Shtesa

Add-ons provide ways to customize and automate the translation workflow. Admins can add and manage add-ons from the ManageAdd-ons menu of each respective translation project or component. Add-ons can be also installed site-wide in Ndërfaqe administrimi.

Ndihmëz

You can also configure add-ons using API, DEFAULT_ADDONS, or install_addon.

../_images/addons.webp

Built-in add-ons

Përkthim i automatizuar

Add-on ID:

weblate.autotranslate.autotranslate

Formësim:

mode

Mënyrë përkthim i automatizuar

Available choices:

suggest – Add as suggestion

translate – Add as translation

fuzzy – Add as «Needing edit»

filter_type

Filtër kërkimi

Ju lutemi, kini parasysh se përkthimi i krejt vargjeve do të hedhë tej krejt përkthimet ekzistuese.

Available choices:

all – All strings

nottranslated – Untranslated strings

todo – Unfinished strings

fuzzy – Strings marked for edit

check:inconsistent – Failing check: Inconsistent

auto_source

Burim përkthimesh të automatizuar

Available choices:

others – Other translation components

mt – Machine translation

component

Përbërës

Jepni identifikuesin e një përbërësi për t’u përdorur si burim, mbajeni të zbrazët për të përdorur krejt përbërësit në projektin aktual.

engines

Motorë përkthimi nga makina

threshold

Prag vlerësimi

Triggers:

component update, daily

Përkthen automatikisht vargje duke përdorur përkthim nga makina ose nga përbërës të tjerë.

It is triggered:

 • When new strings appear in a component.

 • Once in a month for every component, this can be configured using BACKGROUND_TASKS.

CDN përkthimesh JavaScript

Shtuar në versionin 4.2.

Add-on ID:

weblate.cdn.cdnjs

Formësim:

threshold

Prag përkthimi

Prag për përfshirje përkthimesh.

css_selector

Përzgjedhës CSS

Përzgjedhës CSS për të pikasur elementë të përkthyeshëm.

cookie_name

Emër për cookie-n e gjuhës

Emër për cookie-n e cila depoziton parapëlqim gjuhe.

files

Përfto vargje prej kartelash HTML

Listë e emrave të kartelave në depon e tanishme ose URL-ra të largëta që duhen kontrolluar për vargje të përkthyeshëm.

Triggers:

daily, repository post-commit, repository post-update

Boton përkthime te një rrjet shpërndarjeje lënde për përdorim në përkthime JavaScript-i ose HTML-je.

Can be used to localize static HTML pages, or to load localization in the JavaScript code.

Generates a unique URL for your component you can include in HTML pages to localize them. See Translating HTML and JavaScript using Weblate CDN for more details.

Shënim

This add-on requires additional configuration on the Weblate server. LOCALIZE_CDN_PATH configures where generated files will be written (on a filesystem), and LOCALIZE_CDN_URL defines where they will be served (URL). Serving of the files is not done by Weblate and has to be set up externally (typically using a CDN service).

This add-on is configured on Hosted Weblate and serves the files via https://weblate-cdn.com/.

Hiqni vargje të zbrazët

Shtuar në versionin 4.4.

Add-on ID:

weblate.cleanup.blank

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository post-commit, repository post-update

Heq nga kartelat e përkthimit vargje pa përkthim.

Use this to not have any empty strings in translation files (for example if your localization library displays them as missing instead of falling back to the source string).

Spastro kartela përkthimi

Add-on ID:

weblate.cleanup.generic

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository pre-commit, repository post-update

Përditësoni krejt kartelat e përkthimit që të përputhen me kartelën bazë njëgjuhëshe. Për shumicën e formateve të kartelave, kjo do të thotë heqje zërash të ndenjur përkthimi, që s’janë më të pranishëm te kartela bazë.

Shtoni gjuhë që mungojnë

Add-on ID:

weblate.consistency.languages

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

daily, repository post-add

Siguron përdorimin e një grupi të qëndrueshëm gjuhë për krejt përbërësit brenda një projekti.

Missing languages are checked once every 24 hours, and when new languages are added in Weblate.

Unlike most others, this add-on affects the whole project.

Ndihmëz

Auto-translate the newly added strings with Përkthim i automatizuar.

Pikasje përbërësish

Add-on ID:

weblate.discovery.discovery

Formësim:

match

Shprehje e rregullt kundrejt të cilës duhen kërkuar përputhje te kartela përkthimi

file_format

Format kartelash

name_template

Përshtatni emrin e përbërësit

base_file_template

Përcaktoni emër kartele bazë njëgjuhëshe

Për kartela përkthimi dygjuhëshe, lëreni të zbrazët.

new_base_template

Përcaktoni kartelën bazë për përkthime të reja

Emër kartele i kartelës së përdorur për krijim përkthimesh të reja. Për gettext zgjidhni kartelë .pot.

intermediate_template

Kartelë gjuhe ndërmjetëse

Emër kartele për kartelë ndërmjetëse përkthimi. Në më të shumtën e rasteve kjo është kartela përkthim e furnizuar nga zhvilluesit dhe përdoret gjatë krijimit të vargjeve faktike burim.

language_regex

Filtër gjuhësh

Shprehje e rregullt kundrejt së cilës të filtrohen kartela përkthimi, kur skanohet për maskë kartelash.

copy_addons

Klono shtesa prej përbërësit kryesor te të reja të sapokrijuara

remove

Hiq përbërës për kartela që s’ekzistojnë

confirm

Ripohoj se përputhjet më sipër duken të sakta

Triggers:

repository post-update

Shton ose heq automatikisht përbërës projekti, bazuar te ndryshime kartelash nën sistem kontrolli versionesh.

The matching is done using regular expressions enabling complex configuration, but some knowledge is required to do so. Some examples for common use cases can be found in the add-on help section.

Shprehja e rregullt për të cilën duhet kërkuar përputhje në kartela përkthimi duhet të përmbajë dy grupe të emërtuar, për përputhje me përbërës dhe gjuhë. Krejt grupet e emërtuar te shprehja e rregullt mund të përdoren si ndryshore te fushat e gjedhes.

You can use Django template markup in all filename fields, for example:

{{ component }}

Përputhje emri kartele përbërësi

{{ component|title }}

Emër kartele përbërësi me shkronjën e parë të madhe

{{ path }}: {{ component }}

Custom match group from the regular expression

Once you hit Save, a preview of matching components will be presented, from where you can check whether the configuration actually matches your needs:

../_images/addon-discovery.webp

Component discovery examples

One folder per language

Një dosje për gjuhë, që përmban kartela përkthimi për përbërësit.

Shprehje e rregullt:

(?P<language>[^/.]*)/(?P<component>[^/]*)\.po

Kartela me përputhje:
 • cs/application.po

 • cs/website.po

 • de/application.po

 • de/website.po

Gettext locales layout

Strukturë e zakonshme për depozitim kartelash PO gettext.

Shprehje e rregullt:

locale/(?P<language>[^/.]*)/LC_MESSAGES/(?P<component>[^/]*)\.po

Kartela me përputhje:
 • locale/cs/LC_MESSAGES/application.po

 • locale/cs/LC_MESSAGES/website.po

 • locale/de/LC_MESSAGES/application.po

 • locale/de/LC_MESSAGES/website.po

Complex filenames

Përdorim si i emrit të përbërësit, ashtu edhe i gjuhës, brenda emri kartele.

Shprehje e rregullt:

src/locale/(?P<component>[^/]*)\.(?P<language>[^/.]*)\.po

Kartela me përputhje:
 • src/locale/application.cs.po

 • src/locale/website.cs.po

 • src/locale/application.de.po

 • src/locale/website.de.po

Repeated language code

Përdorim gjuhe si në shteg, ashtu edhe në emër kartele.

Shprehje e rregullt:

locale/(?P<language>[^/.]*)/(?P<component>[^/]*)/(?P=language)\.po

Kartela me përputhje:
 • locale/cs/application/cs.po

 • locale/cs/website/cs.po

 • locale/de/application/de.po

 • locale/de/website/de.po

Split Android strings

Vargje burimesh Android, ndarë në disa kartela.

Shprehje e rregullt:

res/values-(?P<language>[^/.]*)/strings-(?P<component>[^/]*)\.xml

Kartela me përputhje:
 • res/values-cs/strings-about.xml

 • res/values-cs/strings-help.xml

 • res/values-de/strings-about.xml

 • res/values-de/strings-help.xml

Matching multiple paths

Projekt Maven me shumë module, me përkthime vetish Java.

Shprehje e rregullt:

(?P<originalHierarchy>.+/)(?P<component>[^/]*)/src/main/resources/ApplicationResources_(?P<language>[^/.]*)\.properties

Emër përbërësi:

{{ originalHierarchy }}: {{ component }}

Kartela me përputhje:
 • parent/module1/submodule/src/main/resources/ApplicationResources_fr.properties

 • parent/module1/submodule/src/main/resources/ApplicationResource_es.properties

 • parent/module2/src/main/resources/ApplicationResource_de.properties

 • parent/module2/src/main/resources/ApplicationResource_ro.properties

Ndihmëz

Component discovery add-on uses URL të brendshme Weblate. It’s a convenient way to share VCS setup between multiple components. Linked components use the local repository of the main component set up by filling weblate://project/main-component into the Depo kodi burim field (in ManageSettingsVersion control system) of each respective component. This saves time with configuration and system resources too.

Përpunim në masë

Add-on ID:

weblate.flags.bulk

Formësim:

q

Kërkesë

state

Gjendje për t’u caktuar

Available choices:

-1 – Do not change

10 – Needs editing

20 – Translated

30 – Approved

add_flags

Flamurka përkthimi për shtim

remove_flags

Flamurka përkthimi për heqje

add_labels

Etiketa për shtim

remove_labels

Etiketa për heqje

Triggers:

component update

Përpunim në masë vargjesh shenjash, etiketash ose gjendjesh.

Automate labeling by starting out with the search query NOT has:label and add labels till all strings have all required labels. Other automated operations for Weblate metadata can also be done.

Shembuj:

Label new strings automatically

Search query

NOT has:label

Etiketa për shtim

recent

Marking all Kartela tejtëdhënash shitoreje aplikacionesh changelog strings read-only

Search query

language:en AND key:changelogs/

Flamurka përkthimi për shtim

read-only

Vëru shenjë përkthimeve të pandryshuara si “Lyp përditësim”

Add-on ID:

weblate.flags.same_edit

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

unit post-create

Kurdo që importohet një varg i ri i përkthyeshëm nga VCS-ja dhe përputhet me vargun burim, në Weblate i vihet shenjë si një që ka nevojë të përpunohet. Kjo është veçanërisht e dobishme për formate kartelash që përfshijnë vargje burim për vargjet e papërkthyer.

Ndihmëz

You might also want to tighthen the Përkthim i pandryshuar check by adding strict-same flag to Flamurka përkthimi.

Shihni edhe

Translation states

Vëru shenjë vargjeve të reja burim si “Lyp përditësim”

Add-on ID:

weblate.flags.source_edit

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

unit post-create

Kurdo që importohet një varg i ri burim nga VCS-ja, në Weblate i vihet shenjë si “Lyp përpunim”. Në këtë mënyrë mund të filtroni lehtësisht dhe përpunoni vargje burim shkruar nga zhvilluesit.

Shihni edhe

Translation states

Vëru shenjë përkthimeve të reja si “Lyp përditësim”

Add-on ID:

weblate.flags.target_edit

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

unit post-create

Kurdo që importohet një varg i ri i përkthyeshëm nga VCS-ja, në Weblate i vihet shenjë si “Lyp përpunim”. Në këtë mënyrë mund të filtroni lehtësisht dhe përpunoni vargje të përkthyeshëm krijuar nga zhvilluesit.

Shihni edhe

Translation states

Plotëso vargje vetëm për lexim me burimin

Shtuar në versionin 4.18.

Add-on ID:

weblate.generate.fill_read_only

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

component update, daily

Plotëson përkthimin e vargjeve “vetëm për lexim” me vargun burim.

Prodhues statistikash

Add-on ID:

weblate.generate.generate

Formësim:

filename

Emër i kartelës së prodhuar

template

Lëndë e kartelës së prodhuar

Triggers:

repository pre-commit

Prodhon një kartelë që përmban të dhëna të hollësishme rreth gjendjes së përkthimit.

Mund të përdorni gjedhe Django si për emër përbërësi, ashtu edhe për lëndë, për një përshkrim të hollësishëm të sintaksës Markup, shihni Template markup.

For example generating a summary file for each translation:

Emër i kartelës së prodhuar

locale/{{ language_code }}.json

Lëndë
{
  "language": "{{ language_code }}",
  "strings": "{{ stats.all }}",
  "translated": "{{ stats.translated }}",
  "last_changed": "{{ stats.last_changed }}",
  "last_author": "{{ stats.last_author }}",
}

Shihni edhe

Template markup

Plotëso paraprakisht përkthimin me burimin

Shtuar në versionin 4.11.

Add-on ID:

weblate.generate.prefill

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

component update, daily

Mbush vargjet e përkthimit me vargun burim.

All untranslated strings in the component will be filled with the source string, and marked as needing edit. Use this when you can not have empty strings in the translation files.

Prodhim pseudovendoreje

Shtuar në versionin 4.5.

Add-on ID:

weblate.generate.pseudolocale

Formësim:

source

Vargjet e burimit

target

Përkthimi i synuar

Krejt vargjet në këtë përkthim do të mbishkruhen

prefix

Parashtesë vargjesh e fiksuar

var_prefix

Parashtesë vargjesh e ndryshueshme

suffix

Prapashtesë vargjesh e fiksuar

var_suffix

Prapashtesë vargjesh e ndryshueshme

var_multiplier

Shumëfish i pjesës së ndryshores

Sa herë të përsëritet pjesa e ndryshores, në varësi të gjatësisë së vargut burim.

include_readonly

Përfshi vargje vetëm për lexim

Triggers:

component update, daily

Prodhon një përkthim duke shtuar automatikisht parashtesë dhe prapashtesë te vargjet burim.

Pseudolocales are useful to find strings that are not prepared for localization. This is done by altering all translatable source strings to make it easy to spot unaltered strings when running the application in the pseudolocale language.

Finding strings whose localized counterparts might not fit the layout is also possible.

Using the variable parts makes it possible to look for strings which might not fit into the user interface after the localization - it extends the text based on the source string length. The variable parts are repeated by length of the text multiplied by the multiplier. For example Hello world with variable suffix _ and variable multiplier of 1 becomes Hello world___________ - the suffix is repeated once for each character in the source string.

Vargjet do të prodhohen duke përkthyer rregullsinë vijuese:

Fixed string prefix Variable string prefix Source string Variable string suffix Fixed string suffix

Ndihmëz

You can use real languages for testing, but there are dedicated pseudolocales available in Weblate - en_XA and ar_XB.

Ndihmëz

You can use this add-on to start translation to a new locale of an existing language or similar language. Once you add the translation to the component, follow to the add-on. Example: If you have fr and want to start fr_CA translation, simply set fr as the source, fr_CA as the target, and leave the prefix and suffix blank.

Uninstall the add-on once you have the new translation filled to prevent Weblate from changing the translations made after the copying.

Kontribues në koment

Add-on ID:

weblate.gettext.authors

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository pre-commit

Përditëson pjesën e komentit te kryet e kartelës PO, për të përfshirë emrat e kontribuesve dhe vite kontributi.

The PO file header will look like this:

# Michal Čihař <michal@weblate.org>, 2012, 2018, 2019, 2020.
# Pavel Borecki <pavel@example.com>, 2018, 2019.
# Filip Hron <filip@example.com>, 2018, 2019.
# anonymous <noreply@weblate.org>, 2019.

Përditësoni ndryshoren ALL_LINGUAS te kartela «configure»

Add-on ID:

weblate.gettext.configure

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository post-add, daily

Updates the ALL_LINGUAS variable in configure, configure.in or any configure.ac files, when a new translation is added.

Përshtatni përfundimin e gettext-it

Add-on ID:

weblate.gettext.customize

Formësim:

width

Mbështjellje rreshtash të gjatë

Si parazgjedhje, gettext-i i mbështjell rreshtat kur mbërrihet në 77 shenja dhe rreshta të rinj. Me parametrin --no-wrap, mbështjellja kryhet vetëm në rreshta të rinj.

Available choices:

77 – Wrap lines at 77 characters and at newlines (xgettext default)

65535 – Only wrap lines at newlines (like ‹xgettext –no-wrap›)

-1 – No line wrapping

Triggers:

storage post-load

Lejon përshtatje të llojit të përfundimeve nga gettext-i, për shembull, mbështjellje rreshtash.

Ofron mundësitë vijuese:

 • Mbështill rreshtat pas 77 shenjash dhe në rreshta të rinj

 • Mbështill rreshtat vetëm në rreshta të rinj

 • Pa mbështjellje rreshtash

Shënim

By default gettext wraps lines at 77 characters and at newlines. With the --no-wrap parameter, wrapping is only done at newlines.

Përditëso kartelën LINGUAS

Add-on ID:

weblate.gettext.linguas

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository post-add, daily

Përditëson kartelën LINGUAS kur shtohet një përkthim i ri.

Prodho kartela MO

Add-on ID:

weblate.gettext.mo

Formësim:

path

Shteg për te kartela MO e prodhuar

Nëse s’është përcaktuar, do të përdoret vendndodhja e kartelës PO.

fuzzy

Përfshi vargje që lypin përpunim

Vargjet që lypin përpunim (të turbullt) zakonisht s’janë gati për t’u përdorur si përkthime.

Triggers:

repository pre-commit

Prodhon automatikisht një kartelë MO për çdo kartelë PO të ndryshuar.

The location of the generated MO file can be customized and the field for it uses Template markup.

Shënim

If a translation is removed, its PO file will be deleted from the repository, but the MO file generated by this add-on will not. The MO file must be removed from the upstream manually.

Përditësoni kartela PO, që të përputhen me POT (msgmerge)

Add-on ID:

weblate.gettext.msgmerge

Formësim:

previous

Mbaji msgid-e të mëparshëm të vargjeve të përkthyer

no_location

Hiq vendndodhje vargjesh të përkthyer

fuzzy

Përdor përputhje të turbullt

Triggers:

repository post-update

Updates all PO files (as configured by Maskë kartele) to match the POT file (as configured by Gjedhe për përkthime të reja) using msgmerge.

Triggered whenever new changes are pulled from the upstream repository. Most msgmerge command-line options can be set up through the add-on configuration.

Kryej «squash» për depozitime Git

Add-on ID:

weblate.git.squash

Formësim:

squash

Ngjeshje parashtrimesh

Available choices:

all – All commits into one

language – Per language

file – Per file

author – Per author

append_trailers

Append trailers to squashed commit message

Rreshtat mbyllës janë rreshta që duken të ngjashëm me krye RFC 822 email-esh, në fund të pjesës që ndryshe do të ishte në formë të lirë, te një mesazh depozitimi, bie fjala, “Me bashkëautorësinë e: …”.

commit_message

Mesazh depozitimi

Do të përdoret ky mesazh parashtrimi, në vend se mesazhet e kombinuar të parashtrimit prej parashtrimesh të ngjeshur.

Triggers:

repository post-commit

Kryej «squash» për depozitime Git, përpara kryerjes së push-it për ndryshimet.

Git commits can be squashed prior to pushing changes in one of the following modes:

 • Krejt depozitimet në një të tilli

 • Për gjuhë

 • Për kartelë

 • Për autor

Mesazhet origjinale të depozitimeve mbahen, por autorësia humb, veç në qoftë përzgjedhur Për autor, ose mesazhi i depozitimit është përshtatur për ta përmbajtur atë.

The original commit messages can optionally be overridden with a custom commit message.

Trailers (commit lines like Co-authored-by: ) can optionally be removed from the original commit messages and appended to the end of the squashed commit message. This also generates proper Co-authored-by: credit for every translator.

Përshtatni përfundim JSON-i

Add-on ID:

weblate.json.customize

Formësim:

sort_keys

Rendit kyçe JSON

indent

Hapësirë kryeradhe JSON

style

Stil hapësirash kryeradhe JSON

Available choices:

spaces – Spaces

tabs – Tabs

Triggers:

storage post-load

Lejon përshtatje të sjelljes së JSON-it për përfundimet, për shembull, lidhur me shmangie kryeradhe ose renditje.

Formaton kartelën e vetive Java

Add-on ID:

weblate.properties.sort

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository pre-commit

Formaton dhe rendit kartelën e vetive Java.

 • Consolidates newlines to Unix ones.

 • Uppercase formatting of Unicode escape sequences (in case they are present).

 • Strips blank lines and comments.

 • Sorts the strings by the keys.

 • Drops duplicate strings.

Heqje komentesh të vjetruar

Add-on ID:

weblate.removal.comments

Formësim:

age

Ditë për t’u mbajtur

Triggers:

daily

Caktoni kohë për heqje komentesh.

This can be useful to remove old comments which might have become outdated. Use with care as comments getting old does not mean they have lost their importance.

Heqje sugjerimesh të vjetruar

Add-on ID:

weblate.removal.suggestions

Formësim:

age

Ditë për t’u mbajtur

votes

Prag votimi

Prag për heqje. Kjo fushë s’do të ketë efekt kur votimi është i çaktivizuar.

Triggers:

daily

Caktoni kohë për heqje sugjerimesh.

Can be very useful in connection with suggestion voting (see Peer review) to remove suggestions which don’t receive enough positive votes in a given timeframe.

Përditësoni kartela RESX

Add-on ID:

weblate.resx.update

Formësim:

This add-on has no configuration.

Triggers:

repository post-update

Përditëso krejt kartelat e përkthimit për t’i përputhur me kartelën bazë njëgjuhëshe të upstream-it. Kartelat e papërdorura hiqen, dhe të rejat shtohen si kopje të vargjeve burim.

Ndihmëz

Use Spastro kartela përkthimi if you only want to remove stale translation keys.

Përshtatni përfundim XML

Shtuar në versionin 4.15.

Add-on ID:

weblate.xml.customize

Formësim:

closing_tags

Përfshi etiketë mbyllëse për etiketa XML të zbrazëta

Triggers:

storage post-load

Lejon përshtatje të sjelljes së XML-së për përfundimet, për shembull, etiketa përmbyllëse.

Përshtatni përfundim YAML

Add-on ID:

weblate.yaml.customize

Formësim:

indent

Hapësirë kryeradhe YAML

width

Mbështjellje rreshtash të gjatë

Available choices:

80 – Wrap lines at 80 chars

100 – Wrap lines at 100 chars

120 – Wrap lines at 120 chars

180 – Wrap lines at 180 chars

65535 – No line wrapping

line_break

Ndërprerje rreshtash

Available choices:

dos – DOS (\r\n)

unix – UNIX (\n)

mac – MAC (\r)

Triggers:

storage post-load

Lejon përshtatje të sjelljes së YAML-it për përfundimet, për shembull, lidhur me gjatësi rreshti ose rreshta të rinj.

Customizing list of add-ons

The list of add-ons is configured by WEBLATE_ADDONS. To add another add-on, simply include the absolute class name in this setting.

Writing add-on

You can write your own add-ons too, create a subclass of weblate.addons.base.BaseAddon to define the add-on metadata, and then implement a callback to do the processing.

Shihni edhe

Developing add-ons

Executing scripts from add-on

Add-ons can also be used to execute external scripts. This used to be integrated in Weblate, but now you have to write some code to wrap your script with an add-on.

# Copyright © Michal Čihař <michal@weblate.org>
#
# SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later

"""Example pre commit script."""

from django.utils.translation import gettext_lazy

from weblate.addons.events import AddonEvent
from weblate.addons.scripts import BaseScriptAddon


class ExamplePreAddon(BaseScriptAddon):
  # Event used to trigger the script
  events = (AddonEvent.EVENT_PRE_COMMIT,)
  # Name of the addon, has to be unique
  name = "weblate.example.pre"
  # Verbose name and long description
  verbose = gettext_lazy("Execute script before commit")
  description = gettext_lazy("This add-on executes a script.")

  # Script to execute
  script = "/bin/true"
  # File to add in commit (for pre commit event)
  # does not have to be set
  add_file = "po/{{ language_code }}.po"

For installation instructions see Custom quality checks, add-ons and auto-fixes.

The script is executed with the current directory set to the root of the VCS repository for any given component.

Additionally, the following environment variables are available:

WL_VCS

Sistem kontrolli versionesh i përdorur.

WL_REPO

Upstream repository URL.

WL_PATH

Shteg absolut për te depo VCS.

WL_BRANCH

Repository branch configured in the current component.

WL_FILEMASK

File mask for current component.

WL_TEMPLATE

Filename of template for monolingual translations (can be empty).

WL_NEW_BASE

Filename of the file used for creating new translations (can be empty).

WL_FILE_FORMAT

File format used in current component.

WL_LANGUAGE

Language of currently processed translation (not available for component-level hooks).

WL_PREVIOUS_HEAD

Previous HEAD after update (only available after running the post-update hook).

WL_COMPONENT_SLUG

Identifikues përbërësi i përdorur për të ndërtuar URL-në.

WL_PROJECT_SLUG

Identifikues projekti i përdorur për të ndërtuar URL-në.

WL_COMPONENT_NAME

Emër përbërësi.

WL_PROJECT_NAME

Emër projekti.

WL_COMPONENT_URL

URL përbërësi.

WL_ENGAGE_URL

Project engage URL.

Post-update repository processing

Can be used to update translation files when the VCS upstream source changes. To achieve this, please remember Weblate only sees files committed to the VCS, so you need to commit changes as a part of the script.

For example with Gulp you can do it using following code:

#! /bin/sh
gulp --gulpfile gulp-i18n-extract.js
git commit -m 'Update source strings' src/languages/en.lang.json

Pre-commit processing of translations

Use the commit script to automatically change a translation before it is committed to the repository.

It is passed as a single parameter consisting of the filename of a current translation.