Liste de componente

Specificați mai multe liste de componente care să apară ca opțiuni pe tabloul de bord al utilizatorului, din care utilizatorii pot alege una ca vizualizare implicită. Consultați Panou de control pentru a afla mai multe.

Sugestie

Pentru fiecare listă de componente prezentată în tabloul de bord se va prezenta o stare.

Numele și conținutul listelor de componente pot fi specificate în interfața de administrare, în secțiunea Liste de componente. Fiecare listă de componente trebuie să aibă un nume care să fie afișat utilizatorului și un slug care să o reprezinte în URL.

Sugestie

Modificați setările tabloului de bord pentru utilizatorii anonimi din interfața de administrare, modificând ce tablou de bord este prezentat utilizatorilor neautentificați.

Liste automate de componente

Adăugați componentele în listă în mod automat pe baza slug-ului lor prin crearea de reguli Automatic component list assignment.

  • Utile pentru menținerea listelor de componente pentru instalații mari sau în cazul în care doriți să aveți o singură listă de componente cu toate componentele din instalația dumneavoastră Weblate.

Sugestie

Faceți o listă de componente care să conțină toate componentele instalației Weblate.

1. Define Automatic component list assignment with ^.*$ as regular expression in both the project and the component fields, as shown on this image:

Imagine care arată panoul de administrare Weblate cu configurația de mai sus completată.