Dil tanımları

Farklı çevirileri doğru bir şekilde sunmak için dil adı, metin yönü, çoğul tanımları ve dil kodu hakkındaki bilgiler gereklidir.

Hazır dil tanımları

Weblate üzerinde yaklaşık 650 dil için tanımlar bulunur ve bu liste her sürümde büyümektedir. Weblate her yükseltildiğinde (daha özel olarak migrate komutu yürütüldüğünde, ayrıntılı bilgi almak için: Genel yükseltme yönergeleri) diller veri tabanı, Weblate içinde bulunan tüm dil tanımlarını kapsayacak şekilde güncellenir.

Bu özellik UPDATE_LANGUAGES seçeneği ile kullanımdan kaldırılabilir. Ayrıca, setuplang seçeneğini kullanarak veri tabanının Weblate içindeki verilerle eşleşecek şekilde güncellenmesini dayatabilirsiniz.

Dil kodlarını işlemek

Weblate, çevirileri işlerken, dil kodunu (genellikle ISO 639-1 olanı) Dosya maskesi üzerinden var olan herhangi bir dil nesnesiyle eşleştirmeye çalışır.

Dil kod adları ile bu eşleştirmeyi proje düzeyinde daha ayrıntılı ayarlayabilirsiniz.

Tam eşleşme bulunamazsa, var olan dillerden en iyi uyanı ile eşleştirilmeye çalışılır. Şu adımlar denenir:

  • Büyük/küçük harfe duyarlı olmadan bakılır.

  • Alt çizgiler ve kısa çizgiler normalleştirilir.

  • Yerleşik dil kod adlarına bakılır.

  • Dil adına göre bakılır.

  • Belirli bir dil için varsayılan ülke kodu yok sayılır. cs_CZ yerine cs seçilir.

Bunun da başarısız olması durumunda, varsayılan ayarlar kullanılarak (soldan sağa metin yönü, bir tane çoğul) yeni bir dil tanımı oluşturulur. xx_XX koduyla kendiliğinden oluşturulan dil xx_XX (oluşturuldu) olarak adlandırılır. Bunu daha sonra yönetici arayüzünde değiştirmek (ayrıntılı bilgi almak için: Dil tanımlarını değiştirmek) ve sorun izleyiciye bildirmek (ayrıntılı bilgi almak için: Weblate için katkıda bulunmak) isteyebilirsiniz. Böylece doğru tanımın gelecek Weblate sürümüne eklenmesini sağlayabilirsiniz.

İpucu

Dil olarak istenmeyen bir şey görürseniz, çevirileri işlerken bu türde bir dosyanın yok sayılması için Dil süzgeci seçeneğini ayarlamak isteyebilirsiniz.

Ayrıca bakınız

Dil kodu, Yeni çevirileri eklemek

Dil tanımlarını değiştirmek

Dil tanımlarını diller arayüzünden değiştirebilirsiniz (/languages/ adresinden).

Düzenlerken, tüm alanların doğru olduğundan emin olun (özellikle çoğullar ve metin yönü). Yoksa çevirmenler çevirileri olması gerektiği gibi düzenleyemez.

Belirsiz dil kodları ve makro diller

Çoğu durumda, çeviride makro dil kodu kullanmak iyi bir fikir değildir. Tipik bir soruna örnek, gerçek değişkene bağlı olarak Arapça ya da Latin alfabesiyle yazılmış olabilecek Kürtçe olabilir. Weblate üzerinde doğru davranışı elde etmek için, yalnızca tek tek dil kodlarını kullanmanız ve makro dillerden kaçınmanız önerilir.

Dil tanımları

Her dilde şu alanlar bulunur:

Dil kodu

Dili tanımlayan kod. Weblate, ISO 639-1 ile tanımlanan iki harfli kodları kullanmayı yeğler. Ancak iki harfli kodu olmayan diller için ISO 639-2 ya da ISO 639-3 kodları da kullanılabilir. Ayrıca BCP 47 tarafından tanımlanmış genişletilmiş kodlar da destelenir.

Dil adı

Dilin görüntülenecek adı. Weblate üzerinde bulunan dil adları da seçilmiş kullanıcı arayüzü diline göre yerelleştirilmiş olarak görüntülenir.

Metin yönü

Dilin sağdan sola mı yoksa soldan sağa mı yazıldığını belirler. Bu özellik, dillerin çoğu için doğru şekilde kendiliğinden ayarlanır.

Konuşan sayısı

Dünyada bu dili konuşan kişi sayısı.

Çoğul tanımları

Weblate bazı hazır çoğul tanımlarıyla gelir. Bunlar dosya biçimi teknik özelliklerine, CLDR ve diğer kaynaklara göre belirlenmiştir.

Uyarı

Hazır çoğul tanımlarında değişiklik yapmak büyük olasılıkla istenilen etkiyi yaratmaz. Çünkü bu kuralların temeldeki uygulamaya uyması gerekir.

Çoğul sayısının veya formülünün değiştirilmesi yalnızca dizgelerin görüntülenmesini etkiler. Ancak dizgelerin işlenip dosyalara kaydedilmesini etkilemez. Weblate hatalı davranıyor gibi geliyorsa lütfen sorun izleyicimizde bir konu açın.

Çoğul sayısı

Dilde kullanılan çoğul biçim sayısı.

Çoğul formülü

Belirtilen bir sayı için hangi çoğul biçiminin kullanılacağını belirleyen gettext uyumlu çoğul formülü.