Formatul OpenDocument#

Nou în versiunea 4.1.

Conținutul traductibil este extras din fișierele OpenDocument și oferit pentru traducere.

Vezi și

tt:formate/odf

Configurația Weblate#

Tipic Weblate Configurația componentei

Masca de fișier

path/*.odt

Fișier de limbă de bază monolingvă

path/en.odt

Șablon pentru traduceri noi

path/en.odt

Formatul fișierului

OpenDocument file