Përkthime INI#

Të reja në versionin 4.1.

INI file format for translations. Weblate currently supports several variants of JSON translations:

INI translations are usually used as monolingual translations.

Shënim

Weblate only extracts keys from sections within an INI file. In case your INI file lacks sections, you might want to use Përkthime Joomla or Veti Java instead.

Shembull kartele:

[weblate]
hello=Ahoj "světe"!\n
orangutan=Orangutan má %d banán.\n
try=Zkus Weblate na <https://demo.weblate.org/>!\n
thanks=Děkujeme za použití Weblate.

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

language/*.ini

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

language/en.ini

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Kartelë INI