Interfața de gestionare

Interfața de gestionare oferă setări de administrare în cadrul URL-ului /manage/. Aceasta este disponibilă pentru utilizatorii conectați cu privilegii de administrator, accesibilă cu ajutorul pictogramei cu cheie franceză din dreapta sus:

../_images/support.webp

Acesta include o prezentare generală de bază a Weblate-ului dumneavoastră:

Raport de performanță

This page provides an overview of Weblate configuration and performance status.

Configuration errors indicate issues present in your environment. It covers missing optional dependencies (see Dependențe Python), configuration issues or delayed processing of background tasks (see Sarcini de fundal folosind Celery).

System checks lists possible configuration issues. These can be silenced using SILENCED_SYSTEM_CHECKS, see also Deployment checklist.

Celery queues provides overview of Celery queues. These typically should be close to zero. The same can be obtained on the command line using celery_queues.

System encoding should list UTF-8 encoding in all processes. This needs to be configured in your system, see Locațiile și codificarea sistemului.

Connectivity shows latencies to the database, cache, and Celery. This might be useful to diagnose connectivity issues.

Appearance customization

Added in version 4.4.

Notă

The colors are currently used in both dark and light theme, so be careful when choosing them.

Colors, fonts, and page appearance can be customized here.

If you are looking for more customization, see Personalizarea Weblate.

Interfața de administrare Django

Atenționare

Use with caution as this is a low level interface. You should not need it in most cases as most things are comfortably approachable through Weblate UI or API.

Aici puteți gestiona obiectele stocate în baza de date, cum ar fi utilizatorii, traducerile și alte setări:

../_images/admin.webp

În secțiunea Reports, puteți verifica starea site-ului dumneavoastră, îl puteți ajusta pentru producție sau puteți gestiona cheile SSH utilizate pentru a accesa Accesarea depozitelor.

Gestionați obiectele bazei de date în oricare dintre secțiuni. Cea mai interesantă este probabil Weblate translations, unde puteți gestiona proiecte traductibile, vezi Configurația proiectului și Configurația componentei.

Weblate languages conține definițiile limbilor, explicate mai detaliat în Definiții lingvistice.

Adăugarea unui proiect

Adăugarea unui proiect servește drept container pentru toate componentele. De obicei, creați un proiect pentru o singură piesă de software sau o singură carte (See Configurația proiectului for info on individual parameters):

../_images/add-project.webp

Componente bilingve

După ce ați adăugat un proiect, i se pot adăuga componente de traducere. (See Configurația componentei for info regarding individual parameters):

../_images/add-component.webp

Componente monolingve

Pentru o traducere mai ușoară a acestora, furnizați un fișier șablon care să conțină corespondența dintre ID-urile mesajelor și limba sursă respectivă (usually English). (See Configurația componentei for info regarding individual parameters):

../_images/add-component-mono.webp