Установлення на OpenShift

Якщо Weblate за допомогою шаблона OpenShift, ви зможете отримати ваш працездатний і запущений особистий екземпляр Weblate за декілька секунд. Усі залежності Weblate вже включено. Типовим засобом роботи із базою даних у таких екземплярах є PostgreSQL, також буде використано сталі запити щодо томів.

Шаблон можна знайти тут: <https://github.com/WeblateOrg/openshift/>.

Установлення

У наведених нижче прикладах припускається, що у вас є працездатне середовище OpenShift v3.x із встановленим клієнтом oc. Будь ласка, ознайомтеся із документацією до OpenShift, щоб отримати додаткові настанови.

Файл template.yml є придатним для роботи із усіма складниками в OpenShift. Також передбачено варіант template-external-postgresql.yml, який не запускає сервер PostgreSQL і надає змогу налаштувати зовнішній сервер PostgreSQL.

Вебконсоль

Скопіюйте вміст файлу template.yml та імпортуйте його до вашого проєкту, а потім скористайтеся кнопкою Create у вебконсолі OpenShift для створення вашого застосунку. У вебконсолі програма попросить вас надати значення для всіх параметрів, які використано у шаблоні.

Командний рядок

Щоб вивантажити шаблон Weblate до бібліотеки шаблонів вашого поточного проєкту, вкажіть файл template.yml у такій команді:

$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml \
  -n <PROJECT>

Після цього шаблон стане доступним для вибору за допомогою вебконсолі або інтерфейсу командного рядка.

Параметри

Параметри, значення яких ви можете перевизначити, зазначено у розділі параметрів шаблона. Ви можете вивести цей список у командному рядку за допомогою вказаної нижче команди, у якій слід зазначити файл, який буде використано:

$ oc process --parameters -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml

# If the template is already uploaded
$ oc process --parameters -n <PROJECT> weblate

Попередня обробка

Ви також можете скористатися інтерфейсом командного рядка для обробки шаблонів та скористатися налаштуваннями, які буде створено, для негайного створення об’єктів.

$ oc process -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/template.yml \
  -p APPLICATION_NAME=weblate \
  -p WEBLATE_VERSION=4.3.1-1 \
  -p WEBLATE_SITE_DOMAIN=weblate.app-openshift.example.com \
  -p POSTGRESQL_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/postgresql:9.6 \
  -p REDIS_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/redis:3.2 \
  | oc create -f

Екземпляр Weblate стане доступним після успішного перенесення та розгортання у домені, вказаному за допомогою параметра WEBLATE_SITE_DOMAIN.

Після налаштовування контейнера ви можете увійти до системи від імені користувача admin із використанням пароля, який надається у змінній WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, або випадкового пароля, який створено під час першого запуску, якщо пароль не було встановлено за допомогою змінної.

Щоб скинути пароль admin, перезапустіть контейнер зі змінною WEBLATE_ADMIN_PASSWORD, значенням якої є новий пароль у відповідному Secret.

Очищення

$ oc delete all -l app=<APPLICATION_NAME>
$ oc delete configmap -l app= <APPLICATION_NAME>
$ oc delete secret -l app=<APPLICATION_NAME>
# ATTENTION! The following command is only optional and will permanently delete all of your data.
$ oc delete pvc -l app=<APPLICATION_NAME>

$ oc delete all -l app=weblate \
  && oc delete secret -l app=weblate \
  && oc delete configmap -l app=weblate \
  && oc delete pvc -l app=weblate

Налаштування

Під час обробки шаблона буде створено відповідну ConfigMap, якою можна скористатися для налаштовування образу Weblate. ConfigMap безпосередньо монтується як змінні середовища і спричиняють створення нової розгорнутої системи після кожного внесення до неї змін. Докладніший опис параметрів налаштувань наведено у розділі Змінні середовища Docker, де також можна знайти повний список змінних середовища.