem wielu wersji. Propagacja tłumaczeń może być wyłączona dla każdego komponentu za pomocą Zezwól na propagację tłumaczenia w przypadku, gdy tłumaczenia powinny się różnić.

Repository integration

Weblate is built to integrate with upstream version control repository, Ciągła lokalizacja describes building blocks and how the changes flow between them.

Zobacz także

Architecture overview describes how Weblate works internally.

User attribution

Weblate keeps the translations properly authored by translators in the version control repository by using name and e-mail. Having a real e-mail attached to the commit follows the distributed version control spirits and allows services like GitHub to associate your contributions done in Weblate with your GitHub profile.

This feature also brings in risk of misusing e-mail published in the version control commits. Moreover, once such a commit is published on public hosting (such as GitHub), there is effectively no way to redact it. Weblate allows choosing a private commit e-mail in Konto to avoid this.

Therefore, admins should consider this while configuring Weblate: