Fișiere HTML#

Nou în versiunea 4.1.

Conținutul traductibil este extras din fișierele HTML și oferit pentru traducere.

Notă

Unlike most other formats, the changes in the translation files will not be imported to Weblate because it can not be done reliably. The source of truth for the translations is Weblate not the translated file.

Vezi și

tt:formate/html

Configurația Weblate#

Tipic Weblate Configurația componentei

Masca de fișier

path/*.html

Fișier de limbă de bază monolingvă

path/en.html

Șablon pentru traduceri noi

path/en.html

Formatul fișierului

HTML file