Weblate 5.5.1

Not yet released.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • Display more details on source string change in history.

 • Azure AI Translator now supports using custom translators.

 • Improved error handling in Inviting new users.

 • Added PNG status badge.

 • Added list of managed projects to the dashboard view.

Hata düzeltmeleri

 • Fixed skipped component update with some add-ons enabled.

 • Allow editing strings when the source is marked for editing.

 • Updates of last updated timestamp of a string.

Uyumluluk

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

All changes in detail.

Weblate 5.5

Released on April 20th 2024.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

 • Several API calls might be affected by stricter validation of boolean fields by Django REST Framework. For example POST /api/projects/(string:project)/components/.

 • Uniqueness of name and slug of a component is now enforced at the database level on PostgreSQL 15+.

 • Docker image now ships Python packages in /app/venv and installs using uv.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • There are several changes in settings_example.py, most notable is changes in INSTALLED_APPS and LOGOUT_REDIRECT_URL, please adjust your settings accordingly.

 • Weblate now requires Python 3.10 and Django 5.0.

All changes in detail.

Weblate 5.4.3

Released on March 26th 2024.

Hata düzeltmeleri

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

All changes in detail.

Weblate 5.4.2

Released on February 22nd 2024.

Hata düzeltmeleri

 • Displaying debugging page in case of database connection issues.

 • Gracefully handle migration with duplicate built-in teams.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

All changes in detail.

Weblate 5.4.1

Released on February 19th 2024.

Hata düzeltmeleri

 • Possible crash on Weblate upgrade check when cached from the previous versions.

 • Gracefully handle migration with duplicate built-in teams.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

All changes in detail.

Weblate 5.4

15 Şubat 2024 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

Hata düzeltmeleri

 • Qt Linguist .ts içinde çoğul biçimlerin işlenmesi eklendi.

 • ADMINS_CONTACT için eksik belgeler eklendi.

 • Noktalama aralığı için kendiliğinden düzeltme özelliğinin yeni boşluk eklememesi sağlandı.

 • Bekleyen değişikliklerin uygulanmasının belirli koşullar altında atlanması sağlandı.

 • Boş dizgeleri silme işleminin boş çoğulları doğru şekilde kaldırması sağlandı.

Uyumluluk

 • Son değiştirilme zaman damgası artık Weblate dışındaki değişiklikleri de yansıtıyor. Bu değişiklik hem Weblate REST API uygulaması hem de kullanıcı arayüzünü etkiliyor.

 • Sürümlerin PGP yerine Sigstore tarafından imzalanması sağlandı. Ayrıntılı bilgi almak için: Sürüm imzalarını doğrulamak.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.3.1

19 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

Hata düzeltmeleri

 • Bazı durumlarda yaşanan istatistiklerin güncellenmemesi sorunu düzeltildi.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.3

14 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

Hata düzeltmeleri

 • Eski sürüm denetimi sistemi klasörlerinin kaldırılması sağlandı.

Uyumluluk

 • Artık Microsoft tarafından sunulmadığından, kendiliğinden öneriler için Microsoft Terminology hizmeti kaldırıldı.

 • Birimler API uygulamasında labels tam etiket bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.2.1

22 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

İyileştirmeler

 • Çeviri sırasında herhangi bir dizge bulunamadığında arama alanının görüntülenmesi sağlandı.

 • Özel karakterler araç çubuğuna kısa tire eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Veri tabanı yedeklerinin Alibaba Cloud Database PolarDB ile uyumluluğu sağlandı.

 • Önceki sürümler tarafından hesaplanmış istatistikler yüklenirken yaşanan çökme sorunu düzeltildi.

 • Koyu kipte simgeleri düzeltildi.

 • Proje düzeyindeki istatistiklerin kategorilere ayrılmış bileşenleri iki kez sayması sorunu düzeltildi.

 • Kaynak dizgeler düzenlendikten sonra bekleyen çevirilerin silinmesi sağlandı.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.2

16 Kasım 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • İstatistiklerin daha hızlı güncellenmesi sağlandı.

 • Kullanıcı profilinde e-posta seçimi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden düzeltmeler artık önerilere de uygulanıyor.

 • DeepL artık çeviriler için varsayılan resmiliği yapılandırabiliyor.

 • İlerleme çubukları ve çeviri birimi durumları için nötr renkler kullanıldı.

 • İsteğe bağlı olarak MO dosyaları üretme içine düzenlenmesi gereken dizgelerin katılması sağlandı.

 • Kimliği doğrulanmamış kullanıcıların çeviri siparişi verebilmesi için Accept-Language kullanıldı.

 • Özel onaylayanlar iş akışıyla önerileri doğrudan onaylama seçeneği eklendi.

 • Tek tıkla proje veya bileşen için subscription sonlandırma özelliği eklendi.

 • İstatistikler üzerine daha fazla dizge durumu için karakter ve sözcük sayıları eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Yükleme yoluyla bir kategori içinde bileşen oluşturulması sorunu düzeltildi.

 • Bileşenleri ve kategorileri düzenlerken çıkan sorunların işlenmesi sağlandı.

 • Kategorilerin projeler arasında taşınması sorunu düzeltildi.

 • Çeviri belleği arama sonuçlarının biçimlendirilmesi düzeltildi.

 • Güvenli olmayan HTML temizleme özelliğinde bölünmeyen boşluk karakterine izin verildi.

Uyumluluk

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.1.1

25 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • Eksik dilleri ekleme eklentisinin değişiklikler için özel bir kullanıcı kullanması sağlandı.

 • Fediverse ile paylaşma düğmesi eklendi.

 • Sürüm denetimi sistemi bütünleştirme kimlik doğrulama bilgilerinin doğrulanması özelliği eklendi.

 • İstatistiklerin derlenmesi sırasında oluşan yük azaltıldı.

Hata düzeltmeleri

 • Dizgeler API kullanılarak düzenlenirken çoğul biçimleri doğrulama özelliği eklendi.

 • Var olan bir dosyanın bozuk olduğunda yükleme ile değiştirilmesi sağlandı.

Uyumluluk

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.1

16 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • Onaylama kullanılsın artık nesne listelerindeki onay yüzdesini de görüntülüyor.

 • Davet kabul edildiğinde proje izlenenlere eklenir.

 • Sürüm denetimi sistemi API kimlik doğrulama bilgilerini ortam değişkenlerinden alan bir Python sözlüğü olarak yapılandırın.

 • Çoğul iletilerdeki denetimlerin doğruluğu iyileştirildi.

 • Etkileşim sayfası istatistiklerinin daha iyi görüntülenmesi sağlandı.

 • Bir dosyaya kaydedilemeyen dizgelerin diğer dizgelerin yazılmasını engellememesi sağlandı.

 • Kategorilendirilmiş bileşenler için bazı API adresleri düzeltildi.

 • Çoğul biçim örneklerinin daha belirgin görüntülenmesi sağlandı.

 • Kendiliğinden öneriler içinde boşlukların vurgulanması sağlandı.

 • Yorum ve bileşenlerin daha hızlı silinmesi sağlandı.

 • Kaydetme düğmesinin kullanımdan kaldırılma nedeninin daha belirgin görüntülenmesi sağlandı.

 • Her dizge için yeni dizge bildiriminin tetiklenmesi sağlandı.

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

 • Kategoriler weblate:// depo adreslerine katıldı.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • 5.0.2 öncesi sürümlerden yükseltmeler desteklenmiyor. Lütfen önce 5.0.2 sürümüne güncelleyin ardından yükseltmeyi sürdürün.

 • VCS hizmeti API anahtarlarının settings.py içindeki _TOKEN/_USERNAME güvenli olmayan yapılandırması kullanımdan kaldırıldı.

 • Weblate tarafından varsayılan olarak settings_example.py ve Docker üzerinde kalıcı veri tabanı bağlantılarının kullanılması sağlandı.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0.2

14 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

İyileştirmeler

 • Çeviri sayfasının başarımı iyileştirildi.

 • Aramaya kategoriler de eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • GitHub üzerindeki yayın notlarının görüntülenmesi sağlandı.

 • Kategorilendirilmiş proje listesi eklendi.

 • Bir kategori içindeki bir dilin çevrilmesi sağlandı.

 • Kategoriye göre sıralama eklendi.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, dizinlerdeki değişiklikler nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0.1

10 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • İlgili sözlük terimlerini arama hızı artırıldı.

 • Çekme istekleri oluşturulurken çıkan sorunların günlüğe kaydedilmesi sağlandı.

 • Geçmişin daha hızlı yüklenmesi sağlandı.

 • Tüm Weblate REST API uygulaması uç noktalarına id nesnesi eklendi.

 • Çok bileşenli projelerin başarımı artırıldı.

 • Bazı eski adresler için uyumlu yönlendirmeler eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Bir kategori içinde bileşen oluşturma özelliği eklendi.

 • Dönüştürülen biçimler için kaynak dizgeler ve durum ekranı eklendi.

 • Desteklemeyen biçimlerde Temel dosyayı düzenle ögesi engellendi.

 • Boş dizgeler için Yeniden kullanılan çeviri tetiklenmesi engellendi.

 • Bazı kategorilere göz atılırken oluşan başarım sorunları düzeltildi.

 • Docker kapsayıcısında GitHub Team and Organization kimlik doğrulaması desteği düzeltildi.

 • GitLab birleştirme isteklerinin özel bir SSH bağlantı noktası ile yapılması sağlandı.

Uyumluluk

 • pyahocorasick bağımlılığı ahocorasick_rs ile değiştirildi.

 • :setting::IP_PROXY_OFFSET seçeneğinin varsayılan değeri 1 yerine -1 yapıldı.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, dizinlerdeki değişiklikler nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0

24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

 • Markdown dosyaları desteği eklendi. Teşekkürler Anders Kaplan.

 • Kategori ile proje içindeki bileşenleri düzenleme seçeneği eklendi.

 • Fluent biçimi içindeki söz dizimi denetimleri iyileştirildi. Teşekkürler Henry Wilkes.

 • Kullanıcıları davet etme özelliğinin tüm kimlik doğrulama yöntemleri ile çalışması sağlandı.

 • Docker kapsayıcısına dosyadaki parolalar desteği eklendi. Ayrıntılı bilgi almak için: Parolaları aktarmak.

İyileştirmeler

 • Makine çevirilerinde çoğul biçimlerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Çeviri değiştirilmemiş denetiminin sıkı kipte bile yer belirticileri dikkate alması sağlandı.

 • Yeniden kullanılan çeviri denetiminin tek çoğul biçimi olan diller için tetiklenmesi engellendi.

 • Dizgeler için görsel bağlam için WebP desteği eklendi.

 • Bir kullanıcı çakışan kapsamlara abone olduğunda bildirimlerin yinelenmesi engellendi.

 • İngilizce dışındaki diller için Dizgeler için görsel bağlam karakter tanıma özelliği eklendi.

 • XLIFF için kaynak dizge konumunu görüntüleme desteği eklendi.

 • Dizgelerin çoğullar, yer belirticiler veya alternatif çevirilerle görüntülenmesi sağlandı.

 • Kullanıcı API uygulamasına son oturun açma tarihi eklendi.

 • Kullanıcı API kodu gizlilik sağlamak için varsayılan olarak gizlendi.

 • Sözlüğe sözcük ekleme hızlandırıldı.

 • HTML dosyaları ve Metin dosyaları içindeki kaynak dosya değişikliğinde çevirinin daha iyi korunması sağlandı.

 • Takım listesine kendiliğinden atama göstergesi eklendi.

 • Kullanıcıların davetleri kabul etmeden takımlara üye olması engellendi.

 • Biçimlendirilmiş dizgeler denetiminin tüm çoğul biçimleri strict-format imiyle denetlemesi sağlandı.

 • Denetimler ve düzeltmeler gezinme deneyimi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden önerilerde kaynak dizgedeki farkların vurgulanması sağlandı.

 • Görsel farkın karakterleri birleştirmeyi daha iyi anlaması sağlandı.

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

 • Artık Python 3.9 ve üzerindeki sürümlerin kullanılması gerekiyor.

 • Kategorileri işleyebilmek için birkaç kullanıcı arayüzü adresi değişti.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • settings_example.py içinde birkaç değişiklik yapıldı. En önemlileri CACHES ve SOCIAL_AUTH_PIPELINE değişiklikleri. Lütfen ayarlarınızı uygun şekilde güncelleyin.

 • Daha önce isteğe bağlı olan birkaç bağımlılık artık zorunlu.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, yapı değişiklileri nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.