Yapılandırma#

Tüm ayarlar settings.py dosyasında (Django için her zamanki gibi) tutulur.

Not

After changing any of these settings, you need to restart Weblate — both WSGI and Celery processes.

mod_wsgi olarak çalıştırılması durumunda, yapılandırmayı yeniden yüklemek için Apache sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir.

Ayrıca bakınız

Django yapılandırma parametreleri için Django belgelerine bakabilirsiniz.

AKISMET_API_KEY#

Weblate, istenmeyen ileti olarak gelen anonim önerileri denetlemek için Akismet kullanabilir. Bir API anahtarı satın almak ve bunu bir siteyle ilişkilendirmek için ‘akismet.com <https://akismet.com/>`_ adresine bakabilirsiniz.

ANONYMOUS_USER_NAME#

Oturum açmamış kullanıcılar için kullanıcı adı.

Ayrıca bakınız

Erişim denetimi

AUDITLOG_EXPIRY#

3.6 sürümünde geldi.

How many days Weblate should keep audit logs (which contain info about account activity).

Varsayılan değer: 180 gün.

AUTH_LOCK_ATTEMPTS#

Hız sınırlaması uygulanmadan önce başarısız olmasına izin verilecek en fazla kimlik doğrulama girişimi sayısı.

Bu seçenek şu anda şu konumlarda uygulanmaktadır:

 • Oturum aç. Hesap parolasını silerek kullanıcının yeni bir parola isteği yapmadan oturum açmasını engeller.

 • Password reset. Prevents new e-mails from being sent, avoiding spamming users with too many password-reset attempts.

Varsayılan değer: 10.

Ayrıca bakınız

Hızı sınırlamak

AUTO_UPDATE#

3.2 sürümünde geldi.

3.11 sürümünde değişti: Özgün açma/kapama seçeneği, hangi dizgelerin kabul edildiğini ayırt edecek biçimde değiştirildi.

Tüm depoları günlük olarak günceller.

İpucu

Weblate depolarını kendiliğinden güncellemek için Bildirim kancaları kullanmıyorsanız yararlıdır.

Not

Geriye dönük uyumluluk için açma/kapama seçenekleri dizge seçimine ek olarak bulunur.

The options are:

"none"

Günlük güncelleme yapılmaz.

"remote" ayrıca False

Yalnızca uzak tarafı günceller.

"full" ayrıca True

Uzak tarafı günceller ve çalışan kopya ile birleştirir.

Not

Bunun için Celery ile arka plan görevlerini kullanmak çalışıyor olmalıdır. Yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

AVATAR_URL_PREFIX#

Avatar adreslerini şu biçimde oluşturmak için ön ek: ${AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${PARAMS}. Şu hizmetlerin çalıştığı biliniyor:

Gravatar (varsayılan), https://gravatar.com/ üzerinden

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.gravatar.com/'

Libravatar, https://www.libravatar.org/ üzerinden

AVATAR_URL_PREFIX = 'https://www.libravatar.org/'

AUTH_TOKEN_VALID#

Kimlik doğrulama belirtecinin ve parola sıfırlama e-postalarındaki geçici parolanın geçerli olacağı süre. Varsayılan olarak 172800 saniye (2 gün).

AUTH_PASSWORD_DAYS#

How many days Weblate rejects reusing a previously used password for a user.

Bu işlem denetim günlüğü ile yapılır. AUDITLOG_EXPIRY seçeneğinin değeri en az bu değer ile aynı olmalıdır.

Not

Weblate 2.15 sürümünden önce yapılan parola değişiklikleri bu ilkede dikkate alınmaz.

Varsayılan değer: 180 gün.

AUTOFIX_LIST#

Bir çeviri kaydedilirken uygulanacak kendiliğinden düzeltmelerin listesi.

Not

Provide a fully-qualified path to the Python class that implements the autofixer interface.

Kullanılabilecek düzeltmeler:

weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace

Çevirinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaynak ile eşleştirir.

weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis

Kaynakta üç nokta karakteri (…) varsa çevirinin sonundaki üç ayrı noktayı (…) değiştirir.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace

Kaynakta bulunmuyorsa çevirideki sıfır genişlikli boşluk karakterlerini kaldırır.

weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars

Kaynakta bulunmuyorsa denetim karakterlerini kaldırır.

weblate.trans.autofixes.chars.DevanagariDanda

Replaces sentence full stop in Bangla by the devanagari danda character.

weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML

Güvenli olmayan HTML kod imlerini safe-html olarak imlenmiş çevirilerden kaldırır (bilgi almak için: Güvenli olmayan HTML).

Hangilerinin kullanılacağını seçebilirsiniz:

AUTOFIX_LIST = (
  "weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
  "weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
)

BACKGROUND_TASKS#

4.5.2 sürümünde geldi.

Bir bileşen için uzun bakım görevlerinin tetiklenme sıklığını belirtir.

Şu anda bunun denetlediği:

Olası seçenekler:

 • aylık (varsayılan)

 • weekly

 • daily

 • never

Not

Weblate üzerinde binlerce bileşen bulunuyorsa sıklığın artırılması önerilmez.

BASIC_LANGUAGES#

4.4 sürümünde geldi.

List of languages to offer users for starting a new translation. When not specified, a built-in list is used (which includes all commonly used languages, but without country specific variants).

This only limits non privileged users to add unwanted languages. Project admins are still presented with the full selection of languages defined in Weblate.

Not

This does not define new languages for Weblate — it only filters existing ones in the database.

Örnek:

BASIC_LANGUAGES = {"cs", "it", "ja", "en"}

Ayrıca bakınız

Dil tanımları

BORG_EXTRA_ARGS#

4.9 sürümünde geldi.

İç yedeklemeler tetiklendiğinde borg create komutuna ek parametreler iletebilirsiniz.

Örnek:

BORG_EXTRA_ARGS = ["--exclude", "vcs/"]

CACHE_DIR#

4.16 sürümünde geldi.

Weblate ön bellek dosyalarının tutulacağı klasör. Varsayılan olarak DATA_DIR içindeki cache alt klasörü kullanılır.

DATA_DIR bir ağ dosya sisteminde bulunuyorsa bunu yerel ya da geçici bir dosya sistemi olarak değiştirin.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

CSP_SCRIPT_SRC, CSP_IMG_SRC, CSP_CONNECT_SRC, CSP_STYLE_SRC, CSP_FONT_SRC#

Weblate için Content-Security-Policy üst bilgisini özelleştirin. Başlık, üçüncü taraf hizmetlerle (Matomo, Google Analytics, Sentry, …) etkin bütünleştirmelere göre kendiliğinden oluşturulur.

Tüm bunlar varsayılan olarak boş listedir.

Örnek:

# Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]

CHECK_LIST#

Bir çeviride yapılacak hata denetimlerinin listesi.

Not

Denetim arayüzünü uygulayan Python sınıfının tam yolunu yazın.

Denetim listesini, isteğinize göre ayarlayın.

All built-in Kalite denetimleri are turned on by default, from where you can change these settings. By default they are commented out in Örnek yapılandırma so that default values are used. New checks are then carried out for each new Weblate version.

Tüm denetimleri kapatabilirsiniz:

CHECK_LIST = ()

Yalnızca birkaçını açabilirsiniz:

CHECK_LIST = (
  "weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
  "weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
)

Not

Changing this setting only affects newly changed translations. Existing checks will still be stored in the database. To also apply changes to the stored translations, run weblate updatechecks.

COMMENT_CLEANUP_DAYS#

3.6 sürümünde geldi.

Belirli günden sonra yorumları siler. Varsayılan değer Yok. Yani bir silme işlemi yapılmaz.

COMMIT_PENDING_HOURS#

Bekleyen değişikliklerin gönderilmesi ile arka plan görevi tarafından işlenmesi arasındaki saat sayısı.

CONTACT_FORM#

4.6 sürümünde geldi.

Configures how e-mail from the contact form is being sent. Choose a configuration that matches the configuration of your mail server.

"reply-to"

Gönderici Yanıt olarak kullanılır. Varsayılan davranış budur.

"from"

Gönderici Kimden olarak kullanılır. E-posta sunucunuz bu tür e-postaların gönderilmesine izin vermelidir.

DATA_DIR#

Weblate klasöründe tüm veriler bulunur. Sürüm denetimi sistemi depo bağlantılarını, tam metin dizinini ve dış araçlar için çeşitli yapılandırma dosyalarını içerir.

Genellikle aşağıdaki alt klasörler de bulunur:

home

Betikleri çağırmak için kullanılan giriş klasörü.

ssh

SSH anahtarları ve yapılandırması.

static

Durağan Django dosyalarının varsayılan konumu STATIC_ROOT tarafından belirlenir. Bilgi almak için: :ref:`static-files’.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

media

Django ortam dosyalarının varsayılan konumu MEDIA_ROOT tarafından belirlenir. Yüklenen ekran görüntülerini içerir. Bilgi almak için: :ref:`screenshots’.

vcs

Version-control repositories for translations.

backups

Daily backup data. Please check Yedeklemeler için dökümü yapılan veriler for details.

fonts:

Kullanıcı tarafından yüklenen yazı tipleri. Bilgi almak için: :ref:`fonts’.

cache

Various caches. Can be placed elsewhere using CACHE_DIR.

Docker kapsayıcısı bunun için ayrı bir birim kullanır. Bilgi almak için: :ref:`docker-volume’.

Not

Bu klasör Weblate tarafından yazılabilir olmalıdır. uWSGI olarak çalıştırıldığında, www-data kullanıcısının bu klasöre yazma erişimi olmalıdır.

Bunu yapmanın en kolay yolu, kullanıcıyı klasörün sahibi yapmaktır:

sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR

Varsayılan değer: /home/weblate/data. Ancak yapılandırılması beklenir.

DATABASE_BACKUP#

3.1 sürümünde geldi.

Veri tabanı yedeklemelerinin düz metin ya da sıkıştırılmış olarak depolanacağını ya da depolanmayacağını belirler. Şu değerler kullanılabilir:

 • "plain"

 • "compressed"

 • "none"

DEFAULT_ACCESS_CONTROL#

3.3 sürümünde geldi.

The default access-control setting for new projects:

0

Herkese açık

1

Korunmuş

100

Kişisel

200

Özel

Erişim denetimi listesini el ile yönetiyorsanız :guilabel:`Özel`olarak ayarlayın. Bu seçenek iç Weblate yönetimine güvenilmemesi anlamına gelir.

DEFAULT_AUTO_WATCH#

4.5 sürümünde geldi.

Katkıda bulunulan projeler kendiliğinden izlensin seçeneğinin yeni kullanıcılar için açık olup olmayacağını belirler. Varsayılan değer: True.

Ayrıca bakınız

Bildirimler

DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT#

4.1 sürümünde geldi.

Varsayılan bileşen kısıtlaması değeri.

DEFAULT_ADD_MESSAGE, DEFAULT_ADDON_MESSAGE, DEFAULT_COMMIT_MESSAGE, DEFAULT_DELETE_MESSAGE, DEFAULT_MERGE_MESSAGE#

Farklı işlemler için varsayılan işleme iletileri. Bilgi almak için: ref: component.

DEFAULT_ADDONS#

Default add-ons to install for every created component.

Not

Bu ayar yalnızca yeni oluşturulan bileşenleri etkiler.

Örnek:

DEFAULT_ADDONS = {
  # Add-on with no parameters
  "weblate.flags.target_edit": {},
  # Add-on with parameters
  "weblate.autotranslate.autotranslate": {
    "mode": "suggest",
    "filter_type": "todo",
    "auto_source": "mt",
    "component": "",
    "engines": ["weblate-translation-memory"],
    "threshold": "80",
  },
}

DEFAULT_COMMITER_EMAIL#

Committer e-mail address, defaulting to noreply@weblate.org.

Ayrıca bakınız

DEFAULT_COMMITER_NAME

DEFAULT_COMMITER_NAME#

Committer name, defaulting to Weblate.

Ayrıca bakınız

DEFAULT_COMMITER_EMAIL

DEFAULT_LANGUAGE#

4.3.2 sürümünde geldi.

Kaynak dil for any new components.

Varsayılan değer: en. Eşleşen dil nesnesinin veri tabanında bulunması gerekir.

Ayrıca bakınız

Dil tanımları, Kaynak dil

DEFAULT_MERGE_STYLE#

3.4 sürümünde geldi.

Birleştirme biçemi for any new components.

 • rebase - default

 • merge

DEFAULT_SHARED_TM#

3.2 sürümünde geldi.

Configures the default value of Paylaşılan çeviri belleği kullanılsın and Paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunulsun.

DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION#

Varsayılan çeviri yayılması ayarı. Varsayılan değer True.

DEFAULT_PULL_MESSAGE#

Çekme isteklerinin varsayılan başlığını ve iletisini yapılandırır.

ENABLE_AVATARS#

Whether to turn on Gravatar-based avatars for users. On by default.

Avatarlar sunucu tarafından alınır ve ön belleğe eklenir. Böylece kişisel bilgilerin sızma riski azaltılır ve kullanıcı deneyimi hızlandırılır.

ENABLE_HOOKS#

Whether to turn on anonymous remote hooks.

Ayrıca bakınız

Bildirim kancaları

ENABLE_HTTPS#

HTTPS ya da HTTP olarak kullanılacak Weblate bağlantısı iletişim kuralı. Bu seçenek, gönderilen e-postaları ve oluşturulan mutlak adresleri etkiler.

In the default configuration this is also used for several Django settings related to HTTPS — it enables secure cookies, toggles HSTS or enables redirection to a HTTPS URL.

The HTTPS redirection might be problematic in some cases and you might hit an issue with infinite redirection in case you are using a reverse proxy doing an SSL termination which does not correctly pass protocol headers to Django. Please tweak your reverse proxy configuration to emit X-Forwarded-Proto or Forwarded headers or configure SECURE_PROXY_SSL_HEADER to let Django correctly detect the SSL status.

ENABLE_SHARING#

Kullanıcıların çeviri ilerlemesini sosyal ağlarda paylaşabilmesi için Paylaş menüsünü açar ya da kapatır.

EXTRA_HTML_HEAD#

4.15 sürümünde geldi.

Insert additional markup into the HTML header. Can be used for verification of site ownership, for example:

EXTRA_HTML_HEAD = '<link href="https://fosstodon.org/@weblate" rel="me">'

Uyarı

No sanitization is performed on the string. It is inserted as-is into the HTML header.

GET_HELP_URL#

4.5.2 sürümünde geldi.

Weblate kopyanızın destek bilgilerinin bulunduğu adres.

GITEA_CREDENTIALS#

4.12 sürümünde geldi.

Gitea sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITEA_CREDENTIALS = {
  "try.gitea.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitea.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITLAB_CREDENTIALS#

4.3 sürümünde geldi.

GitLab sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITLAB_CREDENTIALS = {
  "gitlab.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "gitlab.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

GITHUB_CREDENTIALS#

4.3 sürümünde geldi.

GitHub sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

GITHUB_CREDENTIALS = {
  "api.github.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "github.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS#

4.16 sürümünde geldi.

Bitbucket sunucuları için kimlik doğrulama bilgileri listesi.

BITBUCKETSERVER_CREDENTIALS = {
  "git.self-hosted.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "http-access-token",
  },
}

GOOGLE_ANALYTICS_ID#

Google Analytics ile Weblate izlemesini açmak için Google Analytics kimliği.

HIDE_REPO_CREDENTIALS#

Depo kimlik doğrulama bilgilerini site arayüzünde gizler. İçinde kullanıcı adı ve parolası geçen bir depo adresiniz varsa, Weblate ilgili bilgileri kullanıcılara görüntülerken bunları gizler.

Örneğin, ``https://kullanici:parola@git.ornek.com/depo.git” yerine yalnızca ``https://git.ornek.com/depo.git” görüntülenir. Sürüm denetimi sistemi hata iletilerinde de benzer ayıklama yapılmaya çalışılır.

Not

On by default.

HIDE_VERSION#

4.3.1 sürümünde geldi.

Hides version info from unauthenticated users. This also makes all documentation links point to the latest version instead of the documentation matching the currently installed version.

Hiding the version is a recommended security practice in some corporations, does not prevent an attacker from figuring out version by probing behavior.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

INTERLEDGER_PAYMENT_POINTERS#

4.12.1 sürümünde geldi.

Web üzerinden para kazanmak için genel muhasebe ödeme göstergeleri (ILP) listesi.

Birden fazla belirtilirse, rastgele biri seçilerek olasılıksal gelir paylaşımı sağlanır.

Ayrıntılı bilgi almak için <https://webmonetization.org/> sitesine bakabilirsiniz.

İpucu

Varsayılan değer, kullanıcıların Weblate için fon sağlamasına yardımcı olur.

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY#

Weblate platformunun ters vekil sunucu arkasında çalışıp çalışmadığını gösterir.

True olarak ayarlanırsa, Weblate IP adresini IP_PROXY_HEADER seçeneğindeki bir üst bilgiden alır.

Uyarı

Gerçekten bir ters vekil sunucu kullandığınızdan ve bu üst bilginin ayarlandığından emin olun. Yoksa kullanıcılar IP adresini taklit edebilir.

Not

Bu seçenek, varsayılan olarak kapalıdır.

IP_PROXY_HEADER#

IP_BEHIND_REVERSE_PROXY seçeneği açıldığında hangi Weblate üst bilgisinde IP adresinin bulunduğunu gösterir.

Varsayılan değer: HTTP_X_FORWARDED_FOR.

IP_PROXY_OFFSET#

:setting:’IP_PROXY_HEADER’ ögesinin istemci IP adresi olarak kullanılacak bölümünü gösterir.

Kurulumunuza bağlı olarak, bu üst bilgi birkaç IP adresinden oluşabilir (örneğin, X-Forwarded-For: a, b, client-ip) ve üst bilgiden hangi adresin istemci IP adresi olarak kullanılacağını bu bölümden yapılandırabilirsiniz.

Uyarı

Setting this affects the security of your installation. You should only configure it to use trusted proxies for determining the IP address.

Varsayılan değer: 0.

LICENSE_EXTRA#

Lisans seçeneklerine katılacak ek lisanslar.

Not

Her lisans tanımında bir kısa ad, bir uzun ad ve bir adres olmalıdır.

Örnek:

LICENSE_EXTRA = [
  (
    "AGPL-3.0",
    "GNU Affero General Public License v3.0",
    "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
  ),
]

LICENSE_FILTER#

4.3 sürümünde değişti: Bu seçenek boş olarak ayarlandığında lisans uyarısını kapatır.

Görüntülenecek lisans listesini süzer. Bu seçenek, boş olarak ayarlandığında lisans uyarısını da kapatır.

Not

Bu süzgeç kısa lisans adlarını kullanır.

Örnek:

LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}

Şu lisans uyarısını kapatır:

LICENSE_FILTER = set()

Ayrıca bakınız

Çeviri bileşeni uyarıları

LICENSE_REQUIRED#

Bileşen yapılandırması içindeki lisans özniteliğinin zorunlu olup olmadığını belirler.

Not

Bu seçenek varsayılan olarak kapalıdır.

LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH#

Belirtilen bir çevirinin uzunluğunun sınırlı olmasının gerekip gerekmediği. Kısıtlama, kaynak dizgenin uzunluğu x 10 karakterdir.

İpucu

Kaynak dizge uzunluğuna bakılmaksızın daha uzun çevirilere (10.000 karaktere kadar) izin vermek için bu seçeneği False olarak ayarlayın.

Not

Varsayılan değer: True.

LOCALIZE_CDN_URL ve LOCALIZE_CDN_PATH#

Bu ayarlar JavaScript yerelleştirme CDN eklentisini yapılandırır. LOCALIZE_CDN_URL, yerelleştirme CDN sunucusunun kullanılabildiği kök adresini belirler ve LOCALIZE_CDN_PATH seçeneği, LOCALIZE_CDN_URL adresinde sunulan oluşturulmuş dosyaların kaydedileceği yolu belirler.

İpucu

Hosted Weblate üzerinde bu seçenek, https://weblate-cdn.com/ adresini kullanır.

Ayrıca bakınız

JavaScript yerelleştirme CDN

LOGIN_REQUIRED_URLS#

Oturum açmanın dayatılmasını istediğiniz adreslerin listesi. (Weblate üzerindeki iç standart kuralların yanı sıra).

İpucu

Bu seçenek, şunu kullanarak tüm kurulumu parola ile korumanızı sağlar:

LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
  "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]

İpucu

Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi API erişiminin de kilitlenmesi istenir.

Ayrıca bakınız

REQUIRE_LOGIN

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS#

List of exceptions for LOGIN_REQUIRED_URLS. If not specified, users are allowed to access the sign-in page.

Eklemek isteyebileceğiniz bazı istisnalar:

LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
  r"/accounts/(.*)$", # Required for sign-in
  r"/static/(.*)$", # Required for development mode
  r"/widgets/(.*)$", # Allowing public access to widgets
  r"/data/(.*)$", # Allowing public access to data exports
  r"/hooks/(.*)$", # Allowing public access to notification hooks
  r"/api/(.*)$", # Allowing access to API
  r"/js/i18n/$", # JavaScript localization
)

MATOMO_SITE_ID#

ID of the site in Matomo (formerly Piwik) you want to use for tracking Weblate.

Not

Bu bütünleştirme Matomo Etiket Yöneticisi özelliğini desteklemez.

Ayrıca bakınız

MATOMO_URL

MATOMO_URL#

Weblate kullanımını izlemek için kullanmak istediğiniz bir Matomo (eski adıyla Piwik) kurulumunun tam adresi (sondaki bölü karakteri ile birlikte). Bilgi almak için: <https://matomo.org/>.

İpucu

Bu bütünleştirme Matomo Etiket Yöneticisi özelliğini desteklemez.

Örnek:

MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"

Ayrıca bakınız

MATOMO_SITE_ID

NEARBY_MESSAGES#

Çevrilen dizgenin yakınında görüntülenecek dizge sayısı. Bu yalnızca varsayılan bir değerdir. Kullanıcılar bu değeri Kullanıcı profili bölümünden ayarlayabilir.

DEFAULT_PAGE_LIMIT#

4.7 sürümünde geldi.

Sayfalama etkin olduğunda bir sayfada varsayılan olarak görüntülenecek öge sayısı.

PAGURE_CREDENTIALS#

4.3.2 sürümünde geldi.

Pagure sunucuları için kimlik doğrulama bilgilerinin listesi.

PAGURE_CREDENTIALS = {
  "pagure.io": {
    "username": "weblate",
    "token": "your-api-token",
  },
  "pagure.example.com": {
    "username": "weblate",
    "token": "another-api-token",
  },
}

PRIVACY_URL#

4.8.1 sürümünde geldi.

Weblate kopyanızın gizlilik ilkesinin bulunduğu adres.

İpucu

Yasal belgelerinizi Weblate dışında bulunduruyor ve Weblate içine eklemek istiyorsanız yararlıdır. Bilgi almak için: Yasal.

Örnek:

PRIVACY_URL = "https://weblate.org/terms/"

Ayrıca bakınız

LEGAL_URL

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN#

4.15 sürümünde geldi.

Kişisel işleme e-postasının türünü opt-in ya da opt-out olarak yapılandırır (varsayılan değer: opt-out).

PRIVATE_COMMIT_EMAIL_TEMPLATE#

4.15 sürümünde geldi.

Bir kullanıcının kişisel işleme e-postasını oluşturan kalıp. Varsayılan değer: "{username}@users.noreply.{site_domain}".

Devre dışı bırakılması için boş bırakın.

Not

Farklı işleme e-postası kullanmak, PRIVATE_COMMIT_EMAIL_OPT_IN seçeneği ile yapılandırılmadığı sürece kullanıcılar için abone olmak anlamına gelir. Kullanıcılar işleme e-postasını Profil içinde yapılandırabilir.

PROJECT_BACKUP_KEEP_COUNT#

4.14 sürümünde geldi.

Defines how many backups per project are kept on the server. Defaults to 3.

Ayrıca bakınız

Proje düzeyinde yedekler

PROJECT_BACKUP_KEEP_DAYS#

4.14 sürümünde geldi.

Proje yedeklerinin sunucuda tutulacağını süreyi belirler. Varsayılan değer: 30 gün.

Ayrıca bakınız

Proje düzeyinde yedekler

PROJECT_NAME_RESTRICT_RE#

4.15 sürümünde geldi.

Proje adlandırmasını kısıtlayacak kurallı ifadeyi belirler. Kurallı ifadeye uyan adlar reddedilir.

Ayrıca bakınız

Proje adı

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST#

4.16.2 sürümünde geldi.

Proje sitesinde belirli sunucuların kullanmasını reddeder. Tüm alt etki alanları eşleşir. Bu nedenle example.com’’ katıldığında ``test.example.com alt etki alanı da engellenir. Listede yalnızca küçük harfli dizgeler bulunmalıdır. Ayrıştırılan etki alanı eşleştirmeden önce küçük harflidir.

Varsayılan yapılandırma:

PROJECT_WEB_RESTRICT_HOST = {"localhost"}

PROJECT_WEB_RESTRICT_NUMERIC#

4.16.2 sürümünde geldi.

Reject using numeric IP address in project website. On by default.

PROJECT_WEB_RESTRICT_RE#

4.15 sürümünde geldi.

Proje sitelerini kısıtlayacak kurallı ifadeyi belirler. Kurallı ifadeye uyan adresler reddedilir.

RATELIMIT_ATTEMPTS#

3.2 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulanmadan önce yapılabilecek en fazla kimlik doğrulama girişimi sayısı.

Varsayılan değer: 5.

RATELIMIT_WINDOW#

3.2 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulandıktan sonra kimlik doğrulamasının kabul edileceği süre.

An amount of seconds, defaulting to 300 (5 minutes).

RATELIMIT_LOCKOUT#

3.2 sürümünde geldi.

Hız sınırlaması uygulandıktan sonra kimlik doğrulamasının kilitleneceği süre.

Varsayılan değer: 600 saniye (10 dakika).

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS#

4.1 sürümünde geldi.

Hesap açılmasına izin verilecek kimlik doğrulama arka uçlarının listesi. Bu seçenek yalnızca yeni kayıtları sınırlar. Kullanıcılar yapılandırılmış tüm kimlik doğrulama arka uçları ile kimlik doğrulaması yapabilir ve kimlik doğrulaması ekleyebilir.

It is recommended to keep REGISTRATION_OPEN on while limiting registration backends, otherwise users will be able to register, but Weblate will not show links to register in the user interface.

Örnek:

REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]

İpucu

The backend names match names used in the URL for authentication.

REGISTRATION_CAPTCHA#

Whether registration of new accounts is protected by a CAPTCHA. Defaults to enabled.

Açıksa, kullanıcıların e-posta adreslerini yazdığı tüm sayfalara bir CAPTCHA eklenir:

 • Yeni hesap açılışı.

 • Parola kurtarma.

 • Bir hesaba e-posta ekleme.

 • Oturum açmamış kullanıcılar için iletişim formu.

REGISTRATION_EMAIL_MATCH#

Hangi e-posta adreslerinin kaydedilebileceğini süzmenizi sağlar.

Varsayılan değer: .*. Herhangi bir e-posta adresi ile hesap açılmasına izin verir.

Bu seçeneği, hesap açma işlemini tek bir e-posta etki alanıyla sınırlamak için kullanabilirsiniz:

REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r"^.*@weblate\.org$"

REGISTRATION_OPEN#

Whether registration of new accounts is currently permitted. Defaults to enabled.

Bu ayar, e-posta adresi ya da Python Social Auth ile yapılan iç kimlik doğrulamasını etkiler (REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS komutunu kullanarak belirli arka uçları beyaz listeye ekleyebilirsiniz).

Not

LDAP kimlik doğrulaması gibi üçüncü taraf kimlik doğrulama yöntemleri kullanılıyorsa bu seçenek yalnızca kayıt formunu gizler. Ancak yeni kullanıcılar yine de oturum ve hesap açabilir.

REGISTRATION_REBIND#

4.16 sürümünde geldi.

Var olan kullanıcılar için kimlik doğrulama hizmeti arka uçlarının yeniden bağlanmasını sağlar. Kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları arasında geçiş yaparken bu seçeneği etkinleştirin.

Not

Off by default to not allow adding other authentication backends to an existing account. Rebinding can lead to account compromise when using more third-party authentication backends.

REPOSITORY_ALERT_THRESHOLD#

4.0.2 sürümünde geldi.

Eski ya da çok fazla değişiklik içeren depolar için bir uyarı tetikleme eşiği. Varsayılan değer: 25.

Ayrıca bakınız

Çeviri bileşeni uyarıları

REQUIRE_LOGIN#

4.1 sürümünde geldi.

Bu seçenek, LOGIN_REQUIRED_URLS özelliğini etkinleştirir ve REST çatısını tüm API uç noktaları için kimlik doğrulaması gerekecek şekilde yapılandırır.

Not

Bu seçenek, Örnek yapılandırma içine eklenmiştir. Docker için WEBLATE_REQUIRE_LOGIN kullanın.

SENTRY_DSN#

3.9 sürümünde geldi.

Hata raporlarını derlemek için kullanılacak Sentry DSN.

SIMPLIFY_LANGUAGES#

Varsayılan dil/ülke kombinasyonları için basit dil kodlarının kullanılmasını sağlar. Örneğin, bir “fr_FR” çevirisi “fr” dil kodunu kullanır. Varsayılan kombinasyonlar için dillerin listelenmesini basitleştirdiğinden genellikle bu davranış istenir.

Her çeşit için farklı çeviriler yapmak istiyorsanız bu seçeneği kapatın.

SITE_DOMAIN#

Configures site domain. Necessary to produce correct absolute links in many scopes (for example activation e-mails, notifications or RSS feeds).

If Weblate is running on a non-standard port, include it here as well.

Örnekler:

# Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

# Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"

Not

This setting should only contain the domain name. For configuring protocol, (turning on and enforcing HTTPS) use ENABLE_HTTPS and for changing the URL, use URL_PREFIX.

İpucu

Bir Docker kapsayıcısında, site etki alanı WEBLATE_ALLOWED_HOSTS seçeneği ile yapılandırılır.

SITE_TITLE#

Web sitesi ve gönderilecek e-postalar için kullanılacak site başlığı.

SPECIAL_CHARS#

Görsel klavyeye eklenecek karakterler. Sanal klavye.

Varsayılan değer:

SPECIAL_CHARS = ("\t", "\n", "\u00a0", "…")

SINGLE_PROJECT#

3.8 sürümünde geldi.

Redirects users directly to a project or component instead of showing the dashboard. You can either set it to True so it only works if there is actually only single project in Weblate. Alternatively, set the project slug, and it will redirect unconditionally to this project.

3.11 sürümünde değişti: Artık tek bir projenin görüntülenmesini dayatmak için bir proje kısaltması da ayarlanabiliyor.

Örnek:

SINGLE_PROJECT = "test"

SSH_EXTRA_ARGS#

4.9 sürümünde geldi.

Allows adding custom parameters when Weblate is invoking SSH. Useful when connecting to servers using legacy encryption or other non-standard features.

For example when SSH connection in Weblate fails with Unable to negotiate with legacyhost: no matching key exchange method found. Their offer: diffie-hellman-group1-sha1, you can turn that on using:

SSH_EXTRA_ARGS = "-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1"

İpucu

The string is evaluated by the shell, so ensure any whitespace and special characters is quoted.

Ayrıca bakınız

Eski OpenSSH seçenekleri

STATUS_URL#

Weblate kopyanızın durumunu bildireceği adres.

SUGGESTION_CLEANUP_DAYS#

3.2.1 sürümünde geldi.

Belirtilen sayıda gün sonra önerileri kendiliğinden siler. Varsayılan değer: Yok herhangi bir silme işlemi yapmaz.

UNUSED_ALERT_DAYS#

4.17 sürümünde geldi.

Configures when the Component seems unused alert is triggered.

Defaults to 365 days, set to 0 to turn it off.

UPDATE_LANGUAGES#

4.3.2 sürümünde geldi.

Controls whether languages database should be updated when running database migration and is on by default. This setting has no effect on invocation of weblate setuplang.

Uyarı

The languages display might become inconsistent with this. Weblate language definitions expand over time and it will not display language code for the defined languages.

Ayrıca bakınız

Hazır dil tanımları

URL_PREFIX#

Bu ayar, Weblate platformunun belirli bir yol altında çalışmasını sağlar (yoksa site sunucusunun kök klasöründen çalıştırılır).

Not

Bu ayarı kullanmak için, sunucunuzu bu ön eki kaldıracak şekilde yapılandırmanız gerekir. BU işlem örneğin, WSGI ile WSGIScriptAlias seçeneği ayarlanarak elde edilebilir.

İpucu

Ön ek / karakteri ile başlamalıdır.

Örnek:

URL_PREFIX = "/translations"

Not

Bu ayar iç Django sunucusuyla çalışmaz. urls.py dosyasını bu ön eki içerecek şekilde ayarlamanız gerekir.

VCS_API_DELAY#

4.15.1 sürümünde geldi.

GitHub çekme istekleri, GitLab birleştirme istekleri, Gitea çekme isteği ve Pagure birleştirme istekleri içindeki üçüncü taraf API çağrılarında saniye olarak en az gecikmeyi yapılandırır.

Bu seçenek, aşırı yüklenmelerini önlemek için Weblate üzerinden bu hizmetlere yapılan API çağrılarının hızını sınırlar.

If you are being limited by secondary rate-limiter at GitHub, increasing this might help.

Varsayılan değer: 10.

VCS_BACKENDS#

Kullanılabilecek sürüm denetimi sistemi arka uçlarının yapılandırması.

Not

Weblate, araçlarının bulunduğu desteklenen tüm arka uçları kullanmaya çalışır.

İpucu

Bu ayar ile seçenekleri sınırlayabilir ya da özel sürüm denetimi sistemi arka uçları ekleyebilirsiniz.

VCS_BACKENDS = ("weblate.vcs.git.GitRepository",)

VCS_CLONE_DEPTH#

3.10.2 sürümünde geldi.

Weblate depolarının hangi alt düzeye kadar kopyalanacağını yapılandırır.

Not

Bu seçenek şu anda yalnızca Git için destekleniyor. Varsayılan olarak Weblate, kopyalamayı hızlandırmak ve disk alanını korumak için sığ depo kopyaları oluşturur. Kullanımınıza bağlı olarak (örneğin custom Eklentiler kullanırken), kopya derinliği artırmak ya da 0 olarak ayarlayarak tümüyle kapatmak isteyebilirsiniz.

İpucu

Weblate üzerinden iterken ``fatal: protocol error: expected old/new/ref, got ‘shallow <commit hash>’` hatası alırsanız, sığ kopyları tümüyle kapatarak şunları ayarlayın:

VCS_CLONE_DEPTH = 0

WEBLATE_ADDONS#

Kullanılabilecek eklentilerin listesi. Bunların kullanılabilmesi için, belirli bir çeviri bileşeninde etkinleştirilmeleri gerekir. Varsayılan olarak bu, tüm iç eklentileri içerir. Listeyi genişletirken büyük olasılıkla var olanları etkin tutmak isteyeceksiniz. Örneğin:

WEBLATE_ADDONS = (
  # Built-in add-ons
  "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
  "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
  "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
  "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
  "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
  "weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
  "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
  "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
  "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
  "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
  "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
  "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
  "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
  "weblate.addons.xml.XMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
  "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
  "weblate.addons.removal.RemoveComments",
  "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
  "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
  "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
  "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
  "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
  # Add-on you want to include
  "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)

Not

Removing the add-on from the list does not uninstall it from the components. Weblate will crash in that case. Please uninstall the add-on from all components prior to removing it from this list.

Ayrıca bakınız

Eklentiler, DEFAULT_ADDONS

WEBLATE_EXPORTERS#

4.2 sürümünde geldi.

Çevirilerin veya sözlüklerin çeşitli dosya biçimlerinde indirilmesini sağlayan dışa aktarıcıların listesi.

Ayrıca bakınız

Desteklenen dosya biçimleri

WEBLATE_FORMATS#

3.0 sürümünde geldi.

Kullanılabilecek dosya biçimlerinin listesi.

Not

Varsayılan listede yaygın kullanılan biçimler bulunur.

Ayrıca bakınız

Desteklenen dosya biçimleri

WEBLATE_MACHINERY#

4.13 sürümünde geldi.

Kullanılabilecek makine hizmetlerinin listesi.

WEBLATE_GPG_IDENTITY#

3.1 sürümünde geldi.

Weblate tarafından Git işlemelerini imzalamak için kullanılacak kimlik. Örneğin:

WEBLATE_GPG_IDENTITY = "Weblate <weblate@example.com>"

Weblate GPG anahtarlığında, uygun bir anahtar aranır (home/.gnupg altında DATA_DIR). Bulunamazsa, bir anahtar oluşturulur. Bilgi almak için: Git işlemelerini GnuPG ile imzalamak.

WEBSITE_REQUIRED#

Defines whether Proje sitesi has to be specified when creating a project. On by default, as that suits public server setups.