Перевірки і виправлення

Нетипові автоматичні виправлення

Ви можете також реалізувати ваші власні виправлення на додачу до стандартних і включити їх до AUTOFIX_LIST.

Автоматичні виправлення є потужним засобом, але вони можуть пошкодити дані. Будьте обережні із написанням автоматичних виправлень.

Наприклад, наведене нижче автоматичне виправлення має замінити усі випадки використання рядка foo у перекладі на bar:

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.trans.autofixes.base import AutoFix


class ReplaceFooWithBar(AutoFix):
  """Replace foo with bar."""

  name = gettext_lazy("Foobar")

  def fix_single_target(self, target, source, unit):
    if "foo" in target:
      return target.replace("foo", "bar"), True
    return target, False

Щоб встановити нетипові перевірки, вкажіть повний шлях до класу Python у AUTOFIX_LIST, див. Нетипові перевірки якості, додатки та автоматичні виправлення.

Налаштовування поведінки за допомогою прапорців

Ви можете скоригувати поведінку Weblate за допомогою прапорців. Прапорці надають візуальні настанови перекладачам і допомагають їм удосконалити переклад. Прапори об’єднані з таких джерел:

Прапорці слід відокремлювати комами, а параметри — двокрапками. Ви можете скористатися лапками для включення до рядка пробілів або спеціальних символів. Приклад:

placeholders:"special:value":"other value", regex:.*

Можна використовувати одинарні і подвійні лапки. Спеціальні символи слід екранувати символом зворотної похилої риски:

placeholders:"quoted \"string\"":'single \'quoted\''
placeholders:r"^#*"

Перевірка незмінності заголовка документа Markdown після перекладу: перевірку не буде пройдено, якщо рядок «### Index» перекладено як «# Indice»

placeholders:r"\]\([^h].*?\)"

Забезпечення незмінності внутрішніх посилань після перекладу (тобто [test](../checks) не повинно перетворитися на [test](../chequeos).

Ось список прапорців, які приймаються у поточній версії:

rst-text

Вважати текст документом reStructuredText, впливає на Переклад не змінено.

dos-eol

Використовує позначки кінців рядків DOS замість позначок кінців рядків Unix (\r\n замість \n).

read-only

Рядок призначено лише для читання, його не слід редагувати на Weblate, див. Рядки лише для читання.

terminology

Використовують у глосарії. Копіює рядок до мов глосарія, щоб його можна було послідовно використовувати в усіх перекладах. Також корисний у поєднанні з read-only, наприклад, у назвах продуктів.

priority:N

Пріоритетність рядка. Рядки із високою пріоритетністю надаються для перекладу першими. Типовим значенням пріоритетності є 100. Чим вищою є пріоритетність, тим раніше рядок буде запропоновано до перекладу.

max-length:N

Обмежити максимальну довжину рядка N символами, див. Максимальна довжина перекладу.

xml-text

Вважати текст документом XML, впливає на Синтаксис XML і Розмітка XML.

font-family:НАЗВА

Визначає сімейство шрифтів для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

font-weight:ВАГА

Визначити вагу шрифту для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

font-size:РОЗМІР

Визначити розмір шрифту для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

font-spacing:ІНТЕРВАЛ

Визначити інтервал між літерами для перевірок обробки, див. Керування шрифтами.

icu-flags:ПРАПОРЦІ

Визначити прапорці для налаштовування поведінки перевірки якості MessageFormat ICU.

icu-tag-prefix:ПРЕФІКС

Встановити обов’язковий префікс для теґів XML для перевірки якості MessageFormat ICU.

placeholders:НАЗВА:НАЗВА2:...

Рядки-замінники, які слід очікувати у перекладі, див. Заповнювачі.

replacements:ВІД:ДО:ВІД2:ДО2...

Заміни, які слід виконати при перевірці параметрів тексту у результаті (наприклад, у Найбільший розмір перекладу або Максимальна довжина перекладу). Типовим випадком використання є розгортання замінників для забезпечення відповідності тексту, навіть за використання довгих значень. Приклад: replacements:%s:"John Doe".

variants:ДЖЕРЕЛО

Позначити цей рядок варіантом рядка з тим самим джерелом. Див. Варіанти рядків.

regex:ФОРМАЛЬНИЙ_ВИРАЗ

Формальний вираз для зіставлення файлів перекладу, див. Регулярний вираз.

forbidden

Позначає заборонений переклад у глосарії, див. Заборонені переклади.

strict-same

Наказати перевірці «Незмінений переклад» уникати використання «чорного» списку вбудованих слів, див. Переклад не змінено.

strict-format

Примусово використати форматування для форм множити із єдиним значенням, див. Форматовані рядки.

check-glossary

Увімкнути перевірку якості Не відповідає вимогам глосарію.

angularjs-format

Пропустити перевірку якості Рядок інтерполяції AngularJS.

c-format

Увімкнути перевірку якості Формат C.

c-sharp-format

Увімкнути перевірку якості Формат C#.

es-format

Увімкнути перевірку якості Літерали шаблонів ECMAScript.

i18next-interpolation

Увімкнути перевірку якості i18next інтерполяція.

icu-message-format

Увімкнути перевірку якості MessageFormat ICU.

java-printf-format

Увімкнути перевірку якості Формат Java.

java-format

Увімкнути перевірку якості Формат Java Message.

javascript-format

Увімкнути перевірку якості Формат JavaScript.

lua-format

Увімкнути перевірку якості Формат Lua.

object-pascal-format

Увімкнути перевірку якості Форматування Object Pascal.

percent-placeholders

Увімкнути перевірку якості Відсоток заповнювачів.

perl-brace-format

Увімкнути перевірку якості Формат дужок Perl.

perl-format

Увімкнути перевірку якості Формат Perl.

php-format

Увімкнути перевірку якості Формат PHP.

python-brace-format

Увімкнути перевірку якості Формат дужок Python.

python-format

Увімкнути перевірку якості Формат Python.

qt-format

Увімкнути перевірку якості Формат Qt.

qt-plural-format

Увімкнути перевірку якості Формат Qt у множині.

ruby-format

Увімкнути перевірку якості Формат Ruby.

scheme-format

Увімкнути перевірку якості Формат Scheme.

vue-format

Увімкнути перевірку якості Форматування I18n Vue.

md-text

Вважати текст документом Markdown і забезпечити підсвічування синтаксичних конструкцій Markdown у області тексту перекладу. Увімкнути перевірки якості Посилання Markdown, Markdown посилання та Синтаксис Markdown.

case-insensitive

Коригує поведінку перевірок так, щоб при їхньому виконанні не було враховано регістр літер. У поточній версії стосується лише перевірки якості Заповнювачі.

safe-html

Увімкнути перевірку якості Небезпечний HTML-код.

url

Рядок має складатися лише з URL-адреси. Увімкнути перевірку якості URL.

ignore-all-checks

Ігнорувати усі перевірки якості.

ignore-bbcode

Пропустити перевірку якості Розмітка BBCode.

ignore-duplicate

Пропустити перевірку якості Послідовне повторення слів.

ignore-check-glossary

Пропустити перевірку якості Не відповідає вимогам глосарію.

ignore-double-space

Пропустити перевірку якості Подвійний пробіл.

ignore-angularjs-format

Пропустити перевірку якості Рядок інтерполяції AngularJS.

ignore-c-format

Пропустити перевірку якості Формат C.

ignore-c-sharp-format

Пропустити перевірку якості Формат C#.

ignore-es-format

Пропустити перевірку якості Літерали шаблонів ECMAScript.

ignore-i18next-interpolation

Пропускати перевірку якості i18next інтерполяція.

ignore-icu-message-format

Пропустити перевірку якості MessageFormat ICU.

ignore-java-printf-format

Пропустити перевірку якості Формат Java.

ignore-java-format

Пропустити перевірку якості Формат Java Message.

ignore-javascript-format

Пропустити перевірку якості Формат JavaScript.

ignore-lua-format

Пропустити перевірку якості Формат Lua.

ignore-object-pascal-format

Пропустити перевірку якості Форматування Object Pascal.

ignore-percent-placeholders

Пропустити перевірку якості Відсоток заповнювачів.

ignore-perl-brace-format

Пропустити перевірку якості Формат дужок Perl.

ignore-perl-format

Пропустити перевірку якості Формат Perl.

ignore-php-format

Пропустити перевірку якості Формат PHP.

ignore-python-brace-format

Пропустити перевірку якості Формат дужок Python.

ignore-python-format

Пропустити перевірку якості Формат Python.

ignore-qt-format

Пропустити перевірку якості Формат Qt.

ignore-qt-plural-format

Пропустити перевірку якості Формат Qt у множині.

ignore-ruby-format

Пропустити перевірку якості Формат Ruby.

ignore-scheme-format

Пропустити перевірку якості Формат Scheme.

ignore-vue-format

Пропустити перевірку якості Форматування I18n Vue.

ignore-translated

Пропустити перевірку якості Вже перекладено.

ignore-inconsistent

Пропустити перевірку якості Неузгодженість.

ignore-kashida

Пропустити перевірку якості Використано літеру кашида.

ignore-md-link

Пропустити перевірку якості Посилання Markdown.

ignore-md-reflink

Пропустити перевірку якості Markdown посилання.

ignore-md-syntax

Пропустити перевірку якості Синтаксис Markdown.

ignore-max-length

Пропустити перевірку якості Максимальна довжина перекладу.

ignore-max-size

Пропустити перевірку якості Найбільший розмір перекладу.

ignore-escaped-newline

Пропустити перевірку якості Не збіглися \n.

ignore-end-colon

Пропустити перевірку якості Невідповідність двокрапки.

ignore-end-ellipsis

Пропустити перевірку якості Невідповідність багатокрапок.

ignore-end-exclamation

Пропустити перевірку якості Невідповідність знаків оклику.

ignore-end-stop

Пропустити перевірку якості Невідповідність кінцевої крапки.

ignore-end-question

Пропустити перевірку якості Невідповідність знаків питання.

ignore-end-semicolon

Пропустити перевірку якості Невідповідність крапки з комою.

ignore-newline-count

Пропустити перевірку якості Розбіжність розривів рядків.

ignore-plurals

Пропустити перевірку якості Бракує множини.

ignore-placeholders

Пропустити перевірку якості Заповнювачі.

ignore-punctuation-spacing

Пропустити перевірку якості Щільність знаків.

ignore-regex

Пропустити перевірку якості Регулярний вираз.

ignore-reused

Пропустити перевірку якості Повторно використаний переклад.

ignore-same-plurals

Пропустити перевірку якості Однакова множина.

ignore-begin-newline

Пропустити перевірку якості Перехід у новий рядок.

ignore-begin-space

Пропустити перевірку якості Початкові пропуски.

ignore-end-newline

Пропустити перевірку якості Кінцевий знак нового рядка.

ignore-end-space

Пропустити перевірку якості Кінцеві пропуски.

ignore-same

Пропустити перевірку якості Переклад не змінено.

ignore-safe-html

Пропустити перевірку якості Небезпечний HTML-код.

ignore-url

Пропустити перевірку якості URL.

ignore-xml-tags

Пропустити перевірку якості Розмітка XML.

ignore-xml-invalid

Пропустити перевірку якості Синтаксис XML.

ignore-zero-width-space

Пропустити перевірку якості Простір нульової ширини.

ignore-ellipsis

Пропустити перевірку якості Трикрапка.

ignore-icu-message-format-syntax

Пропустити перевірку якості Синтаксис ICU MessageFormat.

ignore-long-untranslated

Пропустити перевірку якості Тривалий час не перекладено.

ignore-multiple-failures

Пропустити перевірку якості Кратні невдалі перевірки.

ignore-unnamed-format

Пропустити перевірку якості Декілька змінних без назв.

ignore-optional-plural

Пропустити перевірку якості Немає форм множини.

Примітка

Загалом, правило для будь-якої перевірки має назву ignore-* і використовує ідентифікатор перевірки, отже ви можете скористатися цим навіть для ваших власних перевірок.

Ці прапорці можна використовувати у параметрах Налаштовування складників, параметрах окремих початкових рядків та у самому файлі перекладу (наприклад, у GNU gettext).

Примусові перевірки

Ви можете налаштувати список перевірок, які не можна ігнорувати, встановленням значення Примусові перевірки у Налаштовування складників. Усі перевірки зі списку не може бути проігноровано у інтерфейсі користувача, а будь-який рядок, який не пройде перевірку, буде позначено міткою Потребує редагування (див. Стани перекладу).

Примітка

Вмикання примусової перевірки не робить її доступною автоматично. Перевірку можна увімкнути додаванням відповідного прапорця до рядка або прапорців складника.

Керування шрифтами

Підказка

Шрифти, які вивантажено на Weblate, використовуються лише для реалізації перевірки Найбільший розмір перекладу, вони не впливають на інтерфейс користувача Weblate.

Перевірка Найбільший розмір перекладу, яка використовується для обчислення розмірностей обробленого тексту, потребує вибору шрифту, який має бути завантажено до Weblate і вибрано за допомогою прапорця перекладу (див. Налаштовування поведінки за допомогою прапорців).

Засіб керування шрифтами Weblate у розділі Шрифти меню Управління вашого проєкту з перекладу надає інтерфейс для вивантаження шрифтів та керування ними. Можна вивантажувати шрифти TrueType або OpenType, налаштовувати групи шрифтів і використовувати їх у перевірці.

Групи шрифтів надають вам змогу визначити різні шрифти для різних мов, що типово знадобиться для мов, які записують нелатинськими символами:

../_images/font-group-edit.webp

Групи шрифтів визначаються назвою, яка не може містити пробілів або спеціальних символів. Так зроблено, щоб групи можна було без проблем використовувати у визначеннях перевірок:

../_images/font-group-list.webp

Гарнітура шрифту та стиль автоматично визначаються після вивантаження шрифтів:

../_images/font-edit.webp

Ви можете завантажувати до Weblate декілька шрифтів:

../_images/font-list.webp

Щоб скористатися шрифтами для перевірки довжини рядка, передайте відповідні прапорці (див. Налаштовування поведінки за допомогою прапорців). Вам, ймовірно, потрібні такі:

max-size:500 / max-size:300:5

Визначає максимальну ширину в пікселях і, за бажанням, максимальну кількість рядків (застосовується обтікання словами).

font-family:ubuntu

Визначає групу шрифтів для використання її визначенням ідентифікатора.

font-size:22

Визначає розмір шрифту у пікселях.

Написання власних перевірок

Широкий діапазон перевірок якості вбудовано до програми (див. Перевірки якості), хоча вони можуть не покривати усі випадки того, що ви хочете перевірити. Список виконуваних перевірок можна скоригувати за допомогою параметра CHECK_LIST. Також ви можете додавати нетипові перевірки.

 1. Підклас weblate.checks.Check

 2. Встановити декілька атрибутів.

 3. Реалізуйте метод check (якщо ви хочете мати справу із формами множини у вашому коді) або метод check_single (який виконує це завдання за вас).

Приклади:

Щоб встановити нетипові перевірки, вкажіть повний шлях до класу Python у CHECK_LIST, див. Нетипові перевірки якості, додатки та автоматичні виправлення.

Перевірка того, чи не містить текст перекладу «foo»

Це доволі проста перевірка, яка просто перевіряє, чи не пропущено у перекладі рядок «foo».

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

"""Simple quality check example."""

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.checks.base import TargetCheck


class FooCheck(TargetCheck):
  # Used as identifier for check, should be unique
  # Has to be shorter than 50 characters
  check_id = "foo"

  # Short name used to display failing check
  name = gettext_lazy("Foo check")

  # Description for failing check
  description = gettext_lazy("Your translation is foo")

  # Real check code
  def check_single(self, source, target, unit):
    return "foo" in target

Перевірка того, чи є форми множини у перекладі чеською різними

Перевіримо з використанням даних щодо мови, чи дві форми множини у чеському перекладі є різними.

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

"""Quality check example for Czech plurals."""

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.checks.base import TargetCheck


class PluralCzechCheck(TargetCheck):
  # Used as identifier for check, should be unique
  # Has to be shorter than 50 characters
  check_id = "foo"

  # Short name used to display failing check
  name = gettext_lazy("Foo check")

  # Description for failing check
  description = gettext_lazy("Your translation is foo")

  # Real check code
  def check_target_unit(self, sources, targets, unit):
    if unit.translation.language.is_base(("cs",)):
      return targets[1] == targets[2]
    return False

  def check_single(self, source, target, unit) -> bool:
    """We don't check target strings here."""
    return False