Përkthime Joomla#

Format i brendshëm Joomla për përkthime.

Joomla translations are usually used as monolingual translations.

Shembull kartele:

HELLO="Ahoj "_QQ_"světe"_QQ_"!\n"
ORANGUTAN="Orangutan má %d banán.\n"
TRY="Zkus Weblate na <https://demo.weblate.org/>!\n"
THANKS="Děkujeme za použití Weblate."

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

language/*/com_foobar.ini

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

language/en-GB/com_foobar.ini

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Kartelë Përkthimi Joomla