Çevirmen topluluğu oluşturmak

Bu önerilere uymak, tam, çok dilli bir son düzenleme aracının oluşturulmasını sağlar. İyi çeviriler, bağlamsal doğru bir çeviriyi amaçlayan sistemik-işlevsel House modeli ile tanımlanır. Kendi düzenleme sonrası rehberinizi yazın ve bu önerileri kendi tanımlarınıza uyacak şekilde değiştirin. Çoğu durumda languageTool tarayıcı eklentisi bir düzeltme aracı olarak kullanışlıdır.

Çevirmenler çoğu zaman kaynak dizgelerle ilgili sorunlar bulacaktır. Bu tür sorunları bildirmenin onlar için kolay olduğundan emin olun. Bu geri bildirimleri toplamak için Weblate bileşeninizde Depo tarayıcısı alanını ayarlayabilir ve çevirmenlerin yukarı akış deposuna değişiklikler önermelerini sağlayabilirsiniz. Kaynak dizge hata bildirme adresi ayarını yaparsanız çevirmen yorumlarını da alabilirsiniz.

Topluluk yerelleştirme denetim listesi

Her bileşenin menüsünde bulunan Topluluk yerelleştirme denetim listesi, size yerelleştirme sürecinizi topluluk çevirmenleri için kolaylaştırmak üzere yol gösterebilir.

../_images/guide.webp

Terminolojileri yönetmek

Makine çevirisinin terminoloji ataması ile sonradan düzenlenmesi, çeviri sürecinin her düzeyini etkiler. Makine çevirisi sistemi, sürekli bir eğitim veya nöral bulanık onarım <https://aclanthology.org/P19-1175.pdf> ile belirli sözcük dağarcığına ve biçeme uyarlanabilir. Var olan çeviri belleğinizi Weblate içine aktarın ya da temel terminolojinizle bir başlangıç kapsamı oluşturun. Sonuçta, kapsamla ilgili iyi bir bilgi almasını ve çıktı kalitesini garanti etmek için çevirmene ek terminoloji belgeleri ile yol gösterilmelidir.

Makine çevirisi

Kendiliğinden çevirinin kalitesi (genellikle BLEU skoru ile ölçülür) düzenleme süresi ile ilişkilidir [1]. Gerekli dilleri ve etki alanlarını destekleyen bir makine çevirisi hizmeti seçin. Çeviri hizmetinin nasıl çalıştığını ve son düzenleyicinin hangi kaliteyi beklemesi gerektiğini açıkça belirtin.

Çevirileri onaylamak

Çeviriler, son düzenlemeden sonra ikinci bir kişi tarafından gözden geçirilmelidir. Tarafsız ve yetkin bir onaylayıcı ile iki adam kuralı hataları azaltır ve içeriğin kalitesi ile tutarlılığını artırır. Onaylayıcılar için ön izlemeler veya ham çeviriler sunmak, onaylama kalitesini artırır. Ekran görüntüleri ve açıklamalar da dizgelerin bağlamı içinde onaylanmansında yardımcı olur.

Yapılandırılmış geri bildirim almak

Weblate üzerinde çevirilerin kalitesi hakkında yapılandırılmış geri bildirim sağlayan birçok Denetimler ve düzeltmeler bulunur. Bunlar çeviri sırasında görsel geri bildirim de sağlar. Bu özellik, hataların yeniden yapılmasını önler ve çevirmenlerin kodun nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olur.

Çeviri yönergeleri

Güçlü bir azalma sağlayan zihinsel ve etki temelli tanımlara ek olarak, metin tabanlı dilbilimsel yaklaşım, uygulanan çeviri yöntemlerine en iyi şekilde uyar. Çeviri değerlendirmesi için iyi formüle edilmiş bir teori, özgün ve çeviri arasındaki ilişkiye odaklanan sistemik-işlevsel House modelidir. Model, çevirinin, bir dilsel koddan diğerine geçerken bir metnin anlamsal, pragmatik ve metinsel anlamını eşdeğer tutma girişimi olduğunu varsayar.

Bir çevirinin kalite düzeyi, eşdeğerlik derecesine, metin profili ile metin işlevi arasındaki yazışmalara dayanır. Kendiliğinden hesaplanamayacağından, tek türde bir insan değerlendirmesi yapabilmek için yeterli bilgi toplanmalıdır. Karşılık gelen bir modeldeki anlaşmanın iki ana parametresi, makro-bağlam (yani daha geniş bir sosyal ve edebi bağlamda gömülme) ve alan, tenor ve moddan oluşan mikro bağlamdır.

Kaynaklar

  1. Marina Sanchez-Torron ve Philipp Koehn, Makine Çevirisi Kalitesi ve Düzenleme Sonrası Verimlilik, Şekil 1: https://www.cs.jhu.edu/~phi/publications/machine-translation-quality.pdf

  2. Joanna Best und Sylvia Kalina. Übersetzen und Dolmetschen: eine Orientierungs-hilfe. A. Francke Verlag Tübingen und Base, 2002. Möglichkeiten der Übersetzungskritik 101. sayfadan başlayarak

  3. Nöral bulanık onarım, Bram Bulté and Arda Tezcan in Neural Fuzzy Repair: Integrating Fuzzy Matches into Neural MachineTranslation, 2019 https://aclanthology.org/P19-1175.pdf