OpenDocument biçimi

Added in version 4.1.

Çevrilebilir içerik OpenDocument dosyalarından ayıklanır ve çevrilmek üzere sunulur.

Ayrıca bakınız

OpenDocument Format

Weblate yapılandırması

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

path/*.odt

Tek dilli temel dil dosyası

path/en.odt

Yeni çeviriler kalıbı

path/en.odt

Dosya biçimi

OpenDocument dosyası