Formatul OpenDocument

Added in version 4.1.

Conținutul traductibil este extras din fișierele OpenDocument și oferit pentru traducere.

Vezi și

tt:formate/odf

Configurație Weblate

Tipic Weblate Configurația componentei

Mască de fișier

path/*.odt

Fișier de limbă de bază monolingvă

path/en.odt

Șablon pentru traduceri noi

path/en.odt

Format fișier

OpenDocument file