Yapılandırma

Tüm ayarlar settings.py dosyasında (Django için her zamanki gibi) tutulur.

Not

Bu ayarlardan herhangi birini değiştirdikten sonra, Weblate WSGI ve Celery işlemlerinin ikisini de yeniden başlatmanız gerekir.

mod_wsgi olarak çalıştırılması durumunda, yapılandırmayı yeniden yüklemek için Apache sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir.

Ayrıca bakınız

Django yapılandırma parametreleri için Django belgelerine bakabilirsiniz.

ADMINS_CONTACT

İletişim formu e-postalarının nereye gönderileceğini yapılandırır. Yapılandırılmamışsa, ADMINS seçeneğindeki e-posta adresleri kullanılır.

Bunu e-posta adresleri listesi olarak yapılandırın:

ADMINS_CONTACT = ["admin@example.com", "support@example.com"]

Ayrıca bakınız

CONTACT_FORM, ADMINS

AKISMET_API_KEY

Weblate, istenmeyen ileti olarak gelen anonim önerileri denetlemek için Akismet kullanabilir. Bir API anahtarı satın almak ve bunu bir siteyle ilişkilendirmek için ‘akismet.com <https://akismet.com/>`_ adresine bakabilirsiniz.

ANONYMOUS_USER_NAME

Oturum açmamış kullanıcılar için kullanıcı adı.

Ayrıca bakınız

Erişim denetimi

AUDITLOG_EXPIRY

Weblate denetim günlüklerinin tutulacağı gün sayısı (hesap etkinliği ile ilgili bilgileri içeren).

Varsayılan değer: 180 gün.

AUTH_LOCK_ATTEMPTS

Hız sınırlaması uygulanmadan önce başarısız olmasına izin verilecek en fazla kimlik doğrulama girişimi sayısı.

Bu seçenek şu anda şu konumlarda uygulanmaktadır:

 • Oturum aç. Hesap parolasını silerek kullanıcının yeni bir parola isteği yapmadan oturum açmasını engeller.

 • Parola sıfırlama. Çok fazla parola sıfırlama girişimi ile istenmeyen trafik oluşturan kullanıcılara yeni e-posta gönderilmesini engeller.

Varsayılan değer: 10.

Ayrıca bakınız

Hızı sınırlamak

AUTO_UPDATE

Tüm depoları günlük olarak günceller.

İpucu

Weblate depolarını kendiliğinden güncellemek için Bildirim kancaları kullanmıyorsanız yararlıdır.

Not

Geriye dönük uyumluluk için açma/kapama seçenekleri dizge seçimine ek olarak bulunur.

Seçenekler:

"none"

Günlük güncelleme yapılmaz.

"remote" ayrıca False

Yalnızca uzak tarafı günceller.

"full" ayrıca True

Uzak tarafı günceller ve çalışan kopya ile birleştirir.

Not

Bunun için Celery ile arka plan görevlerini kullanmak çalışıyor olmalıdır. Yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

AVATAR_URL_PREFIX

Avatar adreslerini şu biçimde oluşturmak için ön ek: ${AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${PARAMS}. Şu hizmetlerin çalıştığı biliniyor:

Gravatar (varsayılan), https://gravatar.com/ üzerinden

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.gravatar.com/'

Libravatar, https://www.libravatar.org/ üzerinden

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.libravatar.org/'

AUTH_TOKEN_VALID

Kimlik doğrulama belirtecinin ve parola sıfırlama e-postalarındaki geçici parolanın geçerli olacağı süre. Varsayılan değer: 172800 saniye (2 gün).

AUTH_PASSWORD_DAYS

Bir kullanıcının daha önce kullandığı bir parolayı yeniden kullanabilmesi için geçmesi gereken gün sayısı.

Bu işlem denetim günlüğü ile yapılır. AUDITLOG_EXPIRY seçeneğinin değeri en az bu değer ile aynı olmalıdır.

Not

Weblate 2.15 sürümünden önce yapılan parola değişiklikleri bu ilkede dikkate alınmaz.

Varsayılan değer: 180 gün.

AUTOFIX_LIST

Bir çeviri kaydedilirken uygulanacak kendiliğinden düzeltmelerin listesi.

Not

Kendiliğinden düzeltme arayüzünü uygulayan Python sınıfının tam yolunu belirtin.

Kullanılabilecek düzeltmeler:

weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace

Çevirinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaynak ile eşleştirir.

weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis

Kaynakta üç nokta karakteri (…) varsa çevirinin sonundaki üç ayrı noktayı (…) değiştirir.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace

Kaynakta bulunmuyorsa çevirideki sıfır genişlikli boşluk karakterlerini kaldırır.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars

Kaynakta bulunmuyorsa denetim karakterlerini kaldırır.

weblate.trans.autofixes.chars.DevanagariDanda

Bangla yazımında cümle sonundaki noktayı Devanagari Danda karakteri ile değiştirir.

weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML

Güvenli olmayan HTML kod imlerini safe-html olarak imlenmiş çevirilerden kaldırır (ayrıntılı bilgi almak için: Güvenli olmayan HTML).

Hangilerinin kullanılacağını seçebilirsiniz:

AUTOFIX_LIST = (
  "weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
  "weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
)

BACKGROUND_TASKS

Added in version 4.5.2.

Bir bileşen için uzun bakım görevlerinin tetiklenme sıklığını belirtir.

Şu anda bunun denetlediği:

Olası seçenekler:

 • aylık (varsayılan)

 • weekly

 • daily

 • never

Not

Weblate üzerinde binlerce bileşen bulunuyorsa sıklığın artırılması önerilmez.

BASIC_LANGUAGES

Added in version 4.4.

Kullanıcılara yeni çeviriye başlamaları için sunulacak dillerin listesi. Belirtilmediğinde, yaygın olarak kullanılan tüm dilleri içeren, ancak ülkeye özgü lehçeleri olmayan bir iç liste kullanılır.

Bu seçenek, yalnızca yetki verilmemiş kullanıcıların istenmeyen diller eklemesini engeller. Proje yöneticilerine Weblate üzerinde tanımlanmış dillerin tümü sunulur.

Not

Bu seçenek, Weblate üzerinde yeni diller tanımlamaz, yalnızca veri tabanında var olan dilleri süzer.

Örnek:

BASIC_LANGUAGES = {"cs", "it", "ja", "en"}

Ayrıca bakınız

Dil tanımları

BORG_EXTRA_ARGS

Added in version 4.9.

İç yedeklemeler tetiklendiğinde borg create komutuna ek parametreler iletebilirsiniz.

Örnek:

BORG_EXTRA_ARGS = ["--exclude", "vcs/"]

CACHE_DIR

Added in version 4.16.

Weblate ön bellek dosyalarının tutulacağı klasör. Varsayılan olarak DATA_DIR içindeki cache alt klasörü kullanılır.

DATA_DIR bir ağ dosya sisteminde bulunuyorsa bunu yerel ya da geçici bir dosya sistemi olarak değiştirin.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

Genellikle aşağıdaki alt klasörler de bulunur:

fonts

font-config cache for Yazı tiplerini yönetmek.

avatar

Ön belleğe alınmış avatarlar. Ayrıntılı bilgi almak için: Avatarlar.

static

Durağan Django dosyalarının varsayılan konumu STATIC_ROOT tarafından belirlenir. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`static-files’.

tesseract

Dizgeler için görsel bağlam için karakter tanıma verileri.

CSP_SCRIPT_SRC, CSP_IMG_SRC, CSP_CONNECT_SRC, CSP_STYLE_SRC, CSP_FONT_SRC

Weblate için Content-Security-Policy üst bilgisini özelleştirin. Üst bilgi, kullanıma alınmış üçüncü taraf hizmetlerinin (Matomo, Google Analytics, Sentry, …) bütünleştirmelerine göre kendiliğinden oluşturulur.

Tüm bunlar varsayılan olarak boş listedir.

Örnek:

# Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]

CHECK_LIST

Bir çeviride yapılacak hata denetimlerinin listesi.

Not

Denetim arayüzünü uygulayan Python sınıfının tam yolunu yazın.

Denetim listesini, isteğinize göre ayarlayın.

Tüm iç Kalite denetimleri varsayılan olarak açıktır ve buradan bu ayarları değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, kullanılabilecek değerler Örnek yapılandırma dosyası içinde yorum karakteri kaldırılmış satırlar biçiminde bulunurlar. Her yeni Weblate sürümünde yeni denetimler eklenir.

Tüm denetimleri kapatabilirsiniz:

CHECK_LIST = ()

Yalnızca birkaçını açabilirsiniz:

CHECK_LIST = (
  "weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
)

Not

Bu ayarın değiştirilmesi yalnızca yeni değiştirilen çevirileri etkiler. Var olan denetimlerin veri tabanında tutulması sürdürülür. Değişiklikleri kaydedilmiş çevirilere de uygulamak için updatechecks komutunu yürütün.

COMMENT_CLEANUP_DAYS

Belirli günden sonra yorumları siler. Varsayılan değer: Yok. Yani bir silme işlemi yapılmaz.

COMMIT_PENDING_HOURS

Bekleyen değişikliklerin gönderilmesi ile arka plan görevi tarafından işlenmesi arasındaki saat sayısı.

CONTACT_FORM

Added in version 4.6.

İletişim formu e-postalarının nasıl gönderileceğini yapılandırır. E-posta ayarlarınıza uygun bir yapılandırma seçin.

"reply-to"

Gönderici Yanıt olarak kullanılır. Varsayılan davranış budur.

"from"

Gönderici Kimden olarak kullanılır. E-posta sunucunuz bu tür e-postaların gönderilmesine izin vermelidir.

Ayrıca bakınız

ADMINS_CONTACT

DATA_DIR

Weblate klasöründe tüm veriler bulunur. Sürüm denetimi sistemi depo bağlantılarını, tam metin dizinini ve dış araçlar için çeşitli yapılandırma dosyalarını içerir.

Genellikle aşağıdaki alt klasörler de bulunur:

home

Betikleri çağırmak için kullanılan giriş klasörü.

ssh

SSH anahtarları ve yapılandırması.

media

Django ortam dosyalarının varsayılan konumu MEDIA_ROOT tarafından belirlenir. Yüklenen ekran görüntülerini içerir. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`screenshots’.

vcs

Çeviriler için sürüm denetimi depoları.

backups

Günlük yedekleme verileri. Ayrıntılı bilgi almak için: Yedeklemeler için dökümü yapılan veriler.

fonts:

Kullanıcı tarafından yüklenen yazı tipleri. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`fonts’.

cache

Çeşitli ön bellekler, CACHE_DIR seçeneği kullanılarak başka bir konuma taşınabilir.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

Not

Bu klasör Weblate tarafından yazılabilir olmalıdır. uWSGI olarak çalıştırıldığında, www-data kullanıcısının bu klasöre yazma erişimi olmalıdır.

Bunu yapmanın en kolay yolu, kullanıcıyı klasörün sahibi yapmaktır:

sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR

Varsayılan değer: /home/weblate/data. Ancak yapılandırılması beklenir.

DATABASE_BACKUP

Veri tabanı yedeklemelerinin düz metin ya da sıkıştırılmış olarak depolanacağını ya da depolanmayacağını belirler. Şu değerler kullanılabilir:

 • "plain"

 • "compressed"

 • "none"

DEFAULT_ACCESS_CONTROL

Yeni projeler için varsayılan erişim denetimi ayarı:

0

Herkese açık

1

Korunmuş

100

Kişisel

200

Özel

Erişim denetimi listesini el ile yönetiyorsanız :guilabel:`Özel`olarak ayarlayın. Bu seçenek iç Weblate yönetimine güvenilmemesi anlamına gelir.

DEFAULT_AUTO_WATCH

Added in version 4.5.

Katkıda bulunulan projeler kendiliğinden izlensin seçeneğinin yeni kullanıcılar için açık olup olmayacağını belirler. Varsayılan değer: True.

Ayrıca bakınız

Bildirimler

DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT

Added in version 4.1.

Varsayılan bileşen kısıtlaması değeri.

DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE

Farklı işlemler için varsayılan işleme iletileri. Ayrıntılı bilgi almak için: ref: component.

DEFAULT_ADDONS

Oluşturulan her bileşene varsayılan olarak kurulacak eklentiler.

Not

Bu ayar yalnızca yeni oluşturulan bileşenleri etkiler.

Örnek:

DEFAULT_ADDONS = {
  # Add-on with no parameters
  "weblate.flags.target_edit": {},
  # Add-on with parameters
  "weblate.autotranslate.autotranslate": {
    "mode": "suggest",
    "filter_type": "todo",
    "auto_source": "mt",
    "component": "",
    "engines": ["weblate-translation-memory"],
    "threshold": "80",
  },
}

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

İşleyenin e-posta adresi. Varsayılan değer: noreply@weblate.org.

Ayrıca bakınız

DEFAULT_COMMITER_NAME

DEFAULT_COMMITER_NAME

İşleyenin adı. Varsayılan değer: Weblate.

Ayrıca bakınız

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

DEFAULT_LANGUAGE

Added in version 4.3.2.

Tüm yeni bileşenler için Kaynak dil.

Varsayılan değer: en. Eşleşen dil nesnesinin veri tabanında bulunması gerekir.

Ayrıca bakınız

Dil tanımları, Kaynak dil

DEFAULT_MERGE_STYLE

Tüm yeni bileşenler için Birleştirme biçemi.

 • rebase - default

 • merge

DEFAULT_SHARED_TM

Paylaşılan çeviri belleği kullanılsın ve Paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunulsun varsayılan değerlerini yapılandırır.

DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION

Varsayılan çeviri yayılması ayarı. Varsayılan değer: True.

DEFAULT_PULL_MESSAGE

Çekme isteklerinin varsayılan başlığını ve iletisini yapılandırır.

ENABLE_AVATARS

Kullanıcıların Gravatar avatarlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Varsayılan olarak açıktır.

Avatarlar sunucu tarafından alınır ve ön belleğe eklenir. Böylece kişisel bilgilerin sızma riski azaltılır ve kullanıcı deneyimi hızlandırılır.

ENABLE_HOOKS

Anonim uzak kancaları açar ya da kapatır.

Ayrıca bakınız

Bildirim kancaları

ENABLE_HTTPS

HTTPS ya da HTTP olarak kullanılacak Weblate bağlantısı iletişim kuralı. Bu seçenek, gönderilen e-postaları ve oluşturulan mutlak adresleri etkiler.

Varsayılan yapılandırmada bu seçenek, HTTPS ile ilgili çeşitli Django ayarları için de kullanılır. Güvenli çerezleri kullanıma alır, HSTS seçeneğini açar ya da HTTPS adresine yönlendirmeyi kullanıma alır.

HTTPS yönlendirmesi bazı durumlarda sorunlu olabilir ve iletişim kuralı üst bilgilerini Django üzerine doğru şekilde iletmeyen bir SSL sonlandırma işlemini yapan ters bir vekil sunucu kullanmanız durumunda, sonsuz yönlendirme sorunu yaşayabilirsiniz. Lütfen ters vekil sunucu yapılandırmanızı X-Forwarded-Proto veya Forwarded üst bilgilerini yayacak şekilde ayarlayın ya da SSL durumunun Django tarafından doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak için SECURE_PROXY_SSL_HEADER seçeneğini yapılandırın.

ENABLE_SHARING

Kullanıcıların çeviri ilerlemesini sosyal ağlarda paylaşabilmesi için Paylaş menüsünü açar ya da kapatır.

EXTRA_HTML_HEAD

Added in version 4.15.

HTML üst bilgisine ek markup kodları ekler. Sitenin sahipliğini doğrulamak için kullanılabilir. Örneğin:

EXTRA_HTML_HEAD = '<link href="https://fosstodon.org/@weblate" rel="me">'

Uyarı

Dizge üzerinde herhangi bir ayıklama işlemi yapılmaz. HTML üst bilgisine olduğu gibi eklenir.

GET_HELP_URL

Added in version 4.5.2.

Weblate kopyanızın destek bilgilerinin bulunduğu adres.

GITEA_CREDENTIALS

Added in version 4.12.

Gitea sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITEA_CREDENTIALS = {
  "try.gitea.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
}

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. Düzen neredeyse tüm sürüm denetimi bütünleştirmeleri ile aynıdır ve Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak bölümünde açıklanmıştır.

GITLAB_CREDENTIALS

Added in version 4.3.

GitLab sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITLAB_CREDENTIALS = {
  "gitlab.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
}

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. Düzen neredeyse tüm sürüm denetimi bütünleştirmeleri ile aynıdır ve Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak bölümünde açıklanmıştır.

GITHUB_CREDENTIALS

Added in version 4.3.

GitHub sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITHUB_CREDENTIALS = {
  "api.github.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
}

İpucu

https://github.com/ için API sunucusu olarak api.github.com kullanın.

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. Düzen neredeyse tüm sürüm denetimi bütünleştirmeleri ile aynıdır ve Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak bölümünde açıklanmıştır.

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS

Added in version 4.16.

Bitbucket sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS = {
  "git.self-hosted.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "http-access-token",
  },
}

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. Düzen neredeyse tüm sürüm denetimi bütünleştirmeleri ile aynıdır ve Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak bölümünde açıklanmıştır.

AZURE_DEVOPS_CREDENTIALS

Added in version 5.2.

Aşure DevOps sunucuları için kimlik doğrulama bilgilerinin listesi.

AZURE_DEVOPS_CREDENTIALS = {
  "dev.azure.com": {
    "username": "project-name",
    "token": "your-api-token",
    "organization": "organization-name",
  },
}

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. API sunucusu, tarayıcınızda kullandığınızdan farklı olabilir. Örneğin GitHub API uygulamasına api.github.com adresiyle erişilir.

Her bir sunucu için şu yapılandırma kullanılabilir:

username

Azure DevOps projesinin adı. Deponun adı değildir.

organization

Projenin bulunduğu kuruluşun adı.

workItemIds

Kuruluşunuzdaki iş ögeleri kimliklerinin isteğe bağlı listesi. Belirtildiğinde bunlar yeni çekme isteklerine eklenir.

token

API kullanıcısının API kodu, yazılması zorunludur.

Burada açıklanmayan ek ayarlar Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak bölümünde bulunabilir.

GOOGLE_ANALYTICS_ID

Google Analytics ile Weblate izlemesini açmak için Google Analytics kimliği.

HIDE_REPO_CREDENTIALS

Depo kimlik doğrulama bilgilerini site arayüzünde gizler. İçinde kullanıcı adı ve parolası geçen bir depo adresiniz varsa, Weblate ilgili bilgileri kullanıcılara görüntülerken bunları gizler.

Örneğin, ``https://kullanici:parola@git.ornek.com/depo.git” yerine yalnızca ``https://git.ornek.com/depo.git” görüntülenir. Sürüm denetimi sistemi hata iletilerinde de benzer ayıklama yapılmaya çalışılır.

Not

Varsayılan olarak açık.

HIDE_VERSION

Added in version 4.3.1.

Sürüm bilgilerini kimliği doğrulanmamış kullanıcılardan gizler. Bu seçenek aynı zamanda tüm belge bağlantılarının kurulu sürüm belgeleri yerine son sürümün belgelerini görüntülemesini sağlar.

Sürümün gizlenmesi bazı kuruluşlar için önerilen bir güvenlik önlemidir. Ancak saldırganın uygulamanın davranışını inceleyerek sürümü öğrenmesini engellemez.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

INTERLEDGER_PAYMENT_POINTERS

Added in version 4.12.1.

İnternet üzerinden para kazanmak için genel muhasebe ödeme göstergeleri (ILP) listesi.

Birden fazla belirtilirse, rastgele biri seçilerek olasılıksal gelir paylaşımı sağlanır.

Ayrıntılı bilgi almak için <https://webmonetization.org/> sitesine bakabilirsiniz.

İpucu

Varsayılan değer, kullanıcıların Weblate için fon sağlamasına yardımcı olur.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY

Weblate platformunun ters vekil sunucu arkasında çalışıp çalışmadığını gösterir.

True olarak ayarlanırsa, Weblate IP adresini IP_PROXY_HEADER seçeneğindeki bir üst bilgiden alır.

Uyarı

Gerçekten bir ters vekil sunucu kullandığınızdan ve bu üst bilginin ayarlandığından emin olun. Yoksa kullanıcılar IP adresini taklit edebilir.

Not

Bu seçenek, varsayılan olarak kapalıdır.

IP_PROXY_HEADER

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY seçeneği açıldığında hangi Weblate üst bilgisinde IP adresinin bulunduğunu gösterir.

Varsayılan değer: HTTP_X_FORWARDED_FOR.

IP_PROXY_OFFSET

5.0.1 sürümünde değişti: Varsayılan değer 1 yerine -1 olarak değiştirildi.

:setting:’IP_PROXY_HEADER’ ögesinin istemci IP adresi olarak kullanılacak bölümünü gösterir.

Kurulumunuza bağlı olarak, bu üst bilgi birkaç IP adresinden oluşabilir (örneğin, X-Forwarded-For: client-ip, proxy-a, proxy-b) ve üst bilgiden hangi adresin istemci IP adresi olarak kullanılacağını bu bölümden yapılandırabilirsiniz.

Uyarı

Bunu ayarlamak kurulumunuzun güvenliğini etkiler. Yalnızca IP adresini belirlemek için güvenilen vekil sunucuları kullanacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi almak için <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Forwarded-For#security_and_privacy_concerns> adresine bakabilirsiniz.

Varsayılan değer: -1.

LICENSE_EXTRA

Lisans seçeneklerine katılacak ek lisanslar.

Not

Her lisans tanımında bir kısa ad, bir uzun ad ve bir adres olmalıdır.

Örnek:

LICENSE_EXTRA = [
  (
    "AGPL-3.0",
    "GNU Affero General Public License v3.0",
    "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
  ),
]

LICENSE_FILTER

4.3 sürümünde değişti: Bu seçenek boş olarak ayarlandığında lisans uyarısını kapatır.

Görüntülenecek lisans listesini süzer. Bu seçenek, boş olarak ayarlandığında lisans uyarısını da kapatır.

Not

Bu süzgeç kısa lisans adlarını kullanır.

Örnek:

LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}

Şu lisans uyarısını kapatır:

LICENSE_FILTER = set()

Ayrıca bakınız

Çeviri bileşeni uyarıları

LICENSE_REQUIRED

Bileşen yapılandırması içindeki lisans özniteliğinin zorunlu olup olmadığını belirler.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH

Belirtilen bir çevirinin uzunluğunun sınırlı olmasının gerekip gerekmediği. Kısıtlama, kaynak dizgenin uzunluğu x 10 karakterdir.

İpucu

Kaynak dizge uzunluğuna bakılmaksızın daha uzun çevirilere (10.000 karaktere kadar) izin vermek için bu seçeneği False olarak ayarlayın.

Not

Varsayılan değer: True.

LOCALIZE_CDN_URL ve LOCALIZE_CDN_PATH

Bu ayarlar JavaScript yerelleştirme CDN eklentisini yapılandırır. LOCALIZE_CDN_URL, yerelleştirme CDN sunucusunun kullanılabildiği kök adresini belirler ve LOCALIZE_CDN_PATH seçeneği, LOCALIZE_CDN_URL adresinde sunulan oluşturulmuş dosyaların kaydedileceği yolu belirler.

İpucu

Hosted Weblate üzerinde bu seçenek, https://weblate-cdn.com/ adresini kullanır.

Ayrıca bakınız

JavaScript yerelleştirme CDN

LOGIN_REQUIRED_URLS

Oturum açmanın dayatılmasını istediğiniz adreslerin listesi. (Weblate üzerindeki iç standart kuralların yanı sıra).

İpucu

Bu seçenek, şunu kullanarak tüm kurulumu parola ile korumanızı sağlar:

LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
  "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]

İpucu

Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi API erişiminin de kilitlenmesi istenir.

Ayrıca bakınız

REQUIRE_LOGIN

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS

LOGIN_REQUIRED_URLS için istisna listesi. Belirtilmediğinde kullanıcıların oturum açma sayfasına erişmesine izin verilir.

See the Örnek yapılandırma for recommended configuration of this setting.

MATOMO_SITE_ID

İzlemek istediğiniz Matomo (eski adıyla Piwik) üzerindeki Weblate sitesinin kimliği.

Not

Bu bütünleştirme Matomo Etiket Yöneticisi özelliğini desteklemez.

Ayrıca bakınız

MATOMO_URL

MATOMO_URL

Weblate kullanımını izlemek için kullanmak istediğiniz bir Matomo (eski adıyla Piwik) kurulumunun tam adresi (sondaki bölü karakteri ile birlikte). Ayrıntılı bilgi almak için: <https://matomo.org/>.

İpucu

Bu bütünleştirme Matomo Etiket Yöneticisi özelliğini desteklemez.

Örnek:

MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"

Ayrıca bakınız

MATOMO_SITE_ID

NEARBY_MESSAGES

Çevrilen dizgenin yakınında görüntülenecek dizge sayısı. Bu yalnızca varsayılan bir değerdir. Kullanıcılar bu değeri Kullanıcı profili bölümünden ayarlayabilir.

DEFAULT_PAGE_LIMIT

Added in version 4.7.

Sayfalama etkin olduğunda bir sayfada varsayılan olarak görüntülenecek öge sayısı.

PAGURE_CREDENTIALS

Added in version 4.3.2.

Pagure sunucuları için kimlik doğrulama bilgilerinin listesi.

PAGURE_CREDENTIALS = {
  "pagure.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
}

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. Düzen neredeyse tüm sürüm denetimi bütünleştirmeleri ile aynıdır ve Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak bölümünde açıklanmıştır.

PRIVACY_URL

Added in version 4.8.1.

Weblate kopyanızın gizlilik ilkesinin bulunduğu adres.

İpucu

Yasal belgelerinizi Weblate dışında bulunduruyor ve Weblate içine eklemek istiyorsanız yararlıdır. Ayrıntılı bilgi almak için: Yasal.

Örnek:

PRIVACY_URL = "https://weblate.org/terms/"

Ayrıca bakınız

LEGAL_URL

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN

Added in version 4.15.

Kişisel işleme e-postasının türünü opt-in ya da opt-out olarak yapılandırır (varsayılan değer: opt-out).

İpucu

Bu ayar yalnızca açıkça bir işleme e-postası seçmemiş kullanıcılara uygulanır.

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_TEMPLATE

Added in version 4.15.

Bir kullanıcının kişisel işleme e-postasını oluşturan kalıp. Varsayılan değer: "{username}@users.noreply.{site_domain}".

Kullanımdan kaldırılması için boş bırakın.

Not

Farklı işleme e-postası kullanmak, PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN seçeneği ile yapılandırılmadığı sürece kullanıcılar için abone olmak anlamına gelir. Kullanıcılar işleme e-postasını Profil içinde yapılandırabilir.

PROJECT_BACKUP_KEEP_COUNT

Added in version 4.14.

Her proje için sunucuda tutulacak yedek sayısını belirler. Varsayılan değer: 3.

Ayrıca bakınız

Proje düzeyinde yedekler

PROJECT_BACKUP_KEEP_DAYS

Added in version 4.14.

Proje yedeklerinin sunucuda tutulacağını süreyi belirler. Varsayılan değer: 30 gün.

Ayrıca bakınız

Proje düzeyinde yedekler

PROJECT_NAME_RESTRICT_RE

Added in version 4.15.

Proje adlandırmasını kısıtlayacak kurallı ifadeyi belirler. Kurallı ifadeye uyan adlar reddedilir.

Ayrıca bakınız

Proje adı

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST

Added in version 4.16.2.

Proje sitesinde belirli sunucuların kullanmasını reddeder. Tüm alt etki alanları eşleşir. Bu nedenle example.com’’ katıldığında ``test.example.com alt etki alanı da engellenir. Listede yalnızca küçük harfli dizgeler bulunmalıdır. Ayrıştırılan etki alanı eşleştirmeden önce küçük harflidir.

Varsayılan yapılandırma:

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST = {"localhost"}

PROJECT_WEB_RESTRICT_NUMERIC

Added in version 4.16.2.

Proje sitesinde sayısal IP adresi kullanarak reddedilir. Varsayılan olarak açıktır.

PROJECT_WEB_RESTRICT_RE

Added in version 4.15.

Proje sitelerini kısıtlayacak kurallı ifadeyi belirler. Kurallı ifadeye uyan adresler reddedilir.

RATELIMIT_ATTEMPTS

Hız sınırlaması uygulanmadan önce yapılabilecek en fazla kimlik doğrulama girişimi sayısı.

Varsayılan değer: 5.

RATELIMIT_WINDOW

Hız sınırlaması uygulandıktan sonra kimlik doğrulamasının kabul edileceği süre.

Saniye cinsinden değer. Varsayılan: 300 (5 dakika).

RATELIMIT_LOCKOUT

Hız sınırlaması uygulandıktan sonra kimlik doğrulamasının kilitleneceği süre.

Varsayılan değer: 600 saniye (10 dakika).

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS

Added in version 4.1.

Hesap açılmasına izin verilecek kimlik doğrulama arka uçlarının listesi. Bu seçenek yalnızca yeni kayıtları sınırlar. Kullanıcılar yapılandırılmış tüm kimlik doğrulama arka uçları ile kimlik doğrulaması yapabilir ve kimlik doğrulaması ekleyebilir.

Hesap açma arka uçlarını sınırlarken REGISTRATION_OPEN seçeneğinin açık tutulması önerilir. Yoksa kullanıcılar hesap açabilir, ancak Weblate kullanıcı arayüzüne hesap açma bağlantılarını görüntülemez.

Örnek:

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]

İpucu

Arka uç adları, kimlik doğrulaması için adres içinde kullanılan adlarla eşleşir.

REGISTRATION_CAPTCHA

Yeni hesap kaydının bir CAPTCHA ile korunup korunmayacağını belirler. Varsayılan olarak kullanıma alınmıştır.

Açıksa, kullanıcıların e-posta adreslerini yazdığı tüm sayfalara bir CAPTCHA eklenir:

 • Yeni hesap açılışı.

 • Parola kurtarma.

 • Bir hesaba e-posta ekleme.

 • Oturum açmamış kullanıcılar için iletişim formu.

REGISTRATION_EMAIL_MATCH

Hangi e-posta adreslerinin kaydedilebileceğini süzmenizi sağlar.

Varsayılan değer: .*. Herhangi bir e-posta adresi ile hesap açılmasına izin verir.

Bu seçeneği, hesap açma işlemini tek bir e-posta etki alanıyla sınırlamak için kullanabilirsiniz:

REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r"^.*@weblate\.org$"

REGISTRATION_OPEN

Şu anda yeni hesap açılmasına izin verilip verilmeyeceğini belirler. Varsayılan olarak kullanıma alınmıştır.

Bu ayar, e-posta adresi ya da Python Social Auth ile yapılan iç kimlik doğrulamasını etkiler (REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS komutunu kullanarak belirli arka uçları beyaz listeye ekleyebilirsiniz).

Not

LDAP kimlik doğrulaması gibi üçüncü taraf kimlik doğrulama yöntemleri kullanılıyorsa bu seçenek yalnızca kayıt formunu gizler. Ancak yeni kullanıcılar yine de oturum ve hesap açabilir.

REGISTRATION_REBIND

Added in version 4.16.

Var olan kullanıcılar için kimlik doğrulama hizmeti arka uçlarının yeniden bağlanmasını sağlar. Kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları arasında geçiş yaparken bu seçeneği açın.

Not

Varsayılan olarak, var olan hesaba başka kimlik doğrulama hizmeti arka uçlarının eklenmesini engellemek için kapalıdır. Yeniden bağlama seçeneği, daha fazla üçüncü taraf kimlik doğrulama hizmeti arka ucunun kullanılmasını sağlarken hesabın ele geçirilme riskini artırır.

REPOSITORY_ALERT_THRESHOLD

Added in version 4.0.2.

Eski ya da çok fazla değişiklik içeren depolar için bir uyarı tetikleme eşiği. Varsayılan değer: 25.

Ayrıca bakınız

Çeviri bileşeni uyarıları

REQUIRE_LOGIN

Added in version 4.1.

Bu seçenek, LOGIN_REQUIRED_URLS özelliğini kullanıma alır ve REST çatısını tüm API uç noktaları için kimlik doğrulaması gerekecek şekilde yapılandırır.

Not

Bu seçenek, Örnek yapılandırma içine eklenmiştir. Docker için WEBLATE_REQUIRE_LOGIN kullanın.

SENTRY_DSN

Hata raporlarını toplamak ve başarımı izlemek için kullanılacak Sentry DSN.

SENTRY_ENVIRONMENT

Sentry ortamını yapılandırır. Varsayılan değer: devel.

SENTRY_PROFILES_SAMPLE_RATE

Başarım izlemesi için örnekleme hızını yapılandırın. Tüm olayların izlenmesi için 1, izlemenin kullanımdan kaldırılması için 0 (varsayılan).

Ayrıca bakınız

Sentry başarımı izleme

SENTRY_SEND_PII

Sentry tarafından belirli kişisel bilgilerin toplanmasını sağlar. Varsayılan olarak açıktır.

SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE

Profil oluşturma izlemesi için örnekleme hızını yapılandırın. Tüm olayların izlenmesi için 1, izlemenin kullanımdan kaldırılması için 0 (varsayılan).

Ayrıca bakınız

Sentry Profiling

SIMPLIFY_LANGUAGES

Varsayılan dil/ülke kombinasyonları için basit dil kodlarının kullanılmasını sağlar. Örneğin, bir “fr_FR” çevirisi “fr” dil kodunu kullanır. Varsayılan kombinasyonlar için dillerin listelenmesini basitleştirdiğinden genellikle bu davranış istenir.

Her çeşit için farklı çeviriler yapmak istiyorsanız bu seçeneği kapatın.

SITE_DOMAIN

Site etki alanını yapılandırır. Bu seçenek, birçok kapsamda doğru mutlak bağlantılar oluşturmak için gereklidir (etkinleştirme e-postaları, bildirimler ya da RSS akışları gibi).

Weblate standart olmayan bir bağlantı noktası kullanıyorsa, buraya da ekleyin.

Örnekler:

# Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

# Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"

Not

Bu ayarda yalnızca etki alanı adı bulunmalıdır. İletişim kuralını yapılandırmak için (HTTPS iletişim kuralını kullanıma almak ve dayatmak) ENABLE_HTTPS seçeneğini ve adresi değiştirmek için URL_PREFIX seçeneğini kullanın.

İpucu

Bir Docker kapsayıcısında, site etki alanı WEBLATE_ALLOWED_HOSTS seçeneği ile yapılandırılır.

SITE_TITLE

Site ve gönderilecek e-postalar için kullanılacak site başlığı.

SPECIAL_CHARS

Görsel klavyeye eklenecek karakterler. Sanal klavye.

Varsayılan değer:

SPECIAL_CHARS = ("\t", "\n", "\u00a0", "…")

SINGLE_PROJECT

Kullanıcıları pano yerine doğrudan bir proje ya da bileşene yönlendirir. True olarak ayarlandığında yalnızca Weblate üzerinde tek bir proje olması durumunda çalışır. Alternatif olarak, proje kısaltmasını ayarlarsanız koşulsuz olarak bu projeye yönlendirir.

Örnek:

SINGLE_PROJECT = "test"

SSH_EXTRA_ARGS

Added in version 4.9.

Weblate SSH çağrılarına özel parametreler eklenmesine izin verir. Bu seçenek, eski şifrelemeyi veya diğer standart olmayan özellikleri kullanan sunucularla bağlantı kurarken yardımcı olur.

Örneğin, Weblate SSH bağlantısı Legacyhost ile iletişim kuramıyor: Uygun bir anahtar değişimi yöntemi bulunamadı. Önerilen: diffie-hellman-group1-sha1 hatası ile kurulamadığında şunu kullanarak açabilirsiniz:

SSH_EXTRA_ARGS = "-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1"

İpucu

Dizge kabuk tarafından değerlendirilir. Bu nedenle boşluk ve özel karakterleri tırnak arasına aldığınızdan emin olun.

Ayrıca bakınız

Eski OpenSSH seçenekleri

STATUS_URL

Weblate kopyanızın durumunu bildireceği adres.

SUGGESTION_CLEANUP_DAYS

Belirtilen sayıda gün sonra önerileri kendiliğinden siler. Varsayılan değer: Yok herhangi bir silme işlemi yapmaz.

SUPPORT_STATUS_CHECK

Added in version 5.5.

Disables semiannual support status check and redirecting superusers upon login to the donation page in case there is no active support subscription.

İpucu

Improve your Weblate experience by purchasing a support subscription and boosting Weblate progress instead of turning this off.

UNUSED_ALERT_DAYS

Added in version 4.17.

Bileşen kullanılmıyor gibi görünüyor uyarısının ne zaman verileceğini yapılandırır.

Varsayılan değer 365 gündür. Kapatmak için 0 olarak ayarlayın.

UPDATE_LANGUAGES

Added in version 4.3.2.

Veri tabanı aktarımı çalıştırılırken dil veri tabanının güncellenmesinin gerekip gerekmediğini denetler ve varsayılan olarak kullanıma alınmıştır. Bu ayarın setuplang ögesinin çağrılması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Uyarı

Bu seçenek diller görünümünün tutarsız olmasına yol açabilir. Weblate dil tanımları zaman içinde zenginleşir ve tanımlanan dillerin dil kodu görüntülenmez.

Ayrıca bakınız

Hazır dil tanımları

URL_PREFIX

Bu ayar, Weblate platformunun belirli bir yol altında çalışmasını sağlar (yoksa site sunucusunun kök klasöründen çalıştırılır).

Not

Bu ayarı kullanmak için, sunucunuzu bu ön eki kaldıracak şekilde yapılandırmanız gerekir. BU işlem örneğin, WSGI ile WSGIScriptAlias seçeneği ayarlanarak elde edilebilir.

İpucu

Ön ek / karakteri ile başlamalıdır.

Örnek:

URL_PREFIX = "/translations"

Not

Bu ayar iç Django sunucusuyla çalışmaz. urls.py dosyasını bu ön eki içerecek şekilde ayarlamanız gerekir.

VCS_API_DELAY

Added in version 4.15.1.

GitHub çekme istekleri, GitLab birleştirme istekleri, Gitea çekme isteği, Pagure birleştirme istekleri ve Azure DevOps sunucusu çekme isteği içindeki üçüncü taraf API çağrılarında saniye olarak en az gecikmeyi yapılandırır.

Bu seçenek, aşırı yüklenmelerini önlemek için Weblate üzerinden bu hizmetlere yapılan API çağrılarının hızını sınırlar.

GitHub üzerinde ikincil hız sınırlayıcısına takılıyorsanız, bu değeri artırmak yardımcı olabilir.

Varsayılan değer: 10.

VCS_BACKENDS

Kullanılabilecek sürüm denetimi sistemi arka uçlarının yapılandırması.

Not

Weblate, araçlarının bulunduğu desteklenen tüm arka uçları kullanmaya çalışır.

İpucu

Bu ayar ile seçenekleri sınırlayabilir ya da özel sürüm denetimi sistemi arka uçları ekleyebilirsiniz.

VCS_BACKENDS = ("weblate.vcs.git.GitRepository",)

VCS_CLONE_DEPTH

Weblate depolarının hangi alt düzeye kadar kopyalanacağını yapılandırır.

Not

Bu seçenek şu anda yalnızca Git için destekleniyor. Varsayılan olarak Weblate, kopyalamayı hızlandırmak ve disk alanını korumak için sığ depo kopyaları oluşturur. Kullanımınıza bağlı olarak (örneğin custom Eklentiler kullanırken), kopya derinliği artırmak ya da 0 olarak ayarlayarak tümüyle kapatmak isteyebilirsiniz.

İpucu

Weblate üzerinden iterken ``fatal: protocol error: expected old/new/ref, got ‘shallow <commit hash>’` hatası alırsanız, sığ kopyaları tümüyle kapatarak şunları ayarlayın:

VCS_CLONE_DEPTH = 0

WEBLATE_ADDONS

Kullanılabilecek eklentilerin listesi. Bunların kullanılabilmesi için, belirli bir çeviri bileşeninde kullanıma alınmaları gerekir. Varsayılan olarak bu, tüm iç eklentileri içerir. Listeyi genişletirken büyük olasılıkla var olanları kullanımda tutmak isteyeceksiniz. Örneğin:

WEBLATE_ADDONS = (
  # Built-in add-ons
  "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
  "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
  "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
  "weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
  "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
  "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
  "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
  "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
  "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
  "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
  "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
  "weblate.addons.xml.XMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
  "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
  "weblate.addons.removal.RemoveComments",
  "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
  "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
  "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
  "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
  # Add-on you want to include
  "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)

Not

Eklentiyi listeden kaldırmak, bileşenlerden kaldırmaz. Bu durumda Weblate çöker. Lütfen eklentiyi bu listeden kaldırmadan önce tüm bileşenlerden kaldırın.

ADDON_ACTIVITY_LOG_EXPIRY

Added in version 5.6.

Configures how long activity logs for add-ons are kept. Defaults to 180 days.

WEBLATE_EXPORTERS

Added in version 4.2.

Çevirilerin veya sözlüklerin çeşitli dosya biçimlerinde indirilmesini sağlayan dışa aktarıcıların listesi.

Ayrıca bakınız

Desteklenen dosya biçimleri

WEBLATE_FORMATS

Kullanılabilecek dosya biçimlerinin listesi.

Not

Varsayılan listede yaygın kullanılan biçimler bulunur.

Ayrıca bakınız

Desteklenen dosya biçimleri

WEBLATE_MACHINERY

Added in version 4.13.

Kullanılabilecek makine hizmetlerinin listesi.

Ayrıca bakınız

Kendiliğinden öneriler

WEBLATE_GPG_IDENTITY

Weblate tarafından Git işlemelerini imzalamak için kullanılacak kimlik. Örneğin:

WEBLATE_GPG_IDENTITY = "Weblate <weblate@example.com>"

Weblate GPG anahtarlığında, uygun bir anahtar aranır (home/.gnupg altında DATA_DIR). Bulunamazsa, bir anahtar oluşturulur. Ayrıntılı bilgi almak için: Git işlemelerini GnuPG ile imzalamak.

WEBSITE_REQUIRED

Bir proje oluşturulurken Proje sitesi ögesinin belirtilmesinin gerekip gerekmediğini belirler. Varsayılan olarak, herkese açık sunucu kurulumlarına uygun şekilde açıktır.

Sürüm denetimi kimlik doğrulama bilgilerini yapılandırmak

İpucu

Bu bölümde sürüm denetimi sistemi kimlik doğrulama bilgileri değişkenleri açıklanmaktadır: GITHUB_CREDENTIALS, GITLAB_CREDENTIALS, GITEA_CREDENTIALS, PAGURE_CREDENTIALS, BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS.

Yapılandırma sözlüğü, her API sunucusu için tanımlanan kimlik doğrulama bilgilerinden oluşur. API sunucusu, tarayıcınızda kullandığınızdan farklı olabilir. Örneğin GitHub API uygulamasına api.github.com adresiyle erişilir.

Her bir sunucu için şu yapılandırma kullanılabilir:

username

API kullanıcısı, yazılması zorunludur.

token

API kullanıcısının API kodu, yazılması zorunludur.

scheme

Added in version 4.18.

Şema değiştirme. Weblate, şemayı depo adresinden bulmaya çalışır ve https``iletişim kuralına döner. API sunucusunu içeride çalıştırıyorsanız ``http kullanmak isteyebilirsiniz ancak güvenliği de göz önünde bulundurun.

İpucu

Docker ortam değişkenlerinde bulunmayan bir ayar yapmanız gerekiyorsa, ayrıntılı bilgi almak için: Kod barındırma siteleri kimlik doğrulama bilgileri.