Процеси перекладу

Використання Weblate підвищує якість, зменшує обсяг роботи вручну і зближує учасників процесу локалізації. Вам вирішувати, якими з можливостей Weblate ви скористаєтеся.

Нижче наведено неповний список способів налаштувати Weblate. Ви можете побудувати інші робочі процедури на основі типових прикладів з наведеного списку.

Налаштовування робочого процесу

На додаток до налаштувань у Налаштування проєкту і Налаштовування складників (таких як Увімкнути рецензії, Пропонувати переклад, Голосування за пропозицію і Автоматичне прийняття пропозицій), робочий процес перекладу можна налаштовувати для кожної окремої мови.

Налаштування робочого процесу для всього сайту можна виконати під час процесу Зміна визначень мов.

Підлаштування для кожного проєкту можна зробити на кожній мовній сторінці проєкту.

Усі налаштування робочого процесу можна змінити, єдиним обмеженням є те, що Увімкнути рецензії має бути увімкнено, а вимкнути його можна лише в налаштуваннях.

Застосовується перше з наявних налаштувань:

 1. Налаштування мови проєкту

 2. Підлаштування мови

 3. Налаштування проєкту/складника

Примітка

Будь ласка, будьте обережні, використовуючи перевизначення для всього сайту, оскільки це стосується всіх проєктів (якщо вони не мають власних перевизначень для певної мови).

Доступ до перекладу

Питання керування доступом не займатимуть значного місця у обговоренні процесу перекладу, оскільки будь-який з варіантів керування доступом може бути застосований до будь-якого процесу перекладу. Будь ласка, зверніться до відповідної частини документації, щоб дізнатися про те, як керувати доступом до перекладів.

У наступних розділах під терміном будь-який користувач ми матимемо на увазі користувача, який має доступ до перекладу. Це може бути розпізнаний системою користувач, якщо проєкт є відкритим, або користувач, який має права доступу до проєкту рівня Translate.

Стани перекладу

Кожен перекладений рядок може перебувати в одному з таких станів:

Не перекладено

Переклад є порожнім — його, залежно від формату, може бути не збережено у файлі перекладу.

Потребує редагування

Переклад потребує редагування, зазвичай, у результаті внесення змін до початкового рядка, неузгодженості або дій перекладача. Переклад зберігається у файлі. Залежно від формату файла, його може бути позначено таким, що потребує редагування (наприклад, встановлено прапорець неточного перекладу у файлі Gettext).

Очікує на перевірку

Переклад виконано, але не рецензовано. Переклад зберігається у файлі як чинний переклад.

Схвалено

Переклад було затверджено у процесі рецензування. Перекладачі вже не можуть змінити його, лише рецензенти. Перекладачі можуть лише подавати пропозиції щодо зміни перекладу.

Цей стан доступний, лише якщо увімкнено рецензування.

Пропозиції

Пропозиції зберігаються лише на Weblate, а не у файлі перекладу.

Стани представлено у файлах перекладу, коли це можливо.

Підказка

Якщо формат файлу, який ви використовуєте, не підтримує стани зберігання, можливо, ви захочете скористатися додатком Позначити незмінені переклади як такі, що потребують редагування, щоб позначити незмінені рядки такими, що потребують редагування.

Безпосередній переклад

Цей найпоширеніший варіант для малих команд — безпосередньо перекладати може будь-хто. Це також типовий варіант для Weblate.

 • Будь-який користувач може редагувати переклади.

 • Пропозиції є додатковим способом подання змін, якщо перекладачі не певні щодо точності внесеної зміни.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

вимк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

Увімк.

Для користувачів можливість надання пропозицій корисна тим, що уможливлює переклад, якщо користувач не певен щодо його правильності.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозицій

0

Група перекладачів

Users

Або Translate із керуванням доступом на рівні проєкту.

Група рецензентів

Н/Д

Не використовується.

Експертне рецензування

У межах цього робочого процесу будь-хто може додавати пропозиції, які потребуватимуть затвердження від інших учасників команди, перш ніж їх буде прийнято як переклади.

 • Будь-який користувач може додавати пропозиції.

 • Будь-який користувач може голосувати за пропозиції.

 • Пропозиції стають перекладами, якщо отримують попередньо встановлену кількість голосів.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

вимк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

Увімк.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозицій

1

Ви можете встановити вище значення, щоб встановити запит щодо більшої кількості незалежних рецензій.

Група перекладачів

Users

Або Translate із керуванням доступом на рівні проєкту.

Група рецензентів

Н/Д

Не використовується, рецензування усіх перекладачів.

Спеціалізовані рецензенти

Якщо у проєкті є спеціалізовані рецензенти, ви матимете дві групи користувачів: одна зможе надсилати переклади, а інше рецензувати їх з метою забезпечення коректності та якості.

 • Будь-який користувач може редагувати незатверджені переклади.

 • Рецензент може затверджувати рядки та скасовувати затвердження рядків.

 • Рецензент може редагувати усі переклади (зокрема й затверджені).

 • Крім того, пропозиціями можна скористатися для пропонування змін до затверджених рядків.

Параметр

Значення

Примітка

Увімкнути рецензії

Увімк.

Налаштовано на рівні проєкту.

Пропонувати переклад

вимк.

Для користувачів можливість надання пропозицій корисна тим, що уможливлює переклад, якщо користувач не певен щодо його правильності.

Голосування за пропозицію

вимк.

Автоматичне прийняття пропозицій

0

Група перекладачів

Users

Або Translate із керуванням доступом на рівні проєкту.

Група рецензентів

Рецензенти

Або Review із керуванням доступом на рівні проєкту.

Вмикання рецензування

Рецензування можна увімкнути у налаштуваннях проєкту на сторінці Процес параметрів проєкту (відкрити її можна за допомогою меню КеруванняПараметри):

_images/project-workflow.webp

Шлюз якості для початкових рядків

У багатьох випадках рядки початковою мовою походять від розробників, оскільки саме вони пишуть код і створюють початкові рядки. Втім, розробники часто не є носіями початкової мови і не забезпечують належної якості початкових рядків. Усунути проблему із початковими рядками може проміжний переклад — це додатковий бар’єр забезпечення якості між розробниками та перекладачами.

Встановленням Проміжний мовний файл цей файл буде використано для перекладу рядків початковою мовою перекладачами або редакторами. Щойно цей етап буде завершено, рядки стануть доступними для перекладу іншими мовами на основі того, що стане виправленими даними початковою мовою.

digraph translations { graph [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; node [fontname = "sans-serif", fontsize=10, margin=0.1, height=0, style=filled, fillcolor=white, shape=note]; edge [fontname = "sans-serif", fontsize=10]; subgraph cluster_dev { style=filled; color=lightgrey; label = "Development process"; "Developers" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Developers" -> "Intermediate file"; } subgraph cluster_l10n { style=filled; color=lightgrey; label = "Localization process"; "Translators" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Editors" [shape=box, fillcolor="#144d3f", fontcolor=white]; "Editors" -> "Monolingual base language file"; "Translators" -> "Translation language file"; } "Intermediate file" -> "Monolingual base language file" [constraint=false]; "Monolingual base language file" -> "Translation language file" [constraint=false]; }

Рецензування початкових рядків

Якщо увімкнути рецензування початкових рядків, до початкових рядків буде застосовано процес рецензування. Після вмикання рецензування користувачі зможуть повідомляти про проблеми із початковими рядками. Характеристики реального процесу залежать від того, який формат використовується, одномовний чи двомовний.

Для одномовних форматів рецензування початкового рядка працює подібно до процедури із спеціалізованими рецензентами — щойно буде повідомлено про проблему у початковому рядку, його буде позначено як такий, що Потребує редагування.

У двомовних форматах не можна безпосередньо редагувати початкові рядки (їх, зазвичай, видобувають безпосередньо з програмного коду). У цьому випадку до рядка, про який надходять скарги від перекладачів, додається мітка Початкові рядки потребують рецензування. Вам слід виконати рецензування таких рядків і або змінити їх у початковому коді, або вилучити мітку.