Client Weblate

Instalare

Weblate Client este livrat separat și include modulul Python. Pentru a utiliza comenzile de mai jos, trebuie să instalați wlc:

pip install wlc

Utilizarea Docker

Clientul Weblate este, de asemenea, disponibil ca o imagine Docker.

Imaginea este publicată pe Docker Hub: https://hub.docker.com/r/weblate/wlc

Instalare:

docker pull weblate/wlc

Containerul Docker utilizează setările implicite ale Weblate și se conectează la API-ul implementat în localhost. URL-ul API și API_KEY pot fi configurate prin intermediul argumentelor acceptate de Weblate.

Comanda de lansare a containerului utilizează următoarea sintaxă:

docker run --rm weblate/wlc [WLC_ARGS]

Exemplu:

docker run --rm weblate/wlc --url https://hosted.weblate.org/api/ list-projects

S-ar putea să doriți să treceți Fișiere de configurare la containerul Docker, cea mai simplă abordare este să adăugați directorul curent ca volum /home/weblate:

docker run --volume $PWD:/home/weblate --rm weblate/wlc show

Noțiuni introductive

Configurația wlc este stocată în ~/.config/weblate (vezi Fișiere de configurare pentru alte locații), vă rugăm să o creați pentru a se potrivi cu mediul dumneavoastră:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Apoi puteți invoca comenzi pe serverul implicit:

wlc ls
wlc commit sandbox/hello-world

Sinopsis

wlc [arguments] <command> [options]

Comenzile indică de fapt ce operațiune trebuie efectuată.

Descriere

Weblate Client este o bibliotecă Python și un utilitar de linie de comandă pentru a gestiona Weblate de la distanță folosind Weblate’s REST API. Utilitarul de linie de comandă poate fi invocat ca wlc și este încorporat în wlc.

Argumente

Programul acceptă următoarele argumente care definesc formatul de ieșire sau instanța Weblate care trebuie utilizată. Acestea trebuie introduse înainte de orice comandă.

--format {csv,json,text,html}

Specificați formatul de ieșire.

--url URL

Specificați URL-ul API. Suprascrie orice valoare găsită în fișierul de configurare, a se vedea Fișiere de configurare. URL-ul trebuie să se termine cu /api/, de exemplu https://hosted.weblate.org/api/.

--key KEY

Specificați cheia de utilizator API care urmează să fie utilizată. Suprascrie orice valoare găsită în fișierul de configurare, a se vedea Fișiere de configurare. Puteți găsi cheia dvs. în profilul vostru pe Weblate.

--config PATH

Suprascrie calea fișierului de configurare, a se vedea Fișiere de configurare.

--config-section SECTION

Suprascrie secțiunea fișierului de configurare în uz, a se vedea Fișiere de configurare.

Comenzi

Sunt disponibile următoarele comenzi:

version

Tipărește versiunea curentă.

list-languages

Listează limbile utilizate în Weblate.

list-projects

Listează proiectele din Weblate.

list-components

Listează componentele din Weblate.

list-translations

Listează traducerile din Weblate.

show

Afișează obiectul Weblate (traducere, componentă sau proiect).

ls

Listează obiectul Weblate (traducere, componentă sau proiect).

commit

Comută modificările efectuate într-un obiect Weblate (traducere, componentă sau proiect).

pull

Atrage modificările din depozitul de la distanță în obiectul Weblate (traducere, componentă sau proiect).

push

Împinge modificările obiectelor Weblate în depozitul la distanță (traducere, componentă sau proiect).

reset

Added in version 0.7: Compatibil începând cu wlc 0.7.

Resetează modificările din obiectul Weblate pentru a se potrivi cu depozitul la distanță (traducere, componentă sau proiect).

cleanup

Added in version 0.9: Compatibil începând cu wlc 0.9.

Îndepărtează orice modificări netrasate într-un obiect Weblate pentru a se potrivi cu depozitul la distanță (traducere, componentă sau proiect).

repo

Afișează starea depozitului pentru un anumit obiect Weblate (traducere, componentă sau proiect).

stats

Afișează statistici detaliate pentru un anumit obiect Weblate (traducere, componentă sau proiect).

lock-status

Added in version 0.5: Suportat de la wlc 0.5.

Afișează starea de blocare.

lock

Added in version 0.5: Suportat de la wlc 0.5.

Blochează componenta de la traducerea ulterioară în Weblate.

unlock

Added in version 0.5: Suportat de la wlc 0.5.

Deblochează traducerea componentei Weblate.

changes

Added in version 0.7: Compatibil începând cu wlc 0.7 și Weblate 2.10.

Afișează modificările pentru un anumit obiect.

download

Added in version 0.7: Compatibil începând cu wlc 0.7.

Descarcă un fișier de traducere.

--convert

Convertește formatul fișierului; dacă nu este specificat, nu are loc nicio conversie pe server, iar fișierul este descărcat ca atare în depozit.

--output

Specifică fișierul în care se salvează ieșirea; dacă nu este specificat, aceasta este imprimată în stdout.

upload

Added in version 0.9: Compatibil începând cu wlc 0.9.

Încarcă un fișier de traducere.

--overwrite

Suprascrieți traducerile existente în momentul încărcării.

--input

Fișier din care se citește conținutul; dacă nu este specificat, se citește din stdin.

--method

Metoda de încărcare care trebuie utilizată, a se vedea Metode de import.

--fuzzy

Procesarea șirurilor fuzzy (marcate pentru editare) (empty, process, approve)

--author-name

Numele autorului, pentru a suprascrie utilizatorul autentificat în prezent

--author-email

E-mailul autorului, pentru a suprascrie utilizatorul autentificat în prezent

Sugestie

Puteți obține informații mai detaliate despre invocarea comenzilor individuale trecând --help, de exemplu: wlc ls --help.

Fișiere de configurare

.weblate, .weblate.ini, weblate.ini

Fișier de configurare pentru fiecare proiect

C:\Users\NAME\AppData\weblate.ini

Fișier de configurare a utilizatorului pe Windows.

~/.config/weblate

Fișier de configurare a utilizatorului

/etc/xdg/weblate

Fișier de configurare la nivel de sistem

Programul urmează specificațiile XDG, astfel încât puteți ajusta plasarea fișierelor de configurare prin variabilele de mediu XDG_CONFIG_HOME sau XDG_CONFIG_DIRS. Pe Windows, directorul APPDATA este locația preferată pentru fișierul de configurare.

Următoarele setări pot fi configurate în secțiunea [weblate] (puteți personaliza acest lucru prin --config-section):

key

API KEY pentru a accesa Weblate.

url

URL-ul serverului API, valoarea implicită este http://127.0.0.1:8000/api/.

translation

Calea către traducerea implicită - componentă sau proiect.

Fișierul de configurare este un fișier INI, de exemplu:

[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
key = APIKEY
translation = weblate/application

În plus, cheile API pot fi stocate în secțiunea [keys]:

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY

Acest lucru vă permite să stocați cheile în setările personale, utilizând în același timp configurația .weblate din depozitul VCS, astfel încât wlc să știe cu ce server trebuie să vorbească.

Exemple

Imprimă versiunea curentă a programului:

$ wlc version
version: 0.1

Enumerați toate proiectele:

$ wlc list-projects
name: Hello
slug: hello
url: http://example.com/api/projects/hello/
web: https://weblate.org/
web_url: http://example.com/projects/hello/

Încărcați fișierul de traducere:

$ wlc upload project/component/language --input /tmp/hello.po

Puteți, de asemenea, să desemnați la ce proiect ar trebui să lucreze wlc:

$ cat .weblate
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
translation = weblate/application

$ wlc show
branch: main
file_format: po
source_language: en
filemask: weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
git_export: https://hosted.weblate.org/git/weblate/application/
license: GPL-3.0+
license_url: https://spdx.org/licenses/GPL-3.0+
name: Application
new_base: weblate/locale/django.pot
project: weblate
repo: git://github.com/WeblateOrg/weblate.git
slug: application
template:
url: https://hosted.weblate.org/api/components/weblate/application/
vcs: git
web_url: https://hosted.weblate.org/projects/weblate/application/

Cu această configurație, este ușor să confirmați modificările în așteptare în proiectul curent:

$ wlc commit