Weblate 5.1#

Not yet released.

New features * Yandex v2 machine translation service.

İyileştirmeler

 • Onaylama kullanılsın also shows the approval percentage in object listings.

 • Project is added to watched upon accepting an invitation.

 • Configure VCS API credentials as a Python dict from environment variables.

 • Improved accuracy of checks on plural messages.

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Upgrades from older version than 5.0.2 are not supported, please upgrade to 5.0.2 first and then continue in upgrading.

 • Dropped support for deprecated insecure configuration of VCS service API keys via _TOKEN/_USERNAME in settings.py.

 • Weblate now defaults to persistent database connections in settings_example.py and Docker.

All changes in detail.

Weblate 5.0.2#

14 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

İyileştirmeler

 • Çeviri sayfası başarımı iyileştirildi.

 • Arama artık kategorileri de tarıyor.

Hata düzeltmeleri

 • GitHub’daki sürüm notlarının işlenmesi.

 • Kategoriye ayrılmış projelerin listelenmesi.

 • Bir kategori içindeki bir dile çeviri yapma.

 • Kategorileri sıralama.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, dizinlerdeki değişiklikler nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Tüm değişikliklerin ayrıntıları için.

Weblate 5.0.1#

10 Eylül 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

İyileştirmeler

 • İlgili sözlük terimlerini arama hızı artırıldı.

 • Çekme istekleri oluşturulurken çıkan sorunların günlüğe kaydedilmesi sağlandı.

 • Geçmişin daha hızlı yüklenmesi sağlandı.

 • Tüm Weblate REST API uygulaması uç noktalarına id nesnesi eklendi.

 • Çok sayıda bileşeni olan projelerde daha iyi performans.

 • Bazı eski URL’ler için uyumluluk yönlendirmeleri eklendi.

Hata düzeltmeleri

 • Bir kategori içinde bileşen oluşturma.

 • Dönüştürülen biçimler için kaynak dizgeler ve durum ekranı.

 • Desteklemeyen biçimlerde Temel dosyayı düzenle ögesi engellendi.

 • Boş dizgeler için Yeniden kullanılan çeviri tetiklenmesi engellendi.

 • Bazı kategorilere göz atılırken oluşan başarım sorunları düzeltildi.

 • Docker kapsayıcısında GitHub Team and Organization kimlik doğrulaması desteği düzeltildi.

 • Özelleştirilmiş bir SSH portu kullanırken GitLab birleştirme istekleri.

Uyumluluk

 • pyahocorasick bağımlılığı ahocorasick_rs ile değiştirildi.

 • IP_PROXY_OFFSET seçeneğinin varsayılan değeri 1 yerine -1 yapıldı.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, dizinlerdeki değişiklikler nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.

Weblate 5.0#

24 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı.

Yeni özellikler

 • Markdown dosyaları desteği eklendi. Teşekkürler Anders Kaplan.

 • Kategori ile proje içindeki bileşenleri düzenleme seçeneği eklendi.

 • Fluent biçimi içindeki söz dizimi denetimleri iyileştirildi. Teşekkürler Henry Wilkes.

 • Kullanıcıları davet etme özelliğinin tüm kimlik doğrulama yöntemleri ile çalışması sağlandı.

 • Docker kapsayıcısına dosyadaki parolalar desteği eklendi. Bilgi almak için: Parolaları aktarmak.

İyileştirmeler

 • Makine çevirilerinde çoğul biçimlerin işlenmesi iyileştirildi.

 • Çeviri değiştirilmemiş denetiminin sıkı kipte bile yer belirticileri dikkate alması sağlandı.

 • Yeniden kullanılan çeviri denetiminin tek çoğul biçimi olan diller için tetiklenmesi engellendi.

 • Dizgeler için görsel bağlam için WebP desteği eklendi.

 • Bir kullanıcı çakışan kapsamlara abone olduğunda bildirimlerin yinelenmesi engellendi.

 • İngilizce dışındaki diller için Dizgeler için görsel bağlam karakter tanıma özelliği eklendi.

 • XLIFF için kaynak dizge konumunu görüntüleme desteği eklendi.

 • Dizgelerin çoğullar, yer belirticiler veya alternatif çevirilerle görüntülenmesi sağlandı.

 • Kullanıcı API uygulamasına son oturun açma tarihi eklendi.

 • Kullanıcı API kodu gizlilik sağlamak için varsayılan olarak gizlendi.

 • Sözlüğe sözcük ekleme hızlandırıldı.

 • HTML dosyaları ve Metin dosyaları içindeki kaynak dosya değişikliğinde çevirinin daha iyi korunması sağlandı.

 • Takım listesine kendiliğinden atama göstergesi eklendi.

 • Kullanıcıların davetleri kabul etmeden takımlara üye olması engellendi.

 • Biçimlendirilmiş dizgeler denetiminin tüm çoğul biçimleri strict-format imiyle denetlemesi sağlandı.

 • Denetimler ve düzeltmeler gezinme deneyimi iyileştirildi.

 • Kendiliğinden önerilerde kaynak dizgedeki farkların vurgulanması sağlandı.

 • Görsel farkın karakterleri birleştirmeyi daha iyi anlaması sağlandı.

Hata düzeltmeleri

Uyumluluk

 • Artık Python 3.9 ve üzerindeki sürümlerin kullanılması gerekiyor.

 • Kategorileri işleyebilmek için birkaç kullanıcı arayüzü adresi değişti.

Yükseltme

Güncellemek için Genel yükseltme yönergeleri adımlarını izleyin.

 • settings_example.py içinde birkaç değişiklik yapıldı. En önemlileri CACHES ve SOCIAL_AUTH_PIPELINE değişiklikleri. Lütfen ayarlarınızı uygun şekilde güncelleyin.

 • Daha önce isteğe bağlı olan birkaç bağımlılık artık zorunlu.

 • Veri tabanını yükseltme işlemi, yapı değişiklileri nedeniyle büyük sitelerde uzun sürebilir.

Ayrıntılı olarak tüm değişiklikler.