Weblate için destek almak

Weblate is copylefted libre software with community support. Hosting subscribers receive priority support at no extra charge. Prepaid help packages are available for everyone, including self-hosting users. Find info about current support offerings at https://weblate.org/support.

Destek bütünleştirmesi

Satın alınan destek paketleri, isteğe bağlı olarak, Weblate abonelik yönetimi arayüzünüzle bütünleştirilebilir ve buradan bir bağlantı bulabilirsiniz. Kopyanızla ilgili temel bulut sunucusu bilgileri de bu şekilde Weblate tarafına bildirilir.

../_images/support.webp

Weblate üzerine gönderilen bilgiler

  • Your Weblate instance URL

  • Its site title

  • Kullandığınız sürüm

  • Tallies of projects, components, languages, source strings, and users

  • Kopyanızın herkese açık SSH anahtarı

Ayrıca, Weblate uygulamasını keşfedin özelliğini açtıysanız:

  • Herkese açık projelerin listesi (ad, adres ve site).

İpucu

Check what Discover shows publicly in the Weblate uygulamasını keşfedin description.

Başka herhangi bir veri gönderilmez.

Bütünleştirme hizmetleri

İpucu

Satın alınan destek paketleri o sırada etkinleştirilir ve bütünleştirilmeden kullanılabilir.

Weblate uygulamasını keşfedin

Added in version 4.5.2.

Discover is an opt-in service making it easier for translators to find other Weblate instances and communities. Users can browse registered sites and find projects to contribute to on https://weblate.org/discover/.

Listelenme

Not

Make sure you are OK with publishing your instance name, URL, tally of projects, components, and users, together with names of public projects and components for use on Discover.

List your server directly from the management panel if you have an active support subscription (Destek bütünleştirmesi):

../_images/support-discovery.webp

All steps for listing a server without a support contract:

  1. https://weblate.org/user/ adresinden kendinizi kaydedin

  2. Weblate sunucunuzu https://weblate.org/subscription/discovery/ adresinde kaydedin

  3. Confirm you want your Weblate listed by clicking Enable discovery from its management page :

../_images/support-discovery.webp

Listing customization

You are encouraged to provide an image (570 x 260 pixels) and description of your Weblate site at https://weblate.org/user/. This improves your instance’s visibility in the list.