Weblate 5.3.1#

Released on December 19th 2023.

Виправлення вад

 • Not updating statistics in some situations.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

All changes in detail.

Weblate 5.3#

Released on December 14th 2023.

Нові можливості

Удосконалення

Виправлення вад

 • Removing stale VCS directories.

Сумісність

 • Dropped Microsoft Terminology service for automatic suggestions as it is no longer provided by Microsoft.

 • labels in units API now expose full label info, see GET /api/units/(int:id)/.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

All changes in detail.

Weblate 5.2.1#

Released on November 22nd 2023.

Удосконалення

 • Show search field after no strings found while translating.

 • Added soft hyphen to special-characters toolbar.

Виправлення вад

 • Database backups compatibility with Alibaba Cloud Database PolarDB.

 • Crash on loading statistics calculated by previous versions.

 • Sort icons in dark mode.

 • Project level statistics no longer count categorized components twice.

 • Possible discarding pending translations after editing source strings.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

All changes in detail.

Weblate 5.2#

Випущено 16 листопада 2023 року.

Нові можливості

Удосконалення

Виправлення вад

 • Fixed creating component within a category by upload.

 • Обробка помилок в організації складників і категорій.

 • Fixed moving categories between projects.

 • Fixed formatting of translation memory search results.

 • Allow non-breaking space character in Небезпечне чищення коду HTML.

Сумісність

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

All changes in detail.

Weblate 5.1.1#

Released on October 25th 2023.

Нові можливості

Удосконалення

 • Додавання нових мов відтепер використовує спеціального користувача для внесення змін.

 • Додано кнопку для публікації у Федіверсі.

 • Додано перевірку облікових даних для інтеграції з VCS.

 • Reduced overhead of statistics collection.

Виправлення вад

 • Додано перевірку множин під час редагування рядка за допомогою API.

 • Заміна файлу за допомогою завантаження, якщо наявний файл пошкоджено.

Сумісність

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

Докладний опис усіх змін.

Weblate 5.1#

Випущено 16 жовтня 2023 року.

Нові можливості

Удосконалення

 • Нова версія Увімкнути рецензії показує частку затвердження у списках об’єктів.

 • Реалізовано додавання проєкту до списку спостереження при прийнятті запрошення.

 • Налаштовування реєстраційних даних програмного інтерфейсу VCS як словника Python на основі змінних середовища.

 • Удосконалено точність перевірок для повідомлень із формами множини.

 • Удосконалено показ статистичних даних на сторінці залучення.

 • Усунено блокування рядками, які не можна зберегти до файла, інших рядків, які слід записати.

 • Виправлено адреси програмного інтерфейсу для категоризованих складників.

 • Реалізовано більш явний показ прикладів форм множини.

 • Реалізовано підсвічування пробілів на панелі Автоматичні пропозиції.

 • Пришвидшено вилучення коментарів і складників.

 • Реалізовано більш явний показ причини вимикання кнопки збереження.

 • У новій версії сповіщення щодо нових рядків може бути увімкнено для кожного окремого рядка.

Виправлення вад

Сумісність

 • До категорій у новій версії включено адреси сховища weblate://.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

 • Підтримку з версій, старіших за 5.0.2, вилучено, будь ласка, виконайте спочатку оновлення до версії 5.0.2, а вже потім продовжте оновлення версій.

 • Відкинуто підтримку застарілих небезпечних налаштувань служб керування версіями за допомогою ключів програмного інтерфейсу та _TOKEN/_USERNAME у settings.py.

 • Типовими у новій версії Weblate є сталі з’єднання із базою даних у settings_example.py і Docker.

Докладний опис усіх змін.

Weblate 5.0.2#

Випущено 14 вересня 2023 року.

Удосконалення

 • Вдосконалено швидкодію перекладу сторінок.

 • У новій версії виконується пошук і за категоріями.

Виправлення вад

 • Реалізовано обробку нотаток щодо випуску на GitHub.

 • Реалізовано показ категоризованих проєктів.

 • Реалізовано переклад мовою у самій категорії.

 • Реалізовано упорядковування категорій.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

 • Перенесення бази даних може тривати досить довго для великих сайтів через зміни в індексуванні.

Докладний опис усіх змін.

Weblate 5.0.1#

Випущено 10 вересня 2023 року.

Нові можливості

Удосконалення

 • Пришвидшено роботу з пошуку пов’язаних із глосарієм термінів.

 • Реалізовано запис до журналу помилок при створенні запитів щодо об’єднання.

 • Пришвидшено завантаження журналу.

 • Додано об’єкт id до усіх кінцевих точок Програмний інтерфейс REST Weblate.

 • Покращено швидкодію для проєктів із багатьма складниками.

 • Додано переспрямовування для сумісності для застарілих адрес.

Виправлення вад

 • Створення складника у категорії.

 • Показ початкових рядків і стану для перетворених форматів.

 • Блокування Змінити основний файл для форматів, де не передбачено його підтримки.

 • Перевірка Повторно використаний переклад більше не спрацьовує для порожніх рядків.

 • Проблеми із швидкодією при навігації певними категоріями.

 • Виправлено розпізнавання для GitHub Team і Organization у контейнері Docker.

 • Реалізовано запити щодо об’єднання GitLab при нетиповому порті SSH.

Сумісність

 • Залежність від pyahocorasick замінено залежністю від ahocorasick_rs.

 • Типове значення IP_PROXY_OFFSET було замінено з 1 на -1.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

 • Перенесення бази даних може тривати досить довго для великих сайтів через зміни в індексуванні.

Докладний опис усіх змін.

Weblate 5.0#

Випущено 24 серпня 2023 року.

Нові можливості

 • Підтримка Файли Markdown завдяки Anders Kaplan.

 • У новій версії для упорядковування складників проєкту можна використовувати категорії.

 • У новій версії удосконалено підтримку перевірок синтаксису Формат Fluent завдяки Henry Wilkes.

 • У новій версії запрошення користувачів із усіма способами розпізнавання.

 • У контейнері Docker передбачено підтримку реєстраційних даних у файлах, див. Передавання реєстраційних даних.

Удосконалення

 • Обробка форм множини у комп’ютерних перекладах.

 • У новій версії у перевірці Переклад не змінено враховуються замінники, навіть у строгому режимі.

 • Перевірка Повторно використаний переклад більше не спрацьовує для мов із однією формою множини.

 • У новій версії реалізовано підтримку WebP для знімків вікон.

 • Підтримки оновлення до нових основних версій не передбачено. Завжди виконуйте оновлення до найсвіжішої проміжної версії початкового основного випуску. Оновлення, у яких пропущено цей крок, вважаються непідтримуваними — вони не працюватимуть як слід.

 • Реалізовано підтримку розпізнавання тексту для відмінних від англійської мов у знімках вікон.

 • У новій версії у XLIFF передбачено підтримку показу даних щодо розташування початкового рядка.

 • Показ рядків із формами множини, замінниками або альтернативними перекладами.

 • До програмного інтерфейсу користувача включено обробку даних щодо дати останнього входу до системи.

 • Типово, жетон програмного інтерфейсу користувача буде приховано з міркувань конфіденційності.

 • Пришвидшено додавання термінів до глосарія.

 • Удосконалено збереження перекладів при змінах у початковому файлі для Файли HTML і Текстові файли.

 • Додано індикацію автоматичного призначення у списку команд.

 • У новій версії користувачі мають підтверджувати запрошення, щоб стати учасниками команди.

 • Нова версія перевірки Форматовані рядки може перевірякти усі форми множини з прапорцем strict-format.

 • Навігація Перевірки і виправлення.

 • Реалізовано підсвічування різниці у початковому рядку в автоматичних пропозиціях.

 • У візуальній різниці удосконалено обробку складених символів.

Виправлення вад

Сумісність

 • Новій версії потрібен Python 3.9 або новіший.

 • Змінено декілька адрес у інтерфейсі користувача, щоб мати змогу працювати з категоріями.

Оновлення

Будь ласка, виконайте настанови із розділу Загальні настанови щодо оновлення для виконання оновлення.

 • До settings_example.py внесено декілька змін. Найпомітнішою є зміна у CACHES і SOCIAL_AUTH_PIPELINE. Будь ласка, скоригуйте параметри відповідним чином.

 • Декілька залежностей, які раніше було необов’язковими, тепер є обов’язковими.

 • Перенесення бази даних може тривати досить довго для великих сайтів через зміни у структурі.

Докладний опис усіх змін.