Descărcarea și încărcarea traducerilor

Puteți exporta fișiere dintr-o traducere, să faceți modificări și să le importați din nou. Acest lucru permite să lucrați offline și apoi să îmbinați modificările înapoi în traducerea existentă. Acest lucru funcționează chiar dacă aceasta a fost modificată între timp.

Notă

Opțiunile disponibile pot fi limitate de setările access control <access-control>`.

Descărcarea traducerilor

Din tabloul de bord al proiectului sau al componentei, fișierele traductibile pot fi descărcate din meniul Files.

Prima opțiune este de a descărca fișierul în formatul original, așa cum este stocat în depozit. În acest caz, toate modificările în curs de aplicare în traducere sunt confirmate, iar fișierul actualizat este redat fără nicio conversie.

De asemenea, puteți descărca traducerea convertită într-unul dintre cele mai utilizate formate de localizare. Fișierele convertite vor fi îmbogățite cu datele furnizate în Weblate; cum ar fi context suplimentar, comentarii sau indicatori. Mai multe formate de fișiere sunt disponibile prin intermediul meniului FilesCustomize download:

 • gettext PO (po)

 • XLIFF 1.1 with gettext extensions (xliff)

 • XLIFF 1.1 (xliff11)

 • TermBase eXchange (tbx)

 • Translation Memory eXchange (tmx)

 • gettext MO (only available when translation is using gettext PO) (mo)

 • CSV (csv)

 • Excel Open XML (xlsx)

 • JSON (only available for monolingual translations) (json)

 • JSON nested structure file (only available for monolingual translations) (json-nested)

 • Android String Resource (only available for monolingual translations) (aresource)

 • iOS strings (only available for monolingual translations) (strings)

Sugestie

Conținutul disponibil în fișierele convertite diferă în funcție de caracteristicile formatului de fișier, puteți găsi o prezentare generală în Capabilități ale tipurilor de traducere.

../_images/file-download.webp

Downloading components, categories or projects

Translation files for a component, category or project can be downloaded at once via the Files menu. The download is always served as a ZIP file, and you can choose original or converted formats similarly as in Descărcarea traducerilor.

Încărcarea traducerilor

După ce ați făcut modificările, utilizați Încărcați traducerea din meniul File.

../_images/file-upload.webp

Formate de fișiere acceptate

Orice fișier într-un format de fișier acceptat poate fi încărcat, dar se recomandă totuși utilizarea aceluiași format de fișier ca cel utilizat pentru traducere, altfel este posibil ca unele caracteristici să nu fie traduse corespunzător.

Metode de import

Acestea sunt opțiunile prezentate la încărcarea fișierelor de traducere:

Adăugați ca traducere (translate)

Șirurile importate sunt adăugate ca traduceri la șirurile existente. Acesta este cel mai frecvent caz de utilizare și este comportamentul implicit.

Se utilizează doar traducerile din fișierul încărcat și nu se utilizează conținut suplimentar.

This option is available only if the user has the „Edit strings” permission.

Adăugați ca sugestie (suggest)

Imported strings are added as suggestions. Do this when you want to have your uploaded strings reviewed.

Se utilizează doar traducerile din fișierul încărcat și nu se utilizează conținut suplimentar.

This option is available only if the user has the „Add suggestion” permission.

Add as approved translation (approve)

Imported strings are added as approved translations. Do this when you already reviewed your translations before uploading them.

Se utilizează doar traducerile din fișierul încărcat și nu se utilizează conținut suplimentar.

This option is available only if the user has the „Review strings” permission.

Adăugați ca traducere care necesită editare (fuzzy)

Șirurile de caractere importate sunt adăugate ca traduceri care trebuie editate. Acest lucru poate fi util atunci când doriți ca traducerile să fie utilizate, dar și revizuite.

Se utilizează doar traducerile din fișierul încărcat și nu se utilizează conținut suplimentar.

This option is available only if the user has the „Edit strings” permission.

Înlocuirea fișierului de traducere existent (replace)

Fișierul existent este înlocuit cu un nou conținut. Acest lucru poate duce la pierderea traducerilor existente, utilizați cu prudență.

This option is available only if the user has the „Edit component settings” permission or „Add new string”, „Remove a string” and „Edit strings” permissions.

Actualizarea șirurilor sursă (source)

Actualizează șirurile de caractere sursă în fișierul de traducere bilingv. Acest lucru este similar cu ceea ce face Actualizare fișiere PO pentru a se potrivi cu POT (msgmerge).

This option is available only for some file formats and only if the user has the „Upload translations” permission.

Adăugarea de noi șiruri de caractere (add)

Adaugă noi șiruri de caractere la traducere. Ocolește pe cele care există deja.

În cazul în care doriți atât să adăugați șiruri noi, cât și să actualizați traducerile existente, încărcați fișierul a doua oară cu Adaugați ca traducere.

Din fișierul încărcat se utilizează doar sursa, traducerea și cheia (contextul).

This option is available only with Gestionează șiruri turned on and only if the user has the „Add new string” permission.

Gestionarea conflictelor

Defines how to deal with uploaded strings which are already translated:

Change only untranslated strings (ignore)

Ignore uploaded translations which are already translated.

Change translated strings (replace-translated)

Replace existing translations with uploaded ones, but keep approved ones.

Change translated and approved strings (replace-approved)

Replace existing translations with uploaded ones, including approved ones.

Șiruri de caractere care au nevoie de editare

Există, de asemenea, o opțiune pentru modul de tratare a șirurilor de caractere care trebuie editate în fișierul importat. Astfel de șiruri de caractere pot fi tratate într-unul dintre următoarele trei moduri: „Nu importați”, „Importați ca șir de caractere care necesită editare” sau „Importați ca tradus”.

Suprascrierea autorului

Cu permisiuni de administrator, puteți, de asemenea, să specificați autorul fișierului încărcat. Acest lucru poate fi util în cazul în care ați primit fișierul în alt mod și doriți să îl integrați în traducerile existente, menționând în același timp autorul real.