Çevirmen topluluğu oluşturmak#

Bu önerilere uymak, tam, çok dilli bir son düzenleme aracının oluşturulmasını sağlar. İyi çeviriler, bağlamsal doğru bir çeviriyi amaçlayan sistemik-işlevsel House modeli ile tanımlanır. Kendi düzenleme sonrası rehberinizi yazın ve bu önerileri kendi tanımlarınıza uyacak şekilde değiştirin. Çoğu durumda languageTool tarayıcı eklentisi düzeltme aracı olarak kullanışlıdır.

Topluluk yerelleştirme denetim listesi#

Her bileşenin menüsünde bulunan Topluluk yerelleştirme denetim listesi, size yerelleştirme sürecinizi topluluk çevirmenleri için kolaylaştırmak üzere yol gösterebilir.

../_images/guide.webp

Terminolojileri yönetmek#

Makine çevirisinin terminoloji ataması ile sonradan düzenlenmesi, çeviri sürecinin her düzeyini etkiler. Makine çevirisi sistemi, sürekli bir eğitim veya nöral bulanık onarım <https://aclanthology.org/P19-1175.pdf> ile belirli sözcük dağarcığına ve biçeme uyarlanabilir. Var olan çeviri belleğinizi Weblate içine aktarın ya da temel terminolojinizle bir başlangıç kapsamı oluşturun. Sonuçta, kapsamla ilgili iyi bir bilgi almasını ve çıktı kalitesini garanti etmek için çevirmene ek terminoloji belgeleri ile yol gösterilmelidir.

Makine çevirisi#

Kendiliğinden çevirinin kalitesi (genellikle BLEU skoru ile ölçülür) düzenleme süresi ile ilişkilidir [1]. Gerekli dilleri ve etki alanlarını destekleyen bir makine çevirisi hizmeti seçin. Çeviri hizmetinin nasıl çalıştığını ve son düzenleyicinin hangi kaliteyi beklemesi gerektiğini açıkça belirtin.

Çevirileri onaylamak#

Çeviriler, son düzenlemeden sonra ikinci bir kişi tarafından gözden geçirilmelidir. Tarafsız ve yetkin bir onaylayıcı ile iki adam kuralı hataları azaltır ve içeriğin kalitesi ile tutarlılığını artırır.

Yapılandırılmış geri bildirim almak#

Weblate üzerinde çevirilerin kalitesi ile ilgili yapılandırılmış geri bildirim sağlayan birçok Denetimler ve düzeltmeler bulunur.

Çeviri yönergeleri#

Güçlü bir azalma sağlayan zihinsel ve etki temelli tanımlara ek olarak, metin tabanlı dilbilimsel yaklaşım, uygulanan çeviri yöntemlerine en iyi şekilde uyar. Çeviri değerlendirmesi için iyi formüle edilmiş bir teori, özgün ve çeviri arasındaki ilişkiye odaklanan sistemik-işlevsel House modelidir. Model, çevirinin, bir dilsel koddan diğerine geçerken bir metnin anlamsal, pragmatik ve metinsel anlamını eşdeğer tutma girişimi olduğunu varsayar.

Bir çevirinin kalite düzeyi, eşdeğerlik derecesine, metin profili ile metin işlevi arasındaki yazışmalara dayanır. Kendiliğinden hesaplanamayacağından, tek türde bir insan değerlendirmesi yapabilmek için yeterli bilgi toplanmalıdır. Karşılık gelen bir modeldeki anlaşmanın iki ana parametresi, makro-bağlam (yani daha geniş bir sosyal ve edebi bağlamda gömülme) ve alan, tenor ve moddan oluşan mikro bağlamdır.

Kaynaklar#

  1. Marina Sanchez-Torron ve Philipp Koehn, Makine Çevirisi Kalitesi ve Düzenleme Sonrası Verimlilik, Şekil 1: https://www.cs.jhu.edu/~phi/publications/machine-translation-quality.pdf

  2. Joanna Best und Sylvia Kalina. Übersetzen und Dolmetschen: eine Orientierungs-hilfe. A. Francke Verlag Tübingen und Base, 2002. Möglichkeiten der Übersetzungskritik 101. sayfadan başlayarak

  3. Nöral bulanık onarım, Bram Bulté and Arda Tezcan in Neural Fuzzy Repair: Integrating Fuzzy Matches into Neural MachineTranslation, 2019 https://aclanthology.org/P19-1175.pdf