Звітування щодо поступу перекладу

Можливості зі звітування надають у ваше розпорядження дані щодо поступу перекладу протягом заданого періоду часу. Буде надано резюме щодо внесків до будь-якого заданого складника. Засіб звітування можна знайти у меню Огляди будь-якого складника перекладу, проєкту або на панелі приладів:

../_images/reporting.webp

На цій сторінці буде наведено підсумки роботи кількох засобів звітування. Вони можуть виводити дані у форматі HTML, reStructuredText або JSON. Перші два формати придатні для вбудовування статистичних даних до наявної документації, а JSON корисний для подальшої обробки даних.

Ви можете вибрати попередньо визначені проміжки часу або ввести нетиповий діапазон дат. Якщо ви введете нетиповий діапазон, внески буде обраховано опівночі — це означає, що до проміжку часу буде включено початкову дату і виключено кінцеву дату.

Число слів

Підказка

Кількість слів є виміром, який широко використовують для індо-європейських мов, але у деяких азійських мовах вона не має такого чіткого визначення.

Словом є будь-які послідовність символів (літер, цифр, спеціальних символів) між пробілами (звичайними пробілами, табуляціями, символами нового рядка). У прикладі рядка нижче кількість слів дорівнює 9.

I've just realized that they have 5 %(color)s cats.

Для форм множини кількість слів буде обчислено як суму кількості слів для усіх форм множини.

Для китайської, японської та корейської мов кількість слів є кількістю символів-ієрогліфів разом із кількістю слів, які записано неієрогліфічними символами.

Перекладачі

Створює документ із даними щодо подяк перекладачам — упорядкованих за мовою, зі списком усіх учасників перекладу певною мовою:

* Czech

  * John Doe <john@example.com> (5)
  * Jane Doe <jane@example.com> (1)

* Dutch

  * Jane Doe <jane@example.com> (42)

Підказка

Число у дужках вказує на кількість учасників перекладу протягом заданого періоду.

Статистика учасників

Виводить дані щодо кількості перекладених слів і рядків за іменами перекладачів:

======================================== ======================================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ========================
Name                   Email                  Count total       Source words total    Source chars total    Target words total    Target chars total    Count new        Source words new     Source chars new     Target words new     Target chars new     Count approved      Source words approved  Source chars approved  Target words approved  Target chars approved  Count edited       Source words edited   Source chars edited   Target words edited   Target chars edited
======================================== ======================================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ========================
John Done                john@example.com                        1            3            24            3            21            1            3            24            3            21            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0
Jane Done                jane@example.com                        2            5            25            4            28            2            3            24            3            21            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0
======================================== ======================================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ========================

Це може бути корисним, якщо ви платите вашим перекладачам за обсяг роботи, оскільки надає у ваше розпорядження різноманітні статистичні дані щодо роботи перекладачів.

Уся статистика доступна у чотирьох варіантах:

Total

Загальна кількість усіх редагованих рядків.

New

Кількість нових перекладених рядків, які не було перекладено раніше.

Approved

Кількість затверджень рядків у процесі рецензування (див. Спеціалізовані рецензенти).

Edited

Кількість редагованих рядків, які було перекладено раніше.

Наступні дані доступні для кожного з таких пунктів:

Count

Кількість рядків.

Edits

Кількість редагованих символів у рядку, виміряна за відстанню Дамерау-Левенштейна.

Source words

Кількість слів у початковому рядку.

Source characters

Кількість символів у початковому рядку.

Target words

Кількість слів у рядку перекладу.

Target characters

Кількість символів у рядку перекладу.