Weblate REST API uygulaması

API erişimi için /api/ adresi kullanılabilir. API Django REST framework üzerine geliştirilmiştir. Doğrudan ya da :ref:`wlc’ ile kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulama ve genel parametreler

Herkese açık proje API uygulaması kimlik doğrulaması olmadan kullanılabilir. Ancak kimliği doğrulanmamış istekler yoğun şekilde kısıtlanır (varsayılan olarak günde 100 istek). Bu nedenle kimlik doğrulamasının kullanılması önerilir. Kimlik doğrulamasında, profilinizden alabileceğiniz bir kod kullanılır. Bunu Yetkilendirme üst bilgisinde kullanın:

ANY /

API için genel istek davranışı, buradaki üst bilgiler, durum kodları ve parametreler tüm uç noktalara da uygulanır.

Sorgu parametreleri:
 • format – Yanıt biçimi (Accept değiştirir). Olası değerler REST çatısının kurulumuna bağlıdır. Varsayılan olarak json ve api desteklenir. İkincisi, API için tarayıcı arayüzünü sağlar.

 • page – Sayfalanmış sonuçların belirtilen sayfasını görüntüler (gezinmeyi otomatikleştirmek için yanıtta next ve previous alanlarını kullanın).

 • page_size – Return the given number of items per request. The default is 50 and the maximum is 1000. For the units endpoints the default is 100 with a maximum of 10000. The default value is also configurable using the PAGE_SIZE setting.

İstek üst bilgileri:
 • Accept – Yanıt içerik türü Accept üst bilgisine bağlıdır

 • Authorization – Kimlik doğrulaması için Authorization: Token BELIRTECİNİZ olarak isteğe bağlı belirteç

Yanıt üst bilgileri:
 • Content-Type – bu parametre, isteğin Accept üst bilgisine bağlıdır

 • Allow – Nesne için izin verilen HTTP yöntemlerinin listesi

Yanıt JSON nesnesi:
 • detail (string) – Sonucun ayrıntılı açıklaması (200 OK dışındaki HTTP durum kodları için)

 • count (int) – Nesne listelerindeki toplam öge sayısı

 • next (string) – Nesne listeleri için sonraki sayfa adresi

 • previous (string) – Nesne listeleri için önceki sayfa adresi

 • results (array) – Nesne listelerinin sonuçları

 • url (string) – API ile bu kaynağa erişme adresi

 • web_url (string) – Tarayıcı ile bu kaynağa erişme adresi

Durum kodları:

Kimlik doğrulama kodları

4.10 sürümünde değişti: Proje kapsamlı kodlar 4.10 sürümünde tanıtıldı.

Her kullanıcının, kendi kullanıcı profilinden öğrenilebileceği kişisel erişim kodu vardır. Yeni oluşturulan kullanıcı kodlarında wlu_ ön eki bulunur.

Yalnızca belirli bir projeye API erişimi sağlamak için proje kapsamlı kodlar oluşturulabilir. Bu belirteçler wlp_ ön ekiyle anlaşılabilir.

Kimlik doğrulama örnekleri

Örnek istek:

GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN

Örnek yanıt:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects":"http://example.com/api/projects/",
  "components":"http://example.com/api/components/",
  "translations":"http://example.com/api/translations/",
  "languages":"http://example.com/api/languages/"
}

CURL örneği:

curl \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  https://example.com/api/

Parametre aktarma örnekleri

POST yöntemi için parametreler form gönderimi (application/x-www-form-urlencoded) ya da JSON (application/json) olarak belirtilebilir.

Form isteği örneği:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Token TOKEN

operation=pull

JSON isteği örneği:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

CURL örneği:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

CURL JSON örneği:

curl \
  --data-binary '{"operation":"pull"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

Bileşenler ve kategoriler

Bir Kategori içindeki iç içe geçmiş bir bileşene erişmek için, adresi yazarken bileşen adına bölü karakteriyle kategori adını eklemeniz gerekir. Örneğin docs kategorisi içindeki usage için docs%252Fusage yazmalısınız. Bu durumda tam adres https://ornek.com/api/components/hello/docs%252Fusage/repository/ olabilir.

API hız sınırlaması

API isteklerinin hızı sınırlanmıştır; Varsayılan yapılandırmada anonim kullanıcılar için günde 100 istek ve kimliği doğrulanmış kullanıcılar için saatte 5000 istek sınırı bulunur.

Hız sınırlaması settings.py dosyasından ayarlanabilir. Nasıl yapılandırılacağı ile ilgili bilgi almak için Throttling in Django REST framework documentation bölümüne bakabilirsiniz.

Docker kapsayıcısında hız sınırlaması WEBLATE_API_RATELIMIT_ANON ve WEBLATE_API_RATELIMIT_USER seçenekleri kullanılarak yapılandırılabilir.

Hız sınırlamasının durumu şu üst bilgiler ile bildirilir:

X-RateLimit-Limit

Yapılacak isteklerin hız sınırlama sınırı

X-RateLimit-Remaining

Kalan istek sınırı

X-RateLimit-Reset

Saniye olarak hız sınırlama penceresinin sıfırlanma süresi

4.1 sürümünde değişti: Eklenen hız sınırlaması durumu üst bilgileri.

API giriş noktası

GET /api/

API kök giriş noktası.

Örnek istek:

GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN

Örnek yanıt:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects":"http://example.com/api/projects/",
  "components":"http://example.com/api/components/",
  "translations":"http://example.com/api/translations/",
  "languages":"http://example.com/api/languages/"
}

Kullanıcılar

Added in version 4.0.

GET /api/users/

Kullanıcıları yönetme izniniz varsa kullanıcı listesini görüntüler. Yoksa, yalnızca kendi bilgilerinizi görüntüler.

Ayrıca bakınız

Kullanıcı nesnesi öznitelikleri GET /api/users/(str:username)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/users/

Yeni bir kullanıcı oluşturur.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcı adı

 • full_name (string) – Kullanıcının tam adı

 • email (string) – Kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – Kullanıcı süper kullanıcı mı? (isteğe bağlı)

 • is_active (boolean) – Kullanıcı etkin mi? (isteğe bağlı)

 • is_bot (boolean) – Kullanıcı bot mu? (isteğe bağlı) (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

GET /api/users/(str: username)/

Kullanıcılar hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • username (string) – bir kullanıcının kullanıcı adı

 • full_name (string) – bir kullanıcının tam adı

 • email (string) – bir kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığı

 • is_active (boolean) – kullanıcının etkin olup olmadığı

 • is_bot (boolean) – kullanıcının bot olup olmadığı (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

 • date_joined (string) – kullanıcının oluşturulduğu tarih

 • last_login (string) – kullanıcının son oturum açtığı tarih

 • groups (array) – ilişkili grup bağlantıları. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/groups/(int:id)/

Örnek JSON verileri:

{
  "email": "user@example.com",
  "full_name": "Example User",
  "username": "exampleusername",
  "groups": [
    "http://example.com/api/groups/2/",
    "http://example.com/api/groups/3/"
  ],
  "is_superuser": true,
  "is_active": true,
  "is_bot": false,
  "date_joined": "2020-03-29T18:42:42.617681Z",
  "url": "http://example.com/api/users/exampleusername/",
  "statistics_url": "http://example.com/api/users/exampleusername/statistics/"
}
PUT /api/users/(str: username)/

Kullanıcı parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • username (string) – bir kullanıcının kullanıcı adı

 • full_name (string) – bir kullanıcının tam adı

 • email (string) – bir kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığı

 • is_active (boolean) – kullanıcının etkin olup olmadığı

 • is_bot (boolean) – kullanıcının bot olup olmadığı (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

 • date_joined (string) – kullanıcının oluşturulduğu tarih

PATCH /api/users/(str: username)/

Kullanıcı parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • username (string) – bir kullanıcının kullanıcı adı

 • full_name (string) – bir kullanıcının tam adı

 • email (string) – bir kullanıcının e-posta adresi

 • is_superuser (boolean) – kullanıcının süper kullanıcı olup olmadığı

 • is_active (boolean) – kullanıcının etkin olup olmadığı

 • is_bot (boolean) – kullanıcının bot olup olmadığı (proje kapsamındaki belirteçler için kullanılır)

 • date_joined (string) – kullanıcının oluşturulduğu tarih

DELETE /api/users/(str: username)/

Tüm kullanıcı bilgilerini siler ve kullanıcıyı etkin değil olarak imler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

POST /api/users/(str: username)/groups/

Grupları bir kullanıcı ile ilişkilendirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Form parametreleri:
 • string group_id – Benzersiz grup kimliği

DELETE /api/users/(str: username)/groups/

Added in version 4.13.1.

Kullanıcıyı bir gruptan kaldır.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Form parametreleri:
 • string group_id – Benzersiz grup kimliği

GET /api/users/(str: username)/statistics/

Bir kullanıcının istatistiklerini görüntüle.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

Yanıt JSON nesnesi:
 • translated (int) – Kullanıcının yaptığı çeviri sayısı

 • suggested (int) – Kullanıcının yaptığı öneri sayısı

 • uploaded (int) – Kullanıcının yaptığı yükleme sayısı

 • commented (int) – Kullanıcının yaptığı yorum sayısı

 • languages (int) – Kullanıcının çevirebileceği dil sayısı

GET /api/users/(str: username)/notifications/

Bir kullanıcının aboneliklerini görüntüler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

POST /api/users/(str: username)/notifications/

Abonelikleri bir kullanıcıyla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

JSON nesnesi ister:
 • notification (string) – Kayıtlı bildirimin adı

 • scope (int) – Var olan seçeneklerden bildirim kapsamı

 • frequency (int) – Bildirimler için sıklık seçenekleri

GET /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkilendirilmiş bir aboneliği alır.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id (int) – Kayıtlı bildirim kimliği

PUT /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkili aboneliği düzenler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id (int) – Kayıtlı bildirim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • notification (string) – Kayıtlı bildirimin adı

 • scope (int) – Var olan seçeneklerden bildirim kapsamı

 • frequency (int) – Bildirimler için sıklık seçenekleri

PATCH /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkili aboneliği düzenler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id (int) – Kayıtlı bildirim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • notification (string) – Kayıtlı bildirimin adı

 • scope (int) – Var olan seçeneklerden bildirim kapsamı

 • frequency (int) – Bildirimler için sıklık seçenekleri

DELETE /api/users/(str: username)/notifications/(int: subscription_id)/

Bir kullanıcıyla ilişkili aboneliği siler.

Parametreler:
 • username (string) – Kullanıcının kullanıcı adı

 • subscription_id – Kayıtlı bildirimin adı

 • subscription_id – tamsayı

Gruplar

Added in version 4.0.

GET /api/groups/

Grupları yönetme izniniz varsa grupların listesini görüntüler. Yoksa, yalnızca kullanıcının parçası olduğu grupları görüntüler.

Ayrıca bakınız

Grup nesnesi öznitelikleri GET /api/groups/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/groups/

Yeni bir grup oluşturur.

Parametreler:
GET /api/groups/(int: id)/

Grup hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Yanıt JSON nesnesi:

Örnek JSON verileri:

{
  "name": "Guests",
  "defining_project": null,
  "project_selection": 3,
  "language_selection": 1,
  "url": "http://example.com/api/groups/1/",
  "roles": [
    "http://example.com/api/roles/1/",
    "http://example.com/api/roles/2/"
  ],
  "languages": [
    "http://example.com/api/languages/en/",
    "http://example.com/api/languages/cs/",
  ],
  "projects": [
    "http://example.com/api/projects/demo1/",
    "http://example.com/api/projects/demo/"
  ],
  "componentlist": "http://example.com/api/component-lists/new/",
  "components": [
    "http://example.com/api/components/demo/weblate/"
  ]
}
PUT /api/groups/(int: id)/

Grup parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir grubun adı

 • project_selection (int) – proje grubuna karşılık gelen tamsayı

 • language_selection (int) – dil grubuna karşılık gelen tamsayı

PATCH /api/groups/(int: id)/

Grup parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir grubun adı

 • project_selection (int) – proje grubuna karşılık gelen tamsayı

 • language_selection (int) – dil grubuna karşılık gelen tamsayı

DELETE /api/groups/(int: id)/

Grubu siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

POST /api/groups/(int: id)/roles/

Rolleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string role_id – Benzersiz rol kimliği

POST /api/groups/(int: id)/components/

Bileşenleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string component_id – Benzersiz bileşen kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/components/(int: component_id)

Bileşeni bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • component_id (int) – Benzersiz bileşen kimliği

POST /api/groups/(int: id)/projects/

Projeleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string project_id – Benzersiz proje kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/projects/(int: project_id)

Projeyi bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • project_id (int) – Benzersiz proje kimliği

POST /api/groups/(int: id)/languages/

Dilleri bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string language_code – Benzersiz dil kodu

DELETE /api/groups/(int: id)/languages/(string: language_code)

Dili bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • language_code (string) – Benzersiz dil kodu

POST /api/groups/(int: id)/componentlists/

Bileşen listelerini bir grupla ilişkilendirir.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string component_list_id – Benzersiz bileşen listesi kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/componentlists/(int: component_list_id)

Bileşen listesini bir gruptan siler.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • component_list_id (int) – Benzersiz bileşen listesi kimliği

POST /api/groups/(int: id)/admins/

Added in version 5.5.

Takım yöneticilerine kullanıcı ekle

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

Form parametreleri:
 • string user_id – Kullanıcının kimliği

DELETE /api/groups/(int: id)/admins/(int: user_id)

Added in version 5.5.

Kullanıcıyı takım yöneticilerinden sil.

Parametreler:
 • id (int) – Grubun kimliği

 • user_id (integer) – Kullanıcının kimliği

Roller

GET /api/roles/

Kullanıcıyla ilişkili tüm rollerin listesini görüntüler. Kullanıcı süper kullanıcıysa, var olan tüm rollerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Roller nesnesi öznitelikleri GET /api/roles/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/roles/

Yeni bir rol oluşturur.

Parametreler:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – İzinlerin kod adı listesi

GET /api/roles/(int: id)/

Bir rol hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Rol kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – izinlerin kod adı listesi

Örnek JSON verileri:

{
  "name": "Access repository",
  "permissions": [
    "vcs.access",
    "vcs.view"
  ],
  "url": "http://example.com/api/roles/1/",
}
PUT /api/roles/(int: id)/

Rol parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Rolün kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – izinlerin kod adı listesi

PATCH /api/roles/(int: id)/

Rol parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Rolün kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – Rol adı

 • permissions (array) – izinlerin kod adı listesi

DELETE /api/roles/(int: id)/

Rolü siler.

Parametreler:
 • id (int) – Rolün kimliği

Diller

GET /api/languages/

Tüm dillerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Dil nesnesi öznitelikleri GET /api/languages/(string:language)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/languages/

Yeni bir dil oluşturur.

Parametreler:
 • code (string) – Dil adı

 • name (string) – Dil adı

 • direction (string) – Metin yönü

 • population (int) – Konuşan sayısı

 • plural (object) – Dil çoğul formülü ve sayısı

GET /api/languages/(string: language)/

Bir dil hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • language (string) – Dil kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • code (string) – Dil kodu

 • direction (string) – Metin yönü

 • plural (object) – Dil çoğul bilgisinin nesnesi

 • aliases (array) – Dil için takma adlar dizisi

JSON nesnesi ister:
 • population (int) – Konuşan sayısı

Örnek JSON verileri:

{
  "code": "en",
  "direction": "ltr",
  "name": "English",
  "population": 159034349015,
  "plural": {
    "id": 75,
    "source": 0,
    "number": 2,
    "formula": "n != 1",
    "type": 1
  },
  "aliases": [
    "english",
    "en_en",
    "base",
    "source",
    "eng"
  ],
  "url": "http://example.com/api/languages/en/",
  "web_url": "http://example.com/languages/en/",
  "statistics_url": "http://example.com/api/languages/en/statistics/"
}
PUT /api/languages/(string: language)/

Dil parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • language (string) – Dilin kodu

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – Dil adı

 • direction (string) – Metin yönü

 • population (int) – Konuşan sayısı

 • plural (object) – Dil çoğul ayrıntıları

PATCH /api/languages/(string: language)/

Dil parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • language (string) – Dilin kodu

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – Dil adı

 • direction (string) – Metin yönü

 • population (int) – Konuşan sayısı

 • plural (object) – Dil çoğul ayrıntıları

DELETE /api/languages/(string: language)/

Dili siler.

Parametreler:
 • language (string) – Dilin kodu

GET /api/languages/(string: language)/statistics/

Bir dilin istatistiklerini görüntüler.

Parametreler:
 • language (string) – Dil kodu

Ayrıca bakınız

Geri dönen öznitelikler İstatistikler bölümünde açıklanmıştır.

Projeler

GET /api/projects/

Tüm projelerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Proje nesnesi öznitelikleri GET /api/projects/(string:project)/ bölümünde bulunabilir.

POST /api/projects/

Yeni bir proje oluşturur.

Parametreler:
 • name (string) – Proje adı

 • slug (string) – Proje kısaltması

 • web (string) – Proje sitesi

GET /api/projects/(string: project)/

Bir proje hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:

Örnek JSON verileri:

{
  "name": "Hello",
  "slug": "hello",
  "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
  "web": "https://weblate.org/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
}
PATCH /api/projects/(string: project)/

Added in version 4.3.

Bir projeyi PATCH isteğiyle düzenler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

PUT /api/projects/(string: project)/

Added in version 4.3.

Bir projeyi PUT isteğiyle düzenler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

DELETE /api/projects/(string: project)/

Bir projeyi siler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

GET /api/projects/(string: project)/changes/

Proje değişikliklerinin listesini görüntüler. Temelde GET /api/changes/ kapsamıyla aynı parametreleri kabul eden bir projedir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/projects/(string: project)/file/

Added in version 5.5.

Projeyle ilişkili tüm kullanılabilir çevirileri istenilen biçim ve dildeki arşiv dosyası olarak indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Sorgu parametreleri:
 • format (string) – Kullanılacak arşiv biçimi: Belirtilmemişse varsayılan olarak zip biçimi kullanılır. Desteklenen biçimler: zip ve zip:CONVERSION. CONVERSION, Çevirileri indirmek bölümünde listelenen dönüştürücülerden biridir.

 • language_code (string) – İndirilecek dil kodu; belirtilmezse tüm diller dahil edilir.

GET /api/projects/(string: project)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunun durumu ile ilgili bilgileri görüntüler. Bu noktada, projenin tüm depoları için yalnızca genel bir özet bulunur. Daha ayrıntılı durum bilgileri almak için GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/ kullanın.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • needs_commit (boolean) – işlenebilecek bekleyen değişikliklerin olup olmadığı

 • needs_merge (boolean) – aktarılabilecek herhangi bir yukarı akış değişikliğinin olup olmadığı

 • needs_push (boolean) – itilecek herhangi bir yerel değişikliğin olup olmadığı

Örnek JSON verileri:

{
  "needs_commit": true,
  "needs_merge": false,
  "needs_push": true
}
POST /api/projects/(string: project)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunda belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • operation (string) – Yürütülecek işlem: push, pull, commit, reset, cleanup, file-sync ya da file-scan olabilir

Yanıt JSON nesnesi:
 • result (boolean) – işlemin sonucu

CURL örneği:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/repository/

JSON isteği örneği:

POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
GET /api/projects/(string: project)/components/

Belirtilen projedeki çeviri bileşenlerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/projects/(string: project)/components/

4.3 sürümünde değişti: Sürüm denetimi sistemi kullanmayan bileşenler için de zipfile ve docfile parametreleri kabul edilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Yerel dosyalar.

4.6 sürümünde değişti: Kopyalanan depolar İç Weblate adresleri kullanılarak kendiliğinden bir proje içinde paylaşılabilir. Bu özelliği kapatmak için disable_autoshare seçeneğini kullanın.

Belirtilen projede çeviri bileşenleri oluşturur.

İpucu

Tek bir sürüm denetimi sistemi deposundan birden fazla bileşen oluştururken İç Weblate adresleri seçeneğini kullanın.

Not

Bileşen oluşturma işleminin çoğu arka planda yapılır. Oluşturulan bileşenin task_url özniteliğini denetleyin ve oradaki ilerlemeyi izleyin.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Form parametreleri:
 • file zipfile – Çevirilerin başlatılması için Weblate üzerine yüklenecek ZIP dosyası

 • file docfile – Çevrilecek belge

 • boolean disable_autoshareİç Weblate adresleri seçeneği ile kendiliğinden depo paylaşımını kullanımdan kaldırır.

JSON nesnesi ister:
Yanıt JSON nesnesi:

Dosyalar zipfile ve docfile parametreleri kullanılarak yüklenirken JSON kullanılamaz. Veriler multipart/form-data olarak yüklenmelidir.

CURL form isteği örneği:

curl \
  --form docfile=@strings.html \
  --form name=Weblate \
  --form slug=weblate \
  --form file_format=html \
  --form new_lang=add \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

CURL JSON isteği örneği:

curl \
  --data-binary '{
    "branch": "main",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "name": "Weblate",
    "slug": "weblate",
    "repo": "https://github.com/WeblateOrg/hello.git",
    "template": "",
    "new_base": "po/hello.pot",
    "vcs": "git"
  }' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

Git üzerinden yeni bir bileşen oluşturan JSON isteği:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "repo": "https://github.com/WeblateOrg/hello.git",
  "template": "",
  "new_base": "po/hello.pot",
  "vcs": "git"
}

Başka bir bileşenden yeni bir bileşen oluşturan JSON isteği:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "repo": "weblate://weblate/hello",
  "template": "",
  "new_base": "po/hello.pot",
  "vcs": "git"
}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
       "population": 159034349015,
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
GET /api/projects/(string: project)/languages/

Bir projedeki tüm diller için sayfalanmış istatistikleri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • results (array) – çeviri istatistiği nesneleri dizisi

 • language (string) – dil adı

 • code (string) – dil kodu

 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • words_percent (float) – çevrilmiş sözcük yüzdesi

GET /api/projects/(string: project)/statistics/

Bir projenin istatistiklerini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

Ayrıca bakınız

Geri dönen öznitelikler İstatistikler bölümünde açıklanmıştır.

GET /api/projects/(string: project)/categories/

Added in version 5.0: Bir projenin kategorilerini görüntüler. Alan tanımları için GET /api/categories/(int:id)/ bölümüne bakabilirsiniz.

proje parametresi:

Proje adresi kısaltması

proje türü:

dizge

GET /api/projects/(string: project)/labels/

Added in version 5.3: Bir projenin etiketlerini görüntüler.

proje parametresi:

Proje adresi kısaltması

proje türü:

dizge

>json int id:

Etiketin kimliği

>json string name:

Etiketin adı

>json string color:

Etiketin rengi

POST /api/projects/(string: project)/labels/

Added in version 5.3: Bir proje için bir etiket oluşturur.

proje parametresi:

Proje adresi kısaltması

proje türü:

dizge

<json string name:

Etiketin adı

<json string color:

Etiketin rengi

Bileşenler

İpucu

Yeni bileşenler oluşturmak için POST /api/projects/(string:project)/components/ kullanın.

GET /api/components/

Çeviri bileşenlerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Bileşen nesnesi özenitelikleri GET /api/components/(string:project)/(string:component)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/

Çeviri bileşeni hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:

Örnek JSON verileri:

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
       "population": 159034349015,
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "source_language": {
    "code": "en",
    "direction": "ltr",
    "population": 159034349015,
    "name": "English",
    "url": "http://example.com/api/languages/en/",
    "web_url": "http://example.com/languages/en/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
PATCH /api/components/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşeni PATCH isteği ile düzenler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • source_language (string) – Proje kaynak dili kodu (isteğe bağlı)

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bileşen adı

 • slug (string) – bileşen kısaltması

 • repo (string) – Sürüm denetimi sistemi deposunun adresi

CURL örneği:

curl \
  --data-binary '{"name": "new name"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  PATCH http://example.com/api/projects/hello/components/

JSON isteği örneği:

PATCH /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "name": "new name"
}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "main",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "new name",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "population": 159034349015,
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
PUT /api/components/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşeni PUT isteği ile düzenleme.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • branch (string) – Sürüm denetimi sistemi deposunun dalı

 • file_format (string) – çevirilerin dosya biçimi

 • filemask (string) – depodaki çeviri dosyalarının modeli

 • name (string) – bileşen adı

 • slug (string) – bileşen kısaltması

 • repo (string) – Sürüm denetimi sistemi deposunun adresi

 • template (string) – tek dilli çeviriler için temel dosya

 • new_base (string) – yeni çeviriler eklemek için temel dosya

 • vcs (string) – sürüm denetimi sistemi

DELETE /api/components/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşeni siler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/changes/

Bileşen değişikliklerinin listesini görüntüler. Temelde GET /api/changes/ kapsamında bir bileşendir ve aynı parametreleri kabul eder.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/file/

Added in version 4.9.

Bileşenle ilişkili tüm kullanılabilir çevirileri istenilen biçimdeki arşiv dosyası olarak indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Sorgu parametreleri:
 • format (string) – Kullanılacak arşiv biçimi: Belirtilmemişse varsayılan olarak zip biçimi kullanılır. Desteklenen biçimler: zip ve zip:CONVERSION. CONVERSION, Çevirileri indirmek bölümünde listelenen dönüştürücülerden biridir.

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/screenshots/

Bileşen ekran görüntülerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/lock/

Bileşenin kilit durumunu görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • locked (boolean) – bileşenin güncellemeler için kilitlenip kilitlenmediği

Örnek JSON verileri:

{
  "locked": false
}
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/lock/

Bileşenin kilit durumunu ayarlar.

Yanıt GET /api/components/(string:project)/(string:component)/lock/ ile aynıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • lock – Kilitli olduğunu ya da olmadığını belirten ikili değer.

CURL örneği:

curl \
  -d lock=true \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

JSON isteği örneği:

POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"lock": true}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"locked":true}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/repository/

Sürüm denetimi sitemi deposunun durumu hakkındaki bilgileri görüntüler.

Yanıt GET /api/projects/(string:project)/repository/ ile aynıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • needs_commit (boolean) – işlenebilecek bekleyen değişikliklerin olup olmadığı

 • needs_merge (boolean) – aktarılabilecek herhangi bir yukarı akış değişikliğinin olup olmadığı

 • needs_push (boolean) – itilecek herhangi bir yerel değişikliğin olup olmadığı

 • remote_commit (string) – Uzaktan işleme bilgileri

 • status (string) – Sürüm denetimi sistemi tarafından bildirilen sürüm denetimi sistemi deposunun durumu

 • merge_failure – Varsa aktarım hatasını açıklayan metin, yoksa null

POST /api/components/(string: project)/(string: component)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunda belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Belgeler için POST /api/projects/(string:project)/repository/ adresine bakabilirsiniz.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • operation (string) – Yapılacak işlem: push, pull, commit, reset ya da cleanup

Yanıt JSON nesnesi:
 • result (boolean) – işlemin sonucu

CURL örneği:

curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/

JSON isteği örneği:

POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation":"pull"}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/monolingual_base/

Tek dilli çeviriler için temel dosyayı indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/new_template/

Yeni çeviriler için kalıp dosyasını indirir.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

GET /api/components/(string: project)/(string: component)/translations/

Belirtilen bileşendeki çeviri nesnelerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/translations/

Belirtilen bileşende yeni çeviri oluşturur.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

JSON nesnesi ister:
Yanıt JSON nesnesi:
 • result (object) – oluşturulan yeni çeviri nesnesi

CURL örneği:

curl \
  -d language_code=cs \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/

JSON isteği örneği:

POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"language_code": "cs"}

JSON yanıtı örneği:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "failing_checks": 0,
  "failing_checks_percent": 0,
  "failing_checks_words": 0,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "is_source": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "population": 1303174280
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "id": 125,
  "last_author": null,
  "last_change": null,
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 0,
  "translated_percent": 0.0,
  "translated_words": 0,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
GET /api/components/(string: project)/(string: component)/statistics/

Bileşen içindeki tüm çevirilerin sayfalandırılmış istatistiklerini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Ayrıca bakınız

Geri dönen öznitelikler İstatistikler bölümünde açıklanmıştır.

Bir bileşenle ilişkili projeleri görüntüler.

Added in version 4.5.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/components/(string: project)/(string: component)/links/

Projeyi bir bileşenle ilişkilendirir.

Added in version 4.5.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

Form parametreleri:
 • string project_slug – Proje kısaltması

Bir projenin bir bileşenle ilişkisini kaldırır.

Added in version 4.5.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • project_slug (string) – Kaldırılacak projenin kısaltması

Çeviriler

GET /api/translations/

Çevirilerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Çeviri nesnesi öznitelikleri GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Bir çeviriyle ilgili bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • component (object) – bileşen nesnesi. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • failing_checks (int) – denetim hatası olan dizge sayısı

 • failing_checks_percent (float) – denetim hatası olan dizge yüzdesi

 • failing_checks_words (int) – denetim hatası olan sözcük sayısı

 • filename (string) – çeviri dosyası adı

 • fuzzy (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • fuzzy_percent (float) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • fuzzy_words (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • have_comment (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • have_suggestion (int) – önerileri olan dizge sayısı

 • is_template (boolean) – çeviri tabanının tek dilli olup olmadığı

 • language (object) – kaynak dil nesnesi. Ayrıntılı bilgi alın GET /api/languages/(string:language)/

 • language_code (string) – depoda kullanılan dil kodu. Dil nesnesindeki dil kodundan farklı olabilir

 • last_author (string) – son yazarın adı

 • last_change (timestamp) – son değişiklik zaman damgası

 • revision (string) – dosyanın sürüm karması

 • share_url (string) – Etkileşim sayfasına yönlendiren paylaşım adresi

 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • translate_url (string) – Çeviri adresi

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • repository_url (string) – Depo durumu adresi: Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/repository/

 • file_url (string) – Dosya nesnesi adresi. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/file/

 • changes_list_url (string) – Değişiklik listesi adresi. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/changes/

 • units_list_url (string) – Dizge listesi adresi. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/units/

Örnek JSON verileri:

{
  "component": {
    "branch": "main",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "git_export": "",
    "license": "",
    "license_url": "",
    "name": "Weblate",
    "new_base": "",
    "project": {
      "name": "Hello",
      "slug": "hello",
      "source_language": {
        "code": "en",
        "direction": "ltr",
        "population": 159034349015,
        "name": "English",
        "url": "http://example.com/api/languages/en/",
        "web_url": "http://example.com/languages/en/"
      },
      "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
      "web": "https://weblate.org/",
      "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
    },
    "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
    "slug": "weblate",
    "template": "",
    "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
    "vcs": "git",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
  },
  "failing_checks": 3,
  "failing_checks_percent": 75.0,
  "failing_checks_words": 11,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "population": 1303174280
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "last_author": "Weblate Admin",
  "last_change": "2016-03-07T10:20:05.499",
  "revision": "7ddfafe6daaf57fc8654cc852ea6be212b015792",
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 4,
  "translated_percent": 100.0,
  "translated_words": 15,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
DELETE /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Bir çeviriyi siler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/changes/

Çeviri değişikliklerinin listesini görüntüler. Temelde aynı parametreleri kabul eden bir GET /api/changes/ çeviri kapsamıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Yanıt JSON nesnesi:
GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/units/

Çeviri birimlerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

 • q (string) – Arama sorgusu dizgesi Arama (isteğe bağlı)

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/units/

Yeni birim ekler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

JSON nesnesi ister:
 • key (string) – Monolingual translations: Key of translation unit

 • value (array) – Tek dilli çeviriler: Kaynak dizgeler (çoğul oluşturmuyorsanız tekil dizge kullanın)

 • context (string) – Bilingual translations: Context of a translation unit

 • source (array) – Bilingual translations: Source strings (use single string if not creating plural)

 • target (array) – Bilingual translations: Target strings (use single string if not creating plural)

 • state (int) – Dizge durumu. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

Yanıt JSON nesnesi:
POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/autotranslate/

Kendiliğinden çeviriyi tetikler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

JSON nesnesi ister:
 • mode (string) – Kendiliğinden çeviri kipi

 • filter_type (string) – Kendiliğinden çeviri süzgeci türü

 • auto_source (string) – Kendiliğinden çeviri kaynağı - mt ya da others

 • component (string) – Ek bileşenlere erişebilmesi için projenin paylaşılan çeviri belleğine katkıda bulunma özelliğini açar.

 • engines (array) – Makine çevirisi hizmetleri

 • threshold (string) – Skor eşiği

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/file/

Geçerli çeviri dosyasını sürüm denetimi sisteminde tutulduğu biçimde (format parametresini kullanmadan) ya da başka bir biçime dönüştürülmüş olarak indirir (ayrıntılı bilgi almak için: Çevirileri indirmek).

Not

Bu API noktası, veriler yerine tüm dosya üzerinde çalıştığından çıktı için geri kalan API işleyişinden farklı bir mantık kullanır. Kabul edilen format parametre kümesi farklıdır ve böyle bir parametre belirtilmediğinde sürüm denetimi sisteminde depolanmış çeviri dosyasını alır.

Yanıt üst bilgileri:
 • Last-Modified – Bu dosyadaki son değişikliğin zaman damgası.

İstek üst bilgileri:
Sorgu parametreleri:
 • format – Kullanılacak dosya biçimi. Belirtilmemişse biçim dönüşümü yapılmaz. Desteklenen biçimlerle ilgili bilgi almak için: :ref:`download’

 • q (string) – İndirilen dizgeleri süzer. Ayrıntılı bilgi almak için: Arama Sayfası. Yalnızca dönüşüm yapıldığında geçerlidir (format belirtildiğinde).

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/file/

Çevirileri içeren yeni dosya yükler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Form parametreleri:
 • string conflicts – Çakışmaların nasıl işleneceği (ignore, replace-translated ya da replace-approved). Ayrıntılı bilgi almak için: Çakışmaları işlemek

 • file file – Yüklenen dosya

 • string email – İlgilinin e-posta adresi

 • string author – Katkıda bulunanın adı

 • string method – Yükleme yöntemi (translate, approve, suggest, fuzzy, replace, source, add). Ayrıntılı bilgi almak için: İçe aktarma yöntemleri

 • string fuzzy – Belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizgeleri işleme (empty, process, approve)

CURL örneği:

curl -X POST \
  -F file=@strings.xml \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/translations/hello/android/cs/file/
GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/repository/

Sürüm denetimi sitemi deposunun durumu hakkındaki bilgileri görüntüler.

Yanıt GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/ ile aynıdır.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

POST /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/repository/

Sürüm denetimi sistemi deposunda belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Belgeler için POST /api/projects/(string:project)/repository/ adresine bakabilirsiniz.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

JSON nesnesi ister:
 • operation (string) – Yapılacak işlem: push, pull, commit, reset ya da cleanup

Yanıt JSON nesnesi:
 • result (boolean) – işlemin sonucu

GET /api/translations/(string: project)/(string: component)/(string: language)/statistics/

Ayrıntılı çeviri istatistiklerini görüntüler.

Parametreler:
 • project (string) – Proje adresi kısaltması

 • component (string) – Bileşen adresinin kısaltması

 • language (string) – Çeviri dili kodu

Ayrıca bakınız

Geri dönen öznitelikler İstatistikler bölümünde açıklanmıştır.

Bellek

Added in version 4.14.

GET /api/memory/

Çeviri belleği sonuçlarının listesini görüntüler.

DELETE /api/memory/(int: memory_object_id)/

Bir çeviri belleği nesnesini siler

Parametreler:
 • memory_object_id – Çeviri belleği nesnesi kimliği

Birimler

Birim, bir kaynak dizgeyi karşılık gelen çevrilmiş bir dizgeyle eşleştiren ve ayrıca bazı ilgili üst verileri içeren tek bir çeviri parçasıdır. Terim, Translate Toolkit ve XLIFF kapsamından türetilmiştir.

GET /api/units/

Çeviri birimlerinin listesini görüntüler.

Parametreler:
 • q (string) – Arama sorgusu dizgesi Arama (isteğe bağlı)

Ayrıca bakınız

Birim nesnesi öznitelikleri GET /api/units/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/units/(int: id)/

4.3 sürümünde değişti: Hedef ve kaynak çoğul dizgeleri doğru işlemek için diziye dönüştürülmüştür.

Çeviri birimi hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • translation (string) – İlişkili çeviri nesnesinin adresi

 • source (array) – kaynak dizge

 • previous_source (string) – belirsiz eşleştirmesi için kullanılan önceki kaynak dizge

 • target (array) – hedef dizge

 • id_hash (string) – birimin benzersiz belirteci

 • content_hash (string) – kaynak dizgenin benzersiz belirteci

 • location (string) – birimin kaynak kodundaki konumu

 • context (string) – çeviri birimi bağlamı

 • note (string) – çeviri birimi notu

 • flags (string) – çeviri birimi imleri

 • labels (array) – çeviri birimi etiketleri, kaynak birimlerde kullanılabilir

 • state (int) – birim durumu, 0 - Çevrilmemiş, 10 - Düzenlenmesi gerekli, 20 - Çevrilmiş, 30 - Onaylanmış, 100 - Salt okunur

 • fuzzy (boolean) – birimin belirsiz ya da onaylanmayı bekliyor olarak imlenmiş olup olmadığı

 • translated (boolean) – birimin çevrilmiş olup olmadığı

 • approved (boolean) – çevirinin onaylanmış olup olmadığı

 • position (int) – birimin çeviri dosyasındaki konumu

 • has_suggestion (boolean) – birimin önerileri olup olmadığı

 • has_comment (boolean) – birimin yorumları olup olmadığı

 • has_failing_check (boolean) – birimde denetim hatası olup olmadığı

 • num_words (int) – kaynak sözcük sayısı

 • priority (int) – çeviri önceliği. Varsayılan değer: 100

 • id (int) – birim belirteci

 • explanation (string) – Dizge açıklaması. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Kaynak dizgeler ile ilgili ek bilgiler

 • extra_flags (string) – Ek dizge imleri. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek

 • web_url (string) – Birimin düzenlenebileceği adres

 • source_unit (string) – Kaynak birim bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

 • pending (boolean) – birimin belirsiz ya da onaylanmış olarak imlenmiş olup olmadığı

 • timestamp (timestamp) – dizge yaşı

 • last_updated (timestamp) – last string update

PATCH /api/units/(int: id)/

Added in version 4.3.

Çeviri birimi üzerinde bazı güncellemeler yapar.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • state (int) – birim durumu, 0 - Çevrilmemiş, 10 - Düzenlenmesi gerekli, 20 - Çevrilmiş, 30 - Onaylanmış (gözden geçirme iş akışı kullanıma alınmalıdır. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`reviews’)

 • target (array) – hedef dizge

 • explanation (string) – Dizge açıklaması. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Kaynak dizgeler ile ilgili ek bilgiler

 • extra_flags (string) – Ek dizge imleri. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek

 • labels (array) – etiketler, kaynak birimlerde kullanılabilir

PUT /api/units/(int: id)/

Added in version 4.3.

Çeviri birimi üzerinde tüm güncellemeleri yapar.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

JSON nesnesi ister:
 • state (int) – birim durumu, 0 - Çevrilmemiş, 10 - Düzenlenmesi gerekli, 20 - Çevrilmiş, 30 - Onaylanmış (gözden geçirme iş akışı kullanıma alınmalıdır. Ayrıntılı bilgi almak için: :ref:`reviews’)

 • target (array) – hedef dizge

 • explanation (string) – Dizge açıklaması. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Kaynak dizgeler ile ilgili ek bilgiler

 • extra_flags (string) – Ek dizge imleri. Kaynak birimlerde kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi almak için: Parametreleri kullanarak davranışı özelleştirmek

 • labels (array) – etiketler, kaynak birimlerde kullanılabilir

DELETE /api/units/(int: id)/

Added in version 4.3.

Bir çeviri birimini siler.

Parametreler:
 • id (int) – Birim kimliği

Değişiklikler

GET /api/changes/

4.1 sürümünde değişti: Değişiklikleri süzme özelliği 4.1 sürümünde sunuldu.

Çeviri değişikliklerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Değişiklik nesnesi öznitelikleri GET /api/changes/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

Sorgu parametreleri:
 • user (string) – Süzülecek kullanıcının kullanıcı adı

 • action (int) – Süzülecek işlem, birkaç kez kullanılabilir

 • timestamp_after (timestamp) – Sonraki değişiklikleri listelemek için ISO 8601 biçiminde zaman damgası

 • timestamp_before (timestamp) – Önceki değişiklikleri listelemek için ISO 8601 biçiminde zaman damgası

GET /api/changes/(int: id)/

Çeviri değişikliği hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Değişiklik kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • unit (string) – İlişkili birim nesnesinin adresi

 • translation (string) – İlişkili çeviri nesnesinin adresi

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • user (string) – İlişkili kullanıcı nesnesinin adresi

 • author (string) – İlişkili yazar nesnesinin adresi

 • timestamp (timestamp) – etkinlik zaman damgası

 • action (int) – işlemin sayısal kimliği

 • action_name (string) – işlemin metin açıklaması

 • target (string) – metin ya da ayrıntı değişikliği etkinliği

 • id (int) – değişiklik belirteci

Ekran görüntüleri

GET /api/screenshots/

Ekran görüntüsü dizgesi bilgilerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Ekran görüntüsü nesnesi öznitelikleri GET /api/screenshots/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsü bilgileriyle ilgili bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

GET /api/screenshots/(int: id)/file/

Ekran görüntüsünü indirir.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

POST /api/screenshots/(int: id)/file/

Ekran görüntüsünü değiştirir.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Form parametreleri:
 • file image – Yüklenen dosya

CURL örneği:

curl -X POST \
  -F image=@image.png \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/screenshots/1/file/
POST /api/screenshots/(int: id)/units/

Kaynak dizgeyi ekran görüntüsüyle ilişkilendir.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Form parametreleri:
 • string unit_id – Birim kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • translation (string) – İlişkili çeviri nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

DELETE /api/screenshots/(int: id)/units/(int: unit_id)

Kaynak dizge ile ekran görüntüsünün ilişkilendirmesini kaldır.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

 • unit_id – Kaynak dizge birimi kimliği

POST /api/screenshots/

Yeni bir ekran görüntüsü oluşturur.

Form parametreleri:
 • file image – Yüklenen dosya

 • string name – Ekran görüntüsü adı

 • string project_slug – Proje kısaltması

 • string component_slug – Bileşen kısaltması

 • string language_code – Dil kodu

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

PATCH /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsü ile ilgili bazı bilgileri düzenler.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

PUT /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsü ile ilgili tüm bilgileri düzenler.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – ekran görüntüsünün adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • file_url (string) – Bir dosyayı indirme bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/screenshots/(int:id)/file/

 • units (array) – ilişkili kaynak dizge bilgileri bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/units/(int:id)/

DELETE /api/screenshots/(int: id)/

Ekran görüntüsünü siler.

Parametreler:
 • id (int) – Ekran görüntüsü kimliği

Eklentiler

Added in version 4.4.1.

GET /api/addons/

Eklentilerin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Eklenti nesnesi öznitelikleri GET /api/addons/(int:id)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/addons/(int: id)/

Eklentiyle ilgili bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir eklentinin adı

 • component (string) – İlişkili bileşen nesnesinin adresi

 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

Ayrıca bakınız

Eklentiler

POST /api/components/(string: project)/(string: component)/addons/

Yeni bir eklenti oluşturur.

Parametreler:
 • project_slug (string) – Proje kısaltması

 • component_slug (string) – Bileşen kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bir eklentinin adı

 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

PATCH /api/addons/(int: id)/

Eklenti ile ilgili bazı bilgileri düzenler.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

PUT /api/addons/(int: id)/

Eklenti ile ilgili tüm bilgileri düzenler.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • configuration (object) – İsteğe bağlı eklenti yapılandırması

DELETE /api/addons/(int: id)/

Eklentiyi siler.

Parametreler:
 • id (int) – Eklenti kimliği

Bileşen listeleri

Added in version 4.0.

GET /api/component-lists/

Bileşen listelerinin listesini görüntüler.

Ayrıca bakınız

Bileşen listesi nesnesi öznitelikleri GET /api/component-lists/(str:slug)/ bölümünde bulunabilir.

GET /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesi hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (string) – bir bileşen listesinin adı

 • slug (string) – bir bileşen listesinin kısaltması

 • show_dashboard (boolean) – bir panoda görüntülenip görüntülenmeyeceği

 • components (array) – ilişkili bileşenlerin bağlantısı. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

 • auto_assign (array) – kendiliğinden atama kuralları

PUT /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesi parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bir bileşen listesinin adı

 • slug (string) – bir bileşen listesinin kısaltması

 • show_dashboard (boolean) – bir panoda görüntülenip görüntülenmeyeceği

PATCH /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesi parametrelerini değiştirir.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

JSON nesnesi ister:
 • name (string) – bir bileşen listesinin adı

 • slug (string) – bir bileşen listesinin kısaltması

 • show_dashboard (boolean) – bir panoda görüntülenip görüntülenmeyeceği

DELETE /api/component-lists/(str: slug)/

Bileşen listesini siler.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

GET /api/component-lists/(str: slug)/components/

Added in version 5.0.1: Bir bileşen listesindeki bileşenleri görüntüler.

kısaltma parametresi:

Bileşen listesi kısaltması

kısaltma türü:

dizge

form dizge bileşen kimliği:

Bileşen kimliği

>json dizisi sonuçları:

bileşen nesneleri dizisi. Ayrıntılı bilgi almak için: GET /api/components/(string:project)/(string:component)/

POST /api/component-lists/(str: slug)/components/

Bileşeni bir bileşen listesiyle ilişkilendirir.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

Form parametreleri:
 • string component_id – Bileşen kimliği

DELETE /api/component-lists/(str: slug)/components/(str: component_slug)

Bileşen listesinden bir bileşenin ilişkisini kaldırır.

Parametreler:
 • slug (string) – Bileşen listesi kısaltması

 • component_slug (string) – Bileşen kısaltması

Sözlük

4.5 sürümünde değişti: Sözlükler artık normal bileşenler, çeviriler ve dizgeler olarak kaydediliyor. Lütfen bunun yerine ilgili API uygulamasını kullanın.

Görevler

Added in version 4.4.

GET /api/tasks/

Görevlerin listesi şu anda alınamıyor.

GET /api/tasks/(str: uuid)/

Bir görev hakkındaki bilgileri görüntüler.

Parametreler:
 • uuid (string) – Görev UUID

Yanıt JSON nesnesi:
 • completed (boolean) – Görevin tamamlanıp tamamlanmadığı

 • progress (int) – Yüzde olarak görev ilerlemesi

 • result (object) – Görev sonucu veya ilerleme ayrıntıları

 • log (string) – Görev günlüğü

İstatistikler

GET /api/(str: object)/statistics/

Nesneler için birkaç istatistik uç noktası vardır ve bunların tümünün yapısı aynıdır.

Parametreler:
 • object (string) – Adres yolu

Yanıt JSON nesnesi:
 • total (int) – toplam dizge sayısı

 • total_words (int) – toplam sözcük sayısı

 • total_chars (int) – toplam karakter sayısı

 • last_change (timestamp) – son değişiklik tarihi

 • translated (int) – çevrilmiş dizge sayısı

 • translated_percent (float) – çevrilmiş dizge yüzdesi

 • translated_words (int) – çevrilmiş sözcük sayısı

 • translated_words_percent (float) – çevrilmiş sözcük yüzdesi

 • translated_chars (int) – çevrilmiş karakter sayısı

 • translated_chars_percent (float) – çevrilmiş karakter yüzdesi

 • fuzzy (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge sayısı

 • fuzzy_words (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) sözcük sayısı

 • fuzzy_chars (int) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) karakter sayısı

 • fuzzy_percent (float) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) dizge yüzdesi

 • fuzzy_words_percent (float) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) sözcük yüzdesi

 • fuzzy_chars_percent (float) – belirsiz (düzenlenecek olarak imlenmiş) karakter yüzdesi

 • failing (int) – denetim hataları sayısı

 • failing_percent (float) – denetim hataları yüzdesi

 • approved (int) – onaylanmış dizge sayısı

 • approved_words (int) – onaylanmış sözcük sayısı

 • approved_chars (int) – onaylanmış karakter sayısı

 • approved_percent (float) – onaylanmış dizgelerin yüzdesi

 • approved_words_percent (float) – onaylanmış sözcüklerin yüzdesi

 • approved_chars_percent (float) – onaylanmış karakterlerin yüzdesi

 • readonly (int) – salt okunur dizgelerin sayısı

 • readonly_words (int) – salt okunur sözcüklerin sayısı

 • readonly – salt okunur karakter sayısı

 • readonly_percent (float) – salt okunur dizgelerin yüzdesi

 • readonly_words_percent (float) – salt okunur sözcüklerin yüzdesi

 • readonly_char_percent (float) – salt okunur karakterlerin yüzdesi

 • suggestions (int) – önerileri olan dizgelerin sayısı

 • comments (int) – yorumları olan dizgelerin sayısı

 • name (string) – nesne adı

 • url (string) – Nesneye erişme adresi (uygulanabiliyorsa)

 • url_translate (string) – Çeviriye erişme adresi (uygulanabiliyorsa)

 • code (string) – dil kodu (uygulanabiliyorsa)

Ölçümler

GET /api/metrics/

Sunucu ölçümlerini görüntüler.

Yanıt JSON nesnesi:
 • units (int) – Birim sayısı

 • units_translated (int) – Çevrilmiş birim sayısı

 • users (int) – Kullanıcı sayısı

 • changes (int) – Değişiklik sayısı

 • projects (int) – Proje sayısı

 • components (int) – Bileşen sayısı

 • translations (int) – Çeviri sayısı

 • languages (int) – Kullanılan dil sayısı

 • checks (int) – Tetiklenmiş kalite denetimleri sayısı

 • configuration_errors (int) – Yapılandırma hataları sayısı

 • suggestions (int) – Bekleyen öneri sayısı

 • celery_queues (object) – Celery kuyruklarının uzunlukları. Ayrıntılı bilgi almak için: Celery ile arka plan görevlerini kullanmak

 • name (string) – Yapılandırılmış sunucu adı

Kategoriler

GET /api/categories/

Added in version 5.0.

Kullanılabilecek kategorileri görüntüler. Alan tanımları için GET /api/categories/(int:id)/ bölümüne bakabilirsiniz.

POST /api/categories/

Added in version 5.0.

Yeni bir kategori oluşturur. Alan tanımları için GET /api/categories/(int:id)/ adresine bakabilirsiniz.

GET /api/categories/(int: id)/

Added in version 5.0.

Parametreler:
 • id (int) – Kategori kimliği

Yanıt JSON nesnesi:
 • name (str) – Kategorinin adı.

 • slug (str) – Kategorinin kısaltması.

 • project (str) – Bir proje bağlantısı ekler.

 • category (str) – Bir üst kategori bağlantısı ekler.

PATCH /api/categories/(int: id)/

Added in version 5.0: Kategori ile ilgili bazı bilgileri düzenler.

kimlik parametresi:

Kategori kimliği

kimlik türü:

tamsayı

>json nesnesi yapılandırması:

İsteğe bağlı kategori yapılandırması

PUT /api/categories/(int: id)/

Added in version 5.0: Kategori ile ilgili tüm bilgileri düzenler.

kimlik parametresi:

Kategori kimliği

kimlik türü:

tamsayı

>json nesnesi yapılandırması:

İsteğe bağlı kategori yapılandırması

DELETE /api/categories/(int: id)/

Added in version 5.0: Kategoriyi siler.

kimlik parametresi:

Kategori kimliği

kimlik türü:

tamsayı

GET /api/categories/(int: id)/statistics/

Added in version 5.5.

Bir kategorinin istatistiklerini görüntüler.

Parametreler:
 • project (int) – Kategori kimliği

Ayrıca bakınız

Geri dönen öznitelikler İstatistikler bölümünde açıklanmıştır.

Bildirim kancaları

Bildirim kancaları, dış uygulamaların sürüm denetimi sistemi deposunun güncellendiğini Weblate tarafına bildirmesini sağlar.

Depoları ayrı ayrı güncellemek için proje, bileşen ve çeviri depo uç noktalarını kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için: POST /api/projects/(string:project)/repository/.

GET /hooks/update/(string: project)/(string: component)/

2.6 sürümünden beri kullanım dışı: Erişim denetimi listesi ile kısıtlanmış projeler için kimlik doğrulaması ile düzgün çalışan POST /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/ kullanın.

Bir bileşenin güncellenmesini tetikler (sürüm denetimi sisteminden çekme ve çeviri değişikliklerini tarama).

GET /hooks/update/(string: project)/

2.6 sürümünden beri kullanım dışı: Erişim denetimi listesi ile kısıtlanmış projeler için kimlik doğrulaması ile düzgün çalışan POST /api/projects/(string:project)/repository/ kullanın.

Bir projedeki tüm bileşenlerin güncellenmesini tetikler (sürüm denetimi sisteminden çekme ve çeviri değişikliklerini tarama).

POST /hooks/github/

GitHub bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Not

GitHub, doğrudan Weblate bilgilendirmelerini destekler: Depo ayarlarından Weblate hizmet kancasını kullanıma alın ve adres olarak Weblate kurulumunuzun adresini yazın.

Ayrıca bakınız

GitHub değişikliklerini kendiliğinden almak

GitHub bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.github.com/en/get-started/customizing-your-github-workflow/exploring-integrations/about-webhooks

GitHub internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

POST /hooks/gitlab/

GitLab bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

GitLab değişikliklerini kendiliğinden almak

GitLab bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.gitlab.com/ee/user/project/integrations/webhooks.html

GitLab internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

POST /hooks/bitbucket/

Bitbucket bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Bitbucket değişikliklerini kendiliğinden almak

Bitbucket bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/manage-webhooks/

Bitbucket internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

POST /hooks/pagure/

Pagure bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Pagure değişikliklerini kendiliğinden almak

Pagure bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.pagure.org/pagure/usage/using_webhooks.html

Pagure internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

POST /hooks/azure/

Azure DevOps bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Not

Lütfen Gönderilecek kaynak ayrıntıları değerinin Tümü olarak ayarlandığından emin olun. Yoksa Weblate ile Azure deponuz eşleşemez.

Ayrıca bakınız

Azure Repos değişikliklerini kendiliğinden almak

Azure bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/service-hooks/services/webhooks?view=azure-devops

Azure DevOps internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

POST /hooks/gitea/

Gitea internet kancası bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Gitea depoları değişikliklerini kendiliğinden almak

Gitea bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/

Gitea internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

POST /hooks/gitee/

Gitee internet kancası bildirimlerini işleyen ve eşleşen bileşenleri kendiliğinden güncelleyen özel kanca.

Ayrıca bakınız

Gitee depoları değişikliklerini kendiliğinden almak

Gitee bütünleştirmesini ayarlama yönergeleri için

https://gitee.com/help/categories/40

Gitee internet kancaları ile ilgili genel bilgiler

ENABLE_HOOKS

Kancaları Weblate genelinde kullanıma almak için

Dışa aktarmak

Weblate, verileri farklı şekillerde işlemenizi sağlamak için çeşitli dışa aktarma seçenekleri sunar.

GET /exports/stats/(string: project)/(string: component)/
Sorgu parametreleri:
 • format (string) – Çıktı biçimi: json ya da csv

2.6 sürümünden beri kullanım dışı: Lütfen bunun yerine GET /api/components/(string:project)/(string:component)/statistics/ ve GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/statistics/ kullanın. Erişim denetim listesi kullanılan projelere de erişilmesini sağlar.

Belirli bir bileşenin istatistiklerini belirtilen biçimde alır.

Örnek istek:

GET /exports/stats/weblate/main/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript

Örnek yanıt:

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

[
  {
    "code": "cs",
    "failing": 0,
    "failing_percent": 0.0,
    "fuzzy": 0,
    "fuzzy_percent": 0.0,
    "last_author": "Michal Čihař",
    "last_change": "2012-03-28T15:07:38+00:00",
    "name": "Czech",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 436,
    "translated_percent": 100.0,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/cs/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/main/cs/"
  },
  {
    "code": "nl",
    "failing": 21,
    "failing_percent": 4.8,
    "fuzzy": 11,
    "fuzzy_percent": 2.5,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Dutch",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 319,
    "translated_percent": 73.2,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/nl/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/main/nl/"
  },
  {
    "code": "el",
    "failing": 11,
    "failing_percent": 2.5,
    "fuzzy": 21,
    "fuzzy_percent": 4.8,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Greek",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 312,
    "translated_percent": 71.6,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/el/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/main/el/"
  }
]

RSS akışları

Çevirilerdeki değişiklikler RSS akışlarında dışa aktarılır.

GET /exports/rss/(string: project)/(string: component)/(string: language)/

Bir çevirideki son değişikliklerin RSS akışını alır.

GET /exports/rss/(string: project)/(string: component)/

Bir bileşendeki son değişikliklerin RSS akışını alır.

GET /exports/rss/(string: project)/

Bir projedeki son değişikliklerin RSS bildirimini alır.

GET /exports/rss/language/(string: language)/

Bir dildeki son değişikliklerin RSS akışını alır.

GET /exports/rss/

Weblate kopyasındaki son değişikliklerin RSS akışını alır.

Ayrıca bakınız

Vikipedi üzerinde RSS