Uygulama mağazası üst veri dosyaları#

Çeşitli uygulama mağazalarında uygulama yayınlamak için kullanılan üst veriler çevrilebilir. Şu anda şu araçlar uyumludur:

Üst veriler, Weblate tarafından çevrilmek üzere ayrı dizgeler olarak sunulacak birkaç metin dosyasından oluşur.

İpucu

Belirli dizgeleri (örneğin değişiklik günlükleri) çevirmek istemiyorsanız, bunları salt okunur olarak işaretleyin (bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek). Bu işlem, Toplu düzenleme ile kendiliğinden yapılabilir.

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

fastlane/android/metadata/*

Tek dilli temel dil dosyası

fastlane/android/metadata/en-US

Yeni çeviriler için şablon

fastlane/android/metadata/en-US

Dosya biçimi

App store üst veri dosyaları