Mobile Kotlin kaynakları#

5.4 sürümünde geldi.

Mobil Kotlin kaynakları ağırlıklı olarak Android dizge kaynakları kullanan özel bir biçimdir.

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

shared/src/commonMain/resources/MR/*/plurals.xml

Tek dilli temel dil dosyası

shared/src/commonMain/resources/MR/base/plurals.xml

Yeni çeviriler kalıbı

Boş

Dosya biçimi

Mobile Kotlin kaynağı