Weblate yazılımını güncellemek#

Docker kalıbı güncellemeleri#

Resmi Docker kalıbına (bilgi almak için Docker ile kurmak) tüm Weblate yükseltme adımları bütünleştirilmiştir. Genellikle güncel sürümü çekmenin dışında el ile yapılması gereken bir adım bulunmaz.

Genel yükseltme yönergeleri#

Yükseltmeden önce, lütfen değişmiş olabilecekleri için güncel Yazılım gereksinimleri değerini denetleyin. Tüm gereksinimler kurulduktan ya da güncellendikten sonra, lütfen settings.py dosyasını yapılandırmadaki değişikliklere uygun şekilde ayarlayın (doğru değerler için settings_example.py bölümüne bakabilirsiniz).

Yükseltmeden önce her zaman Sürüme özel yönergeler bölümünü denetleyin. Bazı sürümleri atlamanız durumunda, lütfen yükseltmede atladığınız tüm sürümlerin yönergelerini izleyin. Bazen sorunsuz bir aktarım yapmak için önce bazı ara sürümlere yükseltmek daha iyidir. Bir kerede birkaç sürüm yukarı yükseltilebilir, ancak tek sürüm yükseltmelerindeki kadar iyi denenmemiştir.

Not

Yükseltmenin yapılamaması durumunda veri tabanını önceki sürüme döndürebilmeniz için yükseltmeden önce veri tabanının tam yedeğini almanız önerilir. Bilgi almak için: Weblate yedeğini alma ve taşıma.

 1. wsgi ve Celery işlemlerini durdurun. Yükseltme işlemi, veri tabanında uyumsuz değişiklikler yapabilir. Bu nedenle yükseltme sırasında eski işlemlerin çalışmasını önlemek her zaman daha güvenli olur.

 2. Weblate kodunu yükseltin.

  Pip kurulumları için şöyle yapılabilir:

  pip install -U "Weblate[all]==version"
  

  Ya da yalnızca güncel sürümü edinmek istiyorsanız:

  pip install -U "Weblate[all]"
  

  İsteğe bağlı bağımlılıkların tümünü kurmak istemiyorsanız şunu yapın:

  pip install -U Weblate
  

  Git checkout ile yeni kaynak kodunu almanız ve kurulumunuzu güncellemeniz gerekir:

  cd weblate-src
  git pull
  # Update Weblate inside your virtualenv
  . ~/weblate-env/bin/pip install -e '.[all]'
  # Install dependencies directly when not using virtualenv
  pip install --upgrade -r requirements.txt
  # Install optional dependencies directly when not using virtualenv
  pip install --upgrade -r requirements-optional.txt
  
 3. Yeni Weblate sürümünde yeni İsteğe bağlı bağımlılıklar bulunabilir. Lütfen istediğiniz özellikleri kapsayıp kapsamadığını denetleyin.

 4. Yapılandırma dosyasını yükseltin. Gerekli adımlar için settings_example.py ya da Sürüme özel yönergeler dosyalarına bakabilirsiniz.

 5. Veri tabanı yapısını yükseltin:

  weblate migrate --noinput
  
 6. Güncellenmiş durağan dosyaları derleyin (bilgi almak için: Sunucuyu çalıştırmak ve Durağan dosyalar sunmak):

  weblate collectstatic --noinput --clear
  
 7. JavaScript ve CSS dosyalarını sıkıştırın (isteğe bağlı, bilgi almak için: İstemci varlıklarının sıkıştırılması):

  weblate compress
  
 8. Git üzerindeki sürümü çalıştırıyorsanız, her yükseltme yaptığınızda yerel ayar dosyalarını da yeniden oluşturmanız gerekir. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz:

  weblate compilemessages
  
 9. Kurulumunuzun doğru olduğunu doğrulayın (bilgi almak için: :ref:`production’):

  weblate check --deploy
  
 10. Celery işlemini yeniden başlatın (bilgi almak için: Celery ile arka plan görevlerini kullanmak).

Sürüme özel yönergeler#

2.x sürümünden yükseltmek#

2.x sürümünden yükseltiyorsanız, her zaman ilk olarak 3.0.1 sürümüne yükseltin. Ardından 3.x serisinde yükseltme işlemini sürdürün. Bu adımı atlayan yükseltme işlemleri desteklenmez ve bozulur.

3.x sürümünden yükseltmek#

3.x sürümünden yükseltme yapıyorsanız, her zaman ilk olarak 4.0.4 veya 4.1.1 sürümüne yükseltin. Ardından 4.x serisinde yükseltmeyi sürdürün. Bu adımı atlayan yükseltmeler desteklenmez ve bozulur.

4.0 sürümünden 4.1 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • settings_example.py içinde birkaç değişiklik yapıldı. En önemlileri ara yazılım değişiklikleri. Lütfen ayarlarınızı buna göre yapın.

 • Yeni dosya biçimleri eklendi. WEBLATE_FORMATS seçeneğini değiştirdiyseniz bunları katmak isteyebilirsiniz.

 • Yeni kalite denetimleri eklendi. CHECK_LIST seçeneğini değiştirdiyseniz bunları katmak isteyebilirsiniz.

 • API hız sınırlamasının raporlanmasını sağlamak için DEFAULT_THROTTLE_CLASSES ayarında değişiklik yapıldı.

 • Bazı gereksinimler eklendi ve güncellendi.

 • INSTALLED_APPS içinde bir değişiklik yapıldı.

 • MT_DEEPL_API_VERSION ayarı 4.7 sürümünde kaldırıldı. DeepL makine çevirisi artık yeni MT_DEEPL_API_URL kullanıyor. MT_DEEPL_API_URL seçeneğini aboneliğinize uygun şekilde ayarlamanız gerekebilir.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.1 sürümünden 4.2 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • 3.x sürümlerinden yükseltme işlemi artık desteklenmiyor. Lütfen önce 4.0 ya da 4.1 sürümüne yükseltin.

 • Bazı gereksinimler eklendi ve güncellendi.

 • settings_example.py içinde, en dikkat çekicileri yeni ara katman yazılımında ve değişen uygulama sıralamasında olan birkaç değişiklik yapıldı.

 • JSON tabanlı biçimlerin anahtarlarından baştaki nokta kaldırıldı. Dizgeler veri tabanı aktarımı sırasında ayarlanır. Ancak dışa aktarma işlemlerinde ya da API üzerinde anahtarlara güvenmeniz durumunda dış bileşenlerin ayarlanması gerekebilir.

 • Celery yapılandırması memory kuyruğu kullanılmayacak şekilde değiştirildi. Lütfen başlangıç betiklerinizi ve CELERY_TASK_ROUTES seçeneğini ayarlayın.

 • Weblate etki alanı yapılandırması ayarlar bölümüne alındı. Bilgi almak için: SITE_DOMAIN (ya da WEBLATE_SITE_DOMAIN). Weblate çalıştırmadan önce bu ayarı yapılandırmanız gerekir.

 • Kullanıcı veri tabanındaki kullanıcı adı ve e-posta alanları artık büyük/küçük harfe duyarsız olarak eşsiz. PostgreSQL için yanlışlıkla zorunlu kılınmamıştı.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.2 sürümünden 4.3 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • Kalite denetimlerinde bazı değişiklikler yapıldı. CHECK_LIST seçeneğini değiştirdiyseniz bunları katmak isteyebilirsiniz.

 • Kaynak dil özniteliği, projeden API üzerinde kullanıma sunulan bir bileşene taşındı. Weblate istemcisi kullanıyorsanız güncellemeniz gerekir.

 • Veri tabanının 4.3 sürümüne aktarımı, çevirdiğiniz dizge sayısına bağlı olarak uzun sürebilir (100.000 kaynak dizge için aktarım yaklaşık bir saat sürebilir).

 • INSTALLED_APPS içinde bir değişiklik yapıldı.

 • django:SESSION_COOKIE_AGE_AUTHENTICATED seçeneğini tamamlayan SESSION_COOKIE_AGE ayarı eklendi.

 • GitHub ya da GitLab bütünleştirmesi için hub ya da lab kullanıyorsanız, bunu yeniden yapılandırmanız gerekir. Bilgi almak için: GITHUB_CREDENTIALS ve :setting:`GITLAB_CREDENTIALS’.

4.3.1 sürümünde değişti:

 • Celery yapılandırması memory kuyruğu eklenecek şekilde değiştirildi. Lütfen başlangıç betiklerinizi ve CELERY_TASK_ROUTES seçeneğini ayarlayın.

4.3.2 sürümünde değişti:

 • Eklentilerin post_update yöntemine skip_push parametresi eklendi.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.3 sürümünden 4.4 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • INSTALLED_APPS seçeneğinde weblate.configuration şeklinde bir değişiklik yapıldı.

 • Artık Django 3.1 sürümü gerekiyor.

 • MySQL ya da MariaDB kullanıyorsanız, gereken en düşük sürümler yükseltildi. Bilgi almak için: MySQL ve MariaDB.

4.4.1 sürümünde değişti:

 • Tek dilli gettext artık var olduğunda hem msgid hem de msgctxt kullanıyor. Bu özellik, ekran görüntüleri ya da onay durumları gibi genişletilmiş Weblate verilerine bağlantıları bozan bu tür dosyalardaki çeviri dizgelerinin kimliğini değiştirir. Lütfen yükseltmeden önce bu tür dosyalarda bekleyen değişiklikleri işlediğinizden emin olun. weblate loadpo kullanarak etkilenen bileşenin yüklenmesini dayatmanız önerilir.

 • Çeşitli dosya biçimi sorunlarını gidermek için gereken en düşük translate-toolkit sürümü yükseltildi.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.4 sürümünden 4.5 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • Büyük sözlükleriniz varsa aktarım işlemi oldukça uzun sürebilir.

 • Sözlükler artık normal bileşenler olarak tutuluyor.

 • Sözlük API uygulaması kaldırıldı. Sözlüklere erişmek için normal çeviri API uygulamasını kullanın.

 • INSTALLED_APPS seçeneğinde weblate.metrics şeklinde bir değişiklik yapıldı.

4.5.1 sürümünde değişti:

 • Pyahocorasick modülüne yeni bir bağımlılık eklendi.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.5 sürümünden 4.6 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • Yeni dosya biçimleri eklendi. WEBLATE_FORMATS seçeneğini değiştirdiyseniz bunları katmak isteyebilirsiniz.

 • Bileşen oluşturan API uygulaması artık kendiliğinden İç Weblate adresleri kullanıyor. Bilgi almak için: POST /api/projects/(string:project)/components/.

 • Bağımlılıklarda ve django:'PASSWORD_HASHERS kalıplarında bir değişiklik yapıldı. Artık parolaların şifrelenmesi için Argon2 kullanılıyor.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.6 sürümünden 4.7 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Önemli yapılandırma veya bağımlılık değişiklikleri:

 • settings_example.py içinde birkaç değişiklik yapıldı. En önemlisi ara yazılım katmanı değişiklikleri (MIDDLEWARE). Lütfen ayarlarınızı buna göre değiştirin.

 • DeepL makine çevirisine farklı abonelik modellerine daha esnek bir şekilde uyum sağlamak için genel bir MT_DEEPL_API_URL ayarı eklendi. MT_DEEPL_API_VERSION ayarı artık kullanılmıyor.

 • Artık Django 3.2 sürümü gerekiyor.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.7 sürümünden 4.8 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Bu sürüm için ek yükseltme adımlarına gerek yoktur.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.8 sürümünden 4.9 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Ölçümlerin depolanmasında bir değişiklik yapıldı. Büyük sitelerde yükseltme işlemi uzun sürebilir.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.9 sürümünden 4.10 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Proje gruplarında bir değişiklik yapıldı. Binlerce projesi bulunan sitelerde yükseltme işlemi uzun sürebilir.

 • Django 4.0 ile bazı geriye dönük uyumsuzluğa yol açan değişiklikler yapıldı. Bilgi almak için: Backwards incompatible changes in 4.0. Weblate, bunlardan herhangi birinin sorunlu olması durumunda şimdilik Django 3.2 sürümünü desteklemeyi sürdürüyor. Weblate platformunu etkileyebilecek en önemli değişiklikler:

  • PostgreSQL 9.6 desteği kaldırılan Django 4.0, PostgreSQL 10 ve üzerindeki sürümleri destekliyor.

  • CSRF_TRUSTED_ORIGINS biçimi değiştirildi.

 • Docker kapsayıcısı artık Django 4.0 kullanıyor. Değişiklikler için yukarıya bakabilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.10 sürümünden 4.11 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Weblate için artık Django 3.2 gerekiyor.

 • Her proje için erişim denetimi yönetimi uygulaması değiştirildi, proje ön eki grup adlarından kaldırıldı. Bu değişiklik, API kullanıcılarını etkiler.

 • Weblate artık karakter kümesinin algılanması için chardet modülü yerine charset-normalizer kullanıyor.

 • 4.11.1 sürümünde değiştirildi: REST_FRAMEWORK ayarında bir değişiklik yapıldı (DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES seçeneğindeki arka uçlardan biri kaldırıldı).

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.11 sürümünden 4.12 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Herhangi bir özel adım gerekmez.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.12 sürümünden 4.13 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Dil tanımları artık yükseltme sırasında kendiliğinden güncelleniyor. Bu özelliği devre dışı bırakmak için UPDATE_LANGUAGES seçeneğini kullanın.

 • Windows RC dosyaları, HTML dosyaları, IDML biçimi ve Metin dosyaları dosya biçimleri için bağlam ve konumun işlenmesi değiştirildi. Çoğu durumda bağlam artık konum olarak gösteriliyor.

 • Makine çevirisi hizmetleri artık kullanıcı arabiriminden yapılandırılabilir. Yapılandırma dosyasındaki ayarlar veri tabanı aktarımı sırasında içe aktarılacaktır.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.13 sürümünden 4.14 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Java biçimlendirme denetimleri artık GNU gettext imleriyle eşleşiyor. Weblate üzerinde ayarlanan imler kendiliğinden taşınır. Ancak üçüncü taraf betiklerinin java-format yerine java-printf-format ve java-messageformat yerine java-format kullanması gerekir.

 • jellyfish bağımlılığı rapidfuzz ile değiştirildi.

 • 4.14.2 sürümünde değiştirildi: VCS hizmeti API anahtarlarının güvenli olmayan yapılandırması, _CREDENTIALS listesi yerine _TOKEN/_USERNAME/ yapılandırmasıyla kullanımdan kaldırıldı. Docker üzerinde lütfen eşleşen _HOST yönergesini ekleyin. Örneğin WEBLATE_GITHUB_HOST ve GITHUB_CREDENTIALS bölümlerine bakın.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.14 sürümünden 4.15 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Artık Weblate için PostgreSQL üzerinde “btree_gin” eklentisi gerekiyor. Aktarım işlemi, yeterli izinleri varsa bunu kurar. El ile kurulum için PostgreSQL üzerinde bir veri tabanı oluşturmak bölümüne bakabilirsiniz.

 • Docker kalıbı artık varsayılan olarak hata ayıklama kipini etkinleştirmiyor. İsterseniz, WEBLATE_DEBUG ortam seçeneği ile etkinleştirebilirsiniz.

 • Büyük kopyalarda veri tabanı aktarımı, bazı dizinlerin yeniden oluşturulması nedeniyle saatlerce sürer.

 • 4.15.1 sürümünde değiştirildi: Rest framework ayarlarında DEFAULT_PAGINATION_CLASS seçeneğinin varsayılan değeri değiştirildi.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.15 sürümünden 4.16 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Celery vuruşu artık görev zamanlamasını veri tabanında saklıyor. Bunun için CELERY_BEAT_SCHEDULER ve INSTALLED_APPS seçeneklerinde değişiklik yapılmalıdır.

 • Kullanımdan kaldırılan sürüm denetimi sistemi kimlik doğrulama bilgileri ayarı artık desteklenmiyor. Bilgi almak için: 4.13 sürümünden 4.14 sürümüne yükseltmek.

 • django-crispy-forms yükseltmesi için INSTALLED_APPS içinde değişiklikler yapılmalıdır.

 • django-cors-headers bütünleştirmesi için INSTALLED_APPS ve MIDDLEWARE seçeneklerinde değişiklik yapılmalıdır.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.16 sürümünden 4.17 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Yeniden yazılmış ölçüm depolama alanına aktarım, büyük Weblate kopyalarında önemli ölçüde zaman alabilir (metrics_metric tablosu için GB başına yaklaşık 15 dakika bekleyebilirsiniz). Kesinti süresini azaltmak için weblate/metrics/migrations/*.py dosyasını Weblate 4.17 sürümünden 4.16 sürümüne kopyalayarak aktarımı arka planda başlatabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, normal tam yükseltme işlemini yapın.

 • Docker kapsayıcısı için artık PostgreSQL 12 veya üzerindeki sürümler gerekiyor. Yükseltme yönergeleri için lütfen PostgreSQL kapsayıcısını yükseltmek bölümüne bakın. Weblate, uygun Django sürümü kurulduğunda eski sürümleri de destekler.

Uyarı

MySQL aktarımı, Python veri tabanı sürücüsünün sınırlaması nedeniyle tüm ölçümleri belleğe yüklemeye çalışacak. MySQL kullanmayı sürdürmek istiyorsanız, aktarımdan önce ölçümleri temizlemeniz gerekebilir. Lütfen PostgreSQL kullanmaya geçmeyi değerlendirin. Bilgi almak için: Diğer veri tabanlarından PostgreSQL üzerine aktarmak.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

4.17 sürümünden 4.18 sürümüne yükseltmek#

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • PostgreSQL 10, 11, MySQL 5.7 ve MariaDB 10.2, 10.3 desteği kaldırıldı.

 • Python 3.7 desteği kaldırıldı.

 • Fluent biçimi biçiminde bazı dizgelerin kimliği değiştirildi. Değişiklikleri görmek için çeviri dosyalarının yeniden yüklenmesini dayatmanız gerekebilir.

Ayrıca bakınız

Genel yükseltme yönergeleri

Python 2 sürümünden Python 3 sürümüne yükseltmek#

Weblate artık Python için 3.6 sürümünden öncesini desteklemiyor. Hala eski sürümde çalışıyorsanız, lütfen önce geçerli sürümden Python 3 sürümüne aktarım yapın ve ardından yükseltin. Weblate 3.11.1 belgelerinde Python 2 sürümünden Python 3 sürümüne yükseltme bölümüne bakabilirsiniz.

Diğer veri tabanlarından PostgreSQL üzerine aktarmak#

Weblate için PostgreSQL dışında başka bir veri tabanı kullanıyorsanız, Weblate ile en iyi başarımı gösteren PostgreSQL kullanmaya geçmeyi düşünmelisiniz. Aşağıdaki adımlar, verilerinizi veri tabanları arasında aktarmakta size yol gösterir. Lütfen aktarımdan önce hem site hem de Celery sunucularını durdurmayı unutmayın, yoksa tutarsız verilerle karşılaşabilirsiniz.

PostgreSQL üzerinde bir veri tabanı oluşturmak#

Weblate için ayrı bir kullanıcı hesabı ile ayrı bir veri tabanı kullanmak genellikle iyi bir fikirdir:

# If PostgreSQL was not installed before, set the main password
sudo -u postgres psql postgres -c "\password postgres"

# Create a database user called "weblate"
sudo -u postgres createuser -D -P weblate

# Create the database "weblate" owned by "weblate"
sudo -u postgres createdb -E UTF8 -O weblate weblate

Django JSON dökümlerini kullanarak aktarmak#

Aktarım için en basit yaklaşım, Django JSON dökümlerini kullanmaktır. Bu yöntem, küçük kurulumlar için iyidir. Daha büyük kurulumlarda bunun yerine pgloader kullanmak isteyebilirsiniz. Bilgi almak için: Pgloader ile PostgreSQL üzerine aktarmak.

 1. PostgreSQL seçeneğini settings.py dosyasına ek veritabanı bağlantısı olarak ekleyin:

DATABASES = {
  "default": {
    # Database engine
    "ENGINE": "django.db.backends.mysql",
    # Database name
    "NAME": "weblate",
    # Database user
    "USER": "weblate",
    # Database password
    "PASSWORD": "password",
    # Set to empty string for localhost
    "HOST": "database.example.com",
    # Set to empty string for default
    "PORT": "",
    # Additional database options
    "OPTIONS": {
      # In case of using an older MySQL server, which has MyISAM as a default storage
      # 'init_command': 'SET storage_engine=INNODB',
      # Uncomment for MySQL older than 5.7:
      # 'init_command': "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES'",
      # If your server supports it, see the Unicode issues above
      "charset": "utf8mb4",
      # Change connection timeout in case you get MySQL gone away error:
      "connect_timeout": 28800,
    },
  },
  "postgresql": {
    # Database engine
    "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
    # Database name
    "NAME": "weblate",
    # Database user
    "USER": "weblate",
    # Database password
    "PASSWORD": "password",
    # Set to empty string for localhost
    "HOST": "database.example.com",
    # Set to empty string for default
    "PORT": "",
  },
}
 1. Aktarımları yürütün ve tablolara eklenen tüm verileri kaldırın:

weblate migrate --database=postgresql
weblate sqlflush --database=postgresql | weblate dbshell --database=postgresql
 1. Eski veri tabanlarının dökümünü alın ve PostgreSQL üzerine aktarın

weblate dumpdata --all --output weblate.json
weblate loaddata weblate.json --database=postgresql
 1. Varsayılan olarak yalnızca PostgreSQL veri tabanının kullanılması için DATABASES ayarını yapın. Eski bağlantıyı kaldırın.

Böylece Weblate artık PostgreSQL veri tabanı ile çalışmaya hazır olmalıdır.

Pgloader ile PostgreSQL üzerine aktarmak#

pgloader, verileri PostgreSQL üzerine taşımak için kullanılan bir genel aktarım aracıdır. Weblate veri tabanını aktarmak için kullanabilirsiniz.

 1. Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanmak için settings.py ayarınızı yapın.

 2. Şemayı PostgreSQL veri tabanına aktarın:

  weblate migrate
  weblate sqlflush | weblate dbshell
  
 3. Verileri aktarmak için pgloader uygulamasını çalıştırın. Veri tabanını aktarmak için aşağıdaki betik kullanılabilir, ancak ne yaptığını anlamak ve kurulumunuza uyacak şekilde küçük ayar değişikleri yapmak için pgloader ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyebilirsiniz:

  LOAD DATABASE
     FROM   mysql://weblate:password@localhost/weblate
     INTO postgresql://weblate:password@localhost/weblate
  
  WITH include no drop, truncate, create no tables, create no indexes, no foreign keys, disable triggers, reset sequences, data only
  
  ALTER SCHEMA 'weblate' RENAME TO 'public'
  ;
  

Pootle üzerinden aktarmak#

Weblate başlangıçta Pootle yerine yazıldığından, kullanıcı hesapları Pootle üzerinden aktarılabilir. Kullanıcıları Pootle üzerinden indirip ve weblate importusers ile içe aktarabilirsiniz.