mi18n lang dosyaları#

4.7 sürümünde geldi.

JavaScript yerelleştirmesi için kullanılan dosya biçimi mi18n. Sözdizimsel olarak Java özellikleri ile eşleşir.

Weblate yapılandırması#

Tipik Weblate Bileşen yapılandırması

Dosya maskesi

*.lang

Tek dilli temel dil dosyası

en-US.lang

Yeni çeviriler için şablon

Boş

Dosya biçimi

mi18n lang dosyası