Configurație

Toate setările sunt stocate în settings.py (așa cum este normal pentru Django).

Notă

După modificarea oricăreia dintre aceste setări, trebuie să reporniți Weblate - atât procesele WSGI, cât și Celery.

În cazul în care este rulat ca mod_wsgi, trebuie să reporniți Apache pentru a reîncărca configurația.

Vezi și

De asemenea, consultați Documentația Django pentru parametrii de configurare a lui Django.

AKISMET_API_KEY

Weblate poate utiliza Akismet pentru a verifica dacă sugestiile anonime primite sunt spam. Vizitați akismet.com pentru a achiziționa o cheie API și a o asocia cu un site.

ANONYMOUS_USER_NAME

Numele de utilizator al utilizatorilor care nu sunt conectați.

AUDITLOG_EXPIRY

Nou în versiunea 3.6.

Câte zile trebuie să păstreze Weblate jurnalele de audit, care conțin informații despre activitatea contului.

Valoarea implicită este de 180 de zile.

AUTH_LOCK_ATTEMPTS

Nou în versiunea 2.14.

Numărul maxim de încercări de autentificare eșuate înainte de a se aplica limitarea vitezei.

Aceasta se aplică în prezent în următoarele locații:

 • Autentificare. Șterge parola contului, împiedicând utilizatorul să se conecteze fără a solicita o nouă parolă.

 • Parola se resetează. Împiedică trimiterea de noi e-mailuri, evitând spamul utilizatorilor cu prea multe încercări de resetare a parolei.

Valoarea implicită este 10.

Vezi și

Rate limiting,

AUTO_UPDATE

Nou în versiunea 3.2.

Schimbat în versiunea 3.11: Opțiunea originală de activare/dezactivare a fost schimbată pentru a diferenția ce șiruri de caractere sunt acceptate.Opțiunea originală de activare/dezactivare a fost schimbată pentru a diferenția ce șiruri de caractere sunt acceptate.

Actualizează zilnic toate depozitele.

Sugestie

Util dacă nu folosiți Cârlige de notificare pentru a actualiza automat depozitele Weblate.

Notă

Pe lângă selectarea șirurilor de caractere, există opțiuni de activare/dezactivare pentru compatibilitate retroactivă.

Opțiunile sunt:

"none"

Nu există actualizări zilnice.

"remote" also False

Actualizați numai telecomenzile.

"full" also True

Actualizarea telecomenzilor și îmbinarea copiei de lucru.

Notă

Acest lucru necesită ca Background tasks using Celery să funcționeze și va intra în vigoare după ce va fi repornit.

AVATAR_URL_PREFIX

Prefix pentru construirea URL-urilor avatarurilor ca: ${{AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${{PARAMS}}. Se știe că funcționează următoarele servicii:

Gravatar (implicit), conform https://gravatar.com/

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.gravatar.com/'

Libravatar, conform https://www.libravatar.org/

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.libravatar.org/'

AUTH_TOKEN_VALID

Nou în versiunea 2.14.

Cât timp sunt valabile simbolul de autentificare și parola temporară din e-mailurile de resetare a parolei. Se setează în număr de secunde, implicit la 172800 (2 zile).

AUTH_PASSWORD_DAYS

Nou în versiunea 2.15.

Câte zile de utilizare a aceleiași parole trebuie să fie permise.

Notă

Modificările de parole efectuate înainte de Weblate 2.15 nu vor fi luate în considerare în această politică.

Valoarea implicită este de 180 de zile.

AUTOFIX_LIST

Lista de corecții automate care trebuie aplicate la salvarea unui șir de caractere.

Notă

Furnizați o cale complet calificată către clasa Python care implementează interfața autofixer.

Corecții disponibile:

weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace

Potrivește spațiile albe de la începutul și sfârșitul șirului cu sursa.

weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis

Înlocuiește punctele de sfârșit (….) dacă șirul sursă are o elipsă corespunzătoare (…).

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace

Îndepărtează caracterele de spațiu de lățime zero dacă sursa nu conține niciunul.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars

Elimină caracterele de control în cazul în care sursa nu conține niciunul.

weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML

Îndepărtează marcajele HTML nesigure din șirurile marcate ca safe-html (see HTML nesigur).

Puteți selecta pe care să le utilizați:

AUTOFIX_LIST = (
  "weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
  "weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
)

BACKGROUND_TASKS

Nou în versiunea 4.5.2.

Definește cât de des trebuie declanșate sarcinile de întreținere de lungă durată pentru o componentă.

În momentul de față acest lucru controlează:

Opțiuni posibile:

 • monthly (aceasta este valoarea implicită)

 • weekly

 • daily

 • never

Notă

Creșterea frecvenței nu este recomandată atunci când Weblate conține mii de componente.

BASE_DIR

Directorul de bază în care sunt localizate sursele Weblate. Utilizat pentru a deriva în mod implicit alte câteva căi de acces:

Valoarea implicită: Directorul de nivel superior al surselor Weblate.

BASIC_LANGUAGES

Nou în versiunea 4.4.

List of languages to offer users for starting new translation. When not specified built-in list is used which includes all commonly used languages, but without country specific variants.

Acest lucru limitează doar utilizatorii neprivilegiați să adauge limbi nedorite. Administratorilor de proiect li se prezintă în continuare o selecție completă a limbilor definite în Weblate.

Notă

Acest lucru nu definește noi limbi pentru Weblate, ci doar le filtrează pe cele existente în baza de date.

Example:

BASIC_LANGUAGES = {"cs", "it", "ja", "en"}

CSP_SCRIPT_SRC, CSP_IMG_SRC, CSP_CONNECT_SRC, CSP_STYLE_SRC, CSP_FONT_SRC

Personalizați antetul Content-Security-Policy pentru Weblate. Antetul este generat automat pe baza integrărilor activate cu servicii terțe (Matomo, Google Analytics, Sentry, …).

Toate acestea au ca valoare implicită o listă goală.

Example:

# Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]

CHECK_LIST

Lista controalelor de calitate care trebuie efectuate asupra unei traduceri.

Notă

Furnizați o cale complet calificată către clasa Python care implementează interfața de verificare.

Ajustați lista de controale pentru a le include pe cele relevante pentru dumneavoastră.

Toate verificările încorporate Quality checks sunt activate în mod implicit, de unde puteți modifica aceste setări. În mod implicit, acestea sunt comentate în Sample configuration, astfel încât sunt utilizate valorile implicite. Se efectuează apoi noi verificări pentru fiecare nouă versiune Weblate.

Puteți dezactiva toate verificările:

CHECK_LIST = ()

Puteți porni doar câteva:

CHECK_LIST = (
  "weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
)

Notă

Modificarea acestei setări afectează doar traducerile nou modificate, verificările existente vor fi stocate în continuare în baza de date. Pentru a aplica, de asemenea, modificările la traducerile stocate, rulați updatechecks.

COMMENT_CLEANUP_DAYS

Nou în versiunea 3.6.

Ștergeți comentariile după un anumit număr de zile. Valoarea implicită este None, ceea ce înseamnă că nu se șterge deloc.

COMMIT_PENDING_HOURS

Nou în versiunea 2.10.

Numărul de ore care trec între confirmarea modificărilor în așteptare prin intermediul sarcinii de fundal.

CONTACT_FORM

Nou în versiunea 4.6.

Configures how e-mail from the contact form is being sent. Choose a configuration that matches your mail server configuration.

"reply-to"

The sender is used in as Reply-To, this is the default behaviour.

"from"

The sender is used in as From. Your mail server needs to allow sending such e-mails.

DATA_DIR

Dosarul în care Weblate stochează toate datele. Acesta conține linkuri către depozitele VCS, un index fulltext și diverse fișiere de configurare pentru instrumente externe.

De obicei, există următoarele subdirectoare:

home

Directorul principal utilizat pentru apelarea scripturilor.

ssh

Chei SSH și configurare.

static

Locația implicită pentru fișierele Django statice, specificată de STATIC_ROOT. Vezi Serving static files.

The Docker container uses a separate volume for this, see Docker container volumes.

media

Default location for Django media files, specified by MEDIA_ROOT. Contains uploaded screenshots, see Visual context for strings.

vcs

Version control repositories for translations.

backups

Datele zilnice de backup, vă rugăm să verificați Date descărcate pentru copii de rezervă pentru detalii.

celery

Date despre programatorul Celery, a se vedea Background tasks using Celery.

fonts:

Fonturi încărcate de utilizator, vezi Gestionarea fonturilor.

Notă

Acest director trebuie să poată fi scris de Weblate. Rularea ca uWSGI înseamnă că utilizatorul www-data trebuie să aibă acces de scriere la el.

Cel mai simplu mod de a realiza acest lucru este de a transforma utilizatorul în proprietar al directorului:

sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR

Valoarea implicită este $BASE_DIR/data.

DATABASE_BACKUP

Nou în versiunea 3.1.

Dacă copiile de rezervă ale bazei de date trebuie să fie stocate ca text simplu, comprimate sau sărite. Valorile autorizate sunt:

 • "plain"

 • "comprimat"

 • "none"

DEFAULT_ACCESS_CONTROL

Nou în versiunea 3.3.

Setarea implicită de control al accesului pentru proiectele noi:

0

Public

1

Protected

100

Private

200

Custom

Utilizați Custom dacă gestionați ACL manual, ceea ce înseamnă că nu vă bazați pe gestionarea internă a Weblate.

DEFAULT_AUTO_WATCH

Nou în versiunea 4.5.

Configurează dacă Automatically watch projects on contribution trebuie activat pentru utilizatorii noi. Valoarea implicită este True.

Vezi și

Notificări

DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT

Nou în versiunea 4.1.

Valoarea implicită pentru restricția componentelor.

DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE

Mesaje de confirmare implicite pentru diferite operații, vă rugăm să verificați Component configuration pentru detalii.

DEFAULT_ADDONS

Suplimentele implicite care se instalează pe fiecare componentă creată.

Notă

Această setare afectează numai componentele nou create.

Exemplu:

DEFAULT_ADDONS = {
  # Add-on with no parameters
  "weblate.flags.target_edit": {},
  # Add-on with parameters
  "weblate.autotranslate.autotranslate": {
    "mode": "suggest",
    "filter_type": "todo",
    "auto_source": "mt",
    "component": "",
    "engines": ["weblate-translation-memory"],
    "threshold": "80",
  },
}

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

Nou în versiunea 2.4.

Adresă de e-mail a autorului de modificare implicită noreply@weblate.org.

DEFAULT_COMMITER_NAME

Nou în versiunea 2.4.

Numele de comisionar implicit la Weblate.

DEFAULT_LANGUAGE

Nou în versiunea 4.3.2.

Limba sursă implicită de utilizat, de exemplu în Limba sursă.

Valoarea implicită este en. Obiectul de limbă corespunzător trebuie să existe în baza de date.

DEFAULT_MERGE_STYLE

Nou în versiunea 3.4.

Stilul de fuziune pentru orice componentă nouă.

 • rebase - default

 • merge

DEFAULT_SHARED_TM

Nou în versiunea 3.2.

Configurează valoarea implicită a Utilizați memoria de traducere partajată și Contribuie la memoria de traducere partajată.

DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION

Nou în versiunea 2.5.

Setare implicită pentru propagarea traducerii, valoarea implicită este True.

DEFAULT_PULL_MESSAGE

Titlu pentru noile cereri de extragere, implicit 'Update from Weblate'.

ENABLE_AVATARS

Dacă se activează avatarele bazate pe Gravatar pentru utilizatori. În mod implicit, această opțiune este activată.

Avatarurile sunt preluate și stocate în memoria cache pe server, ceea ce reduce riscul de scurgere a informațiilor private și accelerează experiența utilizatorului.

ENABLE_HOOKS

Dacă se activează cârligele anonime de la distanță.

ENABLE_HTTPS

Dacă să trimiteți linkuri către Weblate ca HTTPS sau HTTP. Această setare afectează e-mailurile trimise și URL-urile absolute generate.

În configurația implicită, acesta este, de asemenea, utilizat pentru mai multe setări Django legate de HTTPS - activează cookie-urile securizate, activează HSTS sau permite redirecționarea către un URL HTTPS.

Redirecționarea HTTPS ar putea fi problematică în unele cazuri și s-ar putea să vă confruntați cu o redirecționare infinită în cazul în care utilizați un proxy invers care face terminarea SSL și care nu transmite corect antetele de protocol către Django. Vă rugăm să modificați configurația proxy-ului dvs. invers pentru a emite antetele X-Forwarded-Proto sau Forwarded sau configurați SECURE_PROXY_SSL_HEADER pentru a permite Django să detecteze corect starea SSL.

ENABLE_SHARING

Activați/dezactivați meniul Share pentru ca utilizatorii să poată partaja progresul traducerii pe rețelele sociale.

GET_HELP_URL

Nou în versiunea 4.5.2.

URL-ul unde poate fi găsit suport pentru instanța Weblate.

GITLAB_CREDENTIALS

Nou în versiunea 4.3.

Lista pentru acreditările pentru serverele GitLab.

Sugestie

Utilizați acest lucru în cazul în care doriți ca Weblate să interacționeze cu mai multe dintre ele, pentru un singur punct final GitLab folosiți GITLAB_USERNAME și GITLAB_TOKEN.

GITLAB_CREDENTIALS = {
  "gitlab.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitlab.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITLAB_USERNAME

Numele de utilizator GitLab utilizat pentru a trimite cereri de fuziune pentru actualizări de traduceri.

GITLAB_TOKEN

Nou în versiunea 4.3.

Token de acces personal GitLab utilizat pentru a efectua apeluri API pentru actualizări de traduceri.

GITHUB_CREDENTIALS

Nou în versiunea 4.3.

Lista pentru acreditările pentru serverele GitHub.

Sugestie

Utilizați acest lucru în cazul în care doriți ca Weblate să interacționeze cu mai multe dintre ele, pentru un singur punct final GitHub folosiți GITHUB_USERNAME și GITHUB_TOKEN.

GITHUB_CREDENTIALS = {
  "api.github.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "github.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITHUB_USERNAME

Numele de utilizator GitHub utilizat pentru a trimite cereri de actualizare a traducerilor.

GITHUB_TOKEN

Nou în versiunea 4.3.

Token de acces personal GitHub utilizat pentru a efectua apeluri API pentru a trimite cereri de extragere pentru actualizări de traduceri.

GOOGLE_ANALYTICS_ID

ID-ul Google Analytics pentru a activa monitorizarea Weblate cu ajutorul Google Analytics.

HIDE_REPO_CREDENTIALS

Ascundeți acreditările de depozit din interfața web. În cazul în care aveți un URL de depozit cu utilizator și parolă, Weblate îl va ascunde atunci când informațiile aferente sunt afișate utilizatorilor.

De exemplu, în loc de https://user:password@git.example.com/repo.git, va apărea doar https://git.example.com/repo.git. În mod similar, încearcă să curețe și mesajele de eroare VCS.

Notă

Acest lucru este activat în mod implicit.

HIDE_VERSION

Nou în versiunea 4.3.1.

Ascunde informațiile despre versiune de utilizatorii neautentificați. De asemenea, toate legăturile de documentație indică ultima versiune în loc de documentația care corespunde versiunii instalate în prezent.

Ascunderea versiunii este o practică de securitate recomandată în unele corporații, dar aceasta nu împiedică atacatorul să afle versiunea prin sondarea comportamentului.

Notă

Acest lucru este dezactivat în mod implicit.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY

Nou în versiunea 2.14.

Indică dacă Weblate rulează în spatele unui proxy invers.

Dacă este setat la True, Weblate obține adresa IP dintr-un antet definit de IP_PROXY_HEADER.

Atenționare

Asigurați-vă că utilizați într-adevăr un proxy invers și că acesta setează acest antet, altfel utilizatorii vor putea falsifica adresa IP.

Notă

Acest lucru nu este activat în mod implicit.

IP_PROXY_HEADER

Nou în versiunea 2.14.

Indică antetul din care Weblate ar trebui să obțină adresa IP atunci când IP_BEHIND_REVERSE_PROXY este activat.

Valoarea implicită este HTTP_X_FORWARDED_FOR.

IP_PROXY_OFFSET

Nou în versiunea 2.14.

Indică ce parte din IP_PROXY_HEADER este utilizată ca adresă IP a clientului.

În funcție de configurația dvs., acest antet poate fi format din mai multe adrese IP (de exemplu X-Forwarded-For: a, b, client-ip) și puteți configura aici care adresă din antet este utilizată ca adresă IP a clientului.

Atenționare

Această setare afectează securitatea instalației dvs. și ar trebui să o configurați pentru a utiliza numai proxy-uri de încredere pentru a determina adresa IP.

Valoarea implicită este 0.

LICENSE_EXTRA

Licențe suplimentare de inclus în opțiunile de licență.

Notă

Fiecare definiție a licenței trebuie să fie un tandem format din numele scurt, numele lung și o adresă URL.

De exemplu:

LICENSE_EXTRA = [
  (
    "AGPL-3.0",
    "GNU Affero General Public License v3.0",
    "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
  ),
]

LICENSE_FILTER

Schimbat în versiunea 4.3: Setarea acestei valori la o valoare goală dezactivează acum alerta de licență.

Filtrați lista de licențe care trebuie afișate. Aceasta dezactivează, de asemenea, alerta de licență atunci când este setată la gol.

Notă

Acest filtru utilizează denumirile scurte ale licențelor.

De exemplu:

LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}

Următoarele dezactivează alerta de licență:

LICENSE_FILTER = set()

LICENSE_REQUIRED

Definește dacă atributul license din Component configuration este necesar.

Notă

Acest lucru este dezactivat în mod implicit.

LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH

Dacă lungimea unei anumite traduceri trebuie limitată. Restricția este lungimea șirului sursă * 10 caractere.

Sugestie

Setați această opțiune la False pentru a permite traduceri mai lungi (până la 10.000 de caractere), indiferent de lungimea șirului sursă.

Notă

Valoarea implicită este True.

LOCALIZE_CDN_URL și LOCALIZE_CDN_PATH

Aceste setări configurează addon-ul CDN de localizare JavaScript. LOCALIZE_CDN_URL definește URL-ul rădăcină unde este disponibil CDN-ul de localizare și LOCALIZE_CDN_PATH definește calea unde Weblate ar trebui să stocheze fișierele generate care vor fi servite la LOCALIZE_CDN_URL.

Sugestie

Pe Hosted Weblate, acesta folosește https://weblate-cdn.com/.

LOGIN_REQUIRED_URLS

O listă de URL-uri la care doriți să solicitați conectarea. (În afară de regulile standard integrate în Weblate).

Sugestie

Acest lucru vă permite să protejați cu parolă o întreagă instalație folosind:

LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
  "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]

Sugestie

Este de dorit să se blocheze și accesul la API, așa cum se arată în exemplul de mai sus.

Vezi și

REQUIRE_LOGIN

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS

Lista de excepții pentru LOGIN_REQUIRED_URLS. Dacă nu este specificat, utilizatorilor li se permite să acceseze pagina de conectare.

Unele dintre excepțiile pe care ați putea dori să le includeți:

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
  r"/accounts/(.*)$", # Required for sign in
  r"/static/(.*)$", # Required for development mode
  r"/widgets/(.*)$", # Allowing public access to widgets
  r"/data/(.*)$", # Allowing public access to data exports
  r"/hooks/(.*)$", # Allowing public access to notification hooks
  r"/api/(.*)$", # Allowing access to API
  r"/js/i18n/$", # JavaScript localization
)

MATOMO_SITE_ID

ID-ul unui site din Matomo (fostul Piwik) pe care doriți să îl urmăriți.

Notă

Această integrare nu este compatibilă cu Matomo Tag Manager.

Vezi și

MATOMO_URL

MATOMO_URL

URL-ul complet (inclusiv bara oblică finală) al unei instalații Matomo (fostă Piwik) pe care doriți să o utilizați pentru a urmări utilizarea Weblate. Vă rugăm să consultați <https://matomo.org/> pentru mai multe detalii.

Sugestie

Această integrare nu este compatibilă cu Matomo Tag Manager.

De exemplu:

MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"

Vezi și

MATOMO_SITE_ID

MT_SERVICES

Schimbat în versiunea 3.0: Setarea a fost redenumită din MACHINE_TRANSLATION_SERVICES în MT_SERVICES pentru a fi în concordanță cu alte setări de traducere automată.

Lista de servicii de traducere automată care pot fi utilizate.

Notă

Multe dintre servicii au nevoie de o configurație suplimentară, cum ar fi cheile API, vă rugăm să verificați documentația lor Traducere automată pentru mai multe detalii.

MT_SERVICES = (
  "weblate.machinery.apertium.ApertiumAPYTranslation",
  "weblate.machinery.deepl.DeepLTranslation",
  "weblate.machinery.glosbe.GlosbeTranslation",
  "weblate.machinery.google.GoogleTranslation",
  "weblate.machinery.libretranslate.LibreTranslateTranslation",
  "weblate.machinery.microsoft.MicrosoftCognitiveTranslation",
  "weblate.machinery.microsoftterminology.MicrosoftTerminologyService",
  "weblate.machinery.mymemory.MyMemoryTranslation",
  "weblate.machinery.tmserver.AmagamaTranslation",
  "weblate.machinery.tmserver.TMServerTranslation",
  "weblate.machinery.yandex.YandexTranslation",
  "weblate.machinery.weblatetm.WeblateTranslation",
  "weblate.machinery.saptranslationhub.SAPTranslationHub",
  "weblate.memory.machine.WeblateMemory",
)

MT_APERTIUM_APY

URL of the Apertium-APy server, https://wiki.apertium.org/wiki/Apertium-apy

MT_AWS_ACCESS_KEY_ID

ID-ul cheii de acces pentru Amazon Translate.

MT_AWS_SECRET_ACCES_KEY

Cheia secretă API pentru Amazon Translate.

MT_AWS_REGION

Numele regiunii de utilizat pentru Amazon Translate.

MT_BAIDU_ID

ID-ul de client pentru Baidu Zhiyun API, vă puteți înregistra la https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index

MT_BAIDU_SECRET

Client secret pentru Baidu Zhiyun API, vă puteți înregistra la https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index

MT_DEEPL_API_URL

Schimbat în versiunea 4.7: The full API URL is now configured to allow using the free plan. Before, it was only possible to configure the API version using MT_DEEPL_API_VERSION.

API URL to use with the DeepL service. At the time of writing, there is the v1 API as well as a free and a paid version of the v2 API.

https://api.deepl.com/v2/ (default in Weblate)

Is meant for API usage on the paid plan, and the subscription is usage-based.

https://api-free.deepl.com/v2/

Is meant for API usage on the free plan, and the subscription is usage-based.

https://api.deepl.com/v1/

Is meant for CAT tools and is usable with a per-user subscription.

Anterior, Weblate a fost clasificat ca un instrument CAT de către DeepL, așa că trebuia să utilizeze API v1, dar acum trebuie să utilizeze API v2. Prin urmare, este implicit v2 și puteți să o schimbați la v1 în cazul în care aveți un abonament CAT existent și doriți ca Weblate să îl folosească.

The easiest way to find out which one to use is to open an URL like the following in your browser:

https://api.deepl.com/v2/translate?text=Hello&target_lang=FR&auth_key=XXX

Replace the XXX with your auth_key. If you receive a JSON object which contains „Bonjour”, you have the correct URL; if not, try the other three.

MT_DEEPL_KEY

Cheia API pentru DeepL API, vă puteți înregistra la https://www.deepl.com/pro.html

MT_LIBRETRANSLATE_API_URL

Nou în versiunea 4.7.1.

API URL for the LibreTranslate instance to use.

https://libretranslate.com/ (official public instance)

Requires an API key to use outside of the website.

Mirrors are documented on the LibreTranslate GitHub repository, some of which can be used without authentication:

https://github.com/LibreTranslate/LibreTranslate#user-content-mirrors

MT_LIBRETRANSLATE_KEY

Nou în versiunea 4.7.1.

API key for the LibreTranslate instance specified in MT_LIBRETRANSLATE_API_URL.

MT_GOOGLE_KEY

Cheie API pentru Google Translate API v2, vă puteți înregistra la https://cloud.google.com/translate/docs

MT_GOOGLE_CREDENTIALS

Fișier de credențiale API v3 JSON obținut în consola Google cloud. Vă rugăm să furnizați o cale completă a sistemului de operare. Datele de acreditare sunt pentru fiecare cont de serviciu afiliat la un anumit proiect. Vă rugăm să consultați https://cloud.google.com/docs/authentication/getting-started pentru mai multe detalii.

MT_GOOGLE_PROJECT

ID-ul proiectului Google Cloud API v3 cu serviciul de traducere activat și facturarea activată. Vă rugăm să verificați https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/nodejs/building-app/creating-project pentru mai multe detalii

MT_GOOGLE_LOCATION

API v3 Google Cloud App Engine poate fi specifică unei locații. Schimbați în consecință dacă soluția de rezervă implicită global nu funcționează pentru dvs.

Vă rugăm să consultați https://cloud.google.com/appengine/docs/locations pentru mai multe detalii

MT_MICROSOFT_BASE_URL

Domeniul URL-ului de bază al regiunii, așa cum este definit în secțiunea „URL-uri de bază”.

Valoarea implicită este api.cognitive.microsofttranslator.com pentru Azure Global.

Pentru Azure China, vă rugăm să utilizați api.translator.azure.cn.

MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY

Cheia de client pentru Microsoft Cognitive Services Translator API.

MT_MICROSOFT_REGION

Prefixul regiunii, așa cum este definit în secțiunea „Autentificarea cu o resursă multiserviciu”.

MT_MICROSOFT_ENDPOINT_URL

Region endpoint URL domain for access token as defined in the „Authenticating with an access token” section.

Defaults to api.cognitive.microsoft.com for Azure Global.

For Azure China, please use your endpoint from the Azure Portal.

MT_MODERNMT_KEY

API key for the ModernMT machine translation engine.

MT_MODERNMT_URL

URL of ModernMT. It defaults to https://api.modernmt.com/ for the cloud service.

MT_MYMEMORY_EMAIL

MyMemory identification e-mail address. It permits 1000 requests per day.

MT_MYMEMORY_KEY

MyMemory access key for private translation memory, use it with MT_MYMEMORY_USER.

MT_MYMEMORY_USER

MyMemory user ID for private translation memory, use it with MT_MYMEMORY_KEY.

MT_NETEASE_KEY

App key for NetEase Sight API, you can register at https://sight.youdao.com/

MT_NETEASE_SECRET

App secret for the NetEase Sight API, you can register at https://sight.youdao.com/

MT_TMSERVER

URL where tmserver is running.

MT_YANDEX_KEY

API key for the Yandex Translate API, you can register at https://yandex.com/dev/translate/

MT_YOUDAO_ID

Client ID for the Youdao Zhiyun API, you can register at https://ai.youdao.com/product-fanyi-text.s.

MT_YOUDAO_SECRET

Client secret for the Youdao Zhiyun API, you can register at https://ai.youdao.com/product-fanyi-text.s.

MT_SAP_BASE_URL

API URL to the SAP Translation Hub service.

MT_SAP_SANDBOX_APIKEY

API key for sandbox API usage

MT_SAP_USERNAME

Your SAP username

MT_SAP_PASSWORD

Your SAP password

MT_SAP_USE_MT

Whether to also use machine translation services, in addition to the term database. Possible values: True or False

NEARBY_MESSAGES

How many strings to show around the currently translated string. This is just a default value, users can adjust this in Profilul utilizatorului.

DEFAULT_PAGE_LIMIT

Nou în versiunea 4.7.

Default number of elements to display when pagination is active.

PAGURE_CREDENTIALS

Nou în versiunea 4.3.2.

List for credentials for Pagure servers.

Sugestie

Use this in case you want Weblate to interact with more of them, for single Pagure endpoint stick with PAGURE_USERNAME and PAGURE_TOKEN.

PAGURE_CREDENTIALS = {
  "pagure.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "pagure.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

PAGURE_USERNAME

Nou în versiunea 4.3.2.

Pagure username used to send merge requests for translation updates.

PAGURE_TOKEN

Nou în versiunea 4.3.2.

Pagure personal access token used to make API calls for translation updates.

RATELIMIT_ATTEMPTS

Nou în versiunea 3.2.

Maximum number of authentication attempts before rate limiting is applied.

Defaults to 5.

RATELIMIT_WINDOW

Nou în versiunea 3.2.

How long authentication is accepted after rate limiting applies.

An amount of seconds defaulting to 300 (5 minutes).

RATELIMIT_LOCKOUT

Nou în versiunea 3.2.

How long authentication is locked after rate limiting applies.

An amount of seconds defaulting to 600 (10 minutes).

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS

Nou în versiunea 4.1.

List of authentication backends to allow registration from. This only limits new registrations, users can still authenticate and add authentication using all configured authentication backends.

It is recommended to keep REGISTRATION_OPEN enabled while limiting registration backends, otherwise users will be able to register, but Weblate will not show links to register in the user interface.

Exemplu:

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]

Sugestie

The backend names match names used in URL for authentication.

REGISTRATION_CAPTCHA

A value of either True or False indicating whether registration of new accounts is protected by CAPTCHA. This setting is optional, and a default of True will be assumed if it is not supplied.

If turned on, a CAPTCHA is added to all pages where a users enters their e-mail address:

 • New account registration.

 • Password recovery.

 • Adding e-mail to an account.

 • Contact form for users that are not signed in.

REGISTRATION_EMAIL_MATCH

Nou în versiunea 2.17.

Allows you to filter which e-mail addresses can register.

Defaults to .*, which allows any e-mail address to be registered.

You can use it to restrict registration to a single e-mail domain:

REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r"^.*@weblate\.org$"

REGISTRATION_OPEN

Whether registration of new accounts is currently permitted. This optional setting can remain the default True, or changed to False.

This setting affects built-in authentication by e-mail address or through the Python Social Auth (you can whitelist certain back-ends using REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS).

Notă

If using third-party authentication methods such as Autentificare LDAP, it just hides the registration form, but new users might still be able to sign in and create accounts.

REPOSITORY_ALERT_THRESHOLD

Nou în versiunea 4.0.2.

Threshold for triggering an alert for outdated repositories, or ones that contain too many changes. Defaults to 25.

REQUIRE_LOGIN

Nou în versiunea 4.1.

This enables LOGIN_REQUIRED_URLS and configures REST framework to require authentication for all API endpoints.

Notă

This is implemented in the Sample configuration. For Docker, use WEBLATE_REQUIRE_LOGIN.

SENTRY_DSN

Nou în versiunea 3.9.

Sentry DSN to use for Collecting error reports.

SIMPLIFY_LANGUAGES

Use simple language codes for default language/country combinations. For example an fr_FR translation will use the fr language code. This is usually the desired behavior, as it simplifies listing languages for these default combinations.

Turn this off if you want to different translations for each variant.

SITE_DOMAIN

Configures site domain. This is necessary to produce correct absolute links in many scopes (for example activation e-mails, notifications or RSS feeds).

In case Weblate is running on non-standard port, include it here as well.

Examples:

# Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

# Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"

Notă

This setting should only contain the domain name. For configuring protocol, (enabling and enforcing HTTPS) use ENABLE_HTTPS and for changing URL, use URL_PREFIX.

Sugestie

On a Docker container, the site domain is configured through WEBLATE_ALLOWED_HOSTS.

SITE_TITLE

Site title to be used for the website and sent e-mails.

SPECIAL_CHARS

Additional characters to include in the visual keyboard, Visual keyboard.

The default value is:

SPECIAL_CHARS = ("\t", "\n", "…")

SINGLE_PROJECT

Nou în versiunea 3.8.

Redirects users directly to a project or component instead of showing the dashboard. You can either set it to True and in this case it only works in case there is actually only single project in Weblate. Alternatively set the project slug, and it will redirect unconditionally to this project.

Schimbat în versiunea 3.11: The setting now also accepts a project slug, to force displaying that single project.

Exemplu:

SINGLE_PROJECT = "test"

STATUS_URL

The URL where your Weblate instance reports its status.

SUGGESTION_CLEANUP_DAYS

Nou în versiunea 3.2.1.

Automatically deletes suggestions after a given number of days. Defaults to None, meaning no deletions.

UPDATE_LANGUAGES

Nou în versiunea 4.3.2.

Controls whether languages database should be updated when running database migration and is enabled by default. This setting has no effect on invocation of setuplang.

URL_PREFIX

This setting allows you to run Weblate under some path (otherwise it relies on being run from the webserver root).

Notă

To use this setting, you also need to configure your server to strip this prefix. For example with WSGI, this can be achieved by setting WSGIScriptAlias.

Sugestie

The prefix should start with a /.

Exemplu:

URL_PREFIX = "/translations"

Notă

This setting does not work with Django’s built-in server, you would have to adjust urls.py to contain this prefix.

VCS_BACKENDS

Configuration of available VCS backends.

Notă

Weblate tries to use all supported back-ends you have the tools for.

Sugestie

You can limit choices or add custom VCS back-ends by using this.

VCS_BACKENDS = ("weblate.vcs.git.GitRepository",)

VCS_CLONE_DEPTH

Nou în versiunea 3.10.2.

Configures how deep cloning of repositories Weblate should do.

Notă

Currently this is only supported in Git. By default Weblate does shallow clones of the repositories to make cloning faster and save disk space. Depending on your usage (for example when using custom Add-ons), you might want to increase the depth or turn off shallow clones completely by setting this to 0.

Sugestie

In case you get fatal: protocol error: expected old/new/ref, got 'shallow <commit hash>' error when pushing from Weblate, turn off shallow clones completely by setting:

VCS_CLONE_DEPTH = 0

WEBLATE_ADDONS

List of addons available for use. To use them, they have to be enabled for a given translation component. By default this includes all built-in addons, when extending the list you will probably want to keep existing ones enabled, for example:

WEBLATE_ADDONS = (
  # Built-in addons
  "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
  "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
  "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
  "weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
  "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
  "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
  "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
  "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
  "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
  "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
  "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
  "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
  "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
  "weblate.addons.removal.RemoveComments",
  "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
  "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
  "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
  "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
  # Add-on you want to include
  "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)

Notă

Removing the addon from the list does not uninstall it from the components. Weblate will crash in that case. Please uninstall addon from all components prior to removing it from this list.

WEBLATE_EXPORTERS

Nou în versiunea 4.2.

List of a available exporters offering downloading translations or glossaries in various file formats.

WEBLATE_FORMATS

Nou în versiunea 3.0.

List of file formats available for use.

Notă

The default list already has the common formats.

WEBLATE_GPG_IDENTITY

Nou în versiunea 3.1.

Identity used by Weblate to sign Git commits, for example:

WEBLATE_GPG_IDENTITY = "Weblate <weblate@example.com>"

The Weblate GPG keyring is searched for a matching key (home/.gnupg under DATA_DIR). If not found, a key is generated, please check Signing Git commits with GnuPG for more details.

WEBSITE_REQUIRED

Defines whether Website-ul proiectului has to be specified when creating a project. Turned on by default as that suits public server setups.