Процеси перекладу#

Використання Weblate є процесом, який наближає ваших користувачів до вас, наближаючи вас до ваших перекладачів. Ви можете самі вирішити, якими з можливостей Weblate ви скористаєтеся.

Нижче наведено неповний список способів налаштувати Weblate. Ви можете побудувати інші робочі процедури на основі типових прикладів з наведеного списку.

Налаштовування робочого процесу#

На додаток до налаштувань у Налаштування проєкту і Налаштовування складників (таких як Увімкнути рецензії, Пропонувати переклад, Голосування за пропозицію і Автоматичне прийняття пропозиції), робочий процес перекладу можна налаштовувати для кожної окремої мови.

Налаштування робочого процесу для всього сайту можна виконати під час процесу Зміна визначень мов.

Per-project customization can be done on each language page of the project.

All workflow settings can be overridden, the only limitation is that Увімкнути рецензії needs to be turned on and can only be disabled in customization.

Застосовується перше з наявних налаштувань:

 1. Налаштування мови проєкту

 2. Підлаштування мови

 3. Налаштування проєкту/складника

Примітка

Будь ласка, будьте обережні, використовуючи перевизначення для всього сайту, оскільки це стосується всіх проєктів (якщо вони не мають власних перевизначень для певної мови).

Доступ до перекладу#

Питання керування доступом не займатимуть значного місця у обговоренні процесу перекладу, оскільки будь-який з варіантів керування доступом може бути застосований до будь-якого процесу перекладу. Будь ласка, зверніться до відповідної частини документації, щоб дізнатися про те, як керувати доступом до перекладів.

У наступних розділах під терміном будь-який користувач ми матимемо на увазі користувача, який має доступ до перекладу. Це може бути розпізнаний системою користувач, якщо проєкт є відкритим, або користувач, який має права доступу до проєкту рівня Translate.

Стани перекладу#

Each translated string can be in one of the following states:

Не перекладено

Переклад є порожнім — його, залежно від формату, може бути не збережено у файлі перекладу.

Потребує редагування

Переклад потребує редагування, зазвичай, у результаті внесення змін до початкового рядка, неузгодженості або дій перекладача. Переклад зберігається у файлі. Залежно від формату файла, його може бути позначено таким, що потребує редагування (наприклад, встановлено прапорець неточного перекладу у файлі Gettext).

Очікує на перевірку

Переклад виконано, але не рецензовано. Переклад зберігається у файлі як чинний переклад.

Схвалено

Переклад було затверджено у процесі рецензування. Перекладачі вже не можуть змінити його, лише рецензенти. Перекладачі можуть лише подавати пропозиції щодо зміни перекладу.

Цей стан доступний, лише якщо увімкнено рецензування.

Пропозиції

Пропозиції зберігаються лише на Weblate, а не у файлі перекладу.

Стани представлено у файлах перекладу, коли це можливо.

Підказка

If the file format you use does not support storing states, you might want to use Позначити незмінені переклади як такі, що потребують редагування add-on to flag unchanged strings as needing editing.

Безпосередній переклад#

This is the most usual setup for smaller teams, anybody can directly translate. This is also the default setup in Weblate.

 • Будь-який користувач може редагувати переклади.

 • Пропозиції є додатковим способом подання змін, якщо перекладачі не певні щодо точності внесеної зміни.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

вимк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

Увімк.

Для користувачів можливість надання пропозицій корисна тим, що уможливлює переклад, якщо користувач не певен щодо його правильності.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозиції

0

Група перекладачів

Users

Або Translate із керуванням доступом на рівні проєкту.

Група рецензентів

Н/Д

Не використовується.

Експертне рецензування#

With this workflow, anybody can add a suggestion, which needs approval from additional member(s) before it is accepted as a translation.

 • Будь-який користувач може додавати пропозиції.

 • Будь-який користувач може голосувати за пропозиції.

 • Пропозиції стають перекладами, якщо отримують попередньо встановлену кількість голосів.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

вимк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

Увімк.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозиції

1

You can set a higher value to require more peer reviews.

Група перекладачів

Users

Або Translate із керуванням доступом на рівні проєкту.

Група рецензентів

Н/Д

Не використовується, рецензування усіх перекладачів.

Спеціалізовані рецензенти#

Якщо у проєкті є спеціалізовані рецензенти, ви матимете дві групи користувачів: одна зможе надсилати переклади, а інше рецензувати їх з метою забезпечення коректності та якості.

 • Будь-який користувач може редагувати незатверджені переклади.

 • Рецензент може затверджувати рядки та скасовувати затвердження рядків.

 • Рецензент може редагувати усі переклади (зокрема й затверджені).

 • Крім того, пропозиціями можна скористатися для пропонування змін до затверджених рядків.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

Увімк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

вимк.

Для користувачів можливість надання пропозицій корисна тим, що уможливлює переклад, якщо користувач не певен щодо його правильності.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозиції

0

Група перекладачів

Users

Або Translate із керуванням доступом на рівні проєкту.

Група рецензентів

Рецензенти

Або Review із керуванням доступом на рівні проєкту.

Вмикання рецензування#

Рецензування можна увімкнути у налаштуваннях проєкту на сторінці Процес параметрів проєкту (відкрити її можна за допомогою меню КеруванняПараметри):

_images/project-workflow.webp

Шлюз якості для початкових рядків#

In many cases the original source language strings are coming from developers, because they write the code and provide initial strings. However developers are often not native speakers in the source language and do not provide desired quality of the source strings. The intermediate translation can help you address this - there is an additional quality gateway for the strings between developers and translators.

Якщо встановити проміжний мовний файл, цей файл буде використано як джерело рядків, але його можна буде редагувати початковою мовою з метою удосконалення. Щойно рядок буде готовий початковою мовою, він стане доступним для перекладачів — його можна буде перекладати додатковими мовами.

digraph translations { graph [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; node [fontname = "sans-serif", fontsize=10, margin=0.1, height=0, style=filled, fillcolor=white, shape=note]; edge [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; subgraph cluster_dev { style=filled; color=lightgrey; label = "Development process"; "Developers" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Developers" -> "Intermediate file"; } subgraph cluster_l10n { style=filled; color=lightgrey; label = "Localization process"; "Translators" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Editors" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Editors" -> "Monolingual base language file"; "Translators" -> "Translation language file"; } "Intermediate file" -> "Monolingual base language file" [constraint=false]; "Monolingual base language file" -> "Translation language file" [constraint=false]; }

Рецензування початкових рядків#

Якщо увімкнути рецензування початкових рядків, до початкових рядків буде застосовано процес рецензування. Після вмикання рецензування користувачі зможуть повідомляти про проблеми із початковими рядками. Характеристики реального процесу залежать від того, який формат використовується, одномовний чи двомовний.

Для одномовних форматів рецензування початкового рядка працює подібно до процедури із спеціалізованими рецензентами — щойно буде повідомлено про проблему у початковому рядку, його буде позначено як такий, що Потребує редагування.

У двомовних форматах не можна безпосередньо редагувати початкові рядки (їх, зазвичай, видобувають безпосередньо з програмного коду). У цьому випадку до рядка, про який надходять скарги від перекладачів, додається мітка Початкові рядки потребують рецензування. Вам слід виконати рецензування таких рядків і або змінити їх у початковому коді, або вилучити мітку.