Çeviri ilerlemesi raporu

Raporlama özellikleri, bir çevirinin belirli bir dönemde nasıl ilerlediği ile ilgili fikir verir. Herhangi bir bileşene zaman içinde yapılan katkıların özeti sunulur. Raporlama aracı, herhangi bir çeviri bileşeninin ya da projenin İçgörüler menüsünde bulunur:

../_images/reporting.webp

Bu sayfada çeşitli raporlama araçları vardır ve tümü HTML, reStructuredText ya da JSON olarak çıktı oluşturabilir. İlk iki biçim, istatistikleri var olan belgelere gömmek için uygundur. JSON ise verilerin dışarıda işlenmesi için kullanışlıdır.

Önceden tanımlanmış dönemleri seçebilir ya da özel bir tarih aralığı belirtebilirsiniz. Bu durumda, katkılar gece yarısında sayılır, başlangıç tarihi katılır ve bitiş tarihi katılmaz.

Sözcük sayısı

İpucu

Sözcük sayısı Hint-Avrupa dillerinde yaygın olarak kullanılan bir ölçüttür. Ancak bazı Asya dillerinde davranışı uygun olmayabilir.

Bir sözcük, beyaz boşluklar (boşluklar, sekmeler, yeni satırlar) arasındaki herhangi bir karakter dizisidir (harfler, sayısal değerler, özel karakterler). Aşağıdaki örnek dizgede 9 sözcük vardır.

I've just realized that they have 5 %(color)s cats.

Çoğul dizgeler için, sözcük sayısı, tüm çoğul biçimlerin sözcüklerinin toplamı olarak hesaplanır.

Çince, Japonca veya Korece dilleri için sözcük sayısı, CJK karakterlerinin sayısı artı CJK olmayan karakterlerdeki sözcük sayısıdır.

Çevirmen hesapları

Çevirmen hesapları için kullanılabilen bir belge oluşturur. Diller ada göre sıralanır ve belirli bir dile katkıda bulunan tüm kişiler listelenir:

* Czech

  * John Doe <john@example.com> (5)
  * Jane Doe <jane@example.com> (1)

* Dutch

  * Jane Doe <jane@example.com> (42)

İpucu

Parantez içindeki sayı, belirli bir dönemde yapılan katkıların sayısını gösterir.

Katılımcı istatistikleri

Çevirmen adına göre çevrilmiş sözcük ve dizge sayılarını oluşturur:

======================================== ======================================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ========================
Name                   Email                  Count total       Source words total    Source chars total    Target words total    Target chars total    Count new        Source words new     Source chars new     Target words new     Target chars new     Count approved      Source words approved  Source chars approved  Target words approved  Target chars approved  Count edited       Source words edited   Source chars edited   Target words edited   Target chars edited
======================================== ======================================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ========================
John Done                john@example.com                        1            3            24            3            21            1            3            24            3            21            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0
Jane Done                jane@example.com                        2            5            25            4            28            2            3            24            3            21            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0
======================================== ======================================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ======================== ========================

Çevirmenlerinize çalışma miktarlarına göre ödeme yapıyorsanız yararlı olabilir. Çevirmenlerin çalışmaları ile ilgili çeşitli istatistikler verir.

Tüm istatistiklerin dört çeşidi bulunur:

Toplam

Düzenlenen tüm dizgelerin toplam sayısı.

Yeni

Daha önce çevrilmemiş olan, yeni çevrilmiş dizge sayısı.

Onaylanmış

Gözden geçirme iş akışı ile onaylanmış dizge sayısı (ayrıntılı bilgi almak için: Özel onaylayanlar).

Düzenlenmiş

Daha önce çevrilmiş olan, yeni düzenlenmiş dizge sayısı.

Şunların her biri için şu ölçümler kullanılabilir:

Sayı

Dizge sayısı.

Düzenlenen karakter sayısı

Dizgede düzenlenmiş karakter sayısı, Damerau-Levenshtein boyu olarak ölçülür.

Kaynak sözcük sayısı

Kaynak dizgedeki sözcük sayısı.

Kaynak karakter sayısı

Kaynak dizgedeki karakter sayısı.

Hedef sözcük sayısı

Hedef dizgedeki sözcük sayısı.

Hedef karakter sayısı

Hedef dizgedeki karakter sayısı.