Про Weblate

Цілі проєкту

Заснований на інтернет-технологіях інструмент локалізації із тісною прив’язкою до систем керування версіями, підтримкою широкого діапазону форматів файлів. Спрощує доступ до перекладів для перекладачів.

Назва проєкту

«Weblate» є словом-гібридом від слів «web» («мережа») та «translate» («перекладати»).

Вебсайт проєкту

Основною сторінкою інструмента є https://weblate.org/, а власну «хмарну» службу розташовано за адресою https://hosted.weblate.org/. Відповідну документацію розміщено на сайті https://docs.weblate.org/.

Логотипи проєкту

Логотипи проєкту та інші графічні роботи можна знайти у сховищі https://github.com/WeblateOrg/graphics.

Лідерство

Супровід цього проєкту виконується Міхалом Чихаржем (Michal Čihař) michal@weblate.org.

Автори

Розробку Weblate було розпочато Міхалом Чихаржем (Michal Čihař). З моменту свого створення у 2012 році, тисячі людей зробили свій внесок.