RESX .NET kaynak dosyaları#

.XML kaynağı (.resx) dosyası, Microsoft .NET uygulamalarında kullanılan tek dilli XML dosya biçimini kullanır. `.resx <https://lingohub.com/developers/resource-files/resw-resx-localization> ile aynı söz dizimini kullanırken .resw ile değiştirilebilir`_.

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

Resources/Language.*.resx

Tek dilli temel dil dosyası

Resources/Language.resx

Yeni çeviriler için şablon

Boş

Dosya biçimi

.NET kaynak dosyası