Weblate REST API uygulaması

2.6 sürümünde geldi: REST API, Weblate 2.6 sürümünden başlayarak kullanılabilir.

The API is accessible on the /api/ URL and it is based on Django REST framework. You can use it directly or by Weblate istemcisi.

Authentication and generic parameters

The public project API is available without authentication, though unauthenticated requests are heavily throttled (by default to 100 requests per day), so it is recommended to use authentication. The authentication uses a token, which you can get in your profile. Use it in the Authorization header:

ANY /

Generic request behaviour for the API, the headers, status codes and parameters here apply to all endpoints as well.

Sorgu parametreleri:
 • format – Response format (overrides Accept). Possible values depends on REST framework setup, by default json and api are supported. The latter provides web browser interface for API.

 • page – Returns given page of paginated results (use next and previous fields in response to automate the navigation).

İstek üst bilgileri:
 • Accept – the response content type depends on Accept header

 • Authorization – optional token to authenticate as Authorization: Token YOUR-TOKEN

Yanıt üst bilgileri:
Yanıt JSON nesnesi:
 • detail (string) – verbose description of the result (for HTTP status codes other than 200 OK)

 • count (int) – total item count for object lists

 • next (string) – next page URL for object lists

 • previous (string) – previous page URL for object lists

 • results (array) – results for object lists

 • url (string) – URL to access this resource using API

 • web_url (string) – URL to access this resource using web browser

Durum kodları:

Kimlik doğrulama kodları

4.10 sürümünde değişti: Project scoped tokens were introduced in the 4.10 release.

Each user has his personal access token which can be obtained in the user profile. Newly generated user tokens have the wlu_ prefix.

It is possible to create project scoped tokens for API access to given project only. These tokens can be identified by the wlp_ prefix.

Kimlik doğrulama örnekleri

Örnek istek:

GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN

Örnek yanıt:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects":"http://example.com/api/projects/",
  "components":"http://example.com/api/components/",
  "translations":"http://example.com/api/translations/",
  "languages":"http://example.com/api/languages/"
}

CURL örneği:

curl \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  https://example.com/api/

Parametre aktarma örnekleri

POST yöntemi için parametreler form gönderimi (application/x-www-form-urlencoded) ya da JSON (application/json) olarak belirtilebilir.

Form isteği örneği:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Token TOKEN

operation=pull

JSON isteği örneği:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

CURL örneği:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

CURL JSON örneği:

curl \
  --data-binary '{"operation":"pull"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

API hız sınırlaması

API isteklerinin hızı sınırlanmıştır; Varsayılan yapılandırmada anonim kullanıcılar için günde 100 istek ve kimliği doğrulanmış kullanıcılar için saatte 5000 istek sınırı bulunur.

Hız sınırlaması settings.py dosyasından ayarlanabilir. Nasıl yapılandırılacağı hakkında ayrıntılı bilgi almak için Throttling in Django REST framework documentation bölümüne bakabilirsiniz.

Docker kapsayıcısında hız sınırlaması WEBLATE_API_RATELIMIT_ANON ve WEBLATE_API_RATELIMIT_USER seçenekleri kullanılarak yapılandırılabilir.

Hız sınırlamasının durumu şu üst bilgiler ile bildirilir:

X-RateLimit-Limit

Yapılacak isteklerin hız sınırlama sınırı

X-RateLimit-Remaining

Kalan istek sınırı

X-RateLimit-Reset

Saniye olarak hız sınırlama penceresinin sıfırlanma süresi

4.1 sürümünde değişti: Eklenen hız sınırlaması durumu üst bilgileri.

API giriş noktası

GET /api/

API kök giriş noktası.

Örnek istek:

GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN

Örnek yanıt:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects":"http://example.com/api/projects/",
  "components":"http://example.com/api/components/",
  "translations":"http://example.com/api/translations/",
  "languages":"http://example.com/api/languages/"
}

Kullanıcılar

4.0 sürümünde geldi.

GET /api/users/

Kullanıcıları yönetme izniniz varsa kullanıcı listesini görüntüler. Yoksa, yalnızca kendi bilgilerinizi görüntüler.

Ayrıca bakınız

Kullanıcı nesnesi öznitelikleri GET /api/users/(str:username)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/users/

Yeni bir kullanıcı oluşturur.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcı adı

 • full_name (string) – Kullanıcının tam adı

 • email (string) – Kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – Kullanıcı süper kullanıcı mı? (isteğe bağlı)

 • is_active (boolean) – Kullanıcı etkin mi? (isteğe bağlı)

 • is_bot (boolean) – Kullanıcı bot mu? (isteğe bağlı) (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

GET /api/users/(str: username)/

Kullanıcılar hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • username (string) – bir kullanıcının kullanıcı adı

 • full_name (string) – bir kullanıcının tam adı

 • email (string) – bir kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığı

 • is_active (boolean) – kullanıcının etkin olup olmadığı

 • is_bot (boolean) – kullanıcının bot olup olmadığı (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

 • date_joined (string) – kullanıcının oluşturulduğu tarih

 • groups (array) – ilişkili grup bağlantıları. Bilgi almak için: GET /api/groups/(int:id)/

Örnek JSON verileri:

{
  "email": "user@example.com",
  "full_name": "Example User",
  "username": "exampleusername",
  "groups": [
    "http://example.com/api/groups/2/",
    "http://example.com/api/groups/3/"
  ],
  "is_superuser": true,
  "is_active": true,
  "is_bot": false,
  "date_joined": "2020-03-29T18:42:42.617681Z",
  "url": "http://example.com/api/users/exampleusername/",
  "statistics_url": "http://example.com/api/users/exampleusername/statistics/"
}
PUT /api/users/(str: username)/

Kullanıcı parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • username (string) – bir kullanıcının kullanıcı adı

 • full_name (string) – bir kullanıcının tam adı

 • email (string) – bir kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığı

 • is_active (boolean) – kullanıcının etkin olup olmadığı

 • is_bot (boolean) – kullanıcının bot olup olmadığı (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

 • date_joined (string) – kullanıcının oluşturulduğu tarih

PATCH /api/users/(str: username)/

Kullanıcı parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • username (string) – bir kullanıcının kullanıcı adı

 • full_name (string) – bir kullanıcının tam adı

 • email (string) – bir kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığı

 • is_active (boolean) – kullanıcının etkin olup olmadığı

 • is_bot (boolean) – kullanıcının bot olup olmadığı (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

 • date_joined (string) – kullanıcının oluşturulduğu tarih

DELETE /api/users/(str: username)/

Tüm kullanıcı bilgilerini siler ve kullanıcıyı etkin değil olarak işaretler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

POST /api/users/(str: username)/groups/

Grupları bir kullanıcı ile ilişkilendirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Form parametreleri:
 • string group_id – Benzersiz grup kimliği

DELETE /api/users/(str: username)/groups/

4.13.1 sürümünde geldi.

Kullanıcıyı bir gruptan kaldır.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Form parametreleri:
 • string group_id – Benzersiz grup kimliği

GET /api/users/(str: username)/statistics/

Bir kullanıcının istatistiklerini görüntüle.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • translated (int) – Kullanıcının yaptığı çeviri sayısı

 • suggested (int) – Kullanıcının yaptığı öneri sayısı

 • uploaded (int) – Kullanıcının yaptığı yükleme sayısı

 • commented (int) – Kullanıcının yaptığı yorum sayısı

 • languages (int) – Kullanıcının çevirebileceği dil sayısı

GET /api/users/(str: username)/notifications/

Bir kullanıcının aboneliklerini listeler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

POST /api/users/(str: username)/notifications/

Abonelikleri bir kullanıcıyla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

JSON nesnesi ister:
 • notification (string) – Kayıtlı bildirimin adı

 • scope (int) – Var olan seçeneklerden bildirim kapsamı

 • frequency (int) – Bildirimler için sıklık seçenekleri

GET /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkilendirilmiş bir aboneliği alır.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id (int) – Kayıtlı bildirim kimliği

PUT /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkili aboneliği düzenler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id (int) – Kayıtlı bildirim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • notification (string) – Kayıtlı bildirimin adı

 • scope (int) – Var olan seçeneklerden bildirim kapsamı

 • frequency (int) – Bildirimler için sıklık seçenekleri

PATCH /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkili aboneliği düzenler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id (int) – Kayıtlı bildirim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • notification (string) – Kayıtlı bildirimin adı

 • scope (int) – Var olan seçeneklerden bildirim kapsamı

 • frequency (int) – Bildirimler için sıklık seçenekleri

DELETE /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkili aboneliği siler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id – Kayıtlı bildirimin adı

 • subscription_id – tamsayı

Gruplar

4.0 sürümünde geldi.

GET /api/groups/

Grupları yönetme izniniz varsa grupların listesini görüntüler. Yoksa, yalnızca kullanıcının parçası olduğu grupları görüntüler.

Ayrıca bakınız

Grup nesnesi öznitelikleri GET /api/groups/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/groups/

Yeni bir grup oluşturur.

Parametreler:
GET /api/groups/(int: id)/

Grup hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Yanıt JSON nesnesi:

Örnek JSON verileri:

{
  "name": "Guests",
  "defining_project": null,
  "project_selection": 3,
  "language_selection": 1,
  "url": "http://example.com/api/groups/1/",
  "roles": [
    "http://example.com/api/roles/1/",
    "http://example.com/api/roles/2/"
  ],
  "languages": [
    "http://example.com/api/languages/en/",
    "http://example.com/api/languages/cs/",
  ],
  "projects": [
    "http://example.com/api/projects/demo1/",
    "http://example.com/api/projects/demo/"
  ],
  "componentlist": "http://example.com/api/component-lists/new/",
  "components": [
    "http://example.com/api/components/demo/weblate/"
  ]
}
PUT /api/groups/(int: id)/

Grup parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir grubun adı

 • project_selection (int) – proje grubuna karşılık gelen tamsayı

 • language_selection (int) – dil grubuna karşılık gelen tamsayı

PATCH /api/groups/(int: id)/

Grup parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir grubun adı

 • project_selection (int) – proje grubuna karşılık gelen tamsayı

 • language_selection (int) – dil grubuna karşılık gelen tamsayı

DELETE /api/groups/(int: id)/

Grubu siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

POST /api/groups/(int: id)/roles/

Rolleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string role_id – Benzersiz rol kimliği

POST /api/groups/(int: id)/components/

Bileşenleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string component_id – Benzersiz bileşen kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/components/(int: component_id)

Bileşeni bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • component_id (int) – Benzersiz bileşen kimliği

POST /api/groups/(int: id)/projects/

Projeleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string project_id – Benzersiz proje kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/projects/(int: project_id)

Projeyi bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • project_id (int) – Benzersiz proje kimliği

POST /api/groups/(int: id)/languages/

Dilleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string language_code – Benzersiz dil kodu

DELETE /api/groups/(int: id)/languages/(string: language_code)

Dili bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • language_code (string) – Benzersiz dil kodu

POST /api/groups/(int: id)/componentlists/

Bileşen listelerini bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string component_list_id – Benzersiz bileşen listesi kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/componentlists/(int: component_list_id)

Bileşen listesini bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • component_list_id (int) – Benzersiz bileşen listesi kimliği

Roller

GET /api/roles/

Kullanıcıyla ilişkili tüm rollerin listesini görüntüler. Kullanıcı süper kullanıcıysa, var olan tüm rollerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Roller nesnesi öznitelikleri GET /api/roles/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/roles/

Yeni bir rol oluşturur.

Parametreler:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – İzinlerin kod adı listesi

GET /api/roles/(int: id)/

Bir rol hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Rol kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – izinlerin kod adı listesi

Örnek JSON verileri:

{
  "name": "Access repository",
  "permissions": [
    "vcs.access",
    "vcs.view"
  ],
  "url": "http://example.com/api/roles/1/",
}
PUT /api/roles/(int: id)/

Rol parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Rolün kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – izinlerin kod adı listesi

PATCH /api/roles/(int: id)/

Rol parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Rolün kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – izinlerin kod adı listesi

DELETE /api/roles/(int: id)/

Rolü siler.

Parametreler:
 • id (int) – Rolün kimliği

Diller

GET /api/languages/

Tüm dillerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Dil nesnesi öznitelikleri GET /api/languages/(string:language)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/languages/

Yeni bir dil oluşturur.

Parametreler:
 • code (string) – Dil adı

 • name (string) – Dil adı

 • direction (string) – Metin yönü

 • population (int) – Konuşan sayısı

 • plural (object) – Dil çoğul formülü ve sayısı

GET /api/languages/(string: language)/

Bir dil hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • language (string) – Dil kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • code (string) – Dil kodu

 • direction (string) – Metin yönü

 • plural (object) – Dil çoğul bilgisinin nesnesi

 • aliases (array) – Dil için takma adlar dizisi

JSON nesnesi ister:
 • population (int) – Konuşan sayısı

Örnek JSON verileri:

{
  "code": "en",
  "direction": "ltr",
  "name": "English",
  "population": 159034349015,
  "plural": {
    "id": 75,
    "source": 0,
    "number": 2,
    "formula": "n != 1",
    "type": 1
  },
  "aliases": [
    "english",
    "en_en",
    "base",
    "source",
    "eng"
  ],
  "url": "http://example.com/api/languages/en/",
  "web_url": "http://example.com/languages/en/",
  "statistics_url": "http://example.com/api/languages/en/statistics/"
}
PUT /api/languages/(string: language)/

Dil parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • language (string) – Dilin kodu

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – Dil adı

 • direction (string) – Metin yönü

 • population (int) – Konuşan sayısı

 • plural (object) – Dil çoğul ayrıntıları

PATCH /api/languages/(string: language)/

Dil parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • language (string) – Dilin kodu

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – Dil adı

 • direction (string) – Metin yönü

 • population (int) – Konuşan sayısı

 • plural (object) – Dil çoğul ayrıntıları

DELETE /api/languages/(string: language)/

Dili siler.

Parametreler:
 • language (string) – Dilin kodu

GET /api/languages/(string: language)/statistics/

Bir dilin istatistiklerini görüntüler.

Parametreler:
 • language (string) – Dil kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • last_change (timestamp) – dildeki son değişiklikler

 • recent_changes (int) – toplam değişiklik sayısı

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • translated_words_percent (int) – çevrilmiş sözcük yüzdesi

 • translated_chars (int) – çevrilmiş karakter sayısı

 • translated_chars_percent (int) – çevrilmiş karakter yüzdesi

 • total_chars (int) – toplam karakter sayısı

 • fuzzy (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • fuzzy_percent (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • failing (int) – denetim hatası olan dizge sayısı

 • failing – denetim hatası olan dizge yüzdesi

Projeler

GET /api/projects/

Tüm projelerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Proje nesnesi öznitelikleri GET /api/projects/(string:project)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/projects/

3.9 sürümünde geldi.

Yeni bir proje oluşturur.

Parametreler:
 • name (string) – Proje adı

 • slug (string) – Proje kısaltması

 • web (string) – Proje web sitesi

GET /api/projects/(string: project)/

Bir proje hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:

Örnek JSON verileri:

{
  "name": "Hello",
  "slug": "hello",
  "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
  "web": "https://weblate.org/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
}
PATCH /api/projects/(string: project)/

4.3 sürümünde geldi.

Bir projeyi PATCH isteğiyle düzenler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

PUT /api/projects/(string: project)/

4.3 sürümünde geldi.

Bir projeyi PUT isteğiyle düzenler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

DELETE /api/projects/(string: project)/

3.9 sürümünde geldi.

Bir projeyi siler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

GET /api/projects/(string: project)/changes/

Proje değişikliklerinin listesini görüntüler. Temelde GET /api/changes/ kapsamıyla aynı parametreleri kabul eden bir projedir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/projects/(string: project)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunun durumu hakkında bilgileri görüntüler. Bu noktada, projenin tüm depoları için yalnızca genel bir özet bulunur. Daha ayrıntılı durum bilgileri almak için GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/ kullanın.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • needs_commit (boolean) – gönderilebilecek bekleyen değişikliklerin olup olmadığı

 • needs_merge (boolean) – aktarılabilecek herhangi bir yukarı akış değişikliğinin olup olmadığı

 • needs_push (boolean) – itilecek herhangi bir yerel değişikliğin olup olmadığı

Örnek JSON verileri:

{
  "needs_commit": true,
  "needs_merge": false,
  "needs_push": true
}
POST /api/projects/(string: project)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunda belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • operation (string) – İşlem: push, pull, commit, reset, cleanup ya da file-sync olabilir

Yanıt JSON nesnesi:
 • result (boolean) – işlemin sonucu

CURL örneği:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/repository/

JSON isteği örneği:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
GET /api/projects/(string: project)/components/

Belirtilen projedeki çeviri bileşenlerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/projects/(string: project)/components/

3.9 sürümünde geldi.

4.3 sürümünde değişti: Sürüm denetimi sistemi kullanmayan bileşenler için de zipfile ve docfile parametreleri kabul edilir. Bilgi almak için: Yerel dosyalar.

4.6 sürümünde değişti: Kopyalanan depolar İç Weblate adresleri kullanılarak kendiliğinden bir proje içinde paylaşılabilir. Bu özelliği kapatmak için disable_autoshare seçeneğini kullanın.

Belirtilen projede çeviri bileşenleri oluşturur.

İpucu

Tek bir sürüm denetimi sistemi deposundan birden fazla bileşen oluştururken İç Weblate adresleri seçeneğini kullanın.

Not

Bileşen oluşturma işleminin çoğu arka planda yapılır. Oluşturulan bileşenin task_url özniteliğini denetleyin ve oradaki ilerlemeyi izleyin.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Form parametreleri:
 • file zipfile – Çevirilerin başlatılması için Weblate üzerine yüklenecek ZIP dosyası

 • file docfile – Çevrilecek belge

 • boolean disable_autoshareİç Weblate adresleri seçeneği ile kendiliğinden depo paylaşımını devre dışı bırakır.

JSON nesnesi ister:
Yanıt JSON nesnesi:

Dosyalar zipfile ve docfile parametreleri kullanılarak yüklenirken JSON kullanılamaz. Veriler multipart/form-data olarak yüklenmelidir.

CURL form isteği örneği:

curl \
  --form docfile=@strings.html \
  --form name=Weblate \
  --form slug=weblate \
  --form file_format=html \
  --form new_lang=add \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

CURL JSON isteği örneği:

curl \
  --data-binary '{
    "branch": "main",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "name": "Weblate",
    "slug": "weblate",
    "repo": "https://github.com/WeblateOrg/hello.git",
    "template": "",
    "new_base": "po/hello.pot",
    "vcs": "git"
  }' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

Git üzerinden yeni bir bileşen oluşturan JSON isteği:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "repo": "https://github.com/WeblateOrg/hello.git",
  "template": "",
  "new_base": "po/hello.pot",
  "vcs": "git"
}

Başka bir bileşenden yeni bir bileşen oluşturan JSON isteği:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "repo": "weblate://weblate/hello",
  "template": "",
  "new_base": "po/hello.pot",
  "vcs": "git"
}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
       "population": 159034349015,
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
GET /api/projects/(string: project)/languages/

Bir projedeki tüm diller için sayfalanmış istatistikleri görüntüler.

3.8 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • results (array) – çeviri istatistiği nesneleri dizisi

 • language (string) – dil adı

 • code (string) – dil kodu

 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • words_percent (float) – çevrilmiş sözcük yüzdesi

GET /api/projects/(string: project)/statistics/

Bir projenin istatistiklerini görüntüler.

3.8 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • words_percent (float) – çevrilmiş sözcük yüzdesi

Bileşenler

İpucu

Yeni bileşenler oluşturmak için POST /api/projects/(string:project)/components/ kullanın.

GET /api/components/

Çeviri bileşenlerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Bileşen nesnesi özenitelikleri GET /api/components/(string:project)/(string:component)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/

Çeviri bileşeni hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:

Örnek JSON verileri:

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
       "population": 159034349015,
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "source_language": {
    "code": "en",
    "direction": "ltr",
    "population": 159034349015,
    "name": "English",
    "url": "http://example.com/api/languages/en/",
    "web_url": "http://example.com/languages/en/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
PATCH /api/components/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşeni PATCH isteği ile düzenleme.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • source_language (string) – Proje kaynak dili kodu (isteğe bağlı)

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bileşen adı

 • slug (string) – bileşen kısaltması

 • repo (string) – Sürüm denetimi sistemi deposunun adresi

CURL örneği:

curl \
  --data-binary '{"name": "new name"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  PATCH http://example.com/api/projects/hello/components/

JSON isteği örneği:

PATCH /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "name": "new name"
}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "new name",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "population": 159034349015,
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
PUT /api/components/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşeni PUT isteği ile düzenleme.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • branch (string) – Sürüm denetimi sistemi deposunun dalı

 • file_format (string) – çevirilerin dosya biçimi

 • filemask (string) – depodaki çeviri dosyalarının modeli

 • name (string) – bileşen adı

 • slug (string) – bileşen kısaltması

 • repo (string) – Sürüm denetimi sistemi deposunun adresi

 • template (string) – tek dilli çeviriler için temel dosya

 • new_base (string) – yeni çeviriler eklemek için temel dosya

 • vcs (string) – sürüm denetimi sistemi

DELETE /api/components/(string: project)/(string: component)/

3.9 sürümünde geldi.

Bir bileşeni siler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/changes/

Bileşen değişikliklerinin listesini görüntüler. Temelde GET /api/changes/ kapsamında bir bileşendir ve aynı parametreleri kabul eder.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/file/

4.9 sürümünde geldi.

Bileşenle ilişkili tüm kullanılabilir çevirileri istenilen biçimdeki arşiv dosyası olarak indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Sorgu parametreleri:
 • format (string) – Kullanılacak arşiv biçimi belirtilmemişse varsayılan olarak zip biçimi kullanılır. Desteklenen biçimler: zip

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/screenshots/

Bileşen ekran görüntülerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/lock/

Bileşenin kilit durumunu görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • locked (boolean) – bileşenin güncellemeler için kilitlenip kilitlenmediği

Örnek JSON verileri:

{
  "locked": false
}
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/lock/

Bileşenin kilit durumunu ayarlar.

Yanıt GET /api/components/(string:project)/(string:component)/lock/ ile aynıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • lock – Kilitli olduğunu ya da olmadığını belirten ikili değer.

CURL örneği:

curl \
  -d lock=true \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

JSON isteği örneği:

POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"lock": true}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"locked":true}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/repository/

Sürüm denetimi sitemi deposunun durumu hakkındaki bilgileri görüntüler.

Yanıt GET /api/projects/(string:project)/repository/ ile aynıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • needs_commit (boolean) – gönderilebilecek bekleyen değişikliklerin olup olmadığı

 • needs_merge (boolean) – aktarılabilecek herhangi bir yukarı akış değişikliğinin olup olmadığı

 • needs_push (boolean) – itilecek herhangi bir yerel değişikliğin olup olmadığı

 • remote_commit (string) – Uzaktan işleme bilgileri

 • status (string) – Sürüm denetimi sistemi tarafından bildirilen sürüm denetimi sistemi deposunun durumu

 • merge_failure – Varsa aktarım hatasını açıklayan metin, yoksa null

POST /api/components/(string: project)/(string: component)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunda belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Belgeler için POST /api/projects/(string:project)/repository/ adresine bakabilirsiniz.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • operation (string) – Yapılacak işlem: push, pull, commit, reset ya da cleanup

Yanıt JSON nesnesi:
 • result (boolean) – işlemin sonucu

CURL örneği:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

JSON isteği örneği:

POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/monolingual_base/

Tek dilli çeviriler için temel dosyayı indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/new_template/

Yeni çeviriler için kalıp dosyasını indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/translations/

Belirtilen bileşendeki çeviri nesnelerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/translations/

Belirtilen bileşende yeni çeviri oluşturur.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
Yanıt JSON nesnesi:
 • result (object) – oluşturulan yeni çeviri nesnesi

CURL örneği:

curl \
  -d language_code=cs \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

JSON isteği örneği:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"language_code": "cs"}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "failing_checks": 0,
  "failing_checks_percent": 0,
  "failing_checks_words": 0,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "is_source": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "population": 1303174280
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "id": 125,
  "last_author": null,
  "last_change": null,
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 0,
  "translated_percent": 0.0,
  "translated_words": 0,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/statistics/

Bileşen içindeki tüm çevirilerin sayfalandırılmış istatistiklerini görüntüler.

2.7 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:

Bir bileşenle ilişkili projeleri görüntüler.

4.5 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/links/

Projeyi bir bileşenle ilişkilendirir.

4.5 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Form parametreleri:
 • string project_slug – Proje kısaltması

Bir projenin bir bileşenle ilişkisini kaldırır.

4.5 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • project_slug (string) – Kaldırılacak projenin kısaltması

Çeviriler

GET /api/translations/

Çevirilerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Çeviri nesnesi öznitelikleri GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Bir çeviriyle ilgili bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • component (object) – bileşen nesnesi. Bilgi almak için: GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • failing_checks (int) – denetim hatası olan dizge sayısı

 • failing_checks_percent (float) – denetim hatası olan dizge yüzdesi

 • failing_checks_words (int) – denetim hatası olan sözcük sayısı

 • filename (string) – çeviri dosyası adı

 • fuzzy (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • fuzzy_percent (float) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • fuzzy_words (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • have_comment (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • have_suggestion (int) – önerileri olan dizge sayısı

 • is_template (boolean) – çeviri tabanının tek dilli olup olmadığı

 • language (object) – kaynak dil nesnesi. Ayrıntılı bilgi alın GET /api/languages/(string:language)/

 • language_code (string) – depoda kullanılan dil kodu. Dil nesnesindeki dil kodundan farklı olabilir

 • last_author (string) – son yazarın adı

 • last_change (timestamp) – son değişiklik zaman damgası

 • revision (string) – dosyanın sürüm karması

 • share_url (string) – Etkileşim sayfasına yönlendiren paylaşım adresi

 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • translate_url (string) – Çeviri adresi

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • repository_url (string) – Depo durumu adresi: Bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/repository/

 • file_url (string) – Dosya nesnesi adresi. Bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/file/

 • changes_list_url (string) – Değişiklik listesi adresi. Bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/changes/

 • units_list_url (string) – Dizge listesi adresi. Bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/units/

Örnek JSON verileri:

{
  "component": {
    "branch": "main",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "git_export": "",
    "license": "",
    "license_url": "",
    "name": "Weblate",
    "new_base": "",
    "project": {
      "name": "Hello",
      "slug": "hello",
      "source_language": {
        "code": "en",
        "direction": "ltr",
        "population": 159034349015,
        "name": "English",
        "url": "http://example.com/api/languages/en/",
        "web_url": "http://example.com/languages/en/"
      },
      "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
      "web": "https://weblate.org/",
      "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
    },
    "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
    "slug": "weblate",
    "template": "",
    "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
    "vcs": "git",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
  },
  "failing_checks": 3,
  "failing_checks_percent": 75.0,
  "failing_checks_words": 11,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "population": 1303174280
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "last_author": "Weblate Admin",
  "last_change": "2016-03-07T10:20:05.499",
  "revision": "7ddfafe6daaf57fc8654cc852ea6be212b015792",
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 4,
  "translated_percent": 100.0,
  "translated_words": 15,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
DELETE /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

3.9 sürümünde geldi.

Bir çeviriyi siler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/changes/

Çeviri değişikliklerinin listesini görüntüler. Temelde aynı parametreleri kabul eden bir GET /api/changes/ çeviri kapsamıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/units/

Çeviri birimlerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

 • q (string) – Arama sorgusu dizgesi Arama (isteğe bağlı)

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/units/

Yeni birim ekle.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

JSON nesnesi ister:
 • key (string) – Çeviri biriminin adı (anahtar veya bağlam olarak kullanılır)

 • value (array) – Kaynak dizgeler (çoğul oluşturmuyorsanız tekil dizge kullanın)

 • state (int) – Dizge durumu. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/autotranslate/

Kendiliğinden çeviriyi tetikler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

JSON nesnesi ister:
 • mode (string) – Kendiliğinden çeviri kipi

 • filter_type (string) – Kendiliğinden çeviri süzgeci türü

 • auto_source (string) – Kendiliğinden çeviri kaynağı - mt ya da others

 • component (string) – Ek bileşenlere erişebilmesi için projenin paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunmayı etkinleştirir.

 • engines (array) – Makine çevirisi hizmetleri

 • threshold (string) – Skor eşiği

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/file/

Geçerli çeviri dosyasını sürüm denetimi sisteminde tutulduğu biçimde (format parametresini kullanmadan) ya da başka bir biçime dönüştürülmüş olarak indirir (bilgi almak için: Downloading translations).

Not

Bu API noktası, veriler yerine tüm dosya üzerinde çalıştığından çıktı için geri kalan API işleyişinden farklı bir mantık kullanır. Kabul edilen format parametre kümesi farklıdır ve böyle bir parametre belirtilmediğinde sürüm denetimi sisteminde depolanmış çeviri dosyasını alır.

Sorgu parametreleri:
 • format – Kullanılacak dosya biçimi. Belirtilmediğinde herhangi bir biçim dönüşümü yapılmaz. Şu dosya biçimleri desteklenir: po, mo, xliff, xliff11, tbx, tmx, csv, xlsx, json, aresource, strings

 • q (string) – İndirilen dizgeleri süzer. Bilgi almak için: Arama Sayfası. Yalnızca dönüşüm yapıldığında geçerlidir (format belirtildiğinde).

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/file/

Çevirileri içeren yeni dosya yükler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Form parametreleri:
 • string conflicts – Çakışmaların nasıl işleneceği (ignore, replace-translated ya da replace-approved)

 • file file – Yüklenen dosya

 • string email – İlgilinin e-posta adresi

 • string author – Katkıda bulunanın adı

 • string method – Yükleme yöntemi (translate, approve, suggest, fuzzy, replace, source, add). Bilgi almak için: Import methods

 • string fuzzy – Belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizgeleri işleme (empty, process, approve)

CURL örneği:

curl -X POST \
  -F file=@strings.xml \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/translations/hello/android/cs/file/
GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/repository/

Sürüm denetimi sitemi deposunun durumu hakkındaki bilgileri görüntüler.

Yanıt GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/ ile aynıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunda belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Belgeler için POST /api/projects/(string:project)/repository/ adresine bakabilirsiniz.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

JSON nesnesi ister:
 • operation (string) – Yapılacak işlem: push, pull, commit, reset ya da cleanup

Yanıt JSON nesnesi:
 • result (boolean) – işlemin sonucu

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/statistics/

Ayrıntılı çeviri istatistiklerini görüntüler.

2.7 sürümünde geldi.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • code (string) – dil kodu

 • failing (int) – denetim hataları sayısı

 • failing_percent (float) – denetim hataları yüzdesi

 • fuzzy (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • fuzzy_percent (float) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • last_author (string) – son yazarın adı

 • last_change (timestamp) – son değişiklik tarihi

 • name (string) – dil adı

 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • url (string) – Çeviriye erişme adresi (etkileşim adresi)

 • url_translate (string) – Çeviriye erişme adresi (gerçek çeviri adresi)

Bellek

4.14 sürümünde geldi.

GET /api/memory/

Bileşen listelerinin listesini görüntüler.

DELETE /api/memory/(int: memory_object_id)/

Bir çeviri belleği nesnesini siler

Parametreler:
 • memory_object_id – Çeviri belleği nesnesi kimliği

Birimler

Birim, bir kaynak dizgeyi karşılık gelen çevrilmiş bir dizgeyle eşleştiren ve ayrıca bazı ilgili üst verileri içeren tek bir çeviri parçasıdır. Terim, Translate Toolkit ve XLIFF kapsamından türetilmiştir.

2.10 sürümünde geldi.

GET /api/units/

Çeviri birimlerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • q (string) – Arama sorgusu dizgesi Arama (isteğe bağlı)

Ayrıca bakınız

Birim nesnesi öznitelikleri GET /api/units/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/units/(int: id)/

4.3 sürümünde değişti: Hedef ve kaynak çoğul dizgeleri doğru işlemek için diziye dönüştürülmüştür.

Çeviri birimi hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • translation (string) – İlişkili çeviri nesnesinin adresi

 • source (array) – kaynak dizge

 • previous_source (string) – belirsiz eşleştirmesi için kullanılan önceki kaynak dizge

 • target (array) – hedef dizge

 • id_hash (string) – birimin benzersiz kimliği

 • content_hash (string) – kaynak dizgenin benzersiz kimliği

 • location (string) – birimin kaynak kodundaki konumu

 • context (string) – çeviri birimi bağlamı

 • note (string) – çeviri birimi notu

 • flags (string) – çeviri birimi imleri

 • labels (array) – çeviri birimi etiketleri, kaynak birimlerde kullanılabilir

 • state (int) – birim durumu, 0 - Çevrilmemiş, 10 - Düzenlenmesi gerekli, 20 - Çevrilmiş, 30 - Onaylanmış, 100 - Salt okunur

 • fuzzy (boolean) – birimin belirsiz ya da onaylanmayı bekliyor olarak imlenmiş olup olmadığı

 • translated (boolean) – birimin çevrilmiş olup olmadığı

 • approved (boolean) – çevirinin onaylanmış olup olmadığı

 • position (int) – birimin çeviri dosyasındaki konumu

 • has_suggestion (boolean) – birimin önerileri olup olmadığı

 • has_comment (boolean) – birimin yorumları olup olmadığı

 • has_failing_check (boolean) – birimde denetim hatası olup olmadığı

 • num_words (int) – kaynak sözcük sayısı

 • priority (int) – çeviri önceliği. Varsayılan değer: 100

 • id (int) – birim kimliği

 • explanation (string) – Dizge açıklaması. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Bilgi almak için: Additional info on source strings

 • extra_flags (string) – Ek dizge imleri. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek

 • web_url (string) – Birimin düzenlenebileceği adres

 • source_unit (string) – Kaynak birim bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

 • pending (boolean) – birimin belirsiz ya da onaylanmış olarak imlenmiş olup olmadığı

 • timestamp (timestamp) – dizge yaşı

PATCH /api/units/(int: id)/

4.3 sürümünde geldi.

Çeviri birimi üzerinde bazı güncellemeler yapar.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • state (int) – birim durumu, 0 - Çevrilmemiş, 10 - Düzenlenmesi gerekli, 20 - Çevrilmiş, 30 - Onaylanmış (gözden geçirme iş akışı etkinleştirilmelidir. Bilgi almak için: :ref:`reviews’)

 • target (array) – hedef dizge

 • explanation (string) – Dizge açıklaması. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Bilgi almak için: Additional info on source strings

 • extra_flags (string) – Ek dizge imleri. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek

Yanıt JSON nesnesi:
 • labels (array) – etiketler, kaynak birimlerde kullanılabilir

PUT /api/units/(int: id)/

4.3 sürümünde geldi.

Çeviri birimi üzerinde tüm güncellemeleri yapar.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • state (int) – birim durumu, 0 - Çevrilmemiş, 10 - Düzenlenmesi gerekli, 20 - Çevrilmiş, 30 - Onaylanmış (gözden geçirme iş akışı etkinleştirilmelidir. Bilgi almak için: :ref:`reviews’)

 • target (array) – hedef dizge

 • explanation (string) – Dizge açıklaması. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Bilgi almak için: Additional info on source strings

 • extra_flags (string) – Ek dizge imleri. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek

Yanıt JSON nesnesi:
 • labels (array) – etiketler, kaynak birimlerde kullanılabilir

DELETE /api/units/(int: id)/

4.3 sürümünde geldi.

Bir çeviri birimini siler.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

Değişiklikler

2.10 sürümünde geldi.

GET /api/changes/

4.1 sürümünde değişti: Değişiklikleri süzme özelliği 4.1 sürümünde sunuldu.

Çeviri değişikliklerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Değişiklik nesnesi öznitelikleri GET /api/changes/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

Sorgu parametreleri:
 • user (string) – Süzülecek kullanıcının kullanıcı adı

 • action (int) – Süzülecek işlem, birkaç kez kullanılabilir

 • timestamp_after (timestamp) – Sonraki değişiklikleri listelemek için ISO 8601 biçiminde zaman damgası

 • timestamp_before (timestamp) – Önceki değişiklikleri listelemek için ISO 8601 biçiminde zaman damgası

GET /api/changes/(int: id)/

Çeviri değişikliği hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Değişiklik kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • unit (string) – İlişkili birim nesnesinin adresi

 • translation (string) – İlişkili çeviri nesnesinin adresi

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • user (string) – İlişkili kullanıcı nesnesinin adresi

 • author (string) – İlişkili yazar nesnesinin adresi

 • timestamp (timestamp) – etkinlik zaman damgası

 • action (int) – işlemin sayısal kimliği

 • action_name (string) – işlemin metin açıklaması

 • target (string) – metin ya da ayrıntı değişikliği etkinliği

 • id (int) – değişiklik kimliği

Ekran görüntüleri

2.14 sürümünde geldi.

GET /api/screenshots/

Ekran görüntüsü dizgesi bilgilerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Ekran görüntüsü nesnesi öznitelikleri GET /api/screenshots/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsü bilgileriyle ilgili bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

GET /api/screenshots/(int: id)/file/

Ekran görüntüsünü indir.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

POST /api/screenshots/(int: id)/file/

Ekran görüntüsünü değiştir.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Form parametreleri:
 • file image – Yüklenen dosya

CURL örneği:

curl -X POST \
  -F image=@image.png \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/screenshots/1/file/
POST /api/screenshots/(int: id)/units/

Kaynak dizgeyi ekran görüntüsüyle ilişkilendir.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Form parametreleri:
 • string unit_id – Birim kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • translation (string) – İlişkili çeviri nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

DELETE /api/screenshots/(int: id)/units/(int: unit_id)

Kaynak dizge ile ekran görüntüsünün ilişkilendirmesini kaldır.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

 • unit_id – Kaynak dizge birimi kimliği

POST /api/screenshots/

Yeni bir ekran görüntüsü oluşturur.

Form parametreleri:
 • file image – Yüklenen dosya

 • string name – Ekran görüntüsü adı

 • string project_slug – Proje kısaltması

 • string component_slug – Bileşen kısaltması

 • string language_code – Dil kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

PATCH /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsü ile ilgili bazı bilgileri düzenle.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

PUT /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsü ile ilgili tüm bilgileri düzenle.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

DELETE /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsünü sil.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Eklentiler

4.4.1 sürümünde geldi.

GET /api/addons/

Eklentilerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Eklenti nesnesi öznitelikleri GET /api/addons/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/addons/(int: id)/

Eklentiyle ilgili bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir eklentinin adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

Ayrıca bakınız

Eklentiler

POST /api/components/(string: project)/(string: component)/addons/

Yeni bir eklenti oluşturur.

Parametreler:
 • project_slug (string) – Proje kısaltması

 • component_slug (string) – Bileşen kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bir eklentinin adı

 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

PATCH /api/addons/(int: id)/

Eklenti ile ilgili bazı bilgileri düzenle.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

PUT /api/addons/(int: id)/

Eklenti ile ilgili tüm bilgileri düzenle.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

DELETE /api/addons/(int: id)/

Eklentiyi sil.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Bileşen listeleri

4.0 sürümünde geldi.

GET /api/component-lists/

Bileşen listelerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Bileşen listesi nesnesi öznitelikleri GET /api/component-lists/(str:slug)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesi hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir bileşen listesinin adı

 • slug (string) – bir bileşen listesinin kısaltması

 • show_dashboard (boolean) – bir panoda görüntülenip görüntülenmeyeceği

 • components (array) – ilişkili bileşenlerin bağlantısı. Bilgi almak için: GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • auto_assign (array) – kendiliğinden atama kuralları

PUT /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesi parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bir bileşen listesinin adı

 • slug (string) – bir bileşen listesinin kısaltması

 • show_dashboard (boolean) – bir panoda görüntülenip görüntülenmeyeceği

PATCH /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesi parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bir bileşen listesinin adı

 • slug (string) – bir bileşen listesinin kısaltması

 • show_dashboard (boolean) – bir panoda görüntülenip görüntülenmeyeceği

DELETE /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesini siler.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

POST /api/component-lists/(str: slug)/components/

Bileşeni bir bileşen listesiyle ilişkilendirir.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

Form parametreleri:
 • string component_id – Bileşen kimliği

DELETE /api/component-lists/(str: slug)/components/(str: component_slug)

Bileşen listesinden bir bileşenin ilişkisini kaldırır.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

 • component_slug (string) – Bileşen kısaltması

Sözlük

4.5 sürümünde değişti: Sözlükler artık normal bileşenler, çeviriler ve dizgeler olarak kaydediliyor. Lütfen bunun yerine ilgili API uygulamasını kullanın.

Görevler

4.4 sürümünde geldi.

GET /api/tasks/

Görevlerin listesi şu anda alınamıyor.

GET /api/tasks/(str: uuid)/

Bir görev hakkındaki bilgileri görüntüler

Parametreler:
 • uuid (string) – Görev UUID

Yanıt JSON nesnesi:
 • completed (boolean) – Görevin tamamlanıp tamamlanmadığı

 • progress (int) – Yüzde olarak görev ilerlemesi

 • result (object) – Görev sonucu veya ilerleme ayrıntıları

 • log (string) – Görev günlüğü

Ölçümler

GET /api/metrics/

Sunucu ölçümlerini görüntüler.

Yanıt JSON nesnesi:
 • units (int) – Birim sayısı

 • units_translated (int) – Çevrilmiş birim sayısı

 • users (int) – Kullanıcı sayısı

 • changes (int) – Değişiklik sayısı

 • projects (int) – Proje sayısı

 • components (int) – Bileşen sayısı

 • translations (int) – Çeviri sayısı

 • languages (int) – Kullanılan dil sayısı

 • checks (int) – Tetiklenmiş kalite denetimleri sayısı

 • configuration_errors (int) – Yapılandırma hataları sayısı

 • suggestions (int) – Bekleyen öneri sayısı

 • celery_queues (object) – Celery kuyruklarının uzunlukları. Bilgi almak için: Celery ile arka plan görevlerini kullanmak

 • name (string) – Yapılandırılmış sunucu adı

Bildirim kancaları

Bildirim kancaları, dış uygulamaların sürüm denetimi sistemi deposunun güncellendiğini Weblate tarafına bildirmesini sağlar.

Depoları ayrı ayrı güncellemek için proje, bileşen ve çeviri depo uç noktalarını kullanabilirsiniz. Bilgi almak için POST /api/projects/(string:project)/repository/.

GET /hooks/update/(string: project)/(string: component)/

2.6 sürümünden beri kullanım dışı: Erişim denetimi listesi ile kısıtlanmış projeler için kimlik doğrulaması ile düzgün çalışan POST /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/ kullanın.

Bir bileşenin güncellenmesini tetikler (sürüm denetimi sisteminden çekme ve çeviri değişikliklerini tarama).

GET /hooks/update/(string: project)/

2.6 sürümünden beri kullanım dışı: Erişim denetimi listesi ile kısıtlanmış projeler için kimlik doğrulaması ile düzgün çalışan POST /api/projects/(string:project)/repository/ kullanın.

Bir projedeki tüm bileşenlerin güncellenmesini tetikler (sürüm denetimi sisteminden çekme ve çeviri değişikliklerini tarama).

POST /hooks/github/

GitHub bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Not

GitHub, doğrudan Weblate bilgilendirmelerini destekler: Depo ayarlarından Weblate hizmet kancasını etkinleştirin ve adres olarak Weblate kurulumunuzun adresini yazın.

Ayrıca bakınız

GitHub değişikliklerini kendiliğinden almak

GitHub bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.github.com/en/get-started/customizing-your-github-workflow/exploring-integrations/about-webhooks

GitHub web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

POST /hooks/gitlab/

GitLab bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

GitLab değişikliklerini kendiliğinden almak

GitLab bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.gitlab.com/ee/user/project/integrations/webhooks.html

GitLab web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

POST /hooks/bitbucket/

Bitbucket bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Bitbucket değişikliklerini kendiliğinden almak

Bitbucket bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/manage-webhooks/

Bitbucket web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

POST /hooks/pagure/

3.3 sürümünde geldi.

Pagure bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Pagure değişikliklerini kendiliğinden almak

Pagure bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.pagure.org/pagure/usage/using_webhooks.html

Pagure web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

POST /hooks/azure/

3.8 sürümünde geldi.

Azure DevOps bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Not

Lütfen Gönderilecek kaynak ayrıntıları değerinin Tümü olarak ayarlandığından emin olun. Yoksa Weblate ile Azure deponuz eşleşemez.

Ayrıca bakınız

Azure Repos değişikliklerini kendiliğinden almak

Azure bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/service-hooks/services/webhooks?view=azure-devops

Azure DevOps web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

POST /hooks/gitea/

3.9 sürümünde geldi.

Gitea web kancası bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Gitea depoları değişikliklerini kendiliğinden almak

Gitea bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/

Gitea web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

POST /hooks/gitee/

3.9 sürümünde geldi.

Gitee web kancası bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Gitee depoları değişikliklerini kendiliğinden almak

Gitee bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://gitee.com/help/categories/40

Gitee web kancaları hakkında genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde etkinleştirmek için

Dışa aktarmak

Weblate, verileri farklı şekillerde işlemenizi sağlamak için çeşitli dışa aktarma seçenekleri sunar.

GET /exports/stats/(string: project)/(string: component)/
Sorgu parametreleri:
 • format (string) – Çıktı biçimi: json ya da csv

2.6 sürümünden beri kullanım dışı: Lütfen bunun yerine GET /api/components/(string:project)/(string:component)/statistics/ ve GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/statistics/ kullanın. Erişim denetim listesi kullanılan projelere de erişilmesini sağlar.

Belirli bir bileşenin istatistiklerini belirtilen biçimde alır.

Örnek istek:

GET /exports/stats/weblate/main/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript

Örnek yanıt:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

[
  {
    "code": "cs",
    "failing": 0,
    "failing_percent": 0.0,
    "fuzzy": 0,
    "fuzzy_percent": 0.0,
    "last_author": "Michal Čihař",
    "last_change": "2012-03-28T15:07:38+00:00",
    "name": "Czech",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 436,
    "translated_percent": 100.0,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/cs/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/main/cs/"
  },
  {
    "code": "nl",
    "failing": 21,
    "failing_percent": 4.8,
    "fuzzy": 11,
    "fuzzy_percent": 2.5,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Dutch",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 319,
    "translated_percent": 73.2,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/nl/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/main/nl/"
  },
  {
    "code": "el",
    "failing": 11,
    "failing_percent": 2.5,
    "fuzzy": 21,
    "fuzzy_percent": 4.8,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Greek",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 312,
    "translated_percent": 71.6,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/el/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/main/el/"
  }
]

RSS akışları

Çevirilerdeki değişiklikler RSS akışlarında dışa aktarılır.

GET /exports/rss/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Bir çevirideki son değişikliklerin RSS akışını alır.

GET /exports/rss/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşendeki son değişikliklerin RSS akışını alır.

GET /exports/rss/(string: project)/

Bir projedeki son değişikliklerin RSS bildirimini alır.

GET /exports/rss/language/(string: language)/

Bir dildeki son değişikliklerin RSS akışını alır.

GET /exports/rss/

Weblate kopyasındaki son değişikliklerin RSS akışını alır.

Ayrıca bakınız

Vikipedi üzerinde RSS