Licencë

More detailed licensing information is available in the Weblate source code and follows REUSE 3.0 specification.

Copyright © Michal Čihař michal@weblate.org

Ky program është software i lirë; mund ta rishpërndani dhe/ose ndryshoni sipas kushteve të licencës GNU General Public License, siç botohet nga Free Software Foundation; ose versioni 3 i Licencës, ose (në dëshirën tuaj) çfarëdo versioni të mëvonshëm.

Ky program shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje pa as edhe garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Për më tepër hollësi, shihni licencën GNU General Public License.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.