Weblate ile bütünleştirmek#

Weblate temelleri#

Proje ve bileşen yapısı#

Weblate üzerinde çeviriler, projeler ve bileşenler olarak düzenlenir. Bir projede çok sayıda bileşen bulunabilir ve bunlar ayrı dillerin çevirilerini içerebilir. Bileşen çevrilebilir bir dosyaya karşılık gelir GNU gettext ya da Android dizge kaynakları). Projeler, bileşeni mantıksal kümeler halinde düzenlemenize yardımcı olmak için düşünülmüştür (tek bir uygulamada kullanılan tüm çevirileri gruplamak gibi).

İçeride, her projenin varsayılan olarak içindeki diğer bileşenlere yayılan ortak dizge çevirileri vardır. Bu özellik, yinelenen ve çok sürümlü çeviri yükünü hafifletir. Çevirilerin farklılaşması durumunda Bileşen yapılandırması için Çevirilerin yayılmasını sağlamak seçeneği kullanılarak çevirilerin yayılması devre dışı bırakılabilir.

Yerelleştirme projesini Weblate içine aktarmak#

Weblete, temel bir özelliği olarak sürüm denetimi sistemi bütünleştirmesi göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Bu nedenle en kolay yol, deponuza Weblate erişimi izni vermektir. İçe aktarma işlemi, çevirilerinizi bileşenlere yapılandırma konusunda size yol gösterir.

Alternatif olarak, bütünleştirmeler olmadan tüm çevirileri içeren yerel bir depo kurmak için Weblate kullanabilirsiniz.

Weblate üzerinden güncellenmiş çevirileri almak#

Weblate stores updated strings in a database and commits them to a local version control repository. You can add Weblate repository (when Git dışa aktarıcı is turned on) as additional remote and fetch translations update from it.

Prior to this, you might want to commit any pending changes (see Lazy commit işlemeleri). You can do so in the user interface (in the Repository maintenance) or from the command-line using Weblate istemcisi.

Pushing changes can be automated if you grant Weblate push access to your repository and configure Depo itme adresi in the Bileşen yapılandırması, see Weblate üzerindeki değişiklikleri itmek.

Alternatif olarak, çevirileri son sürümleriyle eşleşecek şekilde güncellemek için Weblate REST API uygulaması kullanabilirsiniz.

Uzak değişiklikleri Weblate üzerine almak#

Deponuzda yeni güncellenen dizgeleri Weblate üzerine getirmek için, yukarı akış deposundan çekmesine izin vermeniz yeterlidir. Bu işlem, kullanıcı arayüzünde (depo ‘bakımı bölümünden) ya da komut satırından Weblate istemcisi komutu ile yapılabilir.

Bu işlem, yeni bir işleme olduğunda Weblate tetiklemesi için deponuzda bir internet kancası ayarlayarak kendiliğinden yapılabilir. Bilgi almak için: Depoları güncellemek.

Sürüm denetimi sistemi bütünleştirmesi kullanmıyorsanız, çevirileri kod tabanınızla eşleşecek şekilde güncellemek için kullanıcı arayüzü ya da Weblate REST API uygulaması kullanabilirsiniz.

Yeni dizgeler eklemek#

Çeviri dosyalarınızın kodla birlikte bir sürüm denetimi sisteminde bulunması durumunda, büyük olasılıkla geliştiricilerin yeni dizgeler eklemesi için kullanılan bir iş akışınız vardır. Dizge eklemenin herhangi bir yolu seçilir. Ancak hatalara neden olmamak için Kaynak dizgeler için kalite aracısı kullanmayı değerlendirin.

Çeviri dosyaları koddan ayrı olduğunda, şu yöntemlerle Weblate üzerine yeni dizgeler eklenebilir.

Not

Weblate üzerine dizge eklenebilmesi Dizge yönetimi ögesine bağlıdır.

Hedef dil dosyalarını güncellemek#

Tek dilli dosyalar için (bilgi almak için: format) Weblate, gerçek çevirilerde değil, Tek dilli temel dil dosyası içinde bulunmayan yeni çeviri dizgeleri ekleyebilir. Bununla birlikte, beklenmeyen sonuçları olabileceğinden, eski dizgeleri kendiliğinden temizlemez. Bunu yapmak istiyorsanız, lütfen gereksinimlerinize göre temizleme işlemini yapacak olan Çeviri dosyalarını temizleme eklentisini kurun.

Weblate ayrıca iki dilli dosyaları hiçbir şekilde güncellemeye çalışmaz. Bu nedenle pot dosyaları ile güncellenen po dosyaları kullanmanız gerekiyorsa, Kaynak dizgeleri güncelle İçe aktarma yöntemleri ya da PO dosyalarını POT ile eşleştirerek güncelleme (msgmerge) eklentisini kullanarak kendiniz yapmalısınız.

Introducing new strings#

You can add new strings in Weblate with Dizge yönetimi turned on, but it is usually better to introduce new strigs together with the code changes that introduced them.

Monolingual formats need addition of the new string to Tek dilli temel dil dosyası. This is typically done by the developers during developing the code. You might want to introduce review of those strings using Kaynak dizgeler için kalite aracısı.

Bilingual formats typically extract strings from the source code using some tooling. Follow your localization framework documentation for instructions how to do that. Once the strings are extracted, there might be an additional step needed to update existing translations, see Hedef dil dosyalarını güncellemek.

İpucu

You might want to integrate this into your contrinuous integration pipelines to make new strings automatically appear for translation. Such pipeline should also cover Birleştirme çakışmalarından kaçınmak.

Sürüm denetim deposunu yönetmek#

Weblate, tüm çevirileri sürüm denetimi deposunda tutar. Yukarı akışa bağlanabilir ya da yalnızca içeride olabilir. Depo bakımı bölümünden depoyla ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

İpucu

Sürekli yerelleştirme ile depo, değişiklik olduğunda kendiliğinden gönderilir ve genellikle el ile işlem yapmak gerekmez.

../_images/component-repository.png