Tłumaczenia Inno Setup INI

Added in version 4.1.

Format pliku Inno Setup INI dla tłumaczeń.

Tłumaczenia Inno Setup INI są zwykle używane jako tłumaczenia jednojęzyczne.

Informacja

The only notable difference to Tłumaczenia INI is in supporting %n and %t placeholders for line break and tab.

Informacja

Only Unicode files (.islu) are currently supported, ANSI variant (.isl) is currently not supported.

Konfiguracja Weblate

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

language/*.islu

Jednojęzyczny bazowy plik języka

language/en.islu

Szablon dla nowych tłumaczeń

Puste

Format pliku

Plik Inno Setup INI