Plik ARB

Added in version 4.1.

ARB translations are monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Konfiguracja Weblate

Typowy Weblate Konfiguracja komponentu

Maska pliku

lib/l10n/intl_*.arb

Jednojęzyczny bazowy plik języka

lib/l10n/intl_en.arb

Szablon dla nowych tłumaczeń

Puste

Format pliku

Plik ARB