Kartela titrash

Weblate can translate various subtitle files:

  • Kartelë titrash SubRip (*.srt)

  • Kartelë titrash MicroDVD (*.sub)

  • Advanced Substation Alpha subtitles file (*.ass)

  • Kartelë titrash SubStation Alpha (*.ssa)

Shihni edhe

Subtitles

Formësim Weblate-i

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

path/*.srt

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

path/en.srt

Gjedhe për përkthime të reja

path/en.srt

Format kartelash

Kartelë titrash SubRip